Témata

Prof. Tomáš Polcar

Vystudoval obor energetiky na Fakultě strojní ČVUT v Praze a pokračoval tamtéž v doktorandském studiu v oboru matematického a fyzikálního inženýrství. Po získání doktorátu v roce 2005 pracoval jako výzkumník na Universida de de Coimbra v Portugalsku. V roce 2009 se vrátil na ČVUT, tentokrát na Fakultu elektrotechnickou, a založil Skupinu pokročilých materiálů. V roce 2011 rozdělil své aktivity mezi ČVUT (jmenován profesorem v roce 2015) a University of Southampton ve Velké Británii (chair v roce 2016). Jeho výzkum se zaměřuje na problematiku tenkých povlaků připravovaných magnetronovým naprašováním, tribologii a vývoj nových nanostrukturních slitin. Získal řadu mezinárodních (koordinátor dvou projektů H2020, celkem 6 projektů EU) i národních (OPVVV, GAČR, TAČR, MPO) projektů ve výši přesahujících 300 milionů korun. V roce 2014 založil start-up ČVUT AdvaMat.

Články

Cesta k extrémně nízkému tření

Problémy vznikající třením se řeší od nepaměti. Ke snížení tření se nejčastěji používají nejrůznější lubrikanty. Ty však mají své limity. Jako alternativa se nabízejí tzv. samomazné povlaky v podobě tenkých vrstev připravených elektrotechnicky či pomocí plazmových technik.