Témata
Reklama

CzechTrade pomáhá strojařům, Kolumbie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Kolumbie.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Kolumbie je čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky. V loňském roce se stala 37. členem organizace OECD, a zařadila se tak mezi nejvyspělejší ekonomiky světa. Země v posledních letech prošla velmi výraznými změnami a už zdaleka neplatí stereotypy spojené pouze s obchodem s drogami. Země v posledních letech začíná naplno využívat svůj potenciál, což se promítá v ekonomickém růstu, v množství investičních projektů či například v přílivu turistů.

Reklama
Reklama

Obchodní výměna s ČR

Obchodní bilance mezi Kolumbií a Českou republikou narůstá, avšak zdaleka nebylo dosaženo potenciálu, který by obchodní výměna mezi těmito ekonomikami mohla mít. Je tedy patrné, že existuje prostor pro rozvoj ekonomických a obchodních aktivit. V roce 2018 dosáhl export České republiky do Kolumbie přibližně 50 mil. eur. Největší vývozní položkou byly mechanické přístroje a nástroje, kotle a reaktory (21,6 %) následované vozidly (19,8 %) a elektronickými přístroji (12,8 %). Import České republiky z Kolumbie přesáhl hodnotu 44 mil. eur. K hlavním importním položkám patřilo ovoce a ořechy (58,5 %), květiny a rostliny (11,7 %), káva a čaj (9,4 %). Z hodnot je patrné, že má Česká republika s Kolumbií mírně kladnou obchodní bilanci. Obrat vzájemného obchodu narůstá, ze 73,8 mil. eur v roce 2017 se zvýšil na loňskou hodnotu 94,2 mil. eur.

Kolumbijská ekonomika

V roce 2017 dosahoval kolumbijský HDP hodnoty 314,4 miliardy USD. Růst HDP v roce 2018 činil 2,8 % a v letošním roce by se měl držet hranice okolo 3,5 %. V následujících letech se očekává akcelerující vývoj HDP na úrovni okolo 3,7 %. Kolumbie překonala následky šoku z let 2014–2016, který byl způsoben mnoha faktory, mezi nimiž byly třeba nepříznivé ceny komodit, ničivé dopady klimatického jevu El Niño nebo nová daňová politika vztahující se k DPH. Nesnáze se podařilo překonat zejména díky vhodně zvoleným makroekonomickým politikám a strukturálním reformám. Hlavními tahouny růstu jsou soukromá spotřeba, oživení exportů nevztahujících se k ropnému sektoru, růst cen ropy a postupná implementace 4G programu pro infrastrukturu. Kolumbie si i nadále zachovává solidní makroekonomický rámec, jehož klíčovými komponenty jsou plnohodnotný režim cílování inflace, flexibilní měnový kurz a střednědobý fiskální rámec. Pokud se ho podaří udržovat i v budoucnu, ekonomika sníží svoji citlivost vůči externím vlivům. Postkonfliktní ozdravné tendence by mohly podpořit příliv investic, především do energetického a zemědělského sektoru. Nutno však dodat, že zároveň působí silné tlaky kolumbijské společnosti na vládní výdaje do zdravotnictví a vzdělávání. Pokud se tedy podaří situaci korigovat a země se zaměří na odstraňování strukturálních slabin, pokračování fiskálních reforem a větší diverzifikaci ekonomiky, bude na slibné cestě za vyšší úrovní produktivity. Deficit veřejných financí se v roce 2018 podařil snížit pod 3 % na hodnotu 2,7 %. Veřejný dluh v roce 2018 mírně klesl na 48,7 % HDP z předchozích 49,4 % v roce 2017. Podobný trend by se měl udržet.

Mgr. Barbora Kaprálová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě

Ekonomiku Kolumbie, jako ostatně většinu latinskoamerických zemí, ovlivňuje její zeměpisná charakteristika a zakládá se především na bohaté zásobě přírodních zdrojů. Klíčovými komoditami pro kolumbijskou ekonomiku jsou ropa, uhlí a káva. Zásoby uhlí jsou dokonce největší v celé Latinské Americe. Kolumbie má rovněž značné zásoby niklu, zlata, stříbra, platiny, smaragdů, již zmíněné ropy a zemního plynu.

Šance pro české exportéry

K perspektivním oborům pro české podnikatele patří především ty, ve kterých Kolumbie exceluje, co se týče finální produkce, nicméně vlastní strojírenství prozatím nemá. Příkladem je stavební průmysl, a to jak výstavba budov a domů, tak i veškeré dopravní infrastruktury. V roce 2015 Kolumbie zahájila Program 4G, jehož součástí je 47 projektů zaměřených na silniční a železniční komunikace, letiště, přístavy a splavnost řek. Velký význam těžebního průmyslu vytváří poptávku po strojích a zařízeních pro vrtání, drcení, nakládání a další procesy související s těžbou.

V oblasti energetiky se Kolumbie snaží co nejvíce diverzifikovat zdroje. V žebříčku Global Energy Architecture Performance Index 2017 se Kolumbie umístila na první příčce v regionu Latinské Ameriky a sedmá byla globálně. Velký potenciál mají biopaliva a využití alternativních energií. Mnoho příležitostí existuje také v oblasti zemědělství. Usiluje se o rozšiřování zemědělských oblastí, ale především vybudování továren a používání strojů ke zpracování plodin, kakaa či mléčných produktů. Atraktivním oborem je také automobilový průmysl, jelikož se země začala specializovat na výrobu a montáž osobních a nákladních vozidel a motocyklů. Vzhledem k poptávce ostatních odvětví je žádoucí navýšit výrobu nářadí, strojů a kovových konstrukcí.

Vystudovala politologii – latinskoamerická studia na FF Univerzity Hradec Králové a zároveň obdržela Certifikát peruánských studií na Pontificia Universidad Católica del Perú. V oblasti exportu se věnovala latinskoamerickým trhům, a to v akademickém výzkumu i v soukromém sektoru. Od roku 2016 působí v agentuře CzechTrade, nejprve v oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb a následně jako ředitelka kanceláře v Kolumbii. Barbora Kaprálová hovoří plynně španělsky a anglicky.

CzechTrade Kolumbie
Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Související články
CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům, Francie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na francouzský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Desatero pro export Distribuční kanály na zahraničním trhu

V dalším díle našeho exportního seriálu navážeme na téma distribučních kanálů využívaných v mezinárodním obchodě. Po stručném představení práce s agenty v minulém čísle MM Průmyslového spektra se zde zaměříme na práci s distributory a její výhody a rizika.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Desatero pro export: Exportní strategie

V minulém díle našeho exportního seriálu jsme se dotkli úvodních úvah týkajících se nutných změn ve stávajícím byznys plánu, které vyvolá váš záměr exportovat. V něm jsme si určili, jaké oblasti vašeho podnikání plánovaný vývoz ovlivní, a identifikovali jsme možnosti a potřeby, se kterými by se firma mohla potýkat. Na základě získaných informací jsme tedy určili, jakým způsobem exportní zájmy ovlivní současné podnikání, jeho nároky a požadavky. Zásadní otázkou, na kterou bychom měli v této fázi dostat odpověď, je to, zda přínosy exportu převažují nad očekávanými výdaji. A to bychom měli zjistit sestavením exportní strategie.

Desatero pro export - Příprava na export

Počínaje tímto vydáním vám předkládáme první díl malé poradny pro začínající exportéry – celoroční seriál připravený ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Cílem našeho „desatera“ je seznámit zájemce z řad malých a středních firem, které v sobě tuší dosud nevyužitý exportní potenciál, se základními informacemi, na něž by se při zvažování, zda se do vývozu pustit, nemělo zapomenout. Ambicí seriálu není poskytnout vyčerpávající odpovědi na všechny související otázky, ale jeho smyslem je nastínit, oč by se měl začínající exportér přednostně zajímat, případně v obecných rysech uvést možné scénáře a postupy.

Írán - země nových možností

Pokud inspekce Mezinárodní agentury pro jadernou energii shledá, že Írán dodržuje podmínky dohody, budou na konci letošního roku zrušeny vůči této zemi hospodářské sankce, které před deseti lety vyhlásily EU a USA. Jejich opatření tehdy vyzvala k zákazu dovozu zboží, technologií a know-how, které by podporovaly íránský program vývoje jaderných zbraní a raketových technologií. Nyní by se tak mohly opět otevřít nové možnosti českým firmám.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit