Témata

Příručka marketéra, Téma 3: Podrobné cílení v rámci Google Display Network

V rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media pro vás připravujeme seriál o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka marketéra
Díly

V minulém díle jsme si popsali, jak v Adwords připravit kampaně ve vyhledávací síti, aby fungovaly co nejlépe. V tomto díle se zaměříme na druhou největší oblast reklam v rámci Adwords – Google Display Network. Jedná se o síť webů, které umožnily Googlu zobrazovat reklamy, které si firmy navolí skrze Adwords. Tato síť sdružuje miliony webů po celém světě. Zde všude lze umisťovat bannerovou reklamu nebo reklamu formou textu (tzv. kontextovou). Jelikož jde o velmi rozsáhlou síť a Adwords umožňuje velmi podrobné cílení, je klíčové tomuto porozumět a správně reklamu nastavit. Pokud by tak inzerent neučinil, může utratit velké finance bez efektu.

Co to tedy znamená? Pokud prodáváte obráběcí stroje a máte novinku, kterou chcete zobrazit relevantní cílové skupině, uděláte si profil typického zákazníka a jeho případného chování. Následně pak můžete zacílit reklamu na oborovém webu, který se věnuje tematice strojů, na věk 30 a více, pohlaví mužské, a přidáte klíčová slova spojená s daným produktem. Pak už jen sledujete, jak se reklamě vede a jaké jsou prokliky. Klíčové je, že pokud nezvolíte jinak, platíte pouze opět za klik. Reklamy v GDN jsou většinou levnější než vyhledávači, proto je v síti takový potenciál, protože neprodáváte jen slovem, ale vizuálem.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel firem LCG 360°Consulting, LCG New Media a Službomat.cz Vojtěch Lambert vystudoval obor Business and Law in International Markets na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Specializuje se na vytváření komunikačních strategií a konzultací pro klienty v on-line a off-line prostředí. V rámci LCG pracuje nebo pracoval pro Asus, Českou pojišťovnu, Bubbleology, České energetické centrum, Ferring, Omega Pharma a další.

V seriálu postupně představujeme témata:

1. Design a struktura funkčních dopadových stránek
2. Efektivní PPC kampaně v Adwords pro sběr leadů
3. Podrobné cílení v rámci Google Display Network
4. Příběhy prodávají – zasáhněte videem na YouTube svoji cílovou skupinu
5. LinkedIn jako nástroj budování nejen obchodních kontaktů a sběr leadů
6. Facebook – pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte nové a podporujte značku na výstavách
7. Twitter – budujte si media listy a zasahujte nejen odborná média

Jelikož cílení je pro GDN klíčovým faktorem, zde jsme shrnuli možnosti cílení:

1. Umístění

Zvolení umístění je velmi důležité při úzce profilované cílové skupině. Není úplně relevantní ukazovat reklamu na ozubené hlavice na webech s dětskou tematikou (to však nemusí být pravda při nastavení remarketingu, kdy už cílíte na relevantní cílovou skupinu a zasahujete ji napříč webem). Proto se při takové kampani doporučují přesně definované weby, kde se cílová skupina pohybuje.

2. Demografické údaje

Pokud víme, že naše cílová skupina je středního věku a starší, můžeme nastavit zobrazování reklam na 35 a více. Můžeme také cílit pouze ženy nebo muže. Lze také udělat dvě různé reklamy a zacílit podle pohlaví nebo věku.

3. Témata
Pokud zatím nevíme, kde se cílová skupina pohybuje nebo prodáváme širší spektrum produktů (např. zdravotnictví), pak se nabízí zvolit pouze témata, která charakterizují weby, jež cílová skupina navštěvuje. Pokud zvolíte cílení pouze na bázi témat, je velmi důležité kampaň sledovat a postupně odstraňovat weby, které mají nízké CTR nebo nejsou relevantní.

4. Klíčová slova

Pokud chceme cílit pouze na webech, kde obsah stránek odpovídá produktům, které nabízí vaše firma, lze zadat klíčová slova. Toto je velmi účinné ve spojení s textovou reklamou, neboť text na webu může volně přecházet do vašeho sdělení a můžete tak získat nového klienta či odběratele.

5. Ostatní

Samozřejmostí je cílení podle časového rozvrhu (např. pouze pracovní dny), jazyka nebo třeba lokality. Současně můžete vybrat i zařízení, na kterých chcete, aby se vaše reklama uživatelům zobrazovala. Samozřejmostí je opakované cílení, tzv. remarketing. Využít volbu konkrétní lokality je vhodné například u reklamy s cílením na veletrhy a místa konání nejrůznějších akcí. Pokud svou reklamu omezíte jen na mobilní zařízení, můžete navíc návštěvníky informovat o tom, kde se nacházíte, co nabízíte a jaké výhody jste pro ně připravili.

Můžete vybrat pouze jeden druh cílení nebo můžete cílení kombinovat. Pokud se jedná o brandovou reklamu, doporučujeme vždy vybrat pouze jedno efektivní cílení.

Využitím GDN tak odpadá inzerentovi starost o to, jestli banner splní svoji funkci, kolikrát na něj lidé kliknou, jestli to bude relevantní návštěva atd. U GDN přesně dopředu můžete naplánovat dosah, počet kliků, cílovou skupinu, umístění a předpokládanou konverzi. Následně můžete velmi přesně vyhodnotit, jestli kampaň splňuje požadavky zadání nebo ne a jak moc splnila zadané cíle.

Něco navíc...

I v tomto vydání jsme pro vás připravili prezentaci, kterou si můžete stáhnout skrze uvedený QR kód. Materiály vám podají ještě podrobnější informace nad rámec tohoto článku k podstatě fungování sítě Google Display Network k Adwords, která sdružuje miliony webů po celém světě.

www.lcgnewmedia.cz/google-display-network-ebook

Mgr. Vojtěch Lambert

lambertv@lcg360.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit