Témata
Reklama

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

První zmínka o zdejší výrobě se datuje do roku 1905, kdy zde započala stavba textilky a tato výroba trvala až do poválečného období, kdy byl areáal dlouho opuštěn a chátral jako vše kolem. Textilní výroba se zde již nikdy neobnovila, ale strana a stát se začaly koncentrovat na strojírenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Podle majitele a předsedy představenstva ASTOSstos Machinery Ing. Michaela Ondrascheka nezáleží na tom, jestli se firma nachází v Praze, Mnichově, Frankfurtu či v Aši. Důležitá je skutečnost, na jakých základech a jakými procesy funguje. Jeho firma není lokální, koncentruje se na celý evropský kontinent a získává zákazníky v USA i v Rusku.

Skutečná historie strojírenská tradice nké výroby firmy Astos se tak začíná psát až od šedesátých let, kdy zdejší firma byla přičleněna do celorepublikového trustu Továren strojírenské techniky – TST. Již od provopočátku podle celostátního strategického rozdělení připadla na ašský závod veškerá mechanická periferní zařízení k obráběcím strojům, jako byly dopravníky třísek, filtrační jednotky a později magnetické dopravníky. K tomu podle potřeby s využitím znalostí kinematiky se zakázkově vyráběly například otočné jeřáby či manipulační zařízení ke strojům. Tento stav trval až do privatizace tehdejším managementem v roce 1995 a prakticky pokračoval i nadále. Firma nezaznamenávala žádný zásadní rozvoj po produktové stránce.

Záchrana v pravý čas

Logicky, pokud se firma nevyvíjí procesově, produktově, obchodně či personálně, v náročném konkurenčním prostředí postupně stagnuje. To byl bezesporu případ ASTOSstos Aš. Pokud pak v pravou chvíli nepřijde investor, který má správnou vizi a s firmou zdravé úmysly, končí to tak, jako to z devadesátých let dobře známe u celé řady strojírenských fabrik. Psal se rok 2006 a společnost Machinery Equipment Technology Group vlastněná Ing. Michaelem Ondraschekem kupuje zdejší firmuAstos Aš. Pan Ondraschek je původem strojař, který mj. v 90. lLetech působil působil v Mercedesu v Německu. Poté přichází do Čech, kde se na určitou dobu usazuje ve vydavatelské branži a následně zásadně promlouvá do distributorské reality – například od nuly zakládá věhlasnou společnost Media Servis, která začne vytvářet tolik potřebné konkurenční prostředí k  monopolní České poště . Působil i jako člen představenstva Kooperativy pojišťovny, ale stále ho to táhlo ke strojařině. Následně, posílen zkušenostmi a určitým finančním zázemím, se ing. Ondraschek poohlíží po zajímavé investici do perspektivního oboru, za jaký považuje právě strojírenství...

„Po privatizaci se v ASTOS Astos Aš vyráběly stále standardní typy dopravníků s minimálními konstrukčními obměnami,“ shrnuje Ing. Ondraschek období před svýmjeho příchodem a pokračuje: „V rostoucím ekonomickém boomu v roce 2006 jsem převzal firmu s velkým know-how a  některými evropskými zákazníky, které nabízely zajímavé reference. Pomocí sofistikovaného informačního ERP systému jsem společně se svým týmem začal postupně dostávat firmu do moderní úrovně řízení.“ Začal investovat do strojů a vybavení, aby bylo možné veškeré procesy vývoje, konstrukce, výroby a prodeje dále rozvíjet.”

Krize ku prospěchu

Po dvou letech se managementu podařilo vybudovat moderní firmu s výrazně obnoveným výrobním vybavením a zavedeným systémem řízení jakosti. Byli připraveni realizovat zakázky i pro ty nejnáročnější zákazníky. Jak to však v podnikání chodívá, zlom na sebe nikdy nenechá dlouho čekat. Přišel rok 2008 a celosvětová ekonomická krize udeřila zásadním způsobem. Jako všude jinde i v Aši museli své aktivity utlumit a propustit téměř polovinu zaměstnanců – z původních 180 snížili stav na 95.

„Každá negativní zkušenost je dobrá, pokud se z toho poučíte,“ vzpomíná šest let zpět Ing. Ondraschek. „Tím, že se výrazně změnil charakter a struktura průmyslu, museli jsme přehodnotit určité strategie a zaměření firmy.“ Vize však zůstala: využít inženýrské know-how a potenciál na maximum a zákazníkovi dodat celý projekt tzv. pod jednou střechou od návrhu až po výrobu kompletně na klíč. „Ze subdodavatelů i jsme se stali inženýrsko-projektovou firmou se schopností vše vyprojektovat a velkou část následně i vyrobit s finální zodpovědností za kvalitu provedení. Takových firem, mnoho není,“ konstatuje Ing. Ondraschek. Technologické know-how, ze které ASTOS Machinery vychází, je v sofistikované technologii tváření a spojování plechu.

Krize přinesla realitu běžných dnů do konstrukčních pracovišť výrobců obráběcích strojů. Po částečném oživení trhu zdejší omezený počet pracovníků vytvářel jednu nabídku za druhou a po získání zakázky jim pak nezbývaly kapacity mj. na návrhy krytování strojů. Podle Michaela Ondrascheka tak čeští výrobci velmi rychle přišli na to, co již léta osvědčeně funguje u zahraničních výrobců strojů. Nedisponují potřebnými , že mají omezené konstrukčními a výrobními kapacitami, jež jim umožníy , aby si sami mohli efektivně vyrábět krytování strojů. Přijdou takČím dále častějipřicházejí na to, že tento proces mohou zadat externí firmě, kde mají. Mají tak zaručenou cenu a kvalitu. První zkušenosti získali se společnostmi Kovosvit MAS, Toshulin OSHULÍNa TOS Varnsdorf, které i nadále patří k jejich hlavním tuzemským zákazníkům.

„Co se týče krytování strojů, jsme leadery na trhu. Největší objem zakázek máme od předních tuzemských výrobců obráběcích strojů, ale roste nám imáme stoupající počet zahraničních referencí. Všichni oceňují především vysokou kvalitu provedení, funkční spolehlivost krytů, jednoduchost montáže a přijatelnou cenu,“ nezastírá majitel firmy své úspěchy. Již na dvě třetiny produkce krytování dodávají podle vlastních návrhů.

Dodavatel krytování má v podstatě tři možnosti spolupráce s výrobcem strojů. V prvém případě má zákazník zájem o upgrade (modernizaci) stávajícího krytování, a tak osloví dodavatele pro návrh nové studie, vítězná je pak realizována. Po čase se např. výrobce strojů stává i vlastníkem výkresové dokumentace. Ve druhém případě si výrobce strojů sám či ve spolupráci s designérem navrhuje tvar a design krytování a ten zadá ke zhotovení. Třetím případem je konzervativní volba, kdy zákazník hodlá outsourcovat výrobu krytování nebo nahradit stávajícího dodavatele krytování dodavatelem novým, a tak vypíše výběrové řízení.

Běžný proces projektu krytování vychází nejdříve z návrhu ve 3D CAD systému, (zde používají ASTOS Machinery používá Solidworks). Konstruktér ASTOSu vybírá ze standardních komponentů, a pokud je nucen zvolit speciál, musí jej mít schválený vedoucím týmu s ohledem na jeho nákladovost, efektivnost, dostupnost či ověřenou spolehlivost a kvalitu. Následně je sestava odeslána do technologie, která připraví postupy výroby. Celý proces, od konstrukce přes výrobu až po výstupní kontrolu, je podpořen ERP systémem s čárovými kódy. Každý dělník eviduje svůj podíl na výrobě čipovou kartou. Výrobní a montážní haly jsou s centrálním serverem propojeny optickýími sítěmii. Průchod zakázky výrobou je v každém kroku monitorován se zpětnou možností dohledání.

Konstrukce krytování musí být jasně demontovatelná, aby dodavatel strojů byl schopen při montáži stroj zakrytovat. Kvalita provedení, slícování, povrchové úpravy atd. – pokud nejde o automatizovanou výrobu, zde všude hraje velkou roli lidský faktor.

Díky dosavadním konstrukčním a výrobním zkušenostem velkého počtu krytování jsou již v ASTOS Machinery schopni vytvářet standardizované moduly např. pro otevírání dveří či vzájemné lícování. „Při standardním projektu nechceme, aby konstruktér experimentoval, ale musí postupovat definovaným způsobem a volit ověřené postupy a komponenty. Proto jsme nákladově efektivnější, rychlejší než konkurence, nečekáme na specializované díly od třetích stran a nebojíme se i nejnáročnějších pracovních podmínek , jako jsou vysoké tlaky průtoku kapaliny, odlétajících třísek atd. Toto vše již máme odladěné.” říká se spokojeným výrazem Ing. Ondraschek.

Jediní mezi Japonci

Kromě zkušeností s krytováním pro obráběcí stroje se v ASTOS Machinery pustili i do jiných oblastí –, technologií, automatických linek k lisům pro tváření plechu. Pro tyto zákazníky v ASTOSMachineryzde zhotovují do soustav automatických linek nejen mechanickou část dopravníků, ale i jejich řízení, jež je přímo napojeno na kompletní systém řízení celého lisu, například systému Sinumerik. Celá komunikace tak probíhá v rámci linky mezi lisy a dopravníky. Zde získávali cenné zkušenosti a zahraniční reference. Na základě nich byli před třemi lety pozváni do celoevropského výběrového řízení Toyota Motor Copany, aby se podíleli na vybavení nové lisovny v ruském Sankt Petěerburgu pro výrobu Toyota Camry. Po složitém procesu byli nakonec vybráni. „Propracovaná nabídková dokumentace, vysoká kvalita referenčních projektů, historické know-how – to všechno byly atributy, které nám pomohly k vítězství v tomto náročném řízení,“ říká ředitel Ondraschek. Zajímavostí je mimo jiné i fakt, že se stali jediným nejaponským dodavatelem technologie.

Jedna fáze skončila, druhá začala???. Následně byl spuštěn samotný projekt, který měl být původně realizován v šestiměsíčním termínu, ale postupně se zkrátil na polovinu. Díky enormnímu nasazení celého týmu ASTOS Machinery se samotná výroba nakonec stihla v termínu a nastal čas přejímky, které bylo přítomno dvanáct japonských a ruských specialistů. Za dva dny byl dán pokyn k expedici.

Ing. Ondraschek, jenž celý projekt řídil, vzpomíná: „Vedle výběrového řízení, kompletního technického provedení s nároky japonských techniků, všedoprovázejícího časového presu, nemluvě o obtížnosti v  komunikaci, která paralelně probíhala česko-anglicko-japonsky a s časovým posunem mezi Evropou a Japonskem , byl i enormně obtížný proces logistiky. Dílčí díly rozmontované zakázky by zabraly plochu poloviny fotbalového hřiště. A jelikož veškeré balíky byly shodně zabalené, použili jsme kombinovaného značení kódů a barev , aby následně bylo možné díly zpětně smontovat. Vše se naštěstí zdárně povedlo a my získali od Toyoty velkou pochvalu,“ vzpomíná dnes již s úlevou majitel firmy.

ASTOS Machinery vyhrál výběrové řízení na dodávku automatických linek k lisům pro tváření plechu do nové lisovny společnosti Toyota v Sankt Petěrburgu. Největší dopravník měřil 27 metrů. Dodávka se skládala celkem ze tří mohutných dopravníků, automatické překlopné výsypky, přechodových můstků, pracovní plošiny a řídiícího systému . Zakázku o celkové hmotnosti 120 tun do Ruska přepravovala kolona jedenácti kamionů a jednoho těžkého jumbo tahače. Na vše byl stanovený termín přesně na den – od nakládky přes cestu a proclení až po následné složení.

Na začátku listopadu je plánováno spuštění linky. Pokud současná politická situace Ruska nezmění plány Toyoty, připravují na příští rok rozšíření výroby, ke které by, tentokráte již bez výběrového řízení, chtěli opět přizvat ASTOS Machinery.

Budoucnost firmy – posílení kapacit

Jak evropský region, tak i Česká republika se potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Zásadní problém, který brání v dalším rozvoji firmy, je o to větší v okrajových částech republiky a je naléhavé jej řešit. ASTOS Machinery změnila strukturu, filozofii a způsob fungování firmy. K realizaci rozvoje v rámci dalších plánovaných kroků se musí se vydat dál, než je kapacitně omezený Karlovarský kraj a přesunuje nyní část svých aktivit na Plzeňsko. K lednu 2013 započala v inovačním parku areálu Borských polí činnost dceřiná společnost Machinery Design, konstrukční a vývojová kancvelář, mj. jako kompetenční centrum pro filtrace. V září pak v pronajaté hale v Plzni Doubravka spouští výrobu, kam z Aše přesouvají na 40 % kapacit taktéž z důvodu nedostatku kvalifikovaných dělnických profesí. Budou se zde montovat menší dopravníky a agregáty, zatímco velké dopravníky o délce 40 až 50 metrů zůstávají nadále v Aši. O měsíc později se v Plzni usadí část obchodního týmu a posílí se dalšími technickými kádry. Ve všech případech jde o nové zaměstnance.

Další krok ASTOS Machinery jde ruku v ruce s výrobní expanzí jejich klíčových zákazníků Kovosvit MAS, TOS Varnsdorf a Toshulin OSHULÍNna ruský trh. Pro spuštění výroby nového provozu v novgorodské oblasti ředitel Ondraschek již uzavřel dohodu s ruským manažerem, který bude za vybudování a provoz zodpovědný. V první fázi se předpokládá s personálem 20 až 25 lidí pro výrobu dopravníků a filtrace a přibližně po roce po získání zkušeností se plánuje i výroba krytování.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 140925
Datum: 04. 09. 2014
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit