Témata
Vydání #12
Prosinec 2010Téma měsíce

Třískové obrábění

Komponenty obráběcích strojů

Články

Servis

Euromold 2010

První čtyři prosincové dny byly termínem pro konání dalšího ročníku specializovaného veletrhu na formařinu Euromold. Jednalo se již o sedmnáctý ročník tohoto průmyslového fóra, jenž oslovuje všechny odborníky z oblasti výroby forem a nástrojů, vývoje a design v této komoditě. Vystavovatelé se rekrutovali z těchto oborů: výrobci forem, výrobci prototypů, softwarové firmy, výrobci obráběcích strojů a nástrojů, firmy zabývající se technologiemi Rapid Prototyping a Rapid Tooling. Trend poslední doby pořádání takto úzce zaměřených akcí je rostoucí, zákazníci - návštěvníci - to vyžadují. Tohoto tvrzení je důkazem právě skončený veletrh v německém Frankfurtu nad Mohanem. Letos svůj um představovalo ve třech výstavních halách na 1 500 vystavovatelů (v r. 2009 jich bylo 1 300) a výsledky jejich snažení pak zhlédlo na 60 tisíc návštěvníků. Na specializovaný veletrh jsou to velmi vysoká čísla. Mottem veletrhů Euromold je prezentace procesu od návrhu přes prototyp až po konečnou sériovou výrobu.

Zkušenosti Made in Siemens

V posledních měsících se velmi opatrně hovoří o pozvolném oživování trhu průmyslové komodity. Tento fakt by se měl promítnout i ve zvyšování investic do nákupu nových výrobních technologií. Jeden z největších propadů zaznamenal obor obráběcích strojů, tudíž i karta by se nyní měla u těchto výrobců obracet.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část I

Japonští inženýři jsou těmi, kteří v posledních 15 letech udávají směr hi-tech téměř ve všech oborech lidské činnosti. Dříve okolní svět na jejich počínání nahlížel s úsměvem, ale japonská zapálenost pro věc podpořená více než tříprocentním příspěvkem HDP ze státní kasy na podporu vědy a výzkumu již notnou dobu sklízí své ovoce a nadále tomu bezesporu tak bude. Například automobilový či elektrotechnický průmysl budiž tomu důkazem.

Veletrhy intec a Z v Lipsku

Za několik týdnů – od 1. do 4. března – se setká kovozpracující průmysl v Lipsku na největší akci branže roku 2011 ve střední Evropě. Na kombinaci odborných veletrhů intec a Z se očekává více než 1 300 vystavovatelů.

Další veletrh obrábění na německém trhu

K tradičním veletrhům technologie obrábění EMO Hannover, AMB Stuttgart, Metav Düsseldorf a specializovaných Grindtec Augsburg či Euromold Frankfurt nad Mohanem se v poslední době snaží etablovat mnichovský projekt „metall“ se svým třetím ročníkem.

AMB 2010 – postřehy technika

Projekt AMB se nepřímo otevřeně profiluje, zejména díky nedalekým stuttgartským automobilkám, jako veletrh pro automobilový průmysl. Proto se nelze divit poměrně velikému zastoupení výrobců strojů a dodavatelů výrobní, automatizační a manipulační techniky pro oblasti výroby spojené s produkcí velkého množství součástí. V závěrečné, třetí části o podařeném veletrhu AMB se budeme věnovat strojům, které vyrábějí součástky jak pro automobily, tak i pro lidi.

Chybí nám strategie růstu průmyslu s vysokou přidanou hodnotou

Současná situace v průmyslu vyžaduje manažerský přístup z vládních pozic ke tvorbě národního strategického plánu rozvoje výzkumu, vývoje a inovací produkce, která obstojí na světovém trhu.

O aplikovaném výzkumu v oboru obráběcích strojů

Aplikovaný výzkum je důležitým doplňkem základního výzkumu a tvoří jeho nedílnou součást. Na rozdíl od základního výzkumu měl by být předpoklad ve výsledcích aplikovaného výzkumu spatřován prakticky s důrazem na komerční výstup.

Nebankovní financování

Rok 2010 bude v pomyslné kronice české ekonomiky zaznamenán jako rok jejího odrazu ode dna v první globální hospodářské recesi 21. století.

Česká nobelovka

Ceny Česká hlava uděluje stejnojmenná společnost na návrh nezávislé odborné poroty od roku 2002. Soutěž, která si vydobyla prestiž nejvýznamnějšího ocenění, jehož se v tuzemsku může vědci dostat, má od svého vzniku už 70 laureátů a výše dotací za stejné období dosáhla téměř 14 milionů korun. Od roku 2005 je hlavní cena udělována jako Národní cena vlády Česká hlava.

As a belt…

Společnost Gates se sídlem v Denveru, USA, je největším výrobcem řemenových pohonů, řemenů a hadic pro automobilové, průmyslové, hydraulické a zemědělské aplikace. Svoji produkci směřuje do prvovýroby všem důležitým výrobcům automobilů a strojírenských zařízení, i na trh s náhradními díly.

Informační technologie

Vertikální řešení pro strojírenskou zakázkovou výrobu

Vertikální řešení je portfolio služeb, které v rámci informačního systému řeší procesy společné pro určité odvětví či určitou oblast podnikání .

Inovace

Povrchové úpravy závitových dvojic

Závitová dvojice (šroubový spoj) je velmi důležitou součástí ve strojírenství. Pro jeho optimalizaci patří mezi rozhodující nejen parametry materiálové, konstrukční, technologické, ale také parametry stavu povrchu.

Vozík, který handicapovaným umožňuje sportovat

Multifunkční ultralehké vozítko s odpruženým rámem a speciálními tlumiči nárazů postiženému umožňuje nejen pohodlné přemísťování se z místa na místo jako v případě klasického invalidního vozíku, ale i aktivní sportování.

Jak se konstruuje elektromobil

Když jsem v září procházel brněnským výstavištěm, potkal jsem v „áčku“ svého někdejšího kolegu ze studií Vladimíra Frimla. Na tom by nebylo nic pozoruhodného, to už tak nějak k veletržnímu frmolu patří, že tu potkáváme své známé. Jenže tohle bylo v expozici Západočeské univerzity a u exponátu, u něhož mi bylo na první pohled jasné, kdo je jedním z jeho autorů.

Test dynamické stability vysokozdvižných vozíků

Dynamická stabilita udává schopnost vozíku zůstat při pohybu ve svislé poloze a nepřevrhnout se. Vznik nové standardní testovací metody umožnil objektivní srovnání různých vozíků a riziko jejich bočního převrácení. Společnost Toyota Material Handling Europe proto iniciovala nezávislý test čelních vysokozdvižných vozíků, v němž se prokázaly přínosy systému aktivní stability Toyota SAS. Test byl proveden francouzskou nezávislou zkušebnou Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) a zúčastnily se jej čtyři vozíky zastupující nejběžnější značky na evropském trhu.

Management

Inovace v období nejen ekonomického útlumu

Inovace a inovační hnutí je důležitou součástí mající vliv na konkurenceschopnost výrobců i ekonomik. To, že si ekonomicky vyspělé země samy sobě ztěžují svou pozici v globálním světě, lze pozorovat na mnoha skutečnostech. V textu je popsán vliv globální ekonomiky na obor výrobců výrobních strojů i jedné z komerčních firem.

Trendy

Dokončovací soustružení s použitím cermetových materiálů

Během dokončovacího soustružení nástroj vytváří drobné drážky na povrchu obráběné součásti. Kvalita načisto obrobeného povrchu se hodnotí na základě hloubky těchto mikroskopických drážek na povrchu. Čím jsou drážky mělčí, tím vzrůstá jakost obrobeného povrchu.

Nástroj pro dokončovací rovinné frézování

Speciálně pro dokončovací frézování chromových a niklových ocelí i pro obrábění titanu a slitin titanu vyvinula společnost WNT nový systém rovinného frézování MasterMill 2740. Tento systém se mimo jiné vyznačuje zvlášť nízkým nárokem na příkon stroje a vysokou užitnou hodnotou.

Spolupráce při vývoji

Obchodní firmy – dodavatelé komponentů pro obráběcí stroje – jsou stále více spjaty se zákazníkem nejenom jako obchodní partneři, ale spolupracují i při vývoji a hledání nových možných řešení. Tak je to i mezi firmou TAT – pohonová technika, s. r. o., a firmou TOS, a. s., výrobcem obráběcích strojů (brusek, soustruhů a obráběcích center).

Mikrofrézování jemných tvarů a struktur ve výrobě forem

Obrábění jemných reliéfů ve výrobě tepelně zpracovaných forem je ovlivněno pracovními parametry, opotřebením břitu nástroje a odtlačováním nástroje od obrobku při záběru. Provedené výzkumy ukazují, že optimalizací pracovních parametrů lze dosáhnout snížení opotřebení břitu nástroje a zvýšení spolehlivosti obrábění.

Optimalizace povrchových úprav nástrojů

Udržet si své postavení a konkurenceschopnost v trvale se měnícím ekonomickém prostředí znamená neustále hledat výrobní alternativy a hospodárnější způsoby výroby za přispění moderních technologií. Tato cesta je nezbytná, ale zároveň finančně velmi náročná.

Trendy v robotice

Rozmach průmyslové výroby v regionu, a to nejen v odvětví automobilovém, byl v posledních dvou dekádách významný. Celosvětová recese a navazující propad výroby a odbytu v celém dodavatelském a subdodavatelském řetězci nicméně jasně ukázal, že platí staré přísloví „Nic není navždy“.

Virtuální modelování krytování obráběcích strojů

Kryty pohybových os obráběcích strojů jsou součástí obráběcího stroje, která do určité míry ovlivňuje spolehlivou funkci celého stroje. V návaznosti na zlepšování parametrů moderních obráběcích strojů je nutno inovovat a vyvíjet i kryty jejich pohybových os tak, aby dostačovaly potřebám moderních strojů a neomezovaly jejich provozní možnosti.

Nové rychloposuvové frézy

Firma TaeguTec uvedla na trh novou produktovou řadu Chase Feed mini určenou pro tvarové frézování obrobků při využití vysokých posuvů.

Nástroje nelze dlouhodobě dodávat bez kvalitní podpory

Jak přežít ekonomicky nelehké období? Odpověď na tuto otázku je v principu možná jednoduchá – zajistit odbyt a mít co nabídnout. Dovést ji do praxe je už ale o poznání složitější.

Novinky z veletrhu AMB

Firma Paul Horn GmbH představila na letošním veletrhu AMB ve Stuttgartu mnoho zajímavých novinek a inovačních programů svých produktů pro zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování.

Výrobní technika 2010 - vibrace nejen mechanické

Vibrace představují jedno z největších nebezpečí, které ovlivňuje bezpečnost, životnost i vlastnosti a parametry všech mechanismů obecně. Vždy je důležité zjistit zdroj vibrací a účinně je potlačit. U výrobních zařízení sice nejde při vibracích o život, ale jejich nežádoucí účinek se projeví na výrazně snížené produktivitě a většinou nepřijatelné kvalitě finálního výrobku.

Soustruhy pro automatizované výrobní linky

Japonské soustruhy Takamaz jsou určeny zejména pro automobilový průmysl. Na český a slovenský trh je dodává společnost Tecnotrade obráběcí stroje, s. r. o.

Drátová řezačka pro nadstandardní povrchy

V listopadu 2010 byla představena novinka firmy Sodick – přesná drátová řezačka AP250L umožňující dosáhnout drsnosti povrchu obrobku v řádu setin mikrometru.

Povlakování a životnost nástroje

Teplo vznikající jako projev fyzikálních a mechanických jevů během procesu obrábění kovů vystavuje řezný nástroj extrémně rozdílným tepelným podmínkám. Toto teplo vznikající utvářením třísky a jejím třením o čelo destičky při vysokých řezných rychlostech je nepříznivým jevem zásadně ovlivňujícím životnost břitu řezné destičky.

Inovace ryze válečkovacího stroje

Firma Kovosvit MAS je tradičním dodavatelem univerzálních CNC soustruhů řady Masturn.

Významné konstrukční změny

Během posledních 12 až 18 měsíců strojírenský tým Haas Automation Inc. usilovně pracoval na několika projektech zaměřených na vývoj nových a lepších CNC obráběcích strojů. Výsledkem je skutečnost, že od podzimu 2010 je více než 66 % nabízených produktů zcela nových nebo podstatně konstrukčně modernizovaných.

Zvyšování efektivity vrtání hlubokých otvorů

Při současném obrábění kovů se vrtá velké množství hlubokých děr, jejichž výrobu prodražují dlouhé strojní časy. Respektive čím hlubší je díra, tím obtížnější je operace vrtání a tím rostou náklady. Tomuto lze předejít aplikací MDW vrtáků firmy Sumitomo.

Inovace ve výrobě leteckých komponent

Konstrukční a materiálový vývoj strojírenských produktů směruje výrobce řezných nástrojů nejen k přípravě vhodného nástrojového vybavení, ale stále častěji i k nabídce celkového řešení výrobních technologií. Standardně se již vesměs jedná o doporučení prakticky ověřená a tedy plně využitelná v praxi.

Obrábění svařenců z nerezavějící oceli

Technologie obrábění těchto dílů vyžaduje kombinaci high-tec obráběcích strojů osazených progresivními nástroji a odborných znalostí příslušných technologů.

Výroba závitů v obtížně obrobitelných materiálech

Třída GC1135 přináší uživatelům nástrojů CoroThread 266 řadu výhod při obrábění korozivzdorných ocelí a žárovzdorných slitin.

Výroba

Účinnější čištění mastných povrchů

Společnost Kimberly-Clark Professional uvádí na trh utěrky Wypall* X s technologií Power Pockets. Výrobek, jehož uvedení předcházel rozsáhlý výzkum a investice, má díky technologii Power Pockets strukturovaný povrch, který zvyšuje schopnost drhnutí a zlepšuje tak účinnost utěrek Wypall* X při údržbě.

Utěrky pro průmyslové aplikace

V době ekonomické krize znamená používání utěrek Tork především úsporu nákladů na čištění a zpracování odpadu.

Zapuštěná madla

Zapuštěná madla z technopolymeru jsou stylová, univerzální a komfortní. Průmysloví designéři sahají ve zvýšené míře ke komponentům dovolujícím minimalizovat celkové rozměry, ale bez kompromisů ohledně vzhledu a ergonomie. Z tohoto důvodu je firma Elesa+Ganter hrdá, že může představit širokou paletu zapuštěných madel, která splňují potřeby trhu.

Průmyslové zpracování obrazu

Společnost Cognex měla v posledních desetiletích významný vliv na vývoj technologií průmyslového zpracování obrazu. Tato oblast zahrnuje PC systémy pro zpracování obrazu, kompaktní a soběstačné inteligentní kamery, kamerové senzory, systémy pro čtení identifikačních kódů či komplexní kontrolu povrchu výrobků. V nejrůznějších aplikacích se potom jedná o optimalizaci procesu zpracování 2D a 3D obrazu, zajištění jakosti, inspekce a kontroly přítomnosti až po komplexní zpětnou sledovatelnost produktů díky zařízením na čtení ID kódů a systémům verifikace.

Akademie tváření: Automatizace a mechanizace v plošném tváření

Předkládáme čtvrtou část našeho seriálu o problematice technologie tváření. Jednotlivé díly vznikají ve spolupráci s odborníky z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf. V každém díle se věnujeme konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež je/jsou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které právě nabízejí stroje výše zmíněného výrobce, jež bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.
Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.

Za autorský kolektiv
Roman Dvořák

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit