Témata

Desatero pro export: Státní podpora exportu podruhé

Náš seriál, který pro vás připravuje agentura na podporu exportu CzechTrade se dostal do svého finále. V dnešním závěrečném díle se na státní podporu exportu podíváme z pohledu aktivit proexportních zahraničních asistencí.

Tento článek je součástí seriálu:
Desatero pro export
Díly

Asistenční služby v zahraničí obvykle realizují pracovníci kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů ČR. Agentura CzechTrade poskytuje specifické informace o teritoriu a realizuje individuální průzkumy trhu. Hlavní náplní práce je pak vyhledávání potenciálních obchodních partnerů (obvykle distributorů, agentů nebo klientů), vyhledání a kontaktování zodpovědné osoby, představení české firmy a ověření zájmu o spolupráci s českým podnikem. S firmami, které projeví zájem o spolupráci, pak pracovníci kanceláře CzechTrade organizují setkání s českými zástupci. V návaznosti na domluvená jednání pak vytvoří harmonogram cesty zástupce českého exportéra, zajistí logistiku a podle potřeby asistují přímo na jednáních. Tyto služby pak zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují i v kombinaci s účastí českých vývozců na místních veletrzích, tedy domlouvají schůzky přímo na veletrhu, případně organizují navazující cestu do teritoria a podobně. CzechTrade se zaměřuje na B2B (business to business) vztahy mezi českými a zahraničními firmami.

Na rozdíl od CzechTrade se zastupitelské úřady ČR primárně věnují vztahům mezi státními orgány cizího státu a českou veřejnou správou nebo českými firmami. Jedná se o propojení s ministerstvy, kontrolními úřady, státními podniky atp. V teritoriích, kde nejsou kanceláře CzechTrade, se zastupitelské úřady věnují i agendě zahrnující vztahy mezi českými a zahraničními soukromými subjekty. V praxi kanceláře CzechTrade a zastupitelské úřady sdílejí informace a úzce spolupracují.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím projektů na podporu ekonomické diplomacie uskutečňuje různé aktivity v zahraničí, v sektorech důležitých pro český export. Jejich realizace primárně spadá pod zastupitelské úřady ČR. Jedná se o oborové prezentace, business fóra, semináře, podnikatelské mise atd. Konkrétní podoba těchto projektů se pak odvíjí od jednotlivých teritorií, sektorového zaměření, zapojených institucí apod.

Státní podpora financování exportu

Česká exportní banka (ČEB) poskytuje českým vývozcům financování, případně další finanční služby spojené s exportem. Služeb ČEB se nejvíce využívá v případech exportu do rizikovějších teritorií nebo vývozu specifických komodit. Jinými slovy se jedná o případy, které by soukromé banky považovaly za příliš rizikové nebo je v nich vyžadována účast státní banky dodavatele. ČEB nicméně spolupracuje i se soukromými bankami.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je úvěrová pojišťovna poskytující pojištění financování vývozu českých firem. Podobně jako ČEB, EGAP poskytuje své služby v případech, které komerční pojišťovny nezpracovávají kvůli vysokému riziku. Jedná se o export do komerčně nepojistitelných zemí a středně a dlouhodobých úvěrů. EGAP spolupracuje jak se svojí partnerskou institucí ČEB, tak se soukromými bankami poskytujícími exportní financování.

Kromě výše zmíněných aktivit je možné zúčastnit se oficiálních podnikatelských misí, podnikatelských fór v zahraničí nebo v ČR atp. Tyto aktivity organizují různé instituce, nejčastěji Ministerstvo zahraničních věcí, CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu a podmínky jejich účasti pak vyhlašují právě tyto instituce. Další aktivitou, která se organizuje s cílem podpořit export, jsou tzv. Sourcing days. Jedná se o setkání firem s nákupčími, které vyhledají a pozvou zástupci zahraničních kanceláří CT, a kteří přijedou do ČR, aby se setkali s potenciálními českými dodavateli. Akce organizuje CzechTrade a přihlásit se na Sourcing day je možné prostřednictvím Kalendáře akcí na portálu BusinessInfo.cz, podobně jako v případě veletrhů.

Tým Česko nabízí firmám podporu státních institucí

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu společně vytvořilo Tým Česko. CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR zareagovaly na výzvy trhu a potřeby firem, a společně nabízejí komplexní podporu. Každý z členů Týmu Česko poskytuje českým podnikatelům jedinečnou nabídku služeb. Hlavním cílem Týmu Česko je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře, ať už sdílením best practices, vytvářením navazujících produktových řetězců, nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

Tým Česko se prezentoval na říjnovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se pro podnikatele konala druhá konference s názvem Sdílená podpora podnikání v praxi. Za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové bylo podepsáno memorandum o sdílené podpoře podnikání a platforma Týmu Česko se rozrostla o sedmého člena – agenturu CzechTourism.

Tým Česko iniciuje praktické kroky, kterými chce pomoci firmám v jednotlivých fázích podnikatelského cyklu – od nápadu přes výzkum a vývoj až po expanzi na zahraniční trhy. Vznikl proto tým key account manažerů, kteří se vzájemně školí v produktové nabídce celého portfolia služeb a každý z nich dokáže poradit zájemci kam se obrátit. Více informací a přehled služeb na www.tym-cesko.cz.

CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

marcela.havlova@czechtrade.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit