Témata

Tam, kde Slunce a technika drží prim, Část IV

Yamazaki Mazak Corp. největší výrobce obráběcích strojů na světě, je soukromou firmou v rukou japonské rodiny Yamazaki žijící v oblasti Nagoye. Firma byla založena v roce 1919 panem Sadakichi Yamazaki . Původní výrobní program tvořily stroje na výrobu rýžových rohoží a dřevoobráběcí stroje. V roce 1928 začala firma s výrobou soustruhů a vrtaček a vytvořila tím základ pro svoji pozdější expanzi v oboru obráběcích strojů. Zásadní rozmach společnosti je pak spjat se současným předsedou správní rady panem Teruyuki Yamazaki, synem zakladatele.

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Dnešní díl našeho seriálu, kterým chceme vzdát hold umu a píli japonských inženýrů, nás přivádí do další rodinné firmy, která je ve svém oboru považována za světovou jedničku.  Od doby, kdy se zařadila mezi výrobce obráběcích strojů, prošla firma Yamazaki Mazak celou řadou změn ve všech oblastech své činnosti, a přesto dodnes zůstává rodinným podnikem. Pojďme se pokusit nahlédnout na důvody tohoto fenomenálního úspěchu.

Předseda správní rady Teruyuki Yamazaki je ve své vlasti spolu s Dr. Inabou (Fanuc Ltd.) považován za tvůrce současné vedoucí role japonských výrobců obráběcích strojů na světovém trhu. Jako první z japonských výrobců obráběcích strojů učinil z firmy Yamazaki Mazak Corp. mezinárodní společnost. Založil výrobní závody v USA , Velké Británii, Singapuru a v Číně. Spolu s jeho bratry se mu podařilo docílit skutečnosti, že firma po dlouhá léta stojí na světové špičce oboru. „Náš úspěch je nepochybně založen na léta důsledně aplikované zásadě mít správné lidi ve správný čas na správném místě," říká Teruyuki Yamazaki.

„Mazácké" řešení

Firma za svůj současný stav vděčí především velmi důslednému uplatňování jednoduchých pravidel a zásad v oblasti řízení výroby, vývoje nových výrobků a vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. To jí umožnilo, aby se v roce 1981  jako první propracovala k nasazení dialogového programování CNC obráběcích strojů. Stala se rovněž průkopníkem aplikace lineárních vedení, integrovaných pohonů vřeten, rychlostního frézování, obrábění keramických materiálů a dalších technických novinek, které ji postupně vynesly na první místo na světě. Značka Mazak vznikla zkrácením jména rodiny v době, kdy společnost začala realizovat strategii globální expanze.

Strategie Mazak při vývoji nových strojů

Tajemství úspěchu

Důslednost, houževnatost, pečlivost a osobní obětavost každého zaměstnance stejně jako vysoký stupeň organizace výroby v podnicích vytvořily potenciál, který není pro ostatní producenty obráběcích strojů, především nejaponských,  jednoduché překonat. Názorů na podstatu úspěchů zdejších firem je mnoho, jisté však je, že přistupují k řešení všech výrobních problémů poněkud neevropským způsobem. Patrně právě zde je třeba hledat základ, který posouvá japonský průmysl na přední místa ekonomicky rozhodujících oborů.

S obráběcími stroji Mazak v krémově bílém hávu se ti šťastní, jež se dostanou do zdejších výrobních prostor, mohou setkat v závodě McLaren.
S obráběcími stroji Mazak v krémově bílém hávu se ti šťastní, jež se dostanou do zdejších výrobních prostor, mohou setkat v závodě McLaren.

Yamazaki Mazak -  data a fakta

Založeno: 1919 (Sadakichi Yamazaki)

Počet zaměstnanců: 6 600 (téměř polovina mimo Japonsko)

Sídlo firmy: Nagoja, Japonsko

Výrobní závody: celkem 9, z nich čtyři mimo Japonsko (USA, Anglie, Singapur, Čína). Dále disponuje 77 technologickými středisky v 21 zemích světa

Obrat ve výrobě: 2,6 mld. USD (rok 2010)

Filozofie vývoje nového produktu

Současné požadavky trhu jsou zaměřeny na produktivitu a kvalitu, tj. přenést výrobu z několika strojů na jeden a tím docílit snížení nákladů, doby na programování, seřizování, obrábění a manipulaci s obrobkem. Dále je třeba zaměřovat se na zavedení systému řízení, kvality ve výrobě, v prodeji i v servisu.

Nově vyvinutý stroj, který firma Mazak uvádí na trh, musí zajistit vyšší produktivitu a kvalitu obrobených dílů. Jeho užitná hodnota musí být vyšší než u předchozího typu, aby cena nového stroje umožnila obrobit stejný obrobek s nižšími výrobními náklady. Musí být prodloužena činnost stroje bez potřeby zásahu obsluhy, čímž se sníží celkové náklady na jeho provoz. V rámci procesu vývoje se musí zkracovat jeho doba a taktéž i průběžná doba jeho výroby; cílem je i snižování rozpracovanosti. Samozřejmostí je fakt, že konstrukce a provedení stroje musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým požadavkům.

Na tomto základu je založena strategie „být stále před konkurencí", lépe uspokojit požadavek zákazníka širokým sortimentem různých modifikací základních modelů obráběcích strojů a nejširším spektrem zvláštního příslušenství. Přitom je dodržována zásada, že stroj dodaný v základním provedení je vybaven tak, aby mohl být přímo nasazen na široký rozsah prací bez jakéhokoliv dovybavení zvláštním příslušenstvím. V ceně základního stroje je rovněž zahrnuto bezplatné zaškolení obsluhy, programátorský kurz a instalace stroje.

Na 10 % nových produktů ročně

Výroba firmy Yamazaki Mazak zahrnuje  více než 60 různých typů obráběcích strojů a více než 220 typorozměrů. Každoročně přibývá v průměru 4 až 5 buď zcela nových nebo zásadně inovovaných typů obráběcích strojů. Všechny výrobní závody včetně zahraničních jsou koncipovány jako „kybernetické" s on-line řízením výroby. Každé výrobní, logistické nebo kontrolní pracoviště je připojeno na počítačovou síť a veškeré plánovací, monitorovací  a další informace  jsou automaticky vyhodnocovány s návrhem bezprostředního korekčního zásahu.

Výrobní zařízení jsou kompletována do pružných výrobních systémů. Jejich základem (japonské výrobní závody) jsou bezobslužné buňky e-bot 720 vybavené inteligentními roboty, v zahraničních závodech obvykle s paletovými systémy pro opracování rotačních i prizmatických dílů.  Víceprofesní a 5osá centra jsou vyráběna výhradně v japonských závodech.

Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Seiko Corporation. Výroba svislých obráběcích center.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Minokamo Corporation. Výroba těžkých obráběcích center Versatech, víceprofesní vodorovná a svislá centra řady e.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Minokamo Corporation, Minokamo Plant 2. Výroba všech řad svislých a soustružnických center typu Nexus a Smart.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Corporation, Oguchi Plant, světové ústředí firmy Mazak. Výroba: Cyber Factory produkující vodorovná a víceprofesní centra.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Optonics Corporation. Výroba laserových strojů.

Otázka životního prostředí

Vliv produkce a produktů firmy Yamazaki Mazak na okolní prostředí byl a je vždy v popředí jejího zájmu.  To dokazuje i skutečnost, že veškerá výroba, kde stroje značky Mazak vznikají, je certifikována dle normy ISO 14001, která deklaruje, že příslušné provozy nemají negativní vliv na okolní prostředí - vodu, půdu a vzduch.  Zajímavostí je budova Světového střediska výzkumu a vývoje, jež svojí střechou osázenou mechem i jinými rostlinami omezuje  teplo vyzařující do okolí a tím snižuje globální oteplování. Jedná se o největší zelenou střechu v Asii.  Další zajímavostí je závod Optonics v japonském Minokamu, jehož  teplota v podzemních výrobních prostorech je po celý rok řízena geotermální energií. Provoz je tedy energeticky vysoce účinný se zásadním snížením produkce CO2 v porovnání s konvenčním typem továrny.

Závody mimo Japonsko. Yamazaki Mazak Singapore Pte. Ltd. Výroba malých CNC soustruhů a příslušenství.
Závody mimo Japonsko. Mazak Corporation USA. Výroba obráběcích strojů pro trh Severní Ameriky.
Závody mimo Japonsko. Yamazaki Mazak U.K. Ltd .Výroba obráběcích strojů pro evropský trh.
Závody mimo Japonsko. Ningxia Little Giant Machine Tool Co., Ltd. Výroba obráběcích strojů pro čínský trh.

World R&D Center s největší zelenou střechou v Asii

V EU se v poslední době roztrhl pytel s problematikou ekodesignu. Zejména u německých výrobců se této oblasti intenzivně věnují, jejich profesní svaz VDW tyto snahy zastřešuje pod marketingovým označením Blue Competence. U firmy Mazak je oblast energetické efektivnosti předmětem zájmu již dlouhodobě. Stroje jsou po konstrukční stránce osazovány komponenty se sníženou spotřebou elektrické energie - např. úspornými motory vřeten a hydraulickými zařízeními, nasazením vysoce úsporných lineárních vedení či vysoce účinnými systémy chlazení vřeten, automatickým vypínáním dopravníku třísek v pohotovostním režimu stroje a mnoha dalšími technickými „vychytávkami".

Filozofie firmy Yamazaki Mazak

- Jen společně můžeme být úspěšní (kdyby některá činnost nebyla pro firmu důležitá, neexistovala by)

- Respektování jednotlivce (ať je jeho práce jakákoliv, každý jednotlivec přispívá k úspěchu společnosti)

- Informace pro každého jednotlivce (každý má znát cíle, plány a strategie pracovního týmu)

- Hledejte názory a nápady u jednotlivců (každý člen společnosti je zdrojem názorů a nápadů, avšak musí je vyslovit)

- Příležitost k realizaci schopností (vývoj dlouhodobé životní dráhy jednotlivce je základem úspěšného plánu společnosti)

- Možnost jednotlivce ovlivnit vlastní mzdu (mzdová politika by měla poskytnout možnost odměnit jednotlivce za jeho námahu, schopnosti a postoje)

- Zajistit stálé zaměstnání (kdekoli je to uskutečnitelné, společnost bude usilovat o stálé a dlouhodobé zaměstnání)

- Možnost vyjádření nespokojenosti (každý jednotlivec má právo na vyjádření nespokojenosti)

- Individuální respektování týmu (jakýkoliv tým, aby mohl účinně pracovat, musí být schopen řídit se svými vlastními  pravidly)

- „To není moje práce" - tato věta u firmy Mazak neexistuje.

Z podkladů společnosti Yamazaki Mazak a tuzemského zástupce firmy Misan zpracoval Roman Dvořák

Autor děkuje Ing. Jaroslavu a Dr. Ondřejovi Svobodovým (fa Misan) za součinnost.

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit