Témata
Reklama

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Agentura CzechTrade pomáhá firmám uplatnit se na zahraničních trzích. Mezi nejvíce vyhledávané služby zahraničních kanceláří patří služby typu detailní cílený průzkum trhu (nebo veletrhu), oslovení potenciálních zahraničních partnerů, ověření jejich zájmu o produkci/služby českých firem nebo dlouhodobá exportní asistence. Největší přidanou hodnotou služeb zahraničních kanceláří CzechTrade je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy jen samy těžko dostávaly. Agentura uplatňuje individuální přístup k potřebám firem a přináší jim úsporu času, nákladů a zvýšení počtu navázaných obchodních kontaktů. V letošním roce byla úspěšně integrována zahraniční síť agentur CzechTrade a CzechInvest. Zahraniční síť dnes čítá více než 50 zahraničních kanceláří, 14 z nich nabízí služby jak CzechTradu, tak i CzechInvestu.

Reklama
Reklama
Reklama
Václav Štika většinu svého profesního života zasvětil oblasti exportu a strojírenství. Působil na generálním ředitelství Továren Strojírenské Techniky, v podniku zahraničního obchodu Inspekta jako ředitel obchodního úseku zaměřeného na kontrolu zboží, v Hospodářské komoře ČR na pozici regionálního exportního manažera pro CzechTrade a od roku 2007 zakotvil na centrále CzechTrade jako vedoucí sektoru strojírenství.

CzechTrade organizuje cílené mise v daném teritoriu. S firmami vždy konzultuje jejich konkrétní požadavky. Snaží se, aby plánované akce měly pro společnosti co největší přínos. Odborné mise jsou efektivní a finančně výhodnou alternativou specializovaných veletrhů. Příkladem může být mise českého strojírenství do Kazachstánu, mise dodavatelů techniky a vybavení pro ocelárny nebo mise dodavatelů techniky a vybavení do loděnic, obě v Turecku.

Další efektivní formou B2B jednání jsou Sourcing days – dodavatelská fóra se zahraničními nákupčími. V polovině května organizuje CzechTrade již devátý ročník Sourcing Day Tschechien v Plzni, na které tradičně přijíždí zhruba 15 nákupčích z Německa, již si vybírají své dodavatele mezi 150 českými výrobci. Několik příkladů za všechny v nedávné době organizované Sourcing Days jmenujme předního evropského výrobce návěsů a přívěsů německou firmu König, portugalskou OGMU, belgický Drever, britskou společnost Mezzanine, Jaguar-Land Rover či společnost Bowman.

CzechTrade organizuje společné účasti českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích, a to jak ve vlastní režii, tak i v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Uvádíme příklady prezentací českých strojírenských firem na významných veletržních akcích:

SUBCON a Advanced Engineering z Velké Británie, ELMIA Subconractor ze Švédska, německý Hannover Messe, nizozemský ESEF, Global Industrie (bývalý MIDEST) z Francie či ruskou Metalloobrabotku.

Strojírenství jako takové je jedním z klíčových aplikátorů nejnovějších technologií. CzechTrade se nezaměřuje pouze na prezentaci inovativních výrobků a služeb, ale s ohledem na důvěryhodnost budování značky ČR jako sebevědomého inovačního lídra také na společnosti reálně využívající nejmodernějších výrobních postupů a řízení.

Na podzim v agentuře CzechTrade vzniklo oddělení na podporu internacionalizace inovativních malých a středních podniků. Nabídka služeb nyní čítá nejen činnosti na podporu obchodních aktivit, ale také asistenci při uvádění nápadů do praxe. CzechTrade je partnerem vědecko-výzkumných subjektů a pomáhá jim s vyhledáním vhodných produkčních partnerů. Na základě identifikace potřeb klientů agentura doporučuje služby dalších partnerů sdružených v Týmu Česko.

MPO připravuje změnu systému investičních pobídek a nové programy na podporu výzkumu a inovací

Průmysl má v ČR hlubokou tradici, a zejména díky inovacím a zavádění nových technologií si zachoval svou konkurenceschopnost a vždy tvořil základní pilíř českého hospodářství. Proto ani dnes nelze opomenout rodící se transformaci průmyslu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží pozitivně ovlivňovat hospodářský růst v ČR, např. změnou systému investičních pobídek, které budou poskytovány pouze projektům s vysokou přidanou hodnotou. Dalším krokem je bližší kooperace institucí v rámci Týmu Česko, který poskytuje podnikatelům komplexní servis od vývoje až po uplatnění produktu na zahraničních trzích. V oblasti přímé podpory výzkumu a inovací v podnicích jde o nový program Trend, jehož cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Financování programu je plánováno na léta 2020–2027. Ministerstvo dále připravuje program The Country for the Future, který vychází z Inovační strategie ČR 2019 až 2030. Jeho cílem je zavádění inovativních technologických řešení do podnikové praxe v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence u malých a středních podniků v souladu se standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu

CzechTrade

Václav Štika

vaclav.stika@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit