Témata
Reklama

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část II.

Listopadový veletrh JIMTOF (Japan International Machine Tool Fair) byl důvodem, proč jsme po určitém čase obrátili svoji pozornost opět k zemi vycházejícího slunce a začali pro vás připravovat seriál, ve kterém se snažíme nalézt a přiblížit vám důvody fenomenálního úspěchu japonských inženýrů a jejich zúročení v konkrétních produktech a technologických řešeních, která v mnoha případech nemají celosvětové srovnání.

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jako milníky naší cesty jsme zvolili zejména zkušenosti výrobců obráběcích strojů Mori Seiki, ale i dalších, jako Mazak, Okuma či Makino. Důvod je nasnadě - první jmenovaná firma při příležitosti výše zmíněného veletrhu JIMTOF umožnila novinářům z celého světa trochu nahlédnout pod pokličku a redakce MM Průmyslového spektra mohla být též při tom.

Sňatek s rozvážným rozumem

Když se na jaře roku 2009 technická veřejnost dozvěděla o podepsání smlouvy o spolupráci a vzájemném odkupu několika procent akcií mezi německým koncernem DMG a japonským výrobcem Mori Seiki a z toho vzniklého uskupeni DMG/Mori Seiki, těžko kdo mohl očekávat, co vše se bude v blízké budoucnosti dít. Jasnou představu snad měli jen oba hlavní dva aktéři - Dr. Kapitza a Dr. Mori. Prvopočátky údajně spadají do podzimu roku 2008, kdy na stuttgartském veletrhu AMB se na přísně utajované schůzce Dr. Kapitza setkal s Dr. Morim. Každý ze subjektů disponuje pěti stovkami konstruktérů, což v součtu představuje na 20 % ze světového podílu cca 5 000 konstruktérů, kteří se věnují oboru obráběcích strojů. Neuvěřitelné!

Reklama
Reklama
Oba pánové, Dr. Kapitza a Dr. Mori, se svými konstrukčními týmy ovlivňují 1/5 celosvětového vývoje v segmentu obráběcích strojů. (Foto: autor)

Za necelé dva roky uplynulo mnoho vody a expanze společných aktivit pod značkou DMG/Mori Seiki postupně dobývá celý svět. Společná invaze do Spojených států, Indie a Asie budiž toho za tu dobu důkazem. Je již jen otázkou času, kdy společné tažení dospěje i na evropský kontinent, na domácí hřiště iniciátora celé akce, a my budeme brzy svědky toho, jak konkurenční produkty budou vzájemně nabízet jednotliví regionální zástupci obou značek. Svoji veletržní premiéru si spojení obou značek odbylo v roce 2009 na milánské výstavě EMO s mottem „1+1 je více než 2". Symbióza totiž nespočívá pouze ve výhodách rázu technického řešení a obchodních aktivit. Konkurenčním nástrojem nechť je i způsob financování nákupu nových strojů tzv. na klíč, a to za pomoci snadněji dostupných a méně úročených financí od japonských bankovních subjektů. Pro tyto účely byla v německém Wernau založena společnost MG Finance - společný podnik DMG (33 %), Mori Seiki (33 %) a finanční skupiny Mitsui (34 %). V letošním roce se v indické Bangalore má otevřít společný výrobní a servisní závod se showroomem o rozloze 900 m2. Bude se jednat o energeticky úsporné budovy kompletně ke svému provozu využívající sluneční energii.

Každý den se od 16 hodin v expozici DMG/Mori Seiki odehrávala tzv. happy hour, kdy návštěvníci měli co se občerstvení týče vše all inclusive. Technický personál jak mateřských závodů, tak i světových distributorů byl v průběhu celých dnů veletrhu maximálně vytížen zvídavými otázkami přicházejících. (Foto: autor)
Každý den se od 16 hodin v expozici DMG/Mori Seiki odehrávala tzv. happy hour, kdy návštěvníci měli co se občerstvení týče vše all inclusive. Technický personál jak mateřských závodů, tak i světových distributorů byl v průběhu celých dnů veletrhu maximálně vytížen zvídavými otázkami přicházejících. (Foto: autor)

Řada X-class

Pojďme nyní nahlédnout do veletržního dění. (Celkový pohled na JIMTOF 2010 a jeho srovnání s obdobně zaměřenými světovými veletrhy zvídavý čtenář nalezne v MM 12/2010, str. 54-55, příp. na www.mmspektrum.com/101248). Celá expozice na veletrhu JIMTOF subjektu DMG/Mori Seiki, která svoji rozlohou 2 600 m2 patřila společně s Mazakem bezkonkurenčně k největším, se nesla v grafickém designu červené barvy umocněné symbolem X-class. Bylo zde prezentováno 34 strojů obou výrobců, z nichž u 15 se jednalo o úplně nové modely, především pak právě řady „X". Pod tímto označením byly stroje prezentovány již v září na IMTS Chicago. Tak je totiž označována vybraná modifikovaná série soustružnických i frézovacích strojů, kterých se v konkrétních typech prodalo minimálně 1 000 kusů (celkem pak 28 000 ks). Jde o vybrané typy CNC soustruhů řady NLX, vertikálních obráběcích center řady NVX, horizontálních obráběcích center řady NHX a soustružnicko-frézovacích center NTX. Tyto nabízené modely reflektují připomínky od uživatelů (např. úprava konstrukce) a postřehy ze servisních pracovišť. Stroje se vyznačují sníženou cenou, zmenšenou zástavbovou plochou, nižší spotřebou energie. Mori Seiki se tímto krokem snaží nabídnout cenovou efektivitu (pořizovací i provozní), avšak neomezovat přitom technologické možnosti strojů.

Řada strojů X-class
Řada strojů X-class
Řada strojů X-class
Řada strojů X-class

Čtrnáct z patnácti představených novinek bylo z pera konstruktérů Mori Seiki - byly to stroje výše zmíněné řady X-class, konkrétně NLX, NVX, NHX a NTX, a dále pak jeden zástupce 5osého HSC vertikálního obráběcího centra NMV 1500 s tlumením vibrací způsobem DCG (Driven at the Centre Grarity). Patnáctým novým exponátem, avšak neméně důležitým, bylo univerzální frézovací centrum DMU 50 eco, které je výsledkem společných aktivit obou partnerů a je vyráběno ve společném závodě DMG/Mori Seiki v Šanghaji. V plánu mají vyrobit 5 strojů měsíčně. Dostupné informace uvádějí, že právě společné aktivity se mají vyvíjet směrem malých a středních jednodušších strojů a strojů řady ECOline. Ty jsou tvořeny stroji Mori Seiki s redesignem à la DMG. Vystavovaný stroj představuje první 5osý stroj v této řadě s otáčkami na vřetenu 8 000 min-1, výkonem 13 kW a zásobníkem nástrojů pro 16 pozic. 

CNC soustruhy řady NLX mají stejné technologické možnosti jako standardní série NL. Disponují však sníženou cenou, kompaktnější konstrukcí a  menší zastavěnou plochou. Loži protéká hladicí kapalina z důvodu větší teplotní stability stroje. U stroje řady X-class je garantována snížená spotřeba energie: o 20 % pro soustružení a 10 % pro frézování.

Prezentovanou novinkou bylo HSC soustružnicko-frézovací centrum NTX 1000, které spadá do nejmenší velikostní řady oblíbených NT. Obsahuje standardní konstrukční prvky řady NT, avšak o 40 % menší zastavěnou plochu. V porovnání s předchozím modelem se snadněji integruje automatický zakladač.

Pohled na pět zlatých ocenění v jednotlivých kategoriích soutěže Cutting Dream Contest, jejímž tradičním vyhlašovatelem je Mori Seiki, která jsou v průběhu veletrhu JIMTOF na slavnostním ceremoniálu předána.

Cutting Dream Contest

Mori Seiki je vyhlašovatelem soutěže Cutting Dream Contest Awards, která je určena pro firmy, školy a výzkumné ústavy zabývající se technologií obrábění. Cílem je podpora výměny know-how v této oblasti a vzájemné posílení konkurenceschopnosti. Do letošního, již sedmého ročníku bylo přihlášeno 105 různých návrhů jak po funkční, tak i designérské stránce; jejich společným jmenovatelem je výroba technologií obrábění. Komise složená z pěti odborníků zvenčí společnosti Mori Seiki vybrala v každé z pěti navržených kategorií jak zlaté, stříbrné a bronzové ocenění, tak i ocenění za umělecký, zkušenostní a nápaditý přínos. Jednalo se o kategorie: Výroba dílů, Výroba prototypů, Formařina, Mikroobrábění, Akademický výzkum.

S převážnou většinou strojů, které na JIMTOF měly svoji premiéru, se technická veřejnost měla možnost setkat jak na chicagském IMTS 2010, tak v několika případech (především DMG) i na stuttgartském veletrhu AMB v témže roce. Na asijském kontinentu šlo opravdu o premiéry a zájem ze strany návštěvníků byl neskutečný. Se značkou Mori Seiki je pojí místní vlastenecké cítění a rostoucí důvěra v ni. Německý DMG z tohoto faktu může bezesporu mnohé vytěžit.

Spojení dvou flotil je doslova vražedné. Mori Seiki spolu s DMG nabízejí kontingent 55 typů obráběcích strojů ve více než 180 modelech...

Popis některých novinek japonské provenience - strojů soustružnického typu, které byly na JIMTOF taktéž prezentovány,  můžete nalézt v jiném článku v tomto vydání v článku //www.mmspektrum.com/110142

Pokračování příště

Roman Dvořák

Tokio

roman.dvorak@mmspektrum.com

Stabilní konstrukce na čtyřech podpěrách

Japonští inženýři vycházejí při konstrukci ze čtyř jedinečných principů a poznatky z nich aplikují v konkrétních typech strojů. Jedná se o zkratky DCG, DDM, BMT a ORC, které nezasvěcenému nic neřeknou. Při rozšifrování  je řečeno však již více:

  • - DCG - Driven at the Centre Grarity;
  • - DDM - Direct Drive Motor;
  • - BMT - Built-in Motor Turret;
  • - ORC - Octagonal Ram Construction.

Řešení DCG minimalizuje vibrace, které mohou vzniknout během řezného procesu. U DCG strojů odezní vibrace téměř okamžitě, zatímco ostatní stroje vibrují ještě dlouhou dobu po zastavení. Princip spočívá v relativní jednoduchosti. Jestliže chceme posunout objekt působením na jeho hranu, ztrácí rovnováhu, má snahu se natáčet a vznikají vibrace. Pokud působíme na dvě protilehlé hrany, objekt se pohybuje přímo a bez vibrací. DCG je technologie, která tím, že jsou jednotlivé pohybové osy naháněny v jejich těžišti, prodlužuje díky minimalizaci vibrace také životnost řezné hrany nástroje. Dochází i k menšímu opotřebení mechanických uzlů stroje, čímž se prodlužuje životnost při zachování stálé kvality obrábění.

Konstrukční řešení DDM principu spočívá v nahrazení náhonu rotačních os pomocí šneku a šnekového kola vestavěným torzním motorem. To přináší efekty v podobě zvýšené rychlosti rotace, zkrácení času obrábění součásti (v průměru 35 %), přesného polohování, delší životnosti stroje a jeho snadnější údržby.

Velkého počtu aplikací dosahuje princip BMT na soustružnických obráběcích centrech tam, kde je nutné používat technologie frézování. Díky BMT technologii a zvýšené tuhosti nástrojové hlavy se ze soustruhu stává komplexní stroj, jehož frézovací výkon se blíží výkonu obráběcích center s velikostí upínacího kužele. Konstrukce strojů s BMT technologií radikálně odstraňuje převodové mechanismy (ozubená kola, řemeny, spojky), čímž se eliminují zdroje produkujících teplo a vibrace a dochází ke zvýšení výkonu obrábění.

Konstrukční princip ORC spočívá v novém posuvovém mechanismu použitelném převážně u strojů se smykadlem. Efekt konstrukčního principu ORC lze spatřovat ve vysokých tlumicích vlastnostech, kontrolovaném a řízeném teplotním roztahování a vysoké přesnosti posuvu. Jelikož má smykadlo termosymetrickou konstrukci, je zajištěno rovnoměrné rozpínání vlivem tepelných účinků.

Reklama
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Nové soustruhy

Společnost Hwacheon, jihokorejský výrobce robustních obráběcích strojů s velkou životností, představila kompaktní soustružnické cen-trum Hi-Tech 230 a nový soustruh Cutex-180.

Nový návštěvnický rekord na dnech otevřených dveří

V pořadí čtvrté dny otevřených dveří společnosti Grob v Mindelheimu skončily po čtyřech dnech a účasti 1 200 návštěvníků. Mnoho hostů chtělo dva měsíce po veletrhu EMO využít příležitost a nahlédnout za kulisy této společnosti. To je jen další důkaz atraktivity nejen výrobků Grob, ale i samotného závodu největšího zaměstnavatele v regionu Unterallgäu.

Související články
Pro každý typ broušení

Od lapovací a lešticí technologie pro výrobu polovodičů až po všechny brusné aplikace pro průmysl – na veletrhu GrindTec v Augsburgu prezentuje výrobce brusných strojů Okamoto v sektoru P/9128 opět širokou paletu výkonných brusných řešení pro všechny klíčové průmyslové obory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompaktní stroje pro široké spektrum použití

V článku jsou uvedeny postřehy německého odborného novináře z veletrhu METAV 2016 konaném v Düsseldorfu, kde výrobci představili zajímavá řešení obráběcích strojů. Řešení byla zaměřena na snižování výrobních časů, nižší náklady na výrobek a zvyšování kvality výrobků.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit