Témata
Vydání #1,2
Únor 2011Téma měsíce

Plasty

Pohony ve strojírenství
Financování výroby

Články

Servis

Autodesk University 2010

Na přelomu listopadu a prosince roku 2010 se uskutečnila odborná konference uživatelů CAD programů nazývaná Autodesk University. Již osmnáctý ročník se opět uskutečnil na západě Spojených států. Přes ekonomické problémy se konference Autodesk University může pyšnit řadou superlativů.

Development in the Czech Republic

Osobnost Ing. Petra Zemánka má technická veřejnost neodmyslitelně spjatou s firmou Erwin Junker Grinding Technology, kterou vedl téměř dvacet let jako její generální ředitel a předseda představenstva. V září loňského roku byl správní radou Svazu strojírenské technologie zvolen do čela tohoto profesního sdružení. Do funkce ředitele nastoupil v prosinci 2010.

Průmyslové inženýrství v praxi

Ve druhé polovině loňského roku jsme se začali na stránkách MM Průmyslového spektra systematicky věnovat disciplíně nazvané průmyslové inženýrství. Primárním důvodem byla úvaha nad současnou úrovní nabídky akreditovaných oborů strojních fakult a jejich potenciálem ke zvýšení zájmu mladé generace o studium na nich s ohledem na následující uplatnění v praxi. Nyní jsme dospěli do stadia, kdy začínáme představovat tuzemské a zahraniční subjekty – privátní či se státní účastí, které se tomuto oboru průmyslového inženýrství naplno věnují. Dnes jsme oslovili společnost API – Akademie produktivity a inovací. -dvo-

Program Alfa v  roce jedna

Na sklonku loňského roku pořádala Technologická agentura ČR výroční konferenci, jejímž záměrem bylo zejména prezentovat výsledky jejího dosavadního působení v širším kontextu reformy národního systému výzkumu, vývoje a inovací a diskutovat možnosti dalšího rozvoje agentury.

Atraktivní projekty - Pohled do nitra země

Není vidět, není cítit a nemá žádnou chuť. Zemské magnetické pole existuje nezávisle na našich smyslech, a přesto je velice potřebné. Je zahaleno mnoha tajemstvími, která se snažíme odhalit.

Informační technologie

Integrace parametrického modelování a synchronní technologie pokračuje

V polovině října společnost Siemens PLM Software oznámila oficiální uvedení již třetí verze Solid Edge se synchronní technologií. Kromě vylepšení samotné synchronní technologie a jejího zapracování do dalších modulů obsahuje velké množství vylepšení inspirovaných zákazníky.

Snadné a rychlé 3D modelování

Nová verze 3D CAD softwaru SpaceClaim přináší spoustu novinek a vylepšení pro zjednodušení, urychlení a zefektivnění práce. K nim jistě patří i navázání přelomové spolupráce s firmou Trumpf nebo otevření on-line internetové knihovny Trace Parts, obsahující mnoho užitečných 3D modelů, pro uživatele SpaceClaimu zdarma.

Inovace

Jak dále s použitím servolisů

Jedním z největších problémů v lisařině, tj. zpracování plechů a trubek za studena nebo v dnešní době již i za tepla, je zmetkovitost. Tento problém má narůstající tendenci s počtem vyráběných výlisků.

Management

Inovace a inovační hnutí v období nejen ekonomického útlumu, část II.

Ve volně navazujícím textu, který se dosud inovacemi a inovačním hnutím zabýval zcela okrajově, je ukázán vedle globální ekonomiky i stav celého oboru výrobní techniky. Rovněž je předkládán lokální pohled na další „globální a lokální vstupy“, které budou mít zajisté vliv na inovace a inovační hnutí v jednotlivých firmách, jež měly to štěstí a dosud neopustily trh.

Trendy

Aplikace polyamidů v motorovém prostoru

Společnost DuPont Performance Polymers představila novou produktovou řadu polyamidů DuPont Zytel Plus. Tyto produkty jsou velmi lehce vstřikovatelné, oproti standardním PA66 však vykazují výbornou dlouhodobou chemickou odolnost v médiích, jako je horký olej, horký vzduch, případně chladicí kapalina.

Svět plastů

Již téměř sto let jsou plasty zaručeným zdrojem stále nových způsobů aplikací, které budí nadšení a fascinaci.

Vícenásobná tryska „palačinka“

Orycon EU, a. s., představuje jako novinku ve svém sortimentu vícenásobnou trysku určenou pro vstřikování dílů s uložením v těsné blízkosti vedle sebe ve formě – a to až pro 4 výlisky.

Valivé ložisko – klíč k vyšší účinnosti

Valivá ložiska a energetická účinnost – tyto dva pojmy lze používat téměř jako synonyma. Smyslem valivého ložiska je v konečném důsledku snížit tření a tím ušetřit energii.

Mechanické vedení uzavíracích systémů

Firma Svoboda, s. r. o., zajišťuje komplexní dodávky polotovarů pro nástroje na lisování plastů a lehkých kovů, ale také pro tvářecí nástroje.

Od plastů se v roce 2010 očekávalo více

Jestliže se po třech letech od veletrhu K 2007 očekávalo, že se na K 2010 přeskočí červená roční čísla o prodeji plastů v mezidobí, nestalo se tak. Veletrh sám však krizi přeskočil. Převratné novinky sice nepřinesl, o zajímavé nové materiály však nouze nebyla. Přibylo polymerů z obnovitelných zdrojů.

Upínání forem a doporučení pro zpracování plastů a pryže

Produkce strojů pro zpracování plastů a pryže v Evropě, Americe i Asii má stoupající tendenci a dynamičnost oboru zpracování těchto materiálů se projevuje v širokém spektru výrobních strojů, zařízení a výrobních celků, periferií k těmto zařízením, softwaru zabývajícím se těmito materiály, stoupajícím počtu nástrojáren atd.

Robot pracující jako sloní chobot

Prestižní ocenění německého prezidenta, cenu Deutsche Zukunftspreis 2010, získal projekt výzkumu Festo AG a ústavu Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) nazvaný Vzor sloní chobot – high-tech pomocník pro průmysl a domácnost, jehož náplní je vývoj robotické paže Bionic Handling Assistant.

Nejen plastikařina od A do Z

Společnost Stäubli byla založena v roce 1892 v Horgenu ve Švýcarsku. Málokdo však ví, že mezi světovými válkami byl v pořadí druhý závod Stäubli vybudován v Čechách v Žandově na Českolipsku. Od roku 1982 se Stäubli naplno věnuje robotice.

Flexibilní lineární pohony

Nová řada elektrických lineárních pohonů ODS Parker-Origa přináší výraznou flexibilitu v podmínkách montáže a demontáže. K dispozici je i velký výběr volitelných doplňků jako koncové spínače, tlumiče, odměřování dráhy, centrální mazání nebo optimalizovaný energetický řetěz.

Operativní leasing jako mimobilanční forma financování

Operativní leasing je jednou z moderních forem financování společností. Vedle financování aktiv z vlastních zdrojů, úvěrem nebo finančním leasingem je stále častější variantou pro pořízení aktiv potřebných pro zajištění její činnosti.

Kulový kloub se třemi stupni volnosti

U dosud používaných koncových členů kinematických řetězců pohybových systémů nejrůznější manipulační a automatizační techniky se kulové klouby prakticky nepoužívají z důvodů problematického propojení s pohony. Kinematika proto bývá řešena prostřednictvím kloubů s rotační vazbou v sériovém uspořádání a vzájemném pootočení (zpravidla o 90°). Tím se sice odstraňuje problém s připojením pohonu, neboť každý pohon pak ovládá svoji osu, narůstá však prostorová zástavba (především do délky) i hmotnost celku.

Mechatronický systém pohonu pro průmyslové roboty

Jednou z hlavních oblastí použití robotů v automobilovém průmyslu je svařování dílů karoserií. Rameno robotu je pro tuto práci vybaveno svařovacími kleštěmi, které na karoserii vozidla provedou tisíce bodových svarů a jsou zpravidla poháněny pneumatickými válci. Použití stlačeného vzduchu je však spojeno s velkými ztrátami. Bezúdržbové a účinné servomotory s integrovaným vřetenem mohou v tomto případě stlačený vzduch nahradit. S tím se pojí nejen nižší náklady na energii, ale také vyšší produktivita a kvalita výroby.

Problematika vstřikování recyklovaných termoplastů

Při kalkulaci cen vstřikovaných výrobků z termoplastů tvoří značnou část výrobních nákladů položka materiálu. Proto je snahou všech výrobců plastových dílů tuto položku snížit na únosné minimum. Bohužel výrobci a dodavatelé polymerních materiálů každoročně ceny navyšují, a to jak z důvodů nárůstu ceny ropných produktů či zvyšování cen energií, tak i zvýšeného zájmu trhu o některé druhy plastů jako např. PC, PMMA, POM, ABS, PC/ABS a dalších. Proto se hospodaření s materiálem stává důležitou složkou cenové politiky současných vstřikoven. V tomto smyslu nabývá na stále větším významu recyklace komunálních a technologických polymerních odpadů.

Soudečková ložiska s těsněním

Skupina SKF vyvinula kompletní řadu soudečkových ložisek s těsněním v cca 100 základních provedeních a ve velikostech s průměrem díry až do 320 mm, z nichž si mohou vybírat výrobci základních zařízení i koneční uživatelé.

Nanomateriály jako separátory při výrobě kompozitních dílů

V posledních letech se ze slova „nano“ stalo téměř zaklínadlo. Nanomateriálům je přisuzována slibná budoucnost a předpovídány mnohdy až nadpřirozené schopnosti.

Plasty místo kovů?

V mnoha aplikacích lidské činnosti se používají plastové výrobky, aniž si to uvědomujeme. Většinou se v odborných časopisech věnuje velká část zpracování plastů metodou vstřikovací technologie.

Hoď svůj klobouk za potok!

Tak zněla výzva dávných pionýrů amerického Západu, když narazili na rozvodněný potok. Když se klobouk dostane přes potok, pak to dokážeš i ty. A hnali své koně přes brod.

Výroba

Vývojové trendy soustružnických strojů

Rok 2010 přinesl postupné oživení průmyslové výroby a v důsledku toho také opět růst poptávky po obráběcích strojích. Do období konjunktury vstupují výrobci strojů po předchozím období intenzivního hledání vyšší přidané hodnoty pro zákazníka a snižování nákladů jak ve výrobě, tak i v provozu svých strojů.

Závitníky pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Firma Neoboss GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, vyvinula nové, vysoce výkonné závitníky, určené pro obrábění obzvláště tvrdých a těžce obrobitelných materiálů, jako jsou např. Inconel, Nimonic, Hardox500, Waspaloy, Monel400 nebo Ampco25.

Modulární systém krytování obráběcích strojů

Kryty a kapotáže obráběcích strojů neplní jen praktickou funkci ochrany funkčních částí stroje a okolního prostředí před doprovodnými produkty procesu obrábění, jsou také významným prostředníkem mezi funkčními kvalitami stroje a jeho uživatelem. Tvarování a uspořádání kapotáže stroje vytváří pracovní prostředí stroje, může významně přispívat k ovlivnění psychologie práce obsluhy a její celkové výkonnosti vhodným ergonomickým řešením a v neposlední řadě se stává rovněž výrazem celkové úrovně technické kvality a zpracování stroje.

Nové nástroje pro obrábění kompozitních materiálů

Výroba a spotřeba pokrokových kompozitních materiálů poháněná silnou poptávkou z leteckého, automobilového a medicínského průmyslu soustavně vzrůstá. Zároveň se zvyšují požadavky na nové výrobní metody, které zaručí požadovanou kvalitu a zároveň produktivitu výroby.

Změny v obrábění kompozitních materiálů

Nová generace fréz nabízí řadu výhod pro letecké a motoristické odvětví, ale i pro oblast výroby větrných elektráren.

Superkompaktní snímač polohy

Řada snímačů TONiC je nejnovějším přírůstkem optických a magnetických snímačů polohy od firmy Renishaw.

Aktuální standard pro výměnu nástrojů

Prostřednictvím nového rozhraní HSK-T určeného pro pevné nástroje nabízí nyní společnost WNT řešení pro značné zkrácení přípravného času a pro zredukování počtu různorodých drahých systémů.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část II.

Listopadový veletrh JIMTOF (Japan International Machine Tool Fair) byl důvodem, proč jsme po určitém čase obrátili svoji pozornost opět k zemi vycházejícího slunce a začali pro vás připravovat seriál, ve kterém se snažíme nalézt a přiblížit vám důvody fenomenálního úspěchu japonských inženýrů a jejich zúročení v konkrétních produktech a technologických řešeních, která v mnoha případech nemají celosvětové srovnání.

Chlazení pomocí CO2 zvyšuje produktivitu obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Obrábění vermikulární litiny (GJV) při výrobě motorů klade vysoké nároky na tento proces. Výzkumy ukazují, že použití polykrystalického diamantu (PKD) a chlazení pomocí CO2 může zvýšit produktivitu obrábění těžkoobrobitelné litiny GJV-450 ve srovnání s dosud používaným slinutým karbidem o mnoho procent.

Nová obráběcí centra z Japonska

Společnost Yamazaki Mazak má jen v Japonsku čtyři výrobní závody, všechny soustředěné v okolí města Nagoja. Jedním z nich je závod Seiko, specializovaný na vývoj a výrobu svislých obráběcích center.

Automatické stolní dávkovací roboty

Stolní dávkovací roboty představují nákladově efektivní způsob, jak zvýšit výkon, přesnost a jakost výrobních procesů, při nichž je třeba nanášet montážní kapaliny jako lepidla, maziva a silikony, aniž by bylo nutné pro tento účel najímat pomocné pracovní síly nebo vynakládat značné kapitálové investice do zařízení.

Povlaky mnoha barev

Velmi tenký povlak může být nanesen na téměř každý nůž nebo žiletku. Obecně je cílem povlakování, přesněji depozice tenkých otěruvzdorných vrstev na ostří nástroje především zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit