Témata
Vydání #3
Březen 2011Téma měsíce

Automatizace výroby

Silnoproudá elektrotechnika
Měření

Články

Servis

Spolupráce podniků a středního školství

O spolupráci firem a vysokých škol se všude mluví a píše dost a dost, ale nějak se stále zapomíná na to, že spolupráce by se měla soustředit i na střední školství.

Modernizace velkých strojů

Společnost Fermat Group, přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček se světovou působností a společnost Pressl, která se zabývá generálními opravami a modernizacemi těžkých obráběcích strojů, zejména značky Škoda, se domluvili o vzájemné obchodně-technické spolupráci.

Průmyslové inženýrství v praxi

Již delší dobu se v MM Průmyslovém spektru systematicky věnujeme disciplíně průmyslové inženýrství. V naší retrospektivě jsme nyní dospěli do bodu, kdy začínáme představovat tuzemské a zahraniční subjekty - privátní či se státní účastí, které se tomuto oboru naplno věnují. Posledně jsme oslovili společnost API - Akademie produktivity a inovací, dnes jsme nabídli prostor Fraunhofer IPA Slovakia. Ke koncepci tohto seriálu nás především vedl neúprostný fakt postupného úpadu úrovně znalostí mladé generace a  jejich následné uplatnění v praktickém životě. Za stav této věci má bezesporu díl zodpovědnosti každý, kdo se na odborném vzdělávání jedince podílel. My jsme svůj úhled pohledu zaměřili na vysokoškolský stupeň - na současnou úroveň zde akreditovaných oborů strojních fakult. Zajímá nás, jak oslovují mladou generaci, co jim nabízejí a jak se zde za posledních cca 10 let změnil jejich přístup ke studentům.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část III

Historie japonské značky Mori Seiki se datuje k 26.říjnu 1948, kdy pan Hikoichi Mori zahájil v prefectuře Nara ve městě Yamato-Koriyama výrobu textilních strojů. První obráběcí stroj - soustruh byl pak vyroben o deset let později. Ve vedení firmy od samého začátku vstanul jeden ze tří synů zakladatele, nejstarší Rinpei a setrval zde neskutečných 38 let až do roku 1986. Současný president firmy Dr. Masahiko, vnuk zakladatele a synovec Rinpeie, zastává svůj post od roku 1999. Značka MORI SEIKI je složenina z příjmení rodiny a z japonského výrazu pro přesnost"."

GSM aplikace (nejen) pro průmysl

Původně jsem pracoval ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů, kde jsme vyvíjeli řídicí systémy obráběcích strojů. Po revoluci se výzkumný ústav rozpadl a já jsem byl postaven před rozhodnutí, co dál. Začal jsem tedy s několika kolegy nikoliv prodávat buřty jako ostatní podnikatelé, ale dělat ve svém oboru, říká Ing. Vladimír Rosůlek, ředitel společnosti SEA.

Veletrh Amper 2011 v Brně

Přípravy 19. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2011 jsou v plném proudu, a to jak z hlediska doladění posledních organizačních detailů, tak i realizace mediální kampaně. Ve vrcholných fázích příprav je i bohatý doprovodný programu, který návštěvníkům nabízí odborné konference, semináře, kurzy a workshopy z celé škály aktuálně diskutovaných témat zaměřených na odbornou návštěvnost.

Atraktivní projekty, Ideálním cílem je nula

Odborníci odhadují, že do roku 2025 největším zdrojem emisí skleníkových plynů na světě budou budovy. V celosvětovém měřítku totiž dnes spotřebují 42 procent veškeré elektrické energie. Musíme proto snižovat jejich energetickou náročnost na minimum.

Soliwdorks World 2011

Letošní, již tradiční setkání uživatelů, prodejců, školicích pracovníků, novinářů, ale např. i učitelů, kteří více či méně zasvětili svůj profesní život firmě SolidWorks a jejím produktům, se konal v texaském San Antoniu. Byl to již třináctý ročník konference a zároveň moje čtvrtá osobní zkušenost.

Informační technologie

Simulace kódu pro NC obrábění a programování robotů

Pokud jsou ISO programy simulovány na obrazovce počítače před tím, než se spustí na stroji, můžeme předejít nepříjemným překvapením na dílně. Virtuální kolize neprodukují žádné reálné škody a simulace podává kompletní informace o každé operaci.

Novinky nejen v synchronní technologii

V minulém čísle jsme si představili novou verzi CAD systému Solid Edge a podívali jsme se na úroveň integrace synchronní technologie s parametrickým modelováním. Nyní se blíže podíváme na další vylepšení, které nová verze přináší.

Solid Edge se Synchronní technologií 2

Společnost Siemens PLM Software vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press počátkem tohoto roku zajímavou příručku nazvanou Solid Edge se Synchronní technologií 2, zaměřenou na modelování pomocí synchronní technologie.

Webový seminář představil mikrofrézování

Dne 17. 2. 2011 se uskutečnil webový seminář na téma mikrofrézování. Seminář prezentovala firma Cimatron Ltd., která je průkopníkem CAM řešení Micro-Milling a jedním z poskytovatelů CAD/CAM softwarů pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů.

Inovace

Současný stav a perspektivy tváření za tepla

Současný automobilový průmysl je stále nucen k vývoji a k permanentním změnám. V důsledku stálého zvyšování požadavků na komfort a vybavení automobilů, zvyšování bezpečnosti cestujících, stále rostoucí požadavky na crash, zvyšování životnosti, narostla hmotnost karoserií.

Management

Lesk a bída učitelství

Jedno z obvyklých témat dnešních dnů v odborných i neodborných časopisech je nízká úroveň školství v ČR. Jak se o učitelích, vychovatelích a profesorech dnes vlastně mluví? Co zaznívá v tónu hlasu, když se hovoří o školství? Je to despekt nad jejich neschopností? A jak se při těchto hovorech cítí ti, jichž se to týká? Jsou ovlivněni emocemi nebo je jim to již jedno? Nejsou tak trochu lovnou zvěří? Každý po nich něco chce. Ministerstvo, obec, inspekce, rodiče těch, které učí a také ti, pro které jsou vlastně tady - děti a studenti. Co s tím? Jak zvládnout sílící tlaky?

Trendy

Bezdotykový teplotní senzor

Firma Micro-Epsilon představuje dva klíčové parametry při výběru vhodného infračerveného teplotního senzoru.

Novinky pro veletrh Electron

Firma Rittal Czech se letos bude účastnit veletrhu Electron, který se koná ve veletržním areálu v pražských Letňanech od 12. do 15. dubna 2011.

Rychlé a objektivní stanovení kvality

Při broušení diamantovými kotouči nebo kotouči z KNB, je nutné znát kvalitu činné části kotouče během doby jejich používání. Pak je zajištěno splnění požadavků kla-dených na proces broušení, na přesnost rozměrů a kvalitu broušené plochy.

Výkonný snímač čárového kódu

Napříč všemi obory, zejména pak v celém rozsahu úloh logistiky či poštovních služeb až po maloobchod, jsou využívány přednosti čtecích systémů založených na technologii zpracování obrazu, jež výrazně ovlivňují celý trh snímačů 1D a 2D kódů.

Robotické řešení paletizace

Moderní způsob života přináší stále větší potřebu přemísťování velkého množství zboží. Přeprava a skladování na paletách patří mezi prozatím nenahraditelné a také rentabilní způsoby této globální potřeby přepravy.

Novinky na veletrhu Amper 2011

Společnost Siemens se zúčastní 19. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční ve dnech 29. března až 1. dubna 2011 na veletržním výstavišti v Brně.

Zelená energie vyžaduje mikrometrovou přesnost

Robustní brousicí a soustružnický stroj KMT Lidköping VTG4000 umožňuje výrobu vysoce přesných ložisek pro větrné elektrárny ve velmi širokém spektru - jeho rychlý a přesný chod zajišťují snímače polohy Renishaw.

Preventivní termografické měření v oblasti průmyslové údržby

Pokud se zastaví výrobní stroj nebo se kvůli vadné součástce přeruší výrobní proces, vzniká finanční ztráta. Neočekávaný výpadek výroby způsobí pokles produktivity a tím i ziskovost firmy. Pokud přetížení nebo jiné poškození způsobí požár, dochází k ohrožení zaměstnanců ve výrobě. Z těchto důvodů je v centru zájmu preventivní údržba a pravidelný servis strojů. Proto jsou v této oblasti velmi vítané rychlé a spolehlivé servisní metody.

Automatická regulace vlastní spotřeby

Způsob účtování vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaické elektrárny (dále FVE) v režimu tzv. zeleného bonusu" podporuje zájem co největší podíl vyrobené energie užitečně spotřebovat přímo na místě výroby."

Kontrola geometrické přesnosti pětiosých strojů

Geometrická přesnost obráběcího stroje je jednou ze základních podmínek jeho úspěšného nasazení v reálné výrobě. V tomto příspěvku si dovolím omezit se jen" na problematiku geometrické přesnosti pětiosých frézovacích strojů."

Souřadnicová měřicí technika

Souřadnicové měřicí stroje patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem strojírenské měřicí techniky. Umožňují rychlou a přesnou kontrolu složitých obrobků. Přispívají k zabezpečení kvality výroby a tím i zvyšování konkurenceschopnosti strojírenských produktů.

Výrobní informační systém

Výrobní informační systém Comes patří mezi přední MES (manufacturing execution systems). Systém prochází průběžným vývojem a vylepšováním, jehož cílem je zajištění technologického náskoku využitím nejnovějších IT technologií, zlepšováním výkonu a stávajících funkcí a doplňováním funkčností nových.

Návrh systému řízení teploty vzduchu při testování pohonů

Teplota spalovacího motoru výrazně ovlivňuje množství emisí. K překročení povolených hodnot emisí může dojít již při změně o několik stupňů Celsia oproti optimálnímu nastavení. Pohony musí navíc splnit odlišné standardy v různých zemích po celém světě. K přesnému návrhu a kalibraci řídicích systémů pohonu je nezbytné věrně simulovat teplotní podmínky při provozu. S využitím testovacích stolic je možné vyhodnotit strategie řízení pomocí opakovatelných experimentů a zpřístupnit tak chování motoru napříč celým rozsahem okolních teplot a jízdních podmínek.

Moderní průmyslový rozvaděč

Komunikační systém SmartWire-DT reflektuje požadavky zákazníků na rychlou, jednoduchou a přehlednou montáž řídicích kabelů v průmyslovém rozvaděči.

Automatizace ve všech odvětvích průmyslu

Současné výrobní prostředí musí odpovídat stále se měnícím požadavkům trhu, potřebám zákazníka, malému rozpětí jeho nákladů a zároveň minimalizovat možná rizika.

Vyvažování nástrojů zvýší řezný výkon a kvalitu povrchu

Vysoké otáčky vřetena moderních frézovacích a vrtacích strojů vyžadují vyvážené nástroje a držáky. V opačném případě se snižuje dosahovaná přesnost obrábění, nástroje dosahují menších životností a ložiska drahých vřeten se díky vibracím z nevyvážení více opotřebovávají a v krátkém čase se stávají nepoužitelnými. Investice do kvalitních a vyvážených nástrojů se tak pomalu stává nezbytností, zvláště tam, kde je nutné zajistit co nejvyšší procesní spolehlivost a co nejméně časových prostojů.

Optimalizace výrobních procesů

Diskuze o vlivu průmyslu na klima, emisích CO2, drastickém zvyšování cen energií: o všech těchto tématech článek hovořit nebude. Uživatelé mohou své provozní náklady udržet nebo dokonce snížit bez ohledu na narůstající ceny. Konstruktéři strojů a zařízení usilují o co nejmenší energetickou spotřebu svých zařízení, protože úspory energie sestávají výhodou v konkurenčním boji. Diskuze o vlivu průmyslu na klima, emisích CO2, drastickém zvyšování cen energií: o všech těchto tématech článek hovořit nebude.

Jak nepřijít o prsty

Problematika bezpečnosti na pracovištích je velmi frekventované téma a to jak v odborných periodikách, tak na stránkách vnitřních směrnic výrobních provozů. V reálné výrobě je však hodnota opravdové bezpečnosti z mnoha pohledů nejednotná a nedostatečná. Papír snese vše"."

Coal-Gen v Praze

Ve dnech 15.-17. února se v Pražském kongresovém centru mezinárodní konference a výstava Coal-Gen Europe 2011, která je prestižní celoevropskou akcí zaměřenou na moderní technologie výroby elektrické energie z uhlí.

Bezdrátové senzorové sítě

Výrobní linky, ale i provoz jednotlivých strojních zařízení, vyžadují svojí údržbu. V minulosti se tato údržba prováděla buď reaktivně tzv. po poruše, nebo plánovaně. Oba tyto přístupy jsou však z hlediska nákladů na údržbu ekonomicky značně nevýhodné.

Výroba

Výroba součástí větrných elektráren

Zákazníkům zabývajícím se výrobou větrných elektráren nabízí firma Sandvik Coromant komplexní řešení pro obrábění typických součástí.

Řezný proces a teplo

V drtivé většině případů je teplo, vznikající při řezném procesu, více či méně nežádoucí, a jeho vznik je obvykle eliminován nějakou formou chlazení.

Obnovená výroba turbovrtulových dopravních letounů L 410

Po dvaceti letech se podařilo společnosti Aircraft Industries, a. s., (dříve Let Kunovice) vytvořit podmínky pro obnovení výroby a prodeje rozsáhle modernizovaných dopravních letounů L 410 pro 19 cestujících.

DLC povlaky do Formule 1

Převzetím vývoje a výroby DLC (Diamond-Like-Carbon) povlaků od belgické firmy Bekaert vstoupila firma Sulzer Metco, známá tepelně bariérovými povlaky a nástřiky pro turbíny a motory, do oboru výkonných tenkých povlaků pro motorové aplikace s úpravami závodních strojů seriálů Formule 1, MotoGP, NASCAR a WRC.

100 let vývoje válečkových ložisek

Historie valivých ložisek se začala psát v sedmdesátých letech 19. století, kdy vznikaly první továrny na výrobu jízdních kol a vzrůstala poptávka po ložiscích. Také poptávka všeobecného strojírenství po ložiscích s bodovým a čárovým stykem přispěla k rozvoji firem, které se zaměřily na konstrukci a výrobu valivých ložisek.

Vývojové trendy soustružnických strojů

V minulém vydání jsme vám přinesli první díl pohledu na trendy soustružnických strojů, jenž byli v předchozím období dodávány na světové trhy, především evropské a americké (viz www.mmspektrum.com/110142). Vývoj byl bezesporu ovlivněn ekonomickým prostředím, ve kterém se nyní jak výrobci, tak i zákazníci stále nacházejí. Dnes se zaměříme na další výrobce z této komodity.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit