Témata
Reklama

Tam, kde Slunce a technika drží prim, Část IV

Yamazaki Mazak Corp. největší výrobce obráběcích strojů na světě, je soukromou firmou v rukou japonské rodiny Yamazaki žijící v oblasti Nagoye. Firma byla založena v roce 1919 panem Sadakichi Yamazaki . Původní výrobní program tvořily stroje na výrobu rýžových rohoží a dřevoobráběcí stroje. V roce 1928 začala firma s výrobou soustruhů a vrtaček a vytvořila tím základ pro svoji pozdější expanzi v oboru obráběcích strojů. Zásadní rozmach společnosti je pak spjat se současným předsedou správní rady panem Teruyuki Yamazaki, synem zakladatele.

Tento článek je součástí seriálu:
Japonská inspirace
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Dnešní díl našeho seriálu, kterým chceme vzdát hold umu a píli japonských inženýrů, nás přivádí do další rodinné firmy, která je ve svém oboru považována za světovou jedničku.  Od doby, kdy se zařadila mezi výrobce obráběcích strojů, prošla firma Yamazaki Mazak celou řadou změn ve všech oblastech své činnosti, a přesto dodnes zůstává rodinným podnikem. Pojďme se pokusit nahlédnout na důvody tohoto fenomenálního úspěchu.

Reklama
Reklama
Reklama
Předseda správní rady Teruyuki Yamazaki je ve své vlasti spolu s Dr. Inabou (Fanuc Ltd.) považován za tvůrce současné vedoucí role japonských výrobců obráběcích strojů na světovém trhu. Jako první z japonských výrobců obráběcích strojů učinil z firmy Yamazaki Mazak Corp. mezinárodní společnost. Založil výrobní závody v USA , Velké Británii, Singapuru a v Číně. Spolu s jeho bratry se mu podařilo docílit skutečnosti, že firma po dlouhá léta stojí na světové špičce oboru. „Náš úspěch je nepochybně založen na léta důsledně aplikované zásadě mít správné lidi ve správný čas na správném místě," říká Teruyuki Yamazaki.

„Mazácké" řešení

Firma za svůj současný stav vděčí především velmi důslednému uplatňování jednoduchých pravidel a zásad v oblasti řízení výroby, vývoje nových výrobků a vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. To jí umožnilo, aby se v roce 1981  jako první propracovala k nasazení dialogového programování CNC obráběcích strojů. Stala se rovněž průkopníkem aplikace lineárních vedení, integrovaných pohonů vřeten, rychlostního frézování, obrábění keramických materiálů a dalších technických novinek, které ji postupně vynesly na první místo na světě. Značka Mazak vznikla zkrácením jména rodiny v době, kdy společnost začala realizovat strategii globální expanze.

Strategie Mazak při vývoji nových strojů

Tajemství úspěchu

Důslednost, houževnatost, pečlivost a osobní obětavost každého zaměstnance stejně jako vysoký stupeň organizace výroby v podnicích vytvořily potenciál, který není pro ostatní producenty obráběcích strojů, především nejaponských,  jednoduché překonat. Názorů na podstatu úspěchů zdejších firem je mnoho, jisté však je, že přistupují k řešení všech výrobních problémů poněkud neevropským způsobem. Patrně právě zde je třeba hledat základ, který posouvá japonský průmysl na přední místa ekonomicky rozhodujících oborů.

S obráběcími stroji Mazak v krémově bílém hávu se ti šťastní, jež se dostanou do zdejších výrobních prostor, mohou setkat v závodě McLaren.
S obráběcími stroji Mazak v krémově bílém hávu se ti šťastní, jež se dostanou do zdejších výrobních prostor, mohou setkat v závodě McLaren.

Yamazaki Mazak -  data a fakta

Založeno: 1919 (Sadakichi Yamazaki)

Počet zaměstnanců: 6 600 (téměř polovina mimo Japonsko)

Sídlo firmy: Nagoja, Japonsko

Výrobní závody: celkem 9, z nich čtyři mimo Japonsko (USA, Anglie, Singapur, Čína). Dále disponuje 77 technologickými středisky v 21 zemích světa

Obrat ve výrobě: 2,6 mld. USD (rok 2010)

Filozofie vývoje nového produktu

Současné požadavky trhu jsou zaměřeny na produktivitu a kvalitu, tj. přenést výrobu z několika strojů na jeden a tím docílit snížení nákladů, doby na programování, seřizování, obrábění a manipulaci s obrobkem. Dále je třeba zaměřovat se na zavedení systému řízení, kvality ve výrobě, v prodeji i v servisu.

Nově vyvinutý stroj, který firma Mazak uvádí na trh, musí zajistit vyšší produktivitu a kvalitu obrobených dílů. Jeho užitná hodnota musí být vyšší než u předchozího typu, aby cena nového stroje umožnila obrobit stejný obrobek s nižšími výrobními náklady. Musí být prodloužena činnost stroje bez potřeby zásahu obsluhy, čímž se sníží celkové náklady na jeho provoz. V rámci procesu vývoje se musí zkracovat jeho doba a taktéž i průběžná doba jeho výroby; cílem je i snižování rozpracovanosti. Samozřejmostí je fakt, že konstrukce a provedení stroje musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým požadavkům.

Na tomto základu je založena strategie „být stále před konkurencí", lépe uspokojit požadavek zákazníka širokým sortimentem různých modifikací základních modelů obráběcích strojů a nejširším spektrem zvláštního příslušenství. Přitom je dodržována zásada, že stroj dodaný v základním provedení je vybaven tak, aby mohl být přímo nasazen na široký rozsah prací bez jakéhokoliv dovybavení zvláštním příslušenstvím. V ceně základního stroje je rovněž zahrnuto bezplatné zaškolení obsluhy, programátorský kurz a instalace stroje.

Na 10 % nových produktů ročně

Výroba firmy Yamazaki Mazak zahrnuje  více než 60 různých typů obráběcích strojů a více než 220 typorozměrů. Každoročně přibývá v průměru 4 až 5 buď zcela nových nebo zásadně inovovaných typů obráběcích strojů. Všechny výrobní závody včetně zahraničních jsou koncipovány jako „kybernetické" s on-line řízením výroby. Každé výrobní, logistické nebo kontrolní pracoviště je připojeno na počítačovou síť a veškeré plánovací, monitorovací  a další informace  jsou automaticky vyhodnocovány s návrhem bezprostředního korekčního zásahu.

Výrobní zařízení jsou kompletována do pružných výrobních systémů. Jejich základem (japonské výrobní závody) jsou bezobslužné buňky e-bot 720 vybavené inteligentními roboty, v zahraničních závodech obvykle s paletovými systémy pro opracování rotačních i prizmatických dílů.  Víceprofesní a 5osá centra jsou vyráběna výhradně v japonských závodech.

Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Seiko Corporation. Výroba svislých obráběcích center.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Minokamo Corporation. Výroba těžkých obráběcích center Versatech, víceprofesní vodorovná a svislá centra řady e.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Minokamo Corporation, Minokamo Plant 2. Výroba všech řad svislých a soustružnických center typu Nexus a Smart.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Corporation, Oguchi Plant, světové ústředí firmy Mazak. Výroba: Cyber Factory produkující vodorovná a víceprofesní centra.
Závody v Japonsku. Yamazaki Mazak Optonics Corporation. Výroba laserových strojů.

Otázka životního prostředí

Vliv produkce a produktů firmy Yamazaki Mazak na okolní prostředí byl a je vždy v popředí jejího zájmu.  To dokazuje i skutečnost, že veškerá výroba, kde stroje značky Mazak vznikají, je certifikována dle normy ISO 14001, která deklaruje, že příslušné provozy nemají negativní vliv na okolní prostředí - vodu, půdu a vzduch.  Zajímavostí je budova Světového střediska výzkumu a vývoje, jež svojí střechou osázenou mechem i jinými rostlinami omezuje  teplo vyzařující do okolí a tím snižuje globální oteplování. Jedná se o největší zelenou střechu v Asii.  Další zajímavostí je závod Optonics v japonském Minokamu, jehož  teplota v podzemních výrobních prostorech je po celý rok řízena geotermální energií. Provoz je tedy energeticky vysoce účinný se zásadním snížením produkce CO2 v porovnání s konvenčním typem továrny.

Závody mimo Japonsko. Yamazaki Mazak Singapore Pte. Ltd. Výroba malých CNC soustruhů a příslušenství.
Závody mimo Japonsko. Mazak Corporation USA. Výroba obráběcích strojů pro trh Severní Ameriky.
Závody mimo Japonsko. Yamazaki Mazak U.K. Ltd .Výroba obráběcích strojů pro evropský trh.
Závody mimo Japonsko. Ningxia Little Giant Machine Tool Co., Ltd. Výroba obráběcích strojů pro čínský trh.

World R&D Center s největší zelenou střechou v Asii

V EU se v poslední době roztrhl pytel s problematikou ekodesignu. Zejména u německých výrobců se této oblasti intenzivně věnují, jejich profesní svaz VDW tyto snahy zastřešuje pod marketingovým označením Blue Competence. U firmy Mazak je oblast energetické efektivnosti předmětem zájmu již dlouhodobě. Stroje jsou po konstrukční stránce osazovány komponenty se sníženou spotřebou elektrické energie - např. úspornými motory vřeten a hydraulickými zařízeními, nasazením vysoce úsporných lineárních vedení či vysoce účinnými systémy chlazení vřeten, automatickým vypínáním dopravníku třísek v pohotovostním režimu stroje a mnoha dalšími technickými „vychytávkami".

Filozofie firmy Yamazaki Mazak

- Jen společně můžeme být úspěšní (kdyby některá činnost nebyla pro firmu důležitá, neexistovala by)

- Respektování jednotlivce (ať je jeho práce jakákoliv, každý jednotlivec přispívá k úspěchu společnosti)

- Informace pro každého jednotlivce (každý má znát cíle, plány a strategie pracovního týmu)

- Hledejte názory a nápady u jednotlivců (každý člen společnosti je zdrojem názorů a nápadů, avšak musí je vyslovit)

- Příležitost k realizaci schopností (vývoj dlouhodobé životní dráhy jednotlivce je základem úspěšného plánu společnosti)

- Možnost jednotlivce ovlivnit vlastní mzdu (mzdová politika by měla poskytnout možnost odměnit jednotlivce za jeho námahu, schopnosti a postoje)

- Zajistit stálé zaměstnání (kdekoli je to uskutečnitelné, společnost bude usilovat o stálé a dlouhodobé zaměstnání)

- Možnost vyjádření nespokojenosti (každý jednotlivec má právo na vyjádření nespokojenosti)

- Individuální respektování týmu (jakýkoliv tým, aby mohl účinně pracovat, musí být schopen řídit se svými vlastními  pravidly)

- „To není moje práce" - tato věta u firmy Mazak neexistuje.

Z podkladů společnosti Yamazaki Mazak a tuzemského zástupce firmy Misan zpracoval Roman Dvořák

Autor děkuje Ing. Jaroslavu a Dr. Ondřejovi Svobodovým (fa Misan) za součinnost.

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Z Aše do celého světa

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

Přerod z evropského na globálního hráče

Způsob privatizace v devadesátých letech nebyl bohužel vhodně nastaven. Bezesporu stál za likvidací celé řady velkých firem, v případě cukrovarnického či chemického průmyslu byl viníkem doslova zániku celých oborů, které u nás měly historické kořeny. Toto konstatování, až na kladenskou Poldovku či ČKD, naštěstí neplatí ve strojírenství. Zde se podařilo v celé řadě případech výrobu nejen udržet, ale následně ji dostat na světovou konkurenceschopnou úroveň. Pokud vlastníci firem mají pokračování ve svých rodinných příslušnících, potomcích, jedná se o učebnicový případ úspěšného podnikání.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit