Témata
Reklama

CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

Tento článek je součástí seriálu:
CzechTrade pomáhá strojařům
Díly

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s členskými státy, a tedy i s Českou republikou. Ekonomika Bulharska funguje na zásadách volného trhu, má silný soukromý sektor a menší veřejný sektor. Státních podniků je v zemi 158 a vytváří 13 % HDP. Bulharsko je podle Světové banky průmyslově vyspělou zemí se středními příjmy.

Bulharská ekonomika zaznamenala v posledních letech rychlý růst a v roce 2018 dosáhla hrubého domácího produktu ve výši 64,96 mld. USD v běžných cenách. HDP na obyvatele činí 9 267 USD v běžných cenách. Národní měna je lev (BGN, množné číslo leva), vázaná k euru režimem měnového výboru, a to v kurzu 1,956 leva za 1 euro. Lev je silná a stabilní národní měna, jedna z nejpevnějších ve východní Evropě.

Nejsilnějšími sektory v ekonomice jsou energetika, těžba, hutnictví, strojírenství, zemědělství a cestovní ruch. Hlavními vývozními položkami jsou oděvy, železo a ocel, stroje a rafinovaná paliva.

Sofia je hlavním ekonomickým centrem Bulharska a sídlem většiny významných bulharských a mezinárodních společností působících v zemi, Bulharské národní banky a Bulharské burzy.

Veletržní metropole Plovdiv je druhé největší město a má jednu z nejsilnějších ekonomik v Bulharsku.

Třetí co do velikosti Varna je zároveň největším přímořským letoviskem na bulharském pobřeží Černého moře, ve Varenském zálivu. Ekonomicky Varna patří mezi nejvýkonnější a nejrychleji rostoucí bulharská města.

Reklama
Reklama
Reklama
Ing. Martin Hlavnička, ředitel kanceláře CzechTrade Sofia a ředitel regionálního centra JV Evropa a BalkánV agentuře CzechTrade pracuje na různých pozicích již od roku 2001, kdy zakládal zahraniční kancelář CzechTrade v Pobaltí a od roku 2009 vedl kancelář v ruském Petrohradu. Po návratu do ČR v roce 2015 byl vedoucím Týmu stavebnictví a zároveň se v letech 2016–2017 podílel na organizaci účasti ČR na EXPO Astana 2017 jako zástupce Komisaře ČR. Ing. Martin Hlavnička je absolventem Kyjevské státní ekonomické univerzity, obor fakulta řízení.

Podle Eurostatu byla v loňském roce zdejší nezaměstnanost 5,2 %. Z Bulharska se v roce 2018 na světové trhy vyvezlo zboží za 28,12 mld. euro (oděvy, obuv, železo, ocel, stroje a zařízení, paliva). Import představoval 32,1 mld. a jednalo se o stroje a zařízení pro zpracovatelský průmysl, kovy a rudy, chemikálie a plasty, paliva, nerosty a suroviny.

K hlavním průmyslovým odvětvím patří elektřina, plyn a voda, potraviny, nápoje a tabák, stroje a zařízení, základní kovy, chemické výrobky, rafinovaná ropa.
V roce 2018 činil vývoz z ČR do Bulharska 21,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 14,7 %). Největší podíl na vývozu z České republiky mají stroje a dopravní prostředky – 56 %. Do České republiky se z Bulharska dovezlo zboží za 17,2 mld. Kč (meziroční růst o 26,5 %). Nejvíce se na dovozu z Bulharska podílejí stroje a dopravní prostředky – téměř 57 %. Obchodní bilance s Bulharskem je dlouhodobě kladná, přičemž od roku 2015 dochází každoročně k poklesu vykázaného salda – v roce 2018 meziročně o 15 %.

Struktura bulharské výroby

Země vyrábí minerální oleje, používané v automobilovém průmyslu, paliva a podobné produkty. Lukoil Bulgaria vlastní a provozuje největší ropnou rafinerii v regionu. V Bulharsku se také nachází největší závod na výrobu syntetické kalcinované sody v Evropě. Nosnými obory jsou měď a výrobky z kovu jako měděné katody, výroba strojů a jejich částí, což znamená výrobu především pro export – elektrické a vysokozdvižné vozíky, elektrické kladkostroje, elektromotory, výkonové transformátory, kovoobráběcí stroje atd., zemědělské stroje – secí stroje, sklízecí řezačky, výroba potravinářských zařízení. Bulharsko je zavedeným producentem léků a jiných farmaceutických výrobků, ale také sílí jeho pozice jako dodavatele náhradních dílů a komponentů pro automobily.

Šance pro české strojaře

Energetika – obnovitelné zdroje energie

Společnosti vyrábějící vodní turbíny, generátory, větrné elektrárny a solární zařízení mohou své výrobky úspěšně nabízet na bulharském trhu. Mnohé z nich se již zúčastnily specializovaných výstav, které se zde konaly. Solární energie má velký potenciál – roční průměr slunečního svitu je 2 150 hod., což představuje 49 % max. možného slunečního svitu. Závazek Bulharska je 16% podíl obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Dopravní infrastruktura

Geografická poloha dává zemi šanci stát se dopravním uzlem a centrem v balkánském regionu a v tomto ohledu se tamní infrastruktura silniční a železniční významně rozvíjí. Rekonstrukce, obnova tratí a železničních svršků je dobrou příležitostí pro české firmy v oblasti telematiky pro uplatnění kvalitních českých produktů. Vše je třeba podpořit dobrou přípravou pro vypisované tendry a zvážit možnost spolupráce s místním partnerem.

Životní prostředí

V mnoha městech v zemi probíhají rekonstrukce vodohospodářské sítě. Budují se také čistírny odpadních vod. Je to opět dobrá příležitost pro české firmy i v této oblasti. Místní zakázky mohou ovlivnit komunální volby chystané v Bulharsku na podzim 2019.

Case study CzechTrade Sofia

CzechTrade pořádá každoročně společnou účast českých firem z oblasti strojírenských subdodávek na největším bulharském strojírenském veletrhu v Plovdivu. Veletrhu se každoročně účastní velké množství českých firem z oblasti tváření kovů, přesného obrábění, svařování, povrchových úprav atp. Díky aktivní podpoře naší kanceláře získávají firmy na veletrhu velké množství konkrétních poptávek a vykazují následně uzavřené kontrakty s bulharskými odběrateli.

Ing. Martin Hlavnička


Martin.hlavnicka@czechtrade.cz

Desatero pravidel komunikace s bulharským zákazníkem

 1. Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
 2. Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
 3. Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
 4. Buďte trpěliví, nepodléhejte předčasnému optimismu ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
 5. Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
 6. Tolerujte nedochvilnost partnerů, v Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
 7. Jednání se vedou většinou v angličtině nebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
 8. Přijměte tykání a oslovování křestním jménem; je běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
 9. Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
 10. Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Související články
CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit