Témata

Roman Vavřička

Zaměstnanec Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Specializuje se na vytápění, přípravu teplé vody, zdroje tepla a sanitární techniku. Současně je členem zkušební komise pro energetické specialisty a auditory při Státní energetické inspekci ČR. 

Články

Energetická náročnost budov

Odborný článek ukazuje u běžně používaných metod pro snížení energetické náročnosti rodinného domu jejich dopad na celkovou potřebu energie. Je provedena analýza vývoje cen elektřiny, zemního plynu a ceny tepla ze systému centrálního zásobování teplem. Následně je sestavena ekonomická bilance pro tři různé zdroje tepla (tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, domovní výměníková stanice) s ohledem na reálnou dobu návratnosti.