Témata
Reklama

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Miroslav Ostrý, Ideal-Trade Service

V našem seriálu oslovujeme top manažery a hledáme u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ty, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky. Rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum strategického manažera v deseti zastaveních
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Další zastavení jsme uskutečnili v Brně u generálního ředitele společnosti Ideal-Trade Service Ing. Miroslava Ostrého. Načerpejme ze získaných zkušeností, inspirujme se jeho názory.

Reklama
Reklama
Reklama

I. Kde v obecné rovině spatřujete tajemství úspěchu jednotlivce v profesním i soukromém životě?

Pod pojmem být úspěšný si pravděpodobně každý z nás představí něco jiného. Pro mě to znamená prožívat šťastný život. A k tomu patří, aby i lidé v mém okolí byli šťastní. Proto bych chtěl být nápomocen v prožívání šťastnějších životů všem lidem, kteří mě obklopují.

Osobně je pro mě důležitá poctivost a etika. V životě se mohu rozejít s kýmkoliv, ale jediný, s kým musím vydržet celý život, jsem já sám. Je důležité také nemyslet sobecky jen na sebe a snažit se poctivě přispět k úspěchu a pohodě svého okolí.

II. Co považujete ve své stávající profesi manažera za důležitější? Mít detailně definovanou strategii na následující období, nebo optimálně nastavené systémy řízení?

Za důležité považuji mít nastavený směr, kterým kráčíme, čeho bychom chtěli společně dosáhnout. Tedy mít svoji vizi a strategii. To by pro nás a pro naše kolegy ve všech úrovních firmy mělo být motivační, ale i vodítkem pro naše každodenní rozhodování. Nemyslím si, že je nutné mít velmi podrobně zpracovanou strategii, protože svět kolem nás se velmi rychle mění. My vytváříme spíše strategické teze.

III. Pět vašich manažerských zásad, které ve své profesi ctíte.

1. Poctivost (k sobě i druhým) – buďme férovým partnerem pro naše partnery a zaměstnance.
2. Selský rozum – pomůže nám dělat správné věci, a ne jenom věci správně.
3. Dodržujme své sliby – nesmíme zklamat ty, co na nás spoléhají. Nejsou pak naplněna jejich očekávání.
4. Obousměrná otevřená komunikace – pokud tomu tak není, je firemní kultura plná politikaření, skrývání a nedůvěry.
5. Hrajme si – v práci trávíme mnoho času, a není tedy lhostejné, jak jej prožijeme.

IV. Jaký konkrétní inovační pokrok ve vašem profesním působení považujete za přelomový?

V naší společnosti máme šikovné kolegy, kteří vyvinuli a stále zdokonalují řídicí systém HiVision. Ten byl primárně vytvořen pro vzdálené řízení provozu lakoven. Nyní systém rozšiřují na řízení kompresoroven. Výsledkem je lepší přehled o provozu a servisy na dálku bez nutnosti technika cestovat mnohdy stovky kilometrů.

V. Učit se z chyb vlastních či druhých? Kterou cestu považujete za přínosnější pro další profesní růst?

Bylo by samozřejmě jednodušší učit se z chyb druhých. Ale ty tolik nebolí, takže člověk si velmi dobře zapamatuje především chyby vlastní a ty nás pak rychle posouvají. Důležité je si chyby odpouštět a nenechat se jimi strhnout do špatných emocí. Brát je jako příležitost být příště lepší. Nejsme roboti. Platí známé Errarum humanum est, tedy mýliti se je lidské.

VI. Kde vidíte hlavní slabiny nás, Čechů, které se pak promítají do obrazu naší země z globálního pohledu?

Jsme hodně pesimističtí. Prožíváme historicky nejhezčí a nejbohatší dobu, období v míru, a nejsme za to dost vděční. Když se vracím z cest, tak ten rozdíl cítím velmi intenzivně. Podmračené, nabručené lidi. Všímají si toho i naši kamarádi, kteří žijí různě ve světě. Poslední dobou však vnímám signály k lepšímu. Stále více lidí přemýšlí o svém duchovním rozvoji, chodí na jógu, účastní se různých vzdělávání, více se zapojuje do charitativních akcí atd. Taky vnímám daleko pozitivnější přístup mladé generace. Ta má možnost hodně cestovat, studovat v zahraničí. Mladí mají větší nadhled, také sebevědomí. Je z nich cítit optimismus.

VII. Kdo v oblasti podnikání, umění, společenského života či jiné oblasti (historická nebo současná osobnost) je pro vás svým způsobem inspirativní či motivační a proč?

V oblasti podnikání je to Tomáš Baťa a Zbyněk Frolík. Oba pánové dokázali vybudovat firmy, které svým významem překračují hranice České republiky. Firmu Baťa znají lidé po celém světě. Také firma Linet je dnes už globálně působící firmou a je světovou špičkou ve výrobě nemocničních lůžek. Velkým inspirátorem pro mě je i učení Dr. Eduarda Tomáše.

VIII. Jaké jiné profesi byste se chtěl věnovat, pokud by pro vás strojařina již nebyla aktuální?

Chtěl bych hodně cestovat, cvičit jógu, meditovat a naučit se hrát na hudební nástroj. V současné době uvažuji o saxofonu. Tedy nová profese – užívač života.

IX. Co právě čtete, jaký film, divadelní představení či koncert jste naposledy zhlédl?

V průběhu roku více studuji nežli čtu. Jedná se o knihy, z nichž se chci něco naučit. Zpravidla jich mám rozečteno několik. Aktuálně je to kniha Dana Millmana s názvem 12 bran na cestě osobního růstu a Paola Coelha nazvané Like the flowing river.

Z koncertů, které ve mně v poslední době zanechaly hezkou vzpomínku, bych zmínil Bryana Adamse. Hodně mě zasáhlo také vystoupení Natalye Ushakovové, z jejího podání Rusalky jsem byl hodně dojatý. O schopnosti radovat se ze života i v těžkých podmínkách vypráví film Nedotknutelní.

X. Jak relaxujete? Vaše koníčky, volný čas...

Během dovolených rádi cestujeme, preferujeme horskou turistiku. Snažím se sportovat. Provozuji jógu, squash, občas jízdy na kole, procházky se psem. Baví mě i tzv. kutění – teď jsem se zabýval tím, že jsem vyráběl domeček pro naše vnučky. A samozřejmě velmi rád si občas zajdu s kamarády na pivo.

Další zastavení jsme uskutečnili v Brně u generálního ředitele společnosti Ideal-Trade Service Ing. Miroslava Ostrého. Načerpejme ze získaných zkušeností, inspirujme se jeho názory.
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Související články
Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 6.

Pokračujeme v transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali motivací, ale i talenty, které neumíme využít. Dnes, v závěrečném dílu našeho seriálu, se zaměříme na principy vlastní transformace a přechod do skutečné akce.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 5

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali inovacemi, které jsou často jen halucinací. Dnes se zaměříme na nábor a motivaci.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Od školního ukazovátka až na vrchol v osvětlovací technice

Tentokrát jsme se vydali na Slovensko do městečka Dojč, ležícího v blízkosti hranic s Českou republikou mezi městy Holíč a Senica, na jihovýchod od Hodonína, za panem Vladimírem Levárskym, šéfem společnosti OMS, která se zaměřuje na problematiku osvětlení. K tomu patří designování svítidel i jejich výroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit