Témata
Reklama

Modulární systém krytování obráběcích strojů

16. 02. 2011

Kryty a kapotáže obráběcích strojů neplní jen praktickou funkci ochrany funkčních částí stroje a okolního prostředí před doprovodnými produkty procesu obrábění, jsou také významným prostředníkem mezi funkčními kvalitami stroje a jeho uživatelem. Tvarování a uspořádání kapotáže stroje vytváří pracovní prostředí stroje, může významně přispívat k ovlivnění psychologie práce obsluhy a její celkové výkonnosti vhodným ergonomickým řešením a v neposlední řadě se stává rovněž výrazem celkové úrovně technické kvality a zpracování stroje.

Matěj Sulitka

Vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze. Specializuje se na výpočty, simulace CNC obrábění, krytování strojů a dále je vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů.

Komplexní přístup k návrhu stroje zahrnující i tvarové řešení kapotáže a ergonomie ovládaní je obecně označováno souhrnným pojmem design. V poslední době je zřetelné, že se komplexní designérská řešení stále více uplatňují i v oblasti obráběcích strojů. Prostřednictvím designu mohou výrobci dosáhnout kromě výše zmíněných parametrů i charakteristického výrazu napomáhajícího v konkurenčním prostředí trhu lepšímu zviditelnění a prosazení svých strojů. Někteří výrobci obráběcích strojů se zabývají vlastní konstrukcí a výrobou krytů a kapotáží, jejichž úroveň návrhu i provedení tak mohou snadno přímo ovlivňovat. Jiní objednávají dodávku kompletního řešení krytování strojů u externích firem, které mohou v těchto případech společně s konstrukčním návrhem výhodně nabízet i komplexní řešení designu krytů.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Uvažované tvarové varianty panelů.

Modulární systém krytování strojů

Při spolupráci firmy Hestego, tradičního českého výrobce krytování a kapotáží obráběcích strojů, a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze vznikla myšlenka vytvořit modulární stavebnicový systém krytování strojů. Většina vnějších krytů a kapotáží je konstrukčně řešena jako samonosná ze vzájemně spojovaných panelů. Při takto pojaté konstrukci krytů se proto nabízí možnost navrhnout systém základních modulů panelů, z nichž by bylo možné neomezeně sestavovat různá řešení krytování strojů. Součástí zadání tvorby modulárního systému je ovšem nabídnout nejen vhodně zvolenou rozměrovou řadu základních panelů, ale systém navrhnout i jako základ pro možnost sestavování tvarově pojatých kapotáží strojů. Záměrem je vytvořit systém několika prvků, jejichž vzájemnými kombinacemi bude možné vytvářet charakteristická tvarová řešení. Pro výrobce strojů by se tak otevřela příležitost s požadavkem dodání krytů stroje současně zvolit i vlastní tvarové řešení, které se může stát nositelem charakteristického firemního designu.

Obr. 2. Skica možného tvarování krytu obráběcího centra s využitím modulárního systému panelů.

Studie modulárního systému

V úvodní fázi řešení projektu bylo rozhodnuto vytvořit studii, která bude uvažovat využití klasické výrobní technologie krytů z ocelových plechů a zaměří se především na ukázku možnosti navrhnout systém s dostatečnou tvarovou variabilitou. Jako jeden z charakteristických znaků systému krytování byl zvolen princip přiznaných technologických spár spojovaných panelů. Síť vhodně navrženého dělení ploch se stává jednak výrazným vizuálním prvkem krytování, přináší ovšem i praktické výhody. Odstraněno je tímto způsobem v jiných případech stavby krytů používané a technologicky náročnější spojování velkých ploch navařováním plátů plechu a kytování vzniklých přechodů. Lze rovněž spojovat panely již nabarvené a vytvářet tak snadno různá barevná řešení krytů stroje.

Vytvořen byl návrh schématu možných variant panelů, které kombinují ploché panely s doplňkovými tvarovými díly. Zamýšlenou řadu tvarových typů panelů ukazuje schematicky obr. 1. Kromě plochých (1) a na velký poloměr zaoblených panelů (2) jsou uvažovány i přechodové zaoblené panely (3), koncové panely se sražením (4) a doplňkové panely s profilovanou výplní (5). Zaoblení ploch lze realizovat pružným ohybem plechu na tvarová žebra.

Obr. 3. Tvarová studie možnosti kombinací navrženého systému modulárních panelů krytů. Zaoblené panely (2) jsou využity na boku krytu.

Jednu z úvodních úvah, naznačujících možnosti tvarování krytu, ukazuje obr. 2. Na příkladu středně velkého obráběcího centra jsou s využitím řady panelů zobrazených na obr. 1 dále rozvíjeny možné tvarové varianty krytu. U varianty na obr. 3 je využito zaoblených panelů (2) pro kryt boční části stroje, v níž se pohybuje obsluha a zaoblení tak přispívá ke zvýšení psychologického pocitu jistoty obsluhy. V pohledu zadním na obr. 4 je naznačena možnost řešení barevnosti krytu skladbou různě velkých a samostatně barvených panelů. Ukázána je i možnost využití panelů s profilovanou výplní pro optické členění velkých ploch.

Obr. 4. Pro optické strukturování velkých ploch lze využít panelů s profilací (v zadní části krytu).

Příklad varianty na obr. 5 ukazuje možnost jiného uspořádání panelů s použitím zaoblených panelů typu (3) na bočních svislých hranách. Zaoblení bočních panelů může při častém pohybu obsluhy v oblasti přechodů čela a boků přispívat k potlačení psychologicky nepříznivého působení ostrých hran a zvýšení bezpečnosti.

Obr 5. Jiná možnost tvarování s využitím zaoblených panelů (3) na bočních svislých hranách čela krytu.

Navržený princip skladby dílů modulárního systému krytů je podrobněji rozpracován na příkladu krytu centra větší velikosti. Analýzou proporcí požadovaných rozměrů krytování byl navržen základní systém velikostí panelů v řadě 0,5 x 1 m, 0,5 x 2 m, 1 x 1 m a 1 x 2 m. Na obr. 6 je ukázka řešení čela stroje s využitím zaoblených panelů tvarového typu (3) na horní a spodní vodorovné hraně a atypickým řešením pravé strany se zešikmením, které se stává charakterizujícím prvkem celkového tvarového řešení. Schéma skladby panelů je patrné z obr. 7, přičemž i v boční části krytu je užito motivu šikmého dělení rozměrově atypických panelů. Jejich prostřednictvím je dosaženo požadované délky zadní části krytu stroje.

Obr. 6. Aplikace modulárního systému na kryt většího typu obráběcího centra.
Obr. 7. Ukázka skladby modulárních panelů na kryt zadní části stroje.

Uplatnění modulárního systému

Návrh modulárního systému se bude dále vyvíjet s cílem sestavit konečný počet typových a rozměrových variant panelů. Zvolený princip samonosné konstrukce montovaných panelů se na základě provedených studií ukazuje jako vhodný základ systému, který umožňuje i při omezeném počtu základních tvarových variant panelů dosáhnout možností tvarové variability sestavených celků. Výrobcům obráběcích strojů se prostřednictvím navrhovaného systému nabízí především možnost získat formou katalogového výběru nabízeného firmou Hestego kompletní řešení krytů strojů, včetně designu s charakteristickým individuálním výrazem.

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Ing. Josef Vosolsobě

m.sulitka@rcmt.cvut.cz

Tyto výsledky byly získány za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu A2-2TP1/092 v programu Trvalá prosperita.

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, ČVUT v Praze

Hestego

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 110135
Datum: 16. 02. 2011
Rubrika: Výroba / Obrábění
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit