Témata
Reklama

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Tento článek je součástí seriálu:
Desatero pro export
Díly

Vzdělávání

Vzdělávání pro vývozce zajišťuje v rámci státní podpory především agentura CzechTrade. Prostřednictvím odborníků z praxe, teritoriálních specialistů a profesionálních lektorů jsou realizovány exportní konference a teritoriální semináře, odborné semináře a firemní školení na zakázku. Exportní konference a teritoriální semináře jsou zpravidla organizovány ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade. Jejich ředitelé na nich prezentují teritorium, ve kterém působí, aktuality, příležitosti pro české exportéry, specifika obchodování a další důležité informace. Podobné vzdělávací akce organizují i další instituce, například ministerstva, Mezinárodní obchodní komora, jež zvou rovněž odborníky působící v příslušných teritoriích.

Agentura CzechTrade dále zajišťuje sérii odborných seminářů zaměřených na mezinárodní obchod, na které se může přihlásit kdokoli a jež jsou často bezplatné. Příklady probíraných témat:

 • Jak být úspěšný (nejen) na veletrhu;
 • Dodací položky Incoterms;
 • Chyby v praxi mezinárodního obchodu;
 • Efektivní propagační materiály;
 • Obchodní vyjednávání a rétorika;
 • Prognóza a porozumění kurzu koruny;
 • PR jako podpora obchodu;
 • Průmyslový design aj.
 • Velmi flexibilní variantou vzdělávání jsou firemní školení na míru, která reflektují konkrétní zadání ze strany firmy, co se týče obsahu i rozsahu. Příklady firemních školení na míru:
 • Specifika obchodního jednání a exportní příležitosti v teritoriu;
 • Interkulturní management;
 • Business etiketa;
 • Řízení obchodu a rizik;
 • Incoterms, clo, DPH v mezinárodním obchodě;
 • Financování exportu a řada dalších.
Reklama
Reklama
Reklama
Autor seriálu Miroslav Manďák celý svůj dosavadní profesní život zasvětil oblasti exportu se specializací na latinskoamerické trhy. Nejprve v komerční sféře (Frontera, Fermat či sdružení portugalských firem v ČR aicep Portugal Global) a následně v roce 2010 odešel do agentury CzechTrade, kde mj. téměř šest let působil jako ředitel kanceláře Mexico City. Od letošního léta vede zahraniční kancelář CzechTrade v Brazílii.

Informační a poradenská činnost

Zřejmě nejobsáhlejším informačním zdrojem z pohledu exportu je oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz spravovaný agenturou CzechTrade. Najdete zde užitečné informace týkající se exportu a aktuality ze světa zahraničního obchodu. Informace jsou doplňovány odborníky z ČR i ze zahraničí. Kromě konkrétních aktualit jsou k dispozici i exportní příležitosti, které vyhledali pracovníci kanceláří CzechTrade ve světě nebo zaměstnanci českých zastupitelských úřadů. Tento portál nabízí i souhrnné teritoriální informace, ucelené dokumenty zpracovávané zastupitelskými úřady, které obsahují profily jednotlivých teritorií z pohledu ekonomiky a obchodu. Na portále BusinessInfo.cz najdete také kontaktní údaje na relevantní instituce podporující export a podnikání v ČR a mnoho ekonomických aktualit.

V případě, že byste chtěli s někým osobně projednat svou exportní strategii nebo se dozvědět víc informací přímo ze zahraničí, kromě kontaktních informací z portálu BusinessInfo.cz můžete využít služby jedné z našich kontaktních platforem. Jedná se o Klientské centrum pro export umístěné v Praze nebo regionální kanceláře, které se nacházejí v krajských městech ČR. V klientském centru můžete konzultovat se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, MPO a CzechTrade, zatímco v regionech se setkáte se zástupci agentur CzechTrade a CzechInvest.

Kromě toho je možné využít konzultačních dnů, během kterých si můžete pohovořit s ekonomickými diplomaty ze zastupitelských úřadů a s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Konají se jednou ročně, zpravidla poslední týden v červnu. Mimo to se dvakrát do roka, v únoru a na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, pořádají tzv. meeting pointy, kde si můžete domluvit individuální schůzku s řediteli kanceláří CzechTrade z teritorií svého zájmu.

Příště budeme pokračovat v tématu státní podpory exportu.

Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.

CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Írán - země nových možností

Pokud inspekce Mezinárodní agentury pro jadernou energii shledá, že Írán dodržuje podmínky dohody, budou na konci letošního roku zrušeny vůči této zemi hospodářské sankce, které před deseti lety vyhlásily EU a USA. Jejich opatření tehdy vyzvala k zákazu dovozu zboží, technologií a know-how, které by podporovaly íránský program vývoje jaderných zbraní a raketových technologií. Nyní by se tak mohly opět otevřít nové možnosti českým firmám.

Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit