Témata
Vydání #11
Listopad 2016Téma měsíce

Ekodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení (obrábění, tváření).

Monotematická příloha: Strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení.

Články

Servis

Díra na trhu: Komplexnost dodávek

Československý průmysl a potažmo zahraniční obchod měl vždycky ve světě velmi dobrou pověst. Již mezi oběma světovými válkami realizovaly naše firmy velké množství dodávek, které přinášely našemu průmyslu ve světě výborné jméno. Nešlo pouze o dodávky samostatných strojů, ať už v jakémkoliv množství, ale také o dodávky investičních celků, které měly vysokou světovou úroveň.

Z rodinné firmy do vlastního podnikání

Další etapu svého profesního života započal Ondřej Tyc v loňském roce, kdy se po krátkém rozhodování vydal cestou kooperací ve strojírenské výrobě. Předchozí zkušenosti mu jasně velely postavit se na vlastní nohy a nepřijmout nabídky řady firem, jejichž management se o jeho odchodu ze Strojírny Tyc velmi brzo dozvěděl.

Prioritou setkávání specialistů napříč obory

Ve dnech 20. až 24. září letošního roku se v PVA EXPO Praha v Letňanech uskutečnil v pořadí 8. ročník mezinárodního bezpečnostního veletrhu Prague Fire & Security Days. Jeho spojení s největším stavebním veletrhem v České republice For Arch již tradičně významně rozšiřuje cílovou skupinu odborných návštěvníků především z řad architektů a projektantů. Součástí doprovodného programu byla konference Požární bezpečnost budov pořádaná odborným internetovým portálem TZB-info.

Prestižní ceny TA ČR rozdány již po čtvrté

Jakým způsobem ovlivňují naše životy nejnovější trendy v oblasti digitalizace? Jaké změny čekají společnost během několika příštích let? Usnadňují digitální technologie fungování lidské civilizace? Na tyto a mnohé další otázky se snažila odpovědět mezinárodní konference Smart Life pořádaná Technologickou agenturou ČR v rámci prestižního Dne s TA ČR, jež se konala na konci října v prostorách Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Czech Knowledge Transfer Office

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Během celého letošního roku jsme zde jednotlivé odborné sekce představovali, dnes tak činíme naposledy.

Stroje pro přesné a produktivní frézování

Společnost Makino na veletrhu AMB ve Stuttgartu uspořádala tiskovou konferenci, na níž představila své nejčerstvější novinky. Součástí programu pro novináře byla také exkurze do jejího technologického centra v nedalekém Kirchheimu.

Ifa naznačuje vývoj

Tak se experti zase jednou mýlili. V době online připojení se zdálo, že je veletrhům odzvoněno, že širokou veřejnost už nebudou zajímat. Internationale Funkausstellung (IFA) v Berlíně dokazuje opak. Zájem byl veliký a IFA s tradičním názvem starým více než 90 let naznačila sílící trendy.

Zlepšovatelská hnutí českých průmyslových podniků - Witte Nejdek

Zavádět inovace a zlepšováky ve výrobních provozech, motivovat zaměstnance, aby oni sami přicházeli se zlepšovatelskými nápady a tím pomohli snižovat náklady a zároveň zvyšovat konkurenceschopnost celé firmy jsou již historicky známé Baťovské zásady. Mnoho prosperujících společností od těchto inciativ nikdy neupustilo.

Mysleme globálně, jednejme lokálně,Téma na listopad: Prostředí, podniková kultura a generace Y

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Být či nebýt adaptivní organizace?

Svět se nezadržitelně mění, což potvrzuje i skutečnost, že zkušenosti se stávají novým typem inovací. A inovace potřebují místo, kde si váží inspirace, kde se nebojí experimentovat, kde uplatňují flexibilní přístup ke všem „moderním“ zdrojům a kde funguje sdílení. Rychlost změny je dnes nejvíce vidět na pronikání moderních technologií do praxe. Celá řada podniků tzv. dojela a stále dojíždí na to, že jejich vedení nepochopilo rychlost změny a neporozumělo ani tomu, co a proč se děje. Tyto podniky s převážně byrokratickým a hierarchickým mnohastupňovým systémem řízení jsou a byly neadaptivní.

Města, která jsou chytrá

Chytří lidé žijí v chytrých městech a zpříjemňují si život. Využívají totiž nejmodernější technologické koncepty.

Podpora českých firem na taiwanském trhu

Začátkem října proběhly na Tchaj-wanu ve městě Tchaj-pej (Taipei) dva veletrhy zaměřené na oblast elektrotechniky. Účast českých firem byla v obou případech zajišťována Technologickým centrem AV ČR v rámci aktivit Enterprise Europe Network, což je celosvětově největší síť pro podporu podnikání a mezinárodní obchodní a technologickou spolupráci firem. Technologické centrum AV ČR, které koordinuje aktivity této sítě v České republice, nabídlo českým firmám bezplatnou účast na svých stáncích, a to buď osobně, nebo v zastoupení svých odborníků.

Program, jež transformoval brněnský průmysl

Život profesora Armina Delonga je příběhem vědce, který se nikdy netrápil otázkou, zdali upřednostnit základní, nebo aplikovaný výzkum. Prof. Delong má jen v brněnských firmách zabývajících se dnes elektronovou mikroskopií mnoho žáků a následovníků, kteří pokračují v jeho cestě za dokonalým a výkonným elektronovým mikroskopem. Jeho vize stolního provedení elektronového mikroskopu, jenž dokáže ve vysokém až 10 000násobném rozlišení zachytit i živé buňky, aniž by bylo třeba zabít jejich struktury, se stala po letech výzkumu a zkoušek skutečností. A jen díky rozvinuté technologii elektronové mikroskopie zachytila naše věda i nástup studia nanostruktur, oboru, který směřuje k netušeným možnostem.

Italská automatizace nově zastoupena v ČR

Ve druhé polovině října nově otevřela italská firma Camozzi, působící v odvětví pneumatických součástek pro průmyslovou automatizaci, prodejní a servisní pobočku v Praze-Hostivaři. Slavnostního zahájení se ujal italský velvyslanec J. E. Aldo Amati.

Hyperrychlost pro superspolehlivost

Rosatom vyvíjí a používá superpočítače schopné provést stovky trilionů operací za sekundu.

EU nabízí financování investičních záměrů

„Evropská unie není v nejlepší formě, jsme v existenciální krizi,“ uvedl v září v projevu před europoslanci ve Štrasburku předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Problémy podle něj vytváří populismus a velké nacionální zájmy. „Následujících dvanáct měsíců bude zásadní období pro dosažení lepší Evropy,“ uvedl.

Šedesát let v jaderné energetice

Značka Škoda je jednou z nejstarších v České republice. Její vznik se datuje do roku 1859 a začátky jejího působení v jaderné energetice do roku 1956. V letošním roce oslavila Škoda JS šedesáté výročí působení v tomto oboru a nyní je v pozici silné a respektované značky ve světové jaderné energetice. „Šedesát let naší činnosti je součástí historie a současnosti především v české jaderné energetice. Podíleli jsme se na ní od samých počátků a máme důležitou roli i dnes. Naší přidanou hodnotou je kontinuita ve vývoji. Nikdy jsme nebyli mechanickými výrobci, kteří pracují podle cizích výkresů a plánů,“ říká pro naši redakci předseda představenstva a generální ředitel Škoda JS, a. s., Josef Perlík.

Řízení podniku podle ROI, 6. část - Příčinné řízení ROI vrcholovým managementem

Hlavní faktory ROI (Return on Investment – výnosnost investic), slévající se do této přirozené komplexní míry efektivnosti podnikání, může a měl by mít pod celkovou kontrolou vrcholový management podniku (zejména CEO a CFO). Znalostním základem by měla být perfektní orientace v ekonomických veličinách, jejich obsahu, vlastnostech a vazbách – v zájmu relevantního číselného určování a sledování plnění úkolů přímo řídicích útvarů. Informační systém podniku by měl poskytovat úplná, správná a včasná data. Z těchto hledisek rozvineme a doplníme hlavní myšlenky předchozích částí seriálu.

Výzkum v oblasti výrobní techniky a technologie

MM Průmyslové spektrum se po dlouhá léta systematicky věnuje problematice výzkumu, vývoje a inovací. V rámci spolupráce nabízíme prostor zveřejňovat své názory a postoje jak zástupcům výzkumné sféry, tak i komerčním firmám.

Budeme cestovat vagony bez oken?

Ve dnech 20.–23. září 2016 se v Berlíně konal 11. ročník veletrhu InnoTrans. Jedná se o největší mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů na světě. Jedním z českých vystavovatelů byla společnost UniControls, která na veletrhu oslavila 25 let od svého založení a pozvala nás na prohlídku veletržního stánku.

Elektrárna v Kozomíně efektivně využívá biomasu

Půlroční ostrý provoz elektrárny v Kozomíně na Mělnicku prokázal, že princip výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky funguje. Elektrárna bezemisní technologií z odpadní biomasy měsíčně vyrobí přes 1 000 MWh elektrické energie, kterou může zásobovat až 3 000 domácností.

Ohlédnutí za AMB

Mezinárodní veletrh obrábění kovů AMB 2016 se konal na novém stuttgartském výstavišti od 13. do 19. září. Expozice vystavovatelů, mezi nimiž nechyběla snad žádná významnější firma z oboru, zcela zaplnily všech devět výstavních hal s celkovou výstavní plochou kolem 105 200 metrů čtverečních a představily jak obráběcí stroje všeho druhu, tak i nástroje, měřicí stroje či software.

Trendy

Efektivita produkce a laserové technologie

Lasery mají svou nespornou výhodu v nízkých provozních nákladech. A také ve snadnosti přípravy a zadávání dat do výroby. Nízké provozní náklady hovoří o jejich aktuální spotřebě během výroby. Vzhledem k tomu, že potřebují standardní příkon nižší než mikrovlnka nebo varná konvice, stává se energie zanedbatelnou položkou.

Pasivní ekodesign

Výsledné vlastnosti teleskopického krytu v provozu určují primární technické parametry a provozní podmínky. Technické parametry (hmotnost, pasivní odpory stěračů, vodicích elementů a způsob tlumení) dokážeme ovlivnit vhodným konstrukčním řešením teleskopického krytu. Provozní podmínky se snažíme ovlivnit osvětou a preventivní údržbou teleskopických krytů.

Spolupráce firem a univerzit přináší konkrétní výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Na výrobní stroje a technologie se klade stále šest základních požadavků: přesnost a jakost povrchu vyráběných dílců, produktivita a hospodárnost výroby, spolehlivost strojů a minimální dopad na životní prostředí. Prostředky pro naplnění těchto požadavků jsou různé. V MM Průmyslovém spektru 6/2016 (www.mmspektrum.com/160643) byl představen projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, v rámci kterého spolupracují ve výzkumu a vývoji firmy a univerzity. Článek byl zaměřen především na ukázky zlepšování uvedených hlavních užitných vlastností výrobních strojů a technologií konstrukčními modifikacemi strojů. V tomto článku představíme některé dosažené výsledky v oblasti technologií a provozu strojů.

Filtrační systémy výrobních zařízení vs. ekodesign

Dnešním světovým trendem je všechny systémy zefektivňovat, což v současné mluvě hlavně znamená zlevňovat. Nejde však o pořizovací cenu – optimalizují se veškeré systémy se snahou zlevnit jejich provoz. Na straně druhé se ovšem zpřísňují požadavky na bezpečnost práce, zpřísňuje se legislativa (emise, normy apod.), což je při návrhu jakéhokoliv technického řešení také potřeba zohlednit.

Využití inteligentního komunikačního systému snižuje náklady na výrobu rozváděče

Pro výrobce strojů není nic nového, že musí čelit intenzivním ekonomickým a konkurenčním tlakům. S neustále se snižujícími maržemi a zkracujícími se dodacími lhůtami využívají výrobci strojů každé příležitosti k maximalizaci rychlosti výroby a užitné hodnoty.

Ekodesign motorů a zvyšování elektrické účinnosti

Současný vývoj a návrh produktů v oblasti energetiky je stále intenzivněji veden snahou systematicky navrhovat takové produkty a řešení, které během celého životního cyklu nabízejí nejen očekávanou funkčnost, bezpečnost nebo technologickou vyspělost, ale také co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Role ekodesignu v konstrukci strojů

Žijeme v turbulentní době. To, co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu popisujeme naše úvahy tímto směrem.

Aspekty energeticky efektivní a ekonomické výroby dneška

Energeticky efektivní výroba dnes představuje nejen energeticky nenáročné stroje, ale rovněž výrobní řetězec využívající progresivní technologie a nové způsoby komunikace v rámci podniku. Jen tak lze docílit skutečně rychlé a efektivní výroby, reagující pružně na požadavky zákazníků a průmyslu.

Efektivita výroby & čeští výrobci

O pohled na současný stav efektivity výroby jsme požádali zástupce vybraných tuzemských výrobců, kteří se touto problematikou aktuálně zabývají. Oslovili jsme zástupce společností Fermat CZ, Hestego a Toshulin, konkrétně Michala Dosedlu, Josefa Vosolsobě a Vojtěcha Frkala.

Výroba

Vytváření mikrostruktur kombinací mikrofrézování a laseru

Při vytváření mikrostruktur nebo při výrobě malých součástí se brzy vyčerpají možnosti klasického třískového obrábění. Zde je vhodné využít kombinace mikrofrézování a opracování laserem. Tato kombinace snižuje výrobní náklady a zvyšuje opakovatelnou přesnost výroby.

Podzimní novinky v oblasti řezných nástrojů

Sortiment společnosti Dormer Pramet se od 1. listopadu opět rozrostl o nové řady produktů v oblasti frézování, soustružení a obrábění otvorů.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Nové možnosti aplikace měření kruhovitosti

Původně jednoduché dotykové přístroje pro měření úchylek kruhových povrchů – kruhovitosti – se postupně zdokonalovaly a byly doplněny i metodami bezdotykového hodnocení. Zvyšující se technická úroveň měřicích a vyhodnocovacích prostředků umožnila rozšíření jejich využitelnosti, např. měření kruhovitosti a drsnosti jedním přístrojem, současně zajistila i zvýšení objemu a kvality získaných dat.

Inovační skok v technologii povlakování

Firma Walter AG uskutečnila technologický skok v oboru řezných materiálů a jako jeden z prvních výrobců na světě představila novou technologickou platformu pro CVD povlakované vyměnitelné břitové destičky na bázi titanaluminiumnitridu (TiAlN). Nový řezný materiál nese název Tiger•tec Gold a oproti běžně používaným materiálům nabízí výrazně vylepšené vlastnosti povlaku. A tím i podstatně vyšší životnost, spolehlivost a zvýšenou produktivitu. Walter poprvé představil Tiger•tec Gold veřejnosti na zářijovém veletrhu AMB ve Stuttgartu.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Nástroje pro výkonnější obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila na letošním veletrhu v Brně novinky a inovace svých produktů.

Lehké konstrukce automobilů - vlákny zesílené sendvičové plechy

Předchozí články z našeho seriálu zpravidla vždy představovaly nové možnosti, postupy a trendy v oblasti redukce hmotnosti karoserií. Jednou z těchto cest je využití hybridních materiálů a tzv. inteligentních smíšených konstrukcí. Motivace je kromě legislativy silně umocněna i nástupem elektromobility. V následujícím příspěvku se věnujeme vývoji a použití vlákny zesílených sendvičových plechů.

Pneumatické, magnetické, mechanické upínání

Výrobní podniky jsou vystaveny stále rostoucímu tlaku na snižování nákladů a jsou tak nuceny hledat cesty vedoucí k zajištění ekonomické stability. Často se snaží tohoto cíle dosáhnout optimalizací strojního vybavení a aplikovaných nástrojů, mnohdy ovšem opomíjejí enormní potenciál, který se skrývá v upínacích systémech používaných při upínání obrobků.

Trubkové spojky klasické i speciální

Pro vývoj průmyslových komponent je bezesporu nezbytná znalost koncových aplikací, nicméně existují také kategorie produktů, u nichž je velmi obtížné předjímat způsob jejich použití. Příkladem takových konstrukčních elementů, jež nabízejí nespočet variant využití, jsou trubkové spojky.

Tepelné upínače zvyšují výkon frézování

Firma NBF GmbH, která se zaměřuje na výrobu prototypů a malých sérií, mohla pomocí tepelného upínání značně zlepšit parametry obrábění a kvalitu obrobeného povrchu. Mimoto bylo možné vhodným přístrojem provést jednoduše a rychle potřebnou výměnu nástrojů.

Český řídicí systém SandRA pro energetiku

Řídicí systémy a know-how české společnosti ZAT využívají energetické společnosti i firmy z oblasti průmyslu v téměř 60 zemích světa. „V současné době působíme na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách a více než čtvrtině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. V České republice jsme letos úspěšně dokončili několikaletý projekt rekonstrukce SKŘ Elektrárny Opatovice,“ konstatuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Rozvoj a současná úloha aditivní výroby

Není pochyb o tom, že v nadcházejících letech aditivní výroba (AM) kovů (běžně známá jako 3D tisk kovů) změní způsob, jakým budou výrobci přistupovat k průmyslové výrobě, která byla v tradičním pojetí založena na ‚subtraktivních‘ procesech. Ve skutečnosti již OEM (Original Equipment Manufacturer) výrobci z různých oblastí, počínaje prototypovou automobilovou a leteckou výrobou až po výrobu zdravotnické techniky a energetických zařízení, AM metody na svých výrobních linkách využívají. A navíc si lze snadno představit, že výhody těchto technologií budou prakticky využitelné pro vytvoření reálných nástrojů používaných pro výrobu, pokud se stanou součástí výrobního procesu jako takového.

Automatická pilová jednotka pro zpracování ocelových profilů

Každý výrobní podnik, který používá polotovary pro svou výrobu, se potýká mimo jiné s velmi důležitou otázkou skladového hospodářství. Polotovary je potřeba třídit, skladovat na vhodném místě, dopravit ke stroji na zpracování a hotový prvek před expedicí opět skladovat. To je jen ve zkratce výčet toho, co skladové hospodářství musí zabezpečit. Jenže ne vždy je tomu věnovaná dostatečná pozornost, a pak se prodlužují výrobní časy a rostou náklady. Následující případová studie je inspirací, jak to dělat lépe.

Použití multifokálních stop pro zpracování materiálů

Použití laserových technologií při zpracování materiálu je pro průmyslové výrobce jedním z ukazatelů technologické vyspělosti a zvyšování produktivity výroby. Díky tomuto trendu se v poslední době velmi rozšířilo použití multifokálních laserových stop, které umožňují posunout už tak velmi efektivní laserové technologie na novou úroveň.

Briketovací lisy plní očekávání

Briketovací lisy iSwarf pro lisování kovových třísek z jihočeských Malšic se rozrostly o novou modelovou řadu iSwarf 800. Nový model má zajistit až trojnásobně vyšší výkon než stávající lisy. Motivem pro stavbu lisů s vyšším výkonem je rostoucí poptávka ze slévárenského průmyslu, který navyšuje podíl zpracovávaných třísek ve formě briket.

Pracovní oblečení

Společnost Mewa byla založena roku 1908 a v současnosti jde o přední firmu působící v oblasti textilního managementu. Jejích 42 poboček zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití a rohožemi, včetně navazujících služeb.

Monotematická příloha

Ocenění spotřeby firemní elektřiny

Průmyslové firmy si mohou nově na internetu prostřednictvím ocenění svého spotřebního diagramu elektřiny pomocí matematických modelů a burzovních cen jednoduše zjistit, zda nakupují elektřinu za férové ceny.

TopSolid verze 7.10

TopSolid je softwarový systém pro konstrukci i realizaci nejen v oblasti strojírenství a obsahuje moderní objemový i plošný modelář s generátorem výkresové dokumentace a vlastním CAM zázemím. Uplatní se jak pro konstrukce mechanismů, tak postupových nástrojů či forem. Technologická část zahrnuje frézování, soustružení, drátové řezání, generování elektrod a řezání laserem.

TDS-Technik pro SolidWorks

Se strojírenskou nadstavbou TDS-Technik se mohou setkat uživatelé 3D systémů SolidWorks, Solid Edge nebo NX a také uživatelé 2D CAD systémů AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD a dalších. V tomto článku představíme nadstavbu TDS-Technik v provedení pro SolidWorks.

TPV2000 plus - flexibilní systém pro plánování a řízení výroby

Dnes se na každém kroku setkáváme s informačními systémy, jejichž hlavním účelem je uchovat konzistentní data a poskytnout co nejvíce aktuálních a přesných informací tam, kde jsou právě potřeba. Aby toho bylo možné docílit, musejí být tyto systémy také správně používány a především plněny přesnými daty.

Konvergentní modelování a další novinky v NX

Nejnovější verze softwaru NX 11 společnosti Siemens přináší prostřednictvím konvergentního modelování průlomovou technologii při vývoji digitálních produktů. Konvergentní modelování je první technologií svého druhu, která uživatelům pomůže optimalizovat návrh součástí pro 3D tisk, zrychlí celkový proces návrhu a učiní reverzní inženýrství běžnou a efektivní součástí návrhu produktu. Software NX 11 rovněž obsahuje řadu vylepšení v rámci integrovaného řešení CAD/CAM/CAE, jako například další generaci 3D CAE řešení (Simcenter 3D) nebo produktivní řešení CAM s nástroji, které zahrnují i robotické a hybridní obrábění včetně aditivní technologie.

Jak vhodně integrovat 3D tisk do výuky

Od roku 2011, kdy SPŠ na Proseku zakoupila svou první 3D tiskárnu, hledá tato pražská průmyslovka cestu, jak co nejefektivněji využít tuto technologii ve výuce. V roce 2015 spojila síly se společností Y Soft a s její pomocí vyvinula unikátní koncept učebny 3D tisku.

Strojové vidění

Dnešní vysoce konkurenční doba klade na ty, kteří chtějí uspět, značné nároky. Dvěma základními pilíři úspěšné konkurenční strategie jsou snižování nákladů a zvyšování kvality. Jednou z cest, která může výrobním a průmyslovým podnikům pomoci, je nasazení systémů strojového vidění do jejich provozů.

Edgecam pomáhá připravit závodní vozy pro Rallye Dakar

„Edgecam hrál klíčovou roli při přípravě našeho vozu na rallye a díky němu můžeme posouvat hranice,“ tvrdí Glyn Hall, výkonný ředitel společnosti Hallspeed, která vyrábí součástky pro závodní vozy Toyota na Rallye Dakar.

Laserové skenování - přenesení reality do CAD systému

Málokdo si už dnes vzpomene na rýsovací prkno – CAD systémy jsou nedílnou součástí konstrukční a projekční práce, prodělaly ohromný vývoj a staly se silným nástrojem. Ačkoliv výstupem je dokonalý výkres, využití je stále limitováno kvalitou a přesností vstupních dat. Těžko budete projektovat technologické úseky do nepřesného výkresu, který neobsahuje všechny detaily skutečného stavu. A právě v tomto odvětví v posledních letech nastala doslova revoluce.

Může se snoubit víno s rozšířenou realitou?

Rozšířená realita si hledá cestu do technické praxe. Námětem následujícího článku je aplikace, kterou si můžete sami vyzkoušet. Technologii Vuforia, na níž je postavena, však lze využít v řadě dalších oblastí, včetně průmyslových aplikací.

Obchodní trendy a "nové" exportní možnosti

Jaké jsou české firmy ve srovnání se zahraniční konkurencí? Dokážou dostatečně pružně reagovat na poptávku a přetavit ji v zakázku? Dokážou efektivně využívat možností internetu? Na tyto a další otázky odpovídá Michal Kilián, který již 15 let pracuje v globálním on-line marketingu a spolupracuje s mnoha převážně zahraničními subjekty v oblasti prodeje, on-line marketingu a expanze na nové trhy.

ANSYS SpaceClaim - efektivní, rychlé a snadné modelování

ANSYS SpaceClaim je v současné době odborníky označován za světovou jedničku v rychlosti a inovaci pro 3D objemové modelování. Konstruktérům a designérům poskytuje naprostou svobodu a volnost v modelování a úpravách 3D modelů a sestav.

VISI ve výrobě střižných nástrojů

Parametrický CAD/CAM systém, který byl dříve ve společnosti Franz Pauli Gmbh & Co. používán, byl ideální pro klasické strojírenství, ale ne už tak dobrý pro výrobu nástrojů. Firma se proto rozhodla pro zakoupení softwaru VISI, který nabízí kombinaci plně integrovaného plošného a objemového modeláře, tvorbu nástrojů ve 3D a v neposlední řadě také rozsáhlých dvou-, tří- a pětiosých obráběcích strategií se specializací na vysokorychlostní obrábění.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit