Témata

Japonská inspirace

Japonští inženýři jsou těmi, kteří stále udávají směr hi-tech téměř ve všech oborech lidské činnosti. Dříve okolní svět na jejich počínání nahlížel s úsměvem, ale japonská zapálenost pro věc podpořená více než tříprocentním příspěvkem HDP ze státní kasy na podporu vědy a výzkumu již notnou dobu sklízí své ovoce a nadále tomu bezesporu tak bude. 

Silnou komoditou, kterou japonský průmysl zásadním způsobem promlouvá do celosvětové působnosti, je oblast obráběcích strojů. Narodily se zde značky – dnes již legendární pojmy - jako Mori Seiki, Mazak, Okuma či Makino, které udávají trend a ostatním světovým výrobcům nastiňují směr, jakým se mají ve svém výzkumu a vývoji dát.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část V.

11. 05. 2011
Roman Dvořák

Další díl našeho vyprávění o fenoménu japonských inženýrů, kterým se podařilo obdivuhodným a často až neuvěřitelným způsobem dostat své produkty daleko před světový standard, nám poodhaluje roušku tajemství, jenž se tentokráte ukrývá nad filosofií úspěchu vývojářů, konstruktérů, výrobců a managementu, jenž mají ve své pracovní smlouvě coby zaměstnavatele uvedeno: Okuma Corporation Japan. Pojďme v rámci možností, co nám prostor pro tento článek nabízí, nahlédnout na úspěch dalšího japonského výrobce obráběcích strojů, jenž si za svoji dosavadní historii vydobyl zásadní úspěchy na poli celosvětové konkurence.

Tam, kde Slunce a technika drží prim, Část IV

13. 04. 2011
Roman Dvořák

Yamazaki Mazak Corp. největší výrobce obráběcích strojů na světě, je soukromou firmou v rukou japonské rodiny Yamazaki žijící v oblasti Nagoye. Firma byla založena v roce 1919 panem Sadakichi Yamazaki . Původní výrobní program tvořily stroje na výrobu rýžových rohoží a dřevoobráběcí stroje. V roce 1928 začala firma s výrobou soustruhů a vrtaček a vytvořila tím základ pro svoji pozdější expanzi v oboru obráběcích strojů. Zásadní rozmach společnosti je pak spjat se současným předsedou správní rady panem Teruyuki Yamazaki, synem zakladatele.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část III

16. 03. 2011
Roman Dvořák

Historie japonské značky Mori Seiki se datuje k 26.říjnu 1948, kdy pan Hikoichi Mori zahájil v prefectuře Nara ve městě Yamato-Koriyama výrobu textilních strojů. První obráběcí stroj - soustruh byl pak vyroben o deset let později. Ve vedení firmy od samého začátku vstanul jeden ze tří synů zakladatele, nejstarší Rinpei a setrval zde neskutečných 38 let až do roku 1986. Současný president firmy Dr. Masahiko, vnuk zakladatele a synovec Rinpeie, zastává svůj post od roku 1999. Značka MORI SEIKI je složenina z příjmení rodiny a z japonského výrazu pro přesnost"."

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část II.

16. 02. 2011
Roman Dvořák

Listopadový veletrh JIMTOF (Japan International Machine Tool Fair) byl důvodem, proč jsme po určitém čase obrátili svoji pozornost opět k zemi vycházejícího slunce a začali pro vás připravovat seriál, ve kterém se snažíme nalézt a přiblížit vám důvody fenomenálního úspěchu japonských inženýrů a jejich zúročení v konkrétních produktech a technologických řešeních, která v mnoha případech nemají celosvětové srovnání.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část I

14. 12. 2010
Roman Dvořák

Japonští inženýři jsou těmi, kteří v posledních 15 letech udávají směr hi-tech téměř ve všech oborech lidské činnosti. Dříve okolní svět na jejich počínání nahlížel s úsměvem, ale japonská zapálenost pro věc podpořená více než tříprocentním příspěvkem HDP ze státní kasy na podporu vědy a výzkumu již notnou dobu sklízí své ovoce a nadále tomu bezesporu tak bude. Například automobilový či elektrotechnický průmysl budiž tomu důkazem.