Témata
Reklama

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část I

14. 12. 2010

Japonští inženýři jsou těmi, kteří v posledních 15 letech udávají směr hi-tech téměř ve všech oborech lidské činnosti. Dříve okolní svět na jejich počínání nahlížel s úsměvem, ale japonská zapálenost pro věc podpořená více než tříprocentním příspěvkem HDP ze státní kasy na podporu vědy a výzkumu již notnou dobu sklízí své ovoce a nadále tomu bezesporu tak bude. Například automobilový či elektrotechnický průmysl budiž tomu důkazem.

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Silnou komoditou, kterou japonský průmysl zásadním způsobem promlouvá do celosvětové působnosti, je oblast obráběcích strojů. Narodily se zde značky - dnes již legendární pojmy - jako Mori Seiki, Mazak, Okuma či Makino, které udávají trend a ostatním světovým výrobcům nastiňují směr, jakým se mají ve svém výzkumu a vývoji dát. Obrovským problémem snižování konkurenceschopnosti na americkém a evropském trhu nejenom tohoto oboru, ale všech exportně založených firem je postupný vzestup jenu na současné, téměř patnáctileté maximum vůči americkému dolaru. Japonská vláda se snaží slábnoucí ekonomiku podpořit dalšími a dalšími balíky hospodářských stimulů. Výsledek je však nejasný. A tak firmy více než dříve zaměřují svoji pozornost na okolní, neustále se posilující asijský trh. Do Číny směřuje největší část japonské produkce (druhé USA, třetí státy jihovýchodní Asie), ale platí to i v obráceném sledu. Japonský trh je z téměř poloviny importu zaplavován výrobky nesoucími označení Made in China.

Reklama
Reklama

JIMTOF 2010

Důkazem proasijské obchodní politiky byl i jubilejní, v pořadí již 25. ročník veletrhu technologie obrábění a příslušenství Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF), který se na přelomu října a listopadu 2010 uskutečnil v tokijském mezinárodním veletržním centru Tokyo Big Sight. Tento veletrh je tradičně pořádán ve dvouletém intervalu již od roku 1962 a svým pokrytím je primárně určen nejen pro japonské zákazníky, ale i pro ty z okolních zemí. Těch mezi pavilony zavítalo přes 7 600 z celkového počtu 114 560 návštěvníků. Tento údaj představuje návštěvnost o 20 % nižší oproti předchozímu ročníku 2008 - pořadatelé to přisuzují velmi špatnému počasí i s místními výskyty tajfunů, které japonskou metropoli obklopovaly téměř po celých šest dní konání veletrhu. Říká se, že někdy málo znamená více -  v tomto případě to platilo, neboť podle průzkumů byli vystavovatelé s návštěvnickou strukturou spokojeni, zejména kompetentností v rozhodovacích pravomocech a opětovnou oživenou poptávkou po sortimentu. Pokračujme ve statistických údajích, které pořadatel, - profesní asociace Japan Machine Tool Builders' Association JMTBA - poskytl. Své expozice zde mělo 814 společností (576 přímých vystavovatelů, 238 přidružených) z 22 zemí světa. Obsazená výstavní plocha činila na 45 tisíc metrů čtverečních. V prvních šesti halách východního křídla tokijského výstaviště (nezvykle pro nejaponského návštěvníka číslovaných z odvrácené strany od hlavního vstupu) se nacházely expozice výrobců obráběcích strojů (62 %) a dodavatelů CAD/CAM komponentů. Spojovacím koridorem, kde byly posterové výstavy a stánky profesních asociací, se podél Conference Tower došlo, resp. na pohyblivých chodnících dovezlo do západní části výstavního areálu, kde ve dvou přízemních a dvou podlažních halách byly expozice řezných nástrojů (12 %), měřicích a kontrolních zařízení (5 %) a dále dodavatelů veškerých komponent a příslušenství obráběcích strojů (14 %). Návštěvník měl velmi ulehčenou orientaci jak po výstavišti, tak i mezi jednotlivými expozicemi díky „Guide Map" formátu A4, který byl zdarma k dispozici ve všech spojovacích prostorech. Tento původce vedle seznamu vystavovatelů obsahoval i detailní plánky jednotlivých hal z rozkreslenými pozicemi konkrétních vystavovatelů, dále pak výčet posterových výstav, jejich zaměření a zainteresovaná pracoviště a detailní program doprovodného programu.

Events...

Velmi bohatý byl doprovodný program v podobě odborných přednášek, které se konaly jak na vysoké vědecké úrovni, tak i v navazující aplikační, komerčně využívané sféře.  Neuvěřitelná byla přímá participace vrcholových manažerů japonských firem na konkrétních odborných seminářích v podobě jejich přednášek a vystoupení. Uveďme například ředitele Mitsubishi Research Institute, ředitele R&D Team Fuji Heavy Industrie, technického ředitele Hino Motors či generálního ředitele divize ochrany životního prostředí fy Toshiba Corp.

Od roku 1984 je pravidelně společenstvím Japan Machine Tool Builders' Association pořádána konference IMEC (International Machine Tool Enginners' Conference). Její náplní je podpora vzájemné spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou, přednášky prezentující jejich konkrétní výsledy, aplikace nových výrobních technologií a postupů vzniklých za podpory technických škol a výzkumných pracovišť a prezentace celé řady dalších platforem vzájemné spolupráce, o jejichž smysluplné realizovatelnosti a využitelnosti se může nejednomu českému konstruktérovi hledající spolupráci u našich akademických pracovišť, jenom zdát.

Součástí konference IMEC je i rozsáhlá posterová výstava přinášející výsledky základního výzkumu a ukázky jejich konkrétní komerční aplikace. Přednášková část konference se odehrávala ve třech sekcích (každou z nich vedl vždy významný profesor a profesní představitel výrobní séry). První sekce byla věnována novým postupům v konstrukci obráběcích strojů , druhá pak správné volbě technologie obrábění s ohledem na životní prostředí a na snížení energetické náročnosti, třetí na progresivní víceprocesní obráběcí stroje a obrábění.

Veletrh JIMTOF byl snad prvním na světě, který již v dávné historii začal svými doprovodnými akcemi oslovovat juniorskou skladbu návštěvnické struktury. Vytvářel programy, semináře a soutěže jim přímo šité na míru, čímž bezesporu u nich následně zvýšil zájem o studium technických oborů, proto i letošní ročník nebyl výjimkou. Někteří pořadatelé výstav tento fakt, pokud jim ještě nedošel, začínají objevovat teprve nyní... Mladí zájemci měli na letošním JIMTOFu možnost diskutovat přímo jak s managementem firem, tak i se svými blízkými „vrstevníky", kteří se pro studium techniky již rozhodli a nyní tuto profesi vykonávají. Fóra se konala v rámci Information Terminal Job Café. Veletrh byl též místem pro slavnostní vyhlášení celé řady dlouhodobějších úkolů vědomostního i zručnostního charakteru realizovaných ve spolupráci firem a středních či vysokých technických škol. 

Jak již bylo uvedeno, prezentovali se zde vystavovatelé celkem z 22 zemí světa. Především se jednalo o německé, čínské, tchajwanské, korejské, americké, thajské a překvapivě i švýcarské výrobce. Tato struktura v podstatě kopíruje pořadí importérů obráběcích strojů na japonský trh. Podrobnější údaje včetně specifikace strojů přináší tabulka.

K nejrozsáhlejším a designově povedeným  expozicím bezkonkurenčně patřily stánky tuzemských značek. Na největší ploše se pod společnou vlajkou prezentovalo uskupení DMG/Mori Seiki a nepatrně menší expozice pak patřila výrobci Yamazaki Mazak. Shodné velikosti pak měly další japonské značky celosvětového rozsahu: Makino, Okuma, Fanuc, Mitsubishi Electric, Toshiba, Amada, Citizen, Komatu, Tajgami, Sodic a celá řada dalších. Každý návštěvník obdržel při vstupní registraci kartu obsahující jeho kontaktní údaje, bez jejichž načtení se s vámi na stánku doslova nikdo nebavil, ani hostesky rozmístěné po expozicích vám neposkytly bez registrace prospektové materiály. Tak měly firmy průběžný přehled, jací konkrétní návštěvníci si byť pouze odnesli prospekty o jejich produktech. Co asi na to EU zákon o osobních údajích?  

Na veletrhu byla samozřejmě prezentována celá řada novinek. K tomu si vyhradíme příští část našeho seriálu, kde vám představíme některé z nich; na mušku jsme si vzali především domácí výrobce hrající první světovou ligu. V třetím pokračování se vám pokusíme alespoň částečně nastínit neuvěřitelnou realitu, která panuje u jednoho japonského výrobce obráběcích strojů - díky pozvání společnosti Mori Seiki jsme totiž měli možnost společně s dalšími světovými novináři nahlédnout do prostor dvou jejich kampusů v Ige a Naře a seznámit se s procesem vývoje a výroby jejich strojů.

Roman Dvořák

Tokio

Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Související články
MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Téma budoucnosti: Aditivní výroba

Aditivní výroba je velkým tématem budoucnosti. Klasické výrobní technologie stále více nahrazuje trojrozměrný tisk, který se již dnes úspěšně používá v mnoha náročných průmyslových oborech.

Řezné nástroje v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je letos netrpělivě očekáván mimo jiné i zájemci o novinky a trendy v oblasti řezných nástrojů, materiálů a jejich povlaků pro obrábění, stejně jako například v oblasti maziv či řezných kapalin.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit