Témata
Reklama

Unikátní kalení dílů převododvky DQ 200

Naši pravidelní čtenáři již vědí, že vrchlabský závod Škoda Auto už nevyrábí a nemontuje automobily, ale od roku 2011 byl postupně přetransformován na výrobu high-tech moderní automatické převodovky s označením DQ 200 – sedmistupňové převodovky s dvojicí suchých spojek dimenzované na 125 kW a 250 Nm. Škoda Vrchlabí nyní představuje nové technologie a materiály, které do moderní výroby nově integruje.

Závod byl přetransformován podle modelu štíhlé výroby a jedná se tedy o velmi moderní a čistý provoz. Jednotlivá pracoviště na sebe plynule navazují a kompletně celá výroba včetně tepelného zpracování se nachází v jediné hale. V rámci celého koncernu je toto uspořádání výjimečné.

Reklama
Reklama

Tepelné zpracování dílů

Moderně vybavený závod má také na velmi vysoké úrovni vybavené pracoviště pro tepelné zpracování dílů. Nacházejí se zde tři kalírny. Dvě vakuové s kalením v přetlaku helia. Tyto stojí přímo v materiálovém toku. Třetí kalírna používá světově unikátní technologii spojení vakuové cementace a kalení pod lisem.

Díly po vakuovém kalení není potřeba mýt ani tryskat.

Zařízení pro vakuové kalení v přetlaku helia se nazývá ALD ModulTherm. Jde o automaticky řízený systém deseti pecí, kde nejprve proběhne cementace (ohřev dílu na 960 °C až 1 000 °C ve vakuu a nasycení povrchu dílu uhlíkem – C2H2 do 0,5 až 0,8 mm). Jedná se o tzv. pulzní cementaci, kdy počet pulzů se volí podle požadované hloubky cementace. Mezi každým pulzem se provádí oplach dusíkem. Poté jsou díly rychle (2 minuty) přesunuty v jezdící peci ke kalení, které se provádí v přetlaku helia od 6 až do 18 barů. Podle typu dílu a požadavku prokalení lze vedle tlaku také regulovat směr proudění plynu: ze shora dolů, zezdola nahoru a reverzace. Samotné kalení trvá 2 až 3 minuty. Výhodou kalení v přetlaku helia oproti kalení v oleji je to, že dochází k menší deformaci dílu až o 40 %, a navíc lze helium snadno recyklovat - tady ve Škodovce recyklují až 99,9 %. Kalicí linka má takt 16 minut. Následuje popouštění, které sníží pnutí a povrchovou tvrdost po kalení. To se provádí v popouštěcí peci za teploty 170 °C po dobu dvou hodin. Posledním krokem tepelného zpracování je ochlazení, které probíhá na vzduchu, tak aby díly dosáhly teploty ve výrobní hale. Takto zpracované díly není potřeba mýt ani tryskat, jsou připraveny pro další zpracování. Důvodem provádění kalení v přetlaku helia v malých pecích je právě vysoká různorodost jednotlivých dílů převodovky vyžadujících tepelné zpracování a vhodnost technologie pro menší díly, kdy se spotřeba provozních médií přizpůsobí danému typu dílu a nedochází tak k plýtvání.

Automatická linka vakuového kalení je součástí materiálového toku výrobní linky.

Tuto unikátní moderní technologii technologové závodu Škoda Auto Vrchlabí dále zdokonalují. Posledním vylepšením je testování nových materiálů na kalicí rošty. Plánuje se stávající niklové rošty nahradit rošty z uhlíkového vlákna CFC. Tyto rošty méně vedou teplo, a tedy se tolik nezahřívají, tím dochází ke snížení spotřeby energie až o 10 %. Již méně perspektivní je křehkost nového materiálu a jeho cena.

Zařízení ALD ModulTherm pro vakuové kalení v přetlaku helia se skládá z deseti pecí a jedné transportní komory.

Unikátní linka tepelného zpracování pro kalení hnacího kola rozvodovky spojuje vakuovou cementaci a kalení pod lisem.

Kalírna č. 3

Zcela unikátní linka tepelného zpracování pro kalení hnacího kola rozvodovky spojuje vakuovou cementaci a tlakové kalení pod lisem. Hnací kolo rozvodovky má při volném kalení příliš velkou deformaci, proto se tento díl jako jediný kalí touto technologií. Linka se skládá z pěti cementačních komor Syncrotherm, jedné transportní stanice a Heess kalicího lisu. Nejdříve se díly ohřejí na teplotu 1 000 °C, proběhne cementace a rychlý přesun do kalicí komory. Ohřev a cementace dílů trvá pouze 58 minut. Samotné kalení pak probíhá v oleji. Také na této lince došlo k inovacím. Během loňského roku byly vyvinuty a vyzkoušeny tři různé materiály na kalicí rošty. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s dodavateli roštů. Nyní jsou na lince používány kalicí rošty keramické, které jsou tvarově stálé i za vysokých teplot a neabsorbují teplo, dochází tak opět k úspoře elektrické energie při ohřevu dílů.

Díly jsou nově při procesu cementace uloženy na keramických roštech.

Robot pro výrobu přímo řazených převodovek

Moderní automatická převodovka se skládá z 297 dílů. Všechny tyto díly spolu pracují v naprosté synchronizaci, což právě zabezpečuje plynulé řazení. Na to, aby v převodovce fungovalo vše, jak má, dohlíží „malý robot“ jménem Mechatronika. Tato část je vlastně srdcem celé převodovky. Mechatronika je velmi náchylná na přesnost a čistotu, a proto její montáž probíhá v zóně s různými stupni čistoty. Montážní linka se skládá ze dvou samostatných zrcadlově odvrácených linek s dílčí kapacitou 1 000 mechatronik za den.

Od listopadu loňského roku usnadňuje výrobu mechatroniky na jedné z linek lehký inteligentní robot. Robot pomáhá s výrobní operací „zakládání pístu řazení“ a je to vůbec poprvé, co ve Škodovce spolupracuje člověk s robotem na jednom pracovišti. Zakládání pístu řazení podporované novým kooperujícím robotem je jedním z nejcitlivějších úkolů ve výrobě převodovek. S pomocí lehkého robota KUKA LBR iiwa (Intelligent Industrial Work Assistant) mohou nyní zaměstnanci ve Vrchlabí provádět tuto výrobní operaci přesněji a bezpečněji. Technická citlivost a nízká hmotnost pouhých 23,9 kg robota jej umožňuje přesně a flexibilně ovládat. Díky vysoce citlivým senzorům na každé z jeho sedmi os zakládá robot písty řazení s vysokou přesností. Senzory přitom registrují případný kontakt se zaměstnancem.

Tato inovace byla uskutečněna v rámci kontinuální modernizace závodu Škoda Auto a podle slov doktora Slimáka se velmi osvědčila. Nyní je již zakoupen druhý robot v hodnotě 180 000 eur na stejnou aplikaci na druhou montážní linku mechatroniky. V provozu by měl být od poloviny září.

Lehký robot KUKA LBR spolupracuje na montážní lince mechatroniky s člověkem.

Závod Škoda Auto Vrchlabí rozšiřuje své kapacity a od března 2016 vzrostl denní objem výroby převodovek DQS 200 z 1 500 na 2 000 kusů. Do tohoto záměru bylo investováno 25 milionů eur. Součástí investice jsou i výše popsané nové technologie a využití nových materiálů. (Zdroj: Škoda Auto Vrchlabí).

Eva Buzková, Vrchlabí

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 161061
Datum: 27. 09. 2016
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Související články
Dokonale přilnavý povrch v kontinuálním provozu

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Red Bull na území dlouhorohého skotu

V Evropě se toho poměrně málo ví o australských automobilových závodech Super V8, porovnáme-li to například s německými závody cestovních automobilů (DTM) nebo vozy formule 1. Ale pokud jde o uzavřené vypjaté závody, jen stěží se show V8 co vyrovná. Vítězným týmem roku 2013 je Red Bull, jehož sponzorem byla firma Triple Eight sídlící v Brisbane, ve státě Queensland v Austrálii. Během uplynulé sezony byla celá show V8 přepravena do Texasu, aby pobavila svou rozrůstající se základnu amerických fanoušků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit