Témata
Reklama

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část II.

Listopadový veletrh JIMTOF (Japan International Machine Tool Fair) byl důvodem, proč jsme po určitém čase obrátili svoji pozornost opět k zemi vycházejícího slunce a začali pro vás připravovat seriál, ve kterém se snažíme nalézt a přiblížit vám důvody fenomenálního úspěchu japonských inženýrů a jejich zúročení v konkrétních produktech a technologických řešeních, která v mnoha případech nemají celosvětové srovnání.

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jako milníky naší cesty jsme zvolili zejména zkušenosti výrobců obráběcích strojů Mori Seiki, ale i dalších, jako Mazak, Okuma či Makino. Důvod je nasnadě - první jmenovaná firma při příležitosti výše zmíněného veletrhu JIMTOF umožnila novinářům z celého světa trochu nahlédnout pod pokličku a redakce MM Průmyslového spektra mohla být též při tom.

Sňatek s rozvážným rozumem

Když se na jaře roku 2009 technická veřejnost dozvěděla o podepsání smlouvy o spolupráci a vzájemném odkupu několika procent akcií mezi německým koncernem DMG a japonským výrobcem Mori Seiki a z toho vzniklého uskupeni DMG/Mori Seiki, těžko kdo mohl očekávat, co vše se bude v blízké budoucnosti dít. Jasnou představu snad měli jen oba hlavní dva aktéři - Dr. Kapitza a Dr. Mori. Prvopočátky údajně spadají do podzimu roku 2008, kdy na stuttgartském veletrhu AMB se na přísně utajované schůzce Dr. Kapitza setkal s Dr. Morim. Každý ze subjektů disponuje pěti stovkami konstruktérů, což v součtu představuje na 20 % ze světového podílu cca 5 000 konstruktérů, kteří se věnují oboru obráběcích strojů. Neuvěřitelné!

Reklama
Reklama
Reklama
Oba pánové, Dr. Kapitza a Dr. Mori, se svými konstrukčními týmy ovlivňují 1/5 celosvětového vývoje v segmentu obráběcích strojů. (Foto: autor)

Za necelé dva roky uplynulo mnoho vody a expanze společných aktivit pod značkou DMG/Mori Seiki postupně dobývá celý svět. Společná invaze do Spojených států, Indie a Asie budiž toho za tu dobu důkazem. Je již jen otázkou času, kdy společné tažení dospěje i na evropský kontinent, na domácí hřiště iniciátora celé akce, a my budeme brzy svědky toho, jak konkurenční produkty budou vzájemně nabízet jednotliví regionální zástupci obou značek. Svoji veletržní premiéru si spojení obou značek odbylo v roce 2009 na milánské výstavě EMO s mottem „1+1 je více než 2". Symbióza totiž nespočívá pouze ve výhodách rázu technického řešení a obchodních aktivit. Konkurenčním nástrojem nechť je i způsob financování nákupu nových strojů tzv. na klíč, a to za pomoci snadněji dostupných a méně úročených financí od japonských bankovních subjektů. Pro tyto účely byla v německém Wernau založena společnost MG Finance - společný podnik DMG (33 %), Mori Seiki (33 %) a finanční skupiny Mitsui (34 %). V letošním roce se v indické Bangalore má otevřít společný výrobní a servisní závod se showroomem o rozloze 900 m2. Bude se jednat o energeticky úsporné budovy kompletně ke svému provozu využívající sluneční energii.

Každý den se od 16 hodin v expozici DMG/Mori Seiki odehrávala tzv. happy hour, kdy návštěvníci měli co se občerstvení týče vše all inclusive. Technický personál jak mateřských závodů, tak i světových distributorů byl v průběhu celých dnů veletrhu maximálně vytížen zvídavými otázkami přicházejících. (Foto: autor)
Každý den se od 16 hodin v expozici DMG/Mori Seiki odehrávala tzv. happy hour, kdy návštěvníci měli co se občerstvení týče vše all inclusive. Technický personál jak mateřských závodů, tak i světových distributorů byl v průběhu celých dnů veletrhu maximálně vytížen zvídavými otázkami přicházejících. (Foto: autor)

Řada X-class

Pojďme nyní nahlédnout do veletržního dění. (Celkový pohled na JIMTOF 2010 a jeho srovnání s obdobně zaměřenými světovými veletrhy zvídavý čtenář nalezne v MM 12/2010, str. 54-55, příp. na www.mmspektrum.com/101248). Celá expozice na veletrhu JIMTOF subjektu DMG/Mori Seiki, která svoji rozlohou 2 600 m2 patřila společně s Mazakem bezkonkurenčně k největším, se nesla v grafickém designu červené barvy umocněné symbolem X-class. Bylo zde prezentováno 34 strojů obou výrobců, z nichž u 15 se jednalo o úplně nové modely, především pak právě řady „X". Pod tímto označením byly stroje prezentovány již v září na IMTS Chicago. Tak je totiž označována vybraná modifikovaná série soustružnických i frézovacích strojů, kterých se v konkrétních typech prodalo minimálně 1 000 kusů (celkem pak 28 000 ks). Jde o vybrané typy CNC soustruhů řady NLX, vertikálních obráběcích center řady NVX, horizontálních obráběcích center řady NHX a soustružnicko-frézovacích center NTX. Tyto nabízené modely reflektují připomínky od uživatelů (např. úprava konstrukce) a postřehy ze servisních pracovišť. Stroje se vyznačují sníženou cenou, zmenšenou zástavbovou plochou, nižší spotřebou energie. Mori Seiki se tímto krokem snaží nabídnout cenovou efektivitu (pořizovací i provozní), avšak neomezovat přitom technologické možnosti strojů.

Řada strojů X-class
Řada strojů X-class
Řada strojů X-class
Řada strojů X-class

Čtrnáct z patnácti představených novinek bylo z pera konstruktérů Mori Seiki - byly to stroje výše zmíněné řady X-class, konkrétně NLX, NVX, NHX a NTX, a dále pak jeden zástupce 5osého HSC vertikálního obráběcího centra NMV 1500 s tlumením vibrací způsobem DCG (Driven at the Centre Grarity). Patnáctým novým exponátem, avšak neméně důležitým, bylo univerzální frézovací centrum DMU 50 eco, které je výsledkem společných aktivit obou partnerů a je vyráběno ve společném závodě DMG/Mori Seiki v Šanghaji. V plánu mají vyrobit 5 strojů měsíčně. Dostupné informace uvádějí, že právě společné aktivity se mají vyvíjet směrem malých a středních jednodušších strojů a strojů řady ECOline. Ty jsou tvořeny stroji Mori Seiki s redesignem à la DMG. Vystavovaný stroj představuje první 5osý stroj v této řadě s otáčkami na vřetenu 8 000 min-1, výkonem 13 kW a zásobníkem nástrojů pro 16 pozic. 

CNC soustruhy řady NLX mají stejné technologické možnosti jako standardní série NL. Disponují však sníženou cenou, kompaktnější konstrukcí a  menší zastavěnou plochou. Loži protéká hladicí kapalina z důvodu větší teplotní stability stroje. U stroje řady X-class je garantována snížená spotřeba energie: o 20 % pro soustružení a 10 % pro frézování.

Prezentovanou novinkou bylo HSC soustružnicko-frézovací centrum NTX 1000, které spadá do nejmenší velikostní řady oblíbených NT. Obsahuje standardní konstrukční prvky řady NT, avšak o 40 % menší zastavěnou plochu. V porovnání s předchozím modelem se snadněji integruje automatický zakladač.

Pohled na pět zlatých ocenění v jednotlivých kategoriích soutěže Cutting Dream Contest, jejímž tradičním vyhlašovatelem je Mori Seiki, která jsou v průběhu veletrhu JIMTOF na slavnostním ceremoniálu předána.

Cutting Dream Contest

Mori Seiki je vyhlašovatelem soutěže Cutting Dream Contest Awards, která je určena pro firmy, školy a výzkumné ústavy zabývající se technologií obrábění. Cílem je podpora výměny know-how v této oblasti a vzájemné posílení konkurenceschopnosti. Do letošního, již sedmého ročníku bylo přihlášeno 105 různých návrhů jak po funkční, tak i designérské stránce; jejich společným jmenovatelem je výroba technologií obrábění. Komise složená z pěti odborníků zvenčí společnosti Mori Seiki vybrala v každé z pěti navržených kategorií jak zlaté, stříbrné a bronzové ocenění, tak i ocenění za umělecký, zkušenostní a nápaditý přínos. Jednalo se o kategorie: Výroba dílů, Výroba prototypů, Formařina, Mikroobrábění, Akademický výzkum.

S převážnou většinou strojů, které na JIMTOF měly svoji premiéru, se technická veřejnost měla možnost setkat jak na chicagském IMTS 2010, tak v několika případech (především DMG) i na stuttgartském veletrhu AMB v témže roce. Na asijském kontinentu šlo opravdu o premiéry a zájem ze strany návštěvníků byl neskutečný. Se značkou Mori Seiki je pojí místní vlastenecké cítění a rostoucí důvěra v ni. Německý DMG z tohoto faktu může bezesporu mnohé vytěžit.

Spojení dvou flotil je doslova vražedné. Mori Seiki spolu s DMG nabízejí kontingent 55 typů obráběcích strojů ve více než 180 modelech...

Popis některých novinek japonské provenience - strojů soustružnického typu, které byly na JIMTOF taktéž prezentovány,  můžete nalézt v jiném článku v tomto vydání v článku //www.mmspektrum.com/110142

Pokračování příště

Roman Dvořák

Tokio

roman.dvorak@mmspektrum.com

Stabilní konstrukce na čtyřech podpěrách

Japonští inženýři vycházejí při konstrukci ze čtyř jedinečných principů a poznatky z nich aplikují v konkrétních typech strojů. Jedná se o zkratky DCG, DDM, BMT a ORC, které nezasvěcenému nic neřeknou. Při rozšifrování  je řečeno však již více:

  • - DCG - Driven at the Centre Grarity;
  • - DDM - Direct Drive Motor;
  • - BMT - Built-in Motor Turret;
  • - ORC - Octagonal Ram Construction.

Řešení DCG minimalizuje vibrace, které mohou vzniknout během řezného procesu. U DCG strojů odezní vibrace téměř okamžitě, zatímco ostatní stroje vibrují ještě dlouhou dobu po zastavení. Princip spočívá v relativní jednoduchosti. Jestliže chceme posunout objekt působením na jeho hranu, ztrácí rovnováhu, má snahu se natáčet a vznikají vibrace. Pokud působíme na dvě protilehlé hrany, objekt se pohybuje přímo a bez vibrací. DCG je technologie, která tím, že jsou jednotlivé pohybové osy naháněny v jejich těžišti, prodlužuje díky minimalizaci vibrace také životnost řezné hrany nástroje. Dochází i k menšímu opotřebení mechanických uzlů stroje, čímž se prodlužuje životnost při zachování stálé kvality obrábění.

Konstrukční řešení DDM principu spočívá v nahrazení náhonu rotačních os pomocí šneku a šnekového kola vestavěným torzním motorem. To přináší efekty v podobě zvýšené rychlosti rotace, zkrácení času obrábění součásti (v průměru 35 %), přesného polohování, delší životnosti stroje a jeho snadnější údržby.

Velkého počtu aplikací dosahuje princip BMT na soustružnických obráběcích centrech tam, kde je nutné používat technologie frézování. Díky BMT technologii a zvýšené tuhosti nástrojové hlavy se ze soustruhu stává komplexní stroj, jehož frézovací výkon se blíží výkonu obráběcích center s velikostí upínacího kužele. Konstrukce strojů s BMT technologií radikálně odstraňuje převodové mechanismy (ozubená kola, řemeny, spojky), čímž se eliminují zdroje produkujících teplo a vibrace a dochází ke zvýšení výkonu obrábění.

Konstrukční princip ORC spočívá v novém posuvovém mechanismu použitelném převážně u strojů se smykadlem. Efekt konstrukčního principu ORC lze spatřovat ve vysokých tlumicích vlastnostech, kontrolovaném a řízeném teplotním roztahování a vysoké přesnosti posuvu. Jelikož má smykadlo termosymetrickou konstrukci, je zajištěno rovnoměrné rozpínání vlivem tepelných účinků.

Reklama
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Pro každý typ broušení

Od lapovací a lešticí technologie pro výrobu polovodičů až po všechny brusné aplikace pro průmysl – na veletrhu GrindTec v Augsburgu prezentuje výrobce brusných strojů Okamoto v sektoru P/9128 opět širokou paletu výkonných brusných řešení pro všechny klíčové průmyslové obory.

Kompaktní stroje pro široké spektrum použití

V článku jsou uvedeny postřehy německého odborného novináře z veletrhu METAV 2016 konaném v Düsseldorfu, kde výrobci představili zajímavá řešení obráběcích strojů. Řešení byla zaměřena na snižování výrobních časů, nižší náklady na výrobek a zvyšování kvality výrobků.

Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit