Témata
Reklama

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část III

Historie japonské značky Mori Seiki se datuje k 26.říjnu 1948, kdy pan Hikoichi Mori zahájil v prefectuře Nara ve městě Yamato-Koriyama výrobu textilních strojů. První obráběcí stroj - soustruh byl pak vyroben o deset let později. Ve vedení firmy od samého začátku vstanul jeden ze tří synů zakladatele, nejstarší Rinpei a setrval zde neskutečných 38 let až do roku 1986. Současný president firmy Dr. Masahiko, vnuk zakladatele a synovec Rinpeie, zastává svůj post od roku 1999. Značka MORI SEIKI je složenina z příjmení rodiny a z japonského výrazu pro přesnost"."

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

V rámci našeho seriálu věnovaného fenoménu celosvětového rozmachu japonského inženýrství se vám v tomto díle pokusíme podhalit vývojovou filozofii a obchodní strategii firmy Mori Seiki. Do ní nám bylo umožněno na vlastní oči nahlédnout během návštěvy dvou výrobních závodů, která byla součástí cesty realizované pro úzký kruh vybraných novinářů z celého světa při příležitosti tokijského veletrhu JIMTOF.

Reklama
Reklama
Reklama
Masahiko Mori, vnuk zakladatele Hikoichi Mori, stojící v čele rodiné firmy od roku 1999. On byl tím, který zlomil veškeré mýty a zbořil bariéry - navázal úzkou, finančně provázanou, obchodně-technickou spolupráci se svým největším dosavadním rivalem, německou firmou DMG. Jí se tím otevřely ještě více dveře na evropské trhy, naopak DMG posiluje v Asii, kde byl Mori Seiki doposud obchodně nepřemožitelný.

Jak již bylo řečeno v úvodu, první branží, které se rodina Mori věnovala, byla oblast textilních strojů. V poválečném období byla po této komoditě velká poptávka, která umožnila realizovat původní podnikatelský záměr rodinné firmy po dobu 10 let. Vize firmy se v průběhu dalších let vyprofilovala do takové podoby, že v závodě Nara japonští inženýři vyvinuli a začali od roku 1958 vyrábět vysokorychlostní a přesné soustruhy. K nim se postupem času přidaly další typy obráběcích strojů.

Na vlastní oči poprvé - Nara Campus 1+2

Tento závod byl prvním místem, kde se začala v roce 1948 psát historie podnikání rodiny Mori. Po deseti letech od zde uvedeného soustruhu ozn. MH 1500 firma v roce 1968 v souladu s postupným vývojem systémů řízení přešla ke specializaci na CNC soustruhy. Od té doby bylo vyrobeno na 100 modelů soustruhů; jen strojů řady NL Series bylo prodáno na 10 000 kusů.

Strategický management plán. Dříve (používaný do roku 2007). 5 % světového trhu 60% úroveň cen konkurence 800 vyrobených strojů měsíčně
Nyní (po zohlednění dopadu hospodářské krize) People (5 000 lidí), Quality (5µm přesnost), Risk Management - udržovat roční růst 15 % JMTBA (asociace sdružující japonské výrobce) na světovém trhu 55% úroveň cen konkurence

V současné době zde existují dva výrobní závody: Nara 1 (60 tis. m2) a Nara 2 (32 tis m2). Maximální kapacita měsíční produkce činí 290 strojů. V přední části Nara 1 se nachází výrobní závod s obráběcími stroji jak vlastní produkce, tak i ostatních výrobců, určenými především pro obrábění velkých dílů. K dispozici je např. několik CNC portálových strojů s posuvným stolem. Všechny stroje jsou provázány v komunikační síti Mori Net. Na výrobu pak navazují montážní prostory, zabírající cca 2/3 celé rozlohy. V jejich průčelí je pětipatrová budova, kde se nachází kompletní vývoj  a konstrukce. Veškeré kancelářské prostory jsou typu "open space", dílčí buňky jsou vždy po čtyřech pracovních místech s jedním zkušenějším pracovníkem. Tyto jednotlivé skupiny jsou zaměřeny vždy na jeden typ stroje. Čtyři stovky zdejších vývojových pracovníků a kostruktérů strojních a elektro uvedou ročně na světlo světa kolem 17 nových typů strojů.

Proces zkrácení času celého procesu od návrhu přes výrobu až po instalaci a následný servis příslušného typu stroje (Mori Seiki)

V Naře se vyrábějí především 5osá vertikální obráběcí centra řady NMV 5000 DCG (Driven at the Centre Grarity) - řešení minimalizující vibrace (viz předchozí díl našeho seriálu). Dalšími zde vyráběnými modely jsou CNC soustruhy DuraTurn Series a CL Series, stroje NX Series určené do výrobních linek a vysokoprodukční vertikální obráběcí centra Ultimill Series.

Montáž strojů je realizována v jednotlivých buňkách, kde má vše své pevné místo. Jednotlivé pozice jsou ohraničeny snímacími žlutými pásy, čímž je přesně definováno umístění každého prvku buňky a je možné jej operativně měnit v závislosti na typu montovaných strojů.

Díky smlouvě o spolupráci s německým výrobcem Gildemeister uzavřené v březnu 2009  jim stav skladových zásob jednotlivých komponent stoupl o 80 %. To si vynutilo ještě vice řešit problematiku výroby "just in time".  Zajímavá je informace, že z důvodu rostoucích objemů prodeje do Číny musela Mori Seiki změnit celou řadu dodavatelů komponent a orientovat se na čínské značky, jelikož zákazníci to prý vyžadují a taktéž je to v souladu s obchodní strategií.

Procentuální rozdělení počtu zaměstnanců v jednotlivých odděleních Průměrné údaje se týkají roku 2010, kdy v celé firmě pracovalo 3 816 zaměstnanců. Mori Seiki ročně investuje do vzdělávání 1 % ročního obratu. Založila Mori Seiki University v Japonsku, která má své pobočky v USA, Evropě a v Asii. Jsou primárně určeny na vzdělávání jak technických zaměstnanců, tak i obchodního a administrativního charakteru. Legenda: Vývoj a konstrukce Výroba, montáž Kvalita Výrobní technologie Řídicí pracovníci Obchod a marketing Administrativa Účetnictví/Finance Amerika Evropa Asie Dceřinné společnosti (Taiyou Koki, Dixi Machines, Tobler, Magnescale)

V závodě Nara 2, vzdáleném cca 10 minut jízdy automobilem, se vedle montáže perfirerních a manipulačních zařízení k obráběcím strojům nachází Akishino Mold Laboratory. Jedná se svým způsobem o prezentační pracoviště, kde jsou pro zákazníky navrhovány a následně vyráběny vstřikovací formy. Formou prezentací jsou zde např. velmi názorně uváděny důsledky aplikace víceosého vysokorychlostního obrábění pro snížení obráběcích časů i počtu použitých nástrojů.

Na vlastní oči podruhé - Iga Campus

Výroba v tomto závodě byla zahájena v roce 1970. Je to největší kampus firmy Mori Seiki s rozlohou 575 tis. m2 a roční kapacitou 450 strojů. Pracuje zde na 1 700 lidí. V době krize výrobní a montážní personal trávil dva dny v týdnu na Mori Seiki University, kde se učili programovat a pracovat s NC stroji. Je odsud též zajišťován servis pro japonské zákazníky - 24 hodin 365 dní v roce.  Výrobní portfolio představuje na 500 strojů a zařízení. Montují se zde CNC soustruhy a obráběcí centra.

V celém kampusu se nacházejí haly pro tváření materiálu (plechařinu), výrobu vřeten, výrobu kuličkových šroubů , slévárna šedé litiny (slouží pouze jako prototypová pro kostruktéry, pracuje tři dny v týdnu), haly pro tepelné zpracování (indukční kalení, nitridace, cementování, žíhání, otryskávání), obrobna a montáž, která je opět zajišťována v buňkách jako v Naře.  Samozřejmě se zde nachází i sklad dílů a zázemí pro nepřetržitý servis japonským zákazníkům, který odbavuje na 550 telefonátů denně.  Ve vývojovém a konsktrukčním oddělení na ploše 4,5 tis. metrů čtverečních pracuje na 280 konstruktérů. Neuvěřitelným způsobem využívají časového posunu na pracovišti v kalifornském  Sacramentu, kam v systému SolidEdge během dne zasílají jednotlivé modely a odkud jim následně zašlou zpět výpočty FEM příslušných uzlů, aby je měli k dispozici již následující pracovní den.

Procentuální proporce obratu prodejů podle jednotlivých komodit za finanční období duben 2009 až březen 2010 (výroční zpráva str. 16) Obráběcí centra, NC soustruhy, Multifunkční obráběcí centra, Brusky, Komponenty a díly, Servis, Ostatní

Jak již bylo řečeno, nachází se zde výroba vřeten i kuličkových šroubů.  Vřetena zde vyrobená jsou určena pro všechny výrobní závody. Jejich výroba I montáž je z logistického důvodu soustředěna do jedné budovy.  Těleso vřeteníku je broušeno na vlastních bruskách Tayo Koki. Smontovaná vřetena se zabíhají na stolicích s diagnostikou. Provádějí zde i generálku vřeteníků.  Pouze 10 % montovaných kuličkových šroubů nakupují, ostatní jsou soběstační svojí výrobou (800 ks měsíčně).  V převážné míře dodávají vřetena i kuličkové šrouby pro stroje DMG.

Chiba Campus

Tento závod jsme již neměli možnost navštívit. Proto uvádíme pouze základní data: jde o nový kampus s rozlohou 58 tis. m2, otevřený v roce 2003. Vyrábí se zde pouze multifunkční obráběcí centra typu NT s kapacitou 50 ks/měsíc. Personál čítá 360 zaměstnanců, z toho 100 konstruktérů. I zdejší konstrukční oddělení využívá časového posunu při spolupráci s kalifornským výpočtovým pracovištěm, což má vliv na dramatickou redukci snížení vývojových časů.

DMG/Mori Seiki, Shanghai a Bangalore

Dalším výrobním místem je Čína. Od dubna 2010  se v Šanghaji  pod společným logem DMG/Mori Seiki vyrábí vertikální obráběcí centrum DuraVertical 635 eco, soustružnické centrum DuraTurn 310 V3, univerzální CNC soustruh CTX a DMX eco. Mori Seiki se stal majoritním dodavatelem komponent, včetně vřeten a kuličkových šroubů a zásobníků nástrojů do strojů DMG.

V roce 2009 začali společně prodávat a servisovat v Thajsku, Indonésii, Tchaj-wanu, Turecku, Japonsku a Koreji, v roce 2010 v Austrálii, Indii a USA. Evropský trh se na společnosu invazi pomalu připravuje. V německém Wernau byla založena společnost MG Finance - společný podnik DMG (33 %), Mori Seiki (33 %) a finanční skupiny Mitsui (34 %). Letos se má v Bangalore otevřít společný výrobní a servisní závod se showroomem o rozloze 900 m2 umístěný v energeticky úsporných budovách kompletně využívajících ke svému provozu sluneční  energii.

Důslednost nadevše

Japonská preciznost a smysl pro pořádek byl vidět na každém našem kroku. Veškeré procesy jsou do nejmenšího detailu naplanované, vše musí na 100 % přesně fungovat. Žádna improvizace není přípustná. To bylo vidět především na montážních pracovištích, kam nám byl bez omezení umožněn přístup. Jeden pracovník sestavuje jeden stroj, v případě složitějšího pak týmy. Je nastaven přesný systém pro vychystání jednotlivých dílů: 10 dní před započetím je připravena zpráva o montážním plánu a požadavcích, 5 dní předem jsou nachystány díly, 3 dny před pak konstrukční skupiny. Den před začátkem montáže je v příslušné buňce připraveno komplet vše potřebné vč. kompletního nářadí. V zaměstnancích je budována nekutečná úcta a pokora k zákazníkovi. Ale myslím, že to nedá moc velkou práci, soudě podle vzájemného chování Japonců.

Pověstnou japonskou důslednost jsme viděli jak ve výrobním procesu samotném, tak I v plánu naší cesty. Nic nebylo ponecháno náhodě, vše do detailu naplánované, vč. deštníků a igelitových sáčků pro jejich uložení, kdyby byly třeba.  Návštěva Japonska zanechá ve vaší mysli celou řadu postřehů,  spojených zejména se vzájemnou úctou a slušností mezi lidmi, s pokorou ke starší generaci. Těžko můžeme asi domýšlet, co následně japonští turisté musí pociťovat, když se na vlastní kůži setkají s apatickým personálem na ruzyňském letišti, s českými taxikaři, s kapsáři na Karlově mostě...

Mori Seiki - Data  a fakta

Založeno: 1948

Počet zaměstnanců: 3 800 (rok 2010)

Sídlo firmy: Nagoja, Japonsko

Výrobní závody: Nara (2x), Iga, Čiba, Šanghaj

Dceřiné společnosti: Taiyou Koki (Japonsko), Dixi Machines (Švýcarsko), Tobler (Francie), Magnescale (Japonsko)

Vlastníci: 77 subjektů, neexistuje většinový vlastník, největší pdle podílu: Japan Trustee Service (9,58 %), Mori Seiki (8,16 %), Mori Masahiko (4,78 %), Nomura Asst Mng. (3,9 %), Master Trust Bank (3,28 %), Mori Chieko (2,37 %), Gildemeister (2,07 %) a další. (Zdroj: Bloomberg Finance)

Akcie obchodovatelné na burze (Tokio a Ósaka)

Obrat (finan. rok 4/2009-3/2010): 66,4 mld. jenů (713 mil. USD), pro srovnání: fin. rok 2008/2009: 147 mld. jenů a 2007/2008: 202 mld. jenů.

Tabulky a grafy naleznete v tištěné verzi časopisu MM Průmyslové spektrum.

Roman Dvořák

Nara, Iga a Nagoja, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit