Témata

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část III

Historie japonské značky Mori Seiki se datuje k 26.říjnu 1948, kdy pan Hikoichi Mori zahájil v prefectuře Nara ve městě Yamato-Koriyama výrobu textilních strojů. První obráběcí stroj - soustruh byl pak vyroben o deset let později. Ve vedení firmy od samého začátku vstanul jeden ze tří synů zakladatele, nejstarší Rinpei a setrval zde neskutečných 38 let až do roku 1986. Současný president firmy Dr. Masahiko, vnuk zakladatele a synovec Rinpeie, zastává svůj post od roku 1999. Značka MORI SEIKI je složenina z příjmení rodiny a z japonského výrazu pro přesnost"."

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

V rámci našeho seriálu věnovaného fenoménu celosvětového rozmachu japonského inženýrství se vám v tomto díle pokusíme podhalit vývojovou filozofii a obchodní strategii firmy Mori Seiki. Do ní nám bylo umožněno na vlastní oči nahlédnout během návštěvy dvou výrobních závodů, která byla součástí cesty realizované pro úzký kruh vybraných novinářů z celého světa při příležitosti tokijského veletrhu JIMTOF.

Masahiko Mori, vnuk zakladatele Hikoichi Mori, stojící v čele rodiné firmy od roku 1999. On byl tím, který zlomil veškeré mýty a zbořil bariéry - navázal úzkou, finančně provázanou, obchodně-technickou spolupráci se svým největším dosavadním rivalem, německou firmou DMG. Jí se tím otevřely ještě více dveře na evropské trhy, naopak DMG posiluje v Asii, kde byl Mori Seiki doposud obchodně nepřemožitelný.

Jak již bylo řečeno v úvodu, první branží, které se rodina Mori věnovala, byla oblast textilních strojů. V poválečném období byla po této komoditě velká poptávka, která umožnila realizovat původní podnikatelský záměr rodinné firmy po dobu 10 let. Vize firmy se v průběhu dalších let vyprofilovala do takové podoby, že v závodě Nara japonští inženýři vyvinuli a začali od roku 1958 vyrábět vysokorychlostní a přesné soustruhy. K nim se postupem času přidaly další typy obráběcích strojů.

Na vlastní oči poprvé - Nara Campus 1+2

Tento závod byl prvním místem, kde se začala v roce 1948 psát historie podnikání rodiny Mori. Po deseti letech od zde uvedeného soustruhu ozn. MH 1500 firma v roce 1968 v souladu s postupným vývojem systémů řízení přešla ke specializaci na CNC soustruhy. Od té doby bylo vyrobeno na 100 modelů soustruhů; jen strojů řady NL Series bylo prodáno na 10 000 kusů.

Strategický management plán. Dříve (používaný do roku 2007). 5 % světového trhu 60% úroveň cen konkurence 800 vyrobených strojů měsíčně
Nyní (po zohlednění dopadu hospodářské krize) People (5 000 lidí), Quality (5µm přesnost), Risk Management - udržovat roční růst 15 % JMTBA (asociace sdružující japonské výrobce) na světovém trhu 55% úroveň cen konkurence

V současné době zde existují dva výrobní závody: Nara 1 (60 tis. m2) a Nara 2 (32 tis m2). Maximální kapacita měsíční produkce činí 290 strojů. V přední části Nara 1 se nachází výrobní závod s obráběcími stroji jak vlastní produkce, tak i ostatních výrobců, určenými především pro obrábění velkých dílů. K dispozici je např. několik CNC portálových strojů s posuvným stolem. Všechny stroje jsou provázány v komunikační síti Mori Net. Na výrobu pak navazují montážní prostory, zabírající cca 2/3 celé rozlohy. V jejich průčelí je pětipatrová budova, kde se nachází kompletní vývoj  a konstrukce. Veškeré kancelářské prostory jsou typu "open space", dílčí buňky jsou vždy po čtyřech pracovních místech s jedním zkušenějším pracovníkem. Tyto jednotlivé skupiny jsou zaměřeny vždy na jeden typ stroje. Čtyři stovky zdejších vývojových pracovníků a kostruktérů strojních a elektro uvedou ročně na světlo světa kolem 17 nových typů strojů.

Proces zkrácení času celého procesu od návrhu přes výrobu až po instalaci a následný servis příslušného typu stroje (Mori Seiki)

V Naře se vyrábějí především 5osá vertikální obráběcí centra řady NMV 5000 DCG (Driven at the Centre Grarity) - řešení minimalizující vibrace (viz předchozí díl našeho seriálu). Dalšími zde vyráběnými modely jsou CNC soustruhy DuraTurn Series a CL Series, stroje NX Series určené do výrobních linek a vysokoprodukční vertikální obráběcí centra Ultimill Series.

Montáž strojů je realizována v jednotlivých buňkách, kde má vše své pevné místo. Jednotlivé pozice jsou ohraničeny snímacími žlutými pásy, čímž je přesně definováno umístění každého prvku buňky a je možné jej operativně měnit v závislosti na typu montovaných strojů.

Díky smlouvě o spolupráci s německým výrobcem Gildemeister uzavřené v březnu 2009  jim stav skladových zásob jednotlivých komponent stoupl o 80 %. To si vynutilo ještě vice řešit problematiku výroby "just in time".  Zajímavá je informace, že z důvodu rostoucích objemů prodeje do Číny musela Mori Seiki změnit celou řadu dodavatelů komponent a orientovat se na čínské značky, jelikož zákazníci to prý vyžadují a taktéž je to v souladu s obchodní strategií.

Procentuální rozdělení počtu zaměstnanců v jednotlivých odděleních Průměrné údaje se týkají roku 2010, kdy v celé firmě pracovalo 3 816 zaměstnanců. Mori Seiki ročně investuje do vzdělávání 1 % ročního obratu. Založila Mori Seiki University v Japonsku, která má své pobočky v USA, Evropě a v Asii. Jsou primárně určeny na vzdělávání jak technických zaměstnanců, tak i obchodního a administrativního charakteru. Legenda: Vývoj a konstrukce Výroba, montáž Kvalita Výrobní technologie Řídicí pracovníci Obchod a marketing Administrativa Účetnictví/Finance Amerika Evropa Asie Dceřinné společnosti (Taiyou Koki, Dixi Machines, Tobler, Magnescale)

V závodě Nara 2, vzdáleném cca 10 minut jízdy automobilem, se vedle montáže perfirerních a manipulačních zařízení k obráběcím strojům nachází Akishino Mold Laboratory. Jedná se svým způsobem o prezentační pracoviště, kde jsou pro zákazníky navrhovány a následně vyráběny vstřikovací formy. Formou prezentací jsou zde např. velmi názorně uváděny důsledky aplikace víceosého vysokorychlostního obrábění pro snížení obráběcích časů i počtu použitých nástrojů.

Na vlastní oči podruhé - Iga Campus

Výroba v tomto závodě byla zahájena v roce 1970. Je to největší kampus firmy Mori Seiki s rozlohou 575 tis. m2 a roční kapacitou 450 strojů. Pracuje zde na 1 700 lidí. V době krize výrobní a montážní personal trávil dva dny v týdnu na Mori Seiki University, kde se učili programovat a pracovat s NC stroji. Je odsud též zajišťován servis pro japonské zákazníky - 24 hodin 365 dní v roce.  Výrobní portfolio představuje na 500 strojů a zařízení. Montují se zde CNC soustruhy a obráběcí centra.

V celém kampusu se nacházejí haly pro tváření materiálu (plechařinu), výrobu vřeten, výrobu kuličkových šroubů , slévárna šedé litiny (slouží pouze jako prototypová pro kostruktéry, pracuje tři dny v týdnu), haly pro tepelné zpracování (indukční kalení, nitridace, cementování, žíhání, otryskávání), obrobna a montáž, která je opět zajišťována v buňkách jako v Naře.  Samozřejmě se zde nachází i sklad dílů a zázemí pro nepřetržitý servis japonským zákazníkům, který odbavuje na 550 telefonátů denně.  Ve vývojovém a konsktrukčním oddělení na ploše 4,5 tis. metrů čtverečních pracuje na 280 konstruktérů. Neuvěřitelným způsobem využívají časového posunu na pracovišti v kalifornském  Sacramentu, kam v systému SolidEdge během dne zasílají jednotlivé modely a odkud jim následně zašlou zpět výpočty FEM příslušných uzlů, aby je měli k dispozici již následující pracovní den.

Procentuální proporce obratu prodejů podle jednotlivých komodit za finanční období duben 2009 až březen 2010 (výroční zpráva str. 16) Obráběcí centra, NC soustruhy, Multifunkční obráběcí centra, Brusky, Komponenty a díly, Servis, Ostatní

Jak již bylo řečeno, nachází se zde výroba vřeten i kuličkových šroubů.  Vřetena zde vyrobená jsou určena pro všechny výrobní závody. Jejich výroba I montáž je z logistického důvodu soustředěna do jedné budovy.  Těleso vřeteníku je broušeno na vlastních bruskách Tayo Koki. Smontovaná vřetena se zabíhají na stolicích s diagnostikou. Provádějí zde i generálku vřeteníků.  Pouze 10 % montovaných kuličkových šroubů nakupují, ostatní jsou soběstační svojí výrobou (800 ks měsíčně).  V převážné míře dodávají vřetena i kuličkové šrouby pro stroje DMG.

Chiba Campus

Tento závod jsme již neměli možnost navštívit. Proto uvádíme pouze základní data: jde o nový kampus s rozlohou 58 tis. m2, otevřený v roce 2003. Vyrábí se zde pouze multifunkční obráběcí centra typu NT s kapacitou 50 ks/měsíc. Personál čítá 360 zaměstnanců, z toho 100 konstruktérů. I zdejší konstrukční oddělení využívá časového posunu při spolupráci s kalifornským výpočtovým pracovištěm, což má vliv na dramatickou redukci snížení vývojových časů.

DMG/Mori Seiki, Shanghai a Bangalore

Dalším výrobním místem je Čína. Od dubna 2010  se v Šanghaji  pod společným logem DMG/Mori Seiki vyrábí vertikální obráběcí centrum DuraVertical 635 eco, soustružnické centrum DuraTurn 310 V3, univerzální CNC soustruh CTX a DMX eco. Mori Seiki se stal majoritním dodavatelem komponent, včetně vřeten a kuličkových šroubů a zásobníků nástrojů do strojů DMG.

V roce 2009 začali společně prodávat a servisovat v Thajsku, Indonésii, Tchaj-wanu, Turecku, Japonsku a Koreji, v roce 2010 v Austrálii, Indii a USA. Evropský trh se na společnosu invazi pomalu připravuje. V německém Wernau byla založena společnost MG Finance - společný podnik DMG (33 %), Mori Seiki (33 %) a finanční skupiny Mitsui (34 %). Letos se má v Bangalore otevřít společný výrobní a servisní závod se showroomem o rozloze 900 m2 umístěný v energeticky úsporných budovách kompletně využívajících ke svému provozu sluneční  energii.

Důslednost nadevše

Japonská preciznost a smysl pro pořádek byl vidět na každém našem kroku. Veškeré procesy jsou do nejmenšího detailu naplanované, vše musí na 100 % přesně fungovat. Žádna improvizace není přípustná. To bylo vidět především na montážních pracovištích, kam nám byl bez omezení umožněn přístup. Jeden pracovník sestavuje jeden stroj, v případě složitějšího pak týmy. Je nastaven přesný systém pro vychystání jednotlivých dílů: 10 dní před započetím je připravena zpráva o montážním plánu a požadavcích, 5 dní předem jsou nachystány díly, 3 dny před pak konstrukční skupiny. Den před začátkem montáže je v příslušné buňce připraveno komplet vše potřebné vč. kompletního nářadí. V zaměstnancích je budována nekutečná úcta a pokora k zákazníkovi. Ale myslím, že to nedá moc velkou práci, soudě podle vzájemného chování Japonců.

Pověstnou japonskou důslednost jsme viděli jak ve výrobním procesu samotném, tak I v plánu naší cesty. Nic nebylo ponecháno náhodě, vše do detailu naplánované, vč. deštníků a igelitových sáčků pro jejich uložení, kdyby byly třeba.  Návštěva Japonska zanechá ve vaší mysli celou řadu postřehů,  spojených zejména se vzájemnou úctou a slušností mezi lidmi, s pokorou ke starší generaci. Těžko můžeme asi domýšlet, co následně japonští turisté musí pociťovat, když se na vlastní kůži setkají s apatickým personálem na ruzyňském letišti, s českými taxikaři, s kapsáři na Karlově mostě...

Mori Seiki - Data  a fakta

Založeno: 1948

Počet zaměstnanců: 3 800 (rok 2010)

Sídlo firmy: Nagoja, Japonsko

Výrobní závody: Nara (2x), Iga, Čiba, Šanghaj

Dceřiné společnosti: Taiyou Koki (Japonsko), Dixi Machines (Švýcarsko), Tobler (Francie), Magnescale (Japonsko)

Vlastníci: 77 subjektů, neexistuje většinový vlastník, největší pdle podílu: Japan Trustee Service (9,58 %), Mori Seiki (8,16 %), Mori Masahiko (4,78 %), Nomura Asst Mng. (3,9 %), Master Trust Bank (3,28 %), Mori Chieko (2,37 %), Gildemeister (2,07 %) a další. (Zdroj: Bloomberg Finance)

Akcie obchodovatelné na burze (Tokio a Ósaka)

Obrat (finan. rok 4/2009-3/2010): 66,4 mld. jenů (713 mil. USD), pro srovnání: fin. rok 2008/2009: 147 mld. jenů a 2007/2008: 202 mld. jenů.

Tabulky a grafy naleznete v tištěné verzi časopisu MM Průmyslové spektrum.

Roman Dvořák

Nara, Iga a Nagoja, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit