Témata
Reklama

Desatero pro export: Státní podpora exportu podruhé

Náš seriál, který pro vás připravuje agentura na podporu exportu CzechTrade se dostal do svého finále. V dnešním závěrečném díle se na státní podporu exportu podíváme z pohledu aktivit proexportních zahraničních asistencí.

Tento článek je součástí seriálu:
Desatero pro export
Díly

Asistenční služby v zahraničí obvykle realizují pracovníci kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů ČR. Agentura CzechTrade poskytuje specifické informace o teritoriu a realizuje individuální průzkumy trhu. Hlavní náplní práce je pak vyhledávání potenciálních obchodních partnerů (obvykle distributorů, agentů nebo klientů), vyhledání a kontaktování zodpovědné osoby, představení české firmy a ověření zájmu o spolupráci s českým podnikem. S firmami, které projeví zájem o spolupráci, pak pracovníci kanceláře CzechTrade organizují setkání s českými zástupci. V návaznosti na domluvená jednání pak vytvoří harmonogram cesty zástupce českého exportéra, zajistí logistiku a podle potřeby asistují přímo na jednáních. Tyto služby pak zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují i v kombinaci s účastí českých vývozců na místních veletrzích, tedy domlouvají schůzky přímo na veletrhu, případně organizují navazující cestu do teritoria a podobně. CzechTrade se zaměřuje na B2B (business to business) vztahy mezi českými a zahraničními firmami.

Na rozdíl od CzechTrade se zastupitelské úřady ČR primárně věnují vztahům mezi státními orgány cizího státu a českou veřejnou správou nebo českými firmami. Jedná se o propojení s ministerstvy, kontrolními úřady, státními podniky atp. V teritoriích, kde nejsou kanceláře CzechTrade, se zastupitelské úřady věnují i agendě zahrnující vztahy mezi českými a zahraničními soukromými subjekty. V praxi kanceláře CzechTrade a zastupitelské úřady sdílejí informace a úzce spolupracují.

Reklama
Reklama
Reklama

Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím projektů na podporu ekonomické diplomacie uskutečňuje různé aktivity v zahraničí, v sektorech důležitých pro český export. Jejich realizace primárně spadá pod zastupitelské úřady ČR. Jedná se o oborové prezentace, business fóra, semináře, podnikatelské mise atd. Konkrétní podoba těchto projektů se pak odvíjí od jednotlivých teritorií, sektorového zaměření, zapojených institucí apod.

Státní podpora financování exportu

Česká exportní banka (ČEB) poskytuje českým vývozcům financování, případně další finanční služby spojené s exportem. Služeb ČEB se nejvíce využívá v případech exportu do rizikovějších teritorií nebo vývozu specifických komodit. Jinými slovy se jedná o případy, které by soukromé banky považovaly za příliš rizikové nebo je v nich vyžadována účast státní banky dodavatele. ČEB nicméně spolupracuje i se soukromými bankami.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je úvěrová pojišťovna poskytující pojištění financování vývozu českých firem. Podobně jako ČEB, EGAP poskytuje své služby v případech, které komerční pojišťovny nezpracovávají kvůli vysokému riziku. Jedná se o export do komerčně nepojistitelných zemí a středně a dlouhodobých úvěrů. EGAP spolupracuje jak se svojí partnerskou institucí ČEB, tak se soukromými bankami poskytujícími exportní financování.

Kromě výše zmíněných aktivit je možné zúčastnit se oficiálních podnikatelských misí, podnikatelských fór v zahraničí nebo v ČR atp. Tyto aktivity organizují různé instituce, nejčastěji Ministerstvo zahraničních věcí, CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu a podmínky jejich účasti pak vyhlašují právě tyto instituce. Další aktivitou, která se organizuje s cílem podpořit export, jsou tzv. Sourcing days. Jedná se o setkání firem s nákupčími, které vyhledají a pozvou zástupci zahraničních kanceláří CT, a kteří přijedou do ČR, aby se setkali s potenciálními českými dodavateli. Akce organizuje CzechTrade a přihlásit se na Sourcing day je možné prostřednictvím Kalendáře akcí na portálu BusinessInfo.cz, podobně jako v případě veletrhů.

Tým Česko nabízí firmám podporu státních institucí

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu společně vytvořilo Tým Česko. CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR zareagovaly na výzvy trhu a potřeby firem, a společně nabízejí komplexní podporu. Každý z členů Týmu Česko poskytuje českým podnikatelům jedinečnou nabídku služeb. Hlavním cílem Týmu Česko je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře, ať už sdílením best practices, vytvářením navazujících produktových řetězců, nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

Tým Česko se prezentoval na říjnovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se pro podnikatele konala druhá konference s názvem Sdílená podpora podnikání v praxi. Za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové bylo podepsáno memorandum o sdílené podpoře podnikání a platforma Týmu Česko se rozrostla o sedmého člena – agenturu CzechTourism.

Tým Česko iniciuje praktické kroky, kterými chce pomoci firmám v jednotlivých fázích podnikatelského cyklu – od nápadu přes výzkum a vývoj až po expanzi na zahraniční trhy. Vznikl proto tým key account manažerů, kteří se vzájemně školí v produktové nabídce celého portfolia služeb a každý z nich dokáže poradit zájemci kam se obrátit. Více informací a přehled služeb na www.tym-cesko.cz.

CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

marcela.havlova@czechtrade.cz

Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 4.
Prezentace nabídky

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit