Témata
Vydání #4
Duben 2011Téma měsíce

Povrchové úpravy

Spojování a dělení materiálu Jakost
výroby

Články

Servis

České školství musí být lepší

Podle úrovně vzdělávání můžeme posoudit jeho význam pro životní a společenskou úroveň v jednotlivých zemích. Nelze se soustředit jen na technické vědy. Humanitní vědy se zabývají mezilidskými vztahy, které jsou rozhodující pro pokrok lidské společnosti. V řadě okolních zemí se můžeme přesvědčit o vynikajícím školství, vysoké životní a společenské úrovni i o příčinách, proč tomu tak je.

Výrobní procesy pro 21. století

Premiérový ročník mezinárodní konference Výrobní procesy pro 21. století, který se v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn uskutečnil v třetí dubnový týden, zaznamenal jak ze strany přednášejících, tak i účastníků pozitivní ohlas. V rámci dvou konferenčních dnů byl program rozdělen na čtyři samostatné části, jenž jsou však navzájem provázány.

Technologie obrábění v zákaznických ukázkách

Po tři dubnové dny se v prostorách firmy CNC Invest Group konaly tradiční Dny otevřených dveří. Tato firma, která v loňském roce oslavila 20 let své činnosti, je u technické veřejnosti především známa zastupováním japonského výrobce obráběcích strojů Okuma.

Jaký byl Metall 2011

Mnichovské veletrhy maj široký oborový záběr. Svoji popularitu a věhlas si mj. Získali i akcemi zaměřenými na koncového zákazníka, tzv. B2C- v některých případech podobným jarmarkům např. se zaměřením na zahradnictví, kulinářství či vybavení interiérů. Na veletrhy tohoto charakteru je bavorský trh jak stvořený, výstaviště navštěvují celé rodiny a každý si zde přijde na své.

Světové veletrhy v Düsseldorfu

Kovy jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. S produkty z kovů, vyrobenými nejmodernějšími technologiemi, se setkáváme denně a přitom zjišťujeme, jak úžasné věci dokáže člověk z kovu vyrobit. Kov už není jen prostou surovinou, je to multitalent. Různorodé komponenty a struktury z kovů se najdou v obrovských mostních pilířích, železničních kolejnicích, v loďařské branži i v nejmenších součástkách pro komunikační technologie.

Hledám GA pro lidi. Vy také, pane kolego?

Ač jsem se před několika léty zařekl, že již nikdy nebudu pokoušet osud a psát grantovou přihlášku, pokorně přiznávám, že zodpovědnost vůči mým studentům mne vede k přehodnocení zmíněného stanoviska.

Tam, kde Slunce a technika drží prim, Část IV

Yamazaki Mazak Corp. největší výrobce obráběcích strojů na světě, je soukromou firmou v rukou japonské rodiny Yamazaki žijící v oblasti Nagoye. Firma byla založena v roce 1919 panem Sadakichi Yamazaki . Původní výrobní program tvořily stroje na výrobu rýžových rohoží a dřevoobráběcí stroje. V roce 1928 začala firma s výrobou soustruhů a vrtaček a vytvořila tím základ pro svoji pozdější expanzi v oboru obráběcích strojů. Zásadní rozmach společnosti je pak spjat se současným předsedou správní rady panem Teruyuki Yamazaki, synem zakladatele.

VUT se chce více otevřít odborníkům z praxe

Na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně se pod mediálním partnerstvím MM Průmyslového spektra konal další ročník Akademicko-průmyslového fóra APF 2011, který se tentokráte zaměřil na vzájemné posílení vztahů v personální oblasti.

Integrace dodávek - ano či ne?

V předkrizovém období bylo možné obecně vysledovat celkem zřetelný trend nárůstu outsourcingu, který se nevyhnul ani oblasti dodávek nástrojů a spotřebního materiálu výrobním podnikům.

Autodesk University 2010 - flashback

Pozvolna se přibližuje listopad 2011, kdy v Las Vega v hotelu The Venetians začne další ročník dlouhodobě největší CAD konference. Přes očekávání novinek jež budou představeny v blížícím se devatenáctém ročníku, bude již proběhnuvší Autodesk University 2010 inspirující po zbývajících několik měsíců do začátku nového ročníku, jak po obsahové tak zážitkové stránce.Tento text volně navazuje na článek z únorového vydání MM Průmyslového spektra (viz. též www.mmspektrum.com/110129), ve kterém byla shrnuta zejména statistická a organizační stránka konference.

Co jsme viděli na veletrhu?

Společnost Siemens představila na veletrhu v Hannoveru širokou výstavní expozici, kterou sjednocovala čtyři klíčová témata: produktivita, snadná integrace, spolehlivost a energetická účinnost. Před hannoverským veletrhem Siemens pro odborné novináře v Norimberku uspořádal tiskovou konferenci, kde představil své novinky.

Alta technologicky posiluje

Dne 4. března 2011 byla podepsáním posledních dokumentů završena akvizice firmy Alta týkající se nákupu firmy Škoda Machine Tool (dále ŠMT), jenž byla od roku 2005 vlastněna ruskou společností StankoImpex Group. Souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl získán před tímto datem.

Informační technologie

S výrobou sklářských forem pomáhá nový CAM

Společnost Nedform byla založena v říjnu roku 1997 a zabývá se především výrobou forem pro sklářský průmysl, kovoobráběním formou koooperací a dále se postupně snaží pronikat do oblastí, jako jsou například formy pro gumárenský průmysl. V minulém roce byl ve firmě implementován nový CAM software hyperMILL od výrobce Westcam, který nahradil starší, již nevyhovující řešení.

Programování a možnosti nasazení robotů

Stroj, který vykonává svou činnost s určitou mírou samostatnosti předem naprogramovaným způsobem s možností interakce - to je asi základní popis toho, čím robot z našeho pohledu vlastně je. Robotická pracoviště jsou známá hlavně z automobilek a hromadných výrob s velkou opakovatelností. Toto klišé dnes už ale neplatí.

Vliv výrobního procesu na dynamické chování struktury

Software Virtual Performance Solution od společnosti ESI Group umožňuje zahrnout vliv lisování a svařování do simulace nárazových zkoušek.

CAD/CAM pomáhá při stavbě olympijského stadionu

Na stavbě nového olympijského stadionu, který má být hotov v roce 2012, se bude podílet i softwarová společnost Planit se svým produktem Radan. Ten pomůže při výrobě mnoha náročných architektonických prvků tak, aby finální podoba stadionu připomínala zlatou olympijskou medaili.

Inovace

Dobré hospodaření i přes pokles výroby

Společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) na konci března oznámila neauditované hospodářské výsledky za rok 2010. Tržby činily 44 miliard korun a zisk před zdaněním necelých 1,4 miliardy korun.

Management

Jak vést mladé lidi. Pomůže koučink?

Učitelé a vychovatelé bijí na poplach! Co se děje s dnešní mladou generací, která nemá z ničeho respekt a nic jí není dost dobré? Jak k ní máme přistoupit, aby nás poslouchala?

Trendy

Výroba kovových stavebních konstrukcí podle ČSN EN 1090-1

Pro posuzování shody stavebních kovových konstrukcí podle NV 163 byla vyhlášena jako základní určená norma ČSN 73 2601: 1988 - Provádění ocelových konstrukcí. Věstníkem ÚNMZ č. 9/2010 byla tato norma s účinností od 1. 9. 2011 zrušena. Současně byla jako určená norma stanovena ČSN EN 1090-1 platná od 3/10 pro posuzování shody kovových konstrukcí specifikovaných v příloze č. 2, položka 4/2 NV 163.

Svařitelnost hliníkových slitin

Příspěvek představuje výsledky výzkumu prováděného na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze v oblasti svařitelnosti hliníkových slitin. Popisuje nejvýznamnější problémy při svařování těchto perspektivních materiálů a podrobněji se zabývá především vznikem trhlin za tepla. Jsou zde představeny technologické zkoušky svařitelnosti a ukázány dílčí výsledky při svařování vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6.

Precizní rotační svařování metodou TIG a PAW

Český výrobce specializovaných technologií pro mechanizaci, automatizaci a robotizaci svařovacího procesu, společnost HST Creative, představil v lednu 2011 zcela nový svařovací automat EWR 500.28.T Precision. Jde o unikátní stroj určený pro firmy, které svařují přesné, náročné svary s maximálními požadavky na kvalitu.

Laserové řezání nekovových materiálů

Lasery obecně mají již tradičně svojí nezastupitelnou pozici v oblasti průmyslového děleni kovových i nekovových materiálů. Na rozdíl od řezání kovů představují plynové CO2 lasery v oblasti řezání nekovových materiálů stále nenahraditelnou technologii.

Zpracování materiálů laserem, 1. díl - svařování

Společnost Matex PM, s. r. o., vybudovala robotizované pracoviště laserového zpracování materiálů, na kterém poskytuje služby zákazníkům v oblasti povrchového kalení, nanášení speciálních vrstev a svařování. Vlastnosti výrobků zpracovaných laserovým paprskem bývají odlišné ve srovnání s konvenčními technologiemi. V třídílném seriálu se seznámíme s možnostmi a specifiky jednotlivých laserových technologií.

Řezání tenkých plechů vláknovým laserem

Pro řezání plechů do tloušťky 5 mm bylo vyvinuto nové laserové řezací zařízení, umožňující řezat vysokou rychlostí. Zařízení je osazeno vláknovým laserem, všechny pohyblivé konstrukční celky jsou vyrobeny z uhlíkových vláken a poháněny lineárními motory.

Nanostrukturní návary a žárové nástřiky

Americká společnost NanoSteel z Providence (RI), působící od roku 2002, nabízí zajímavé přídavné materiály pro návary a žárové nástřiky slitin pro podmínky abrazivního, erozního, korozního a kombinovaného namáhání v těžebním a ropném průmyslu, energetice a stavebnictví.

Tepelné dělení materiálu kyslíkem

Tepelné dělení materiálu prodělalo v průběhu posledních desetiletí značný vývoj. Bezesporu nejstarší metodou je dělení nelegovaných a podmíněně i nízkolegovaných ocelí kyslíkem. Ačkoliv jí dnes úspěšně konkurují metody modernější, má v praxi řezání materiálu kyslíkem stále své místo.

Nejobtížnější svar za 30 let svářečské praxe

Progresivní termické postupy mohou nabídnout ideální řešení při zvláště náročném spojování materiálů. Společnost Magna Steyr to názorně předvedla při výrobě komplexních, vzhledově i kvalitativně náročných součástí z hliníkových slitin, kde pro přemostění extrémní spár využívá metodu CMT Advanced.

Výroba

Optimalizovaný nástroj s vyšší stabilitou

Mikro technologie hrají významnou roli v oblasti dnešní výroby a vzhledem k současným trendům a vzrůstající poptávce pro miniaturních obrobcích zařadila společnost WNT do svého produktového programu Mastertool nově vyvinutý typ tvrdokovové mikrofrézy s optimalizovanou geometrií.

Rozvoj automatizace v oblasti obráběcích strojů?

Automatizace významně ovlivňuje výrobní činnosti všech oborů. Vzhledem k tomu, že v samotném srdci výroby stojí vždy výrobní zařízení, chceme na příkladu největšího světového výrobce obráběcích strojů představit, jak mohou být stroje v rámci široké škály opcí vybaveny automatizační technikou - v našem případě se jedná o automatizaci manipulace s materiálem a následné kontrolní činnosti na hotovém obrobku.

Nízkoteplotní zpracování kovů

Pro některé aplikace tepelného zpracování kovů je důležitou součástí celkového procesu jejich zpracování za nízkých teplot. Při zpracování zakalených ocelí a stavebních dílců při nízkých teplotách se rozpadá zbytkový austenit na martenzit. Tím se zlepší následné vlastnosti materiálu, jako je tvrdost a pevnost, odolnost proti opotřebení a tvarová stálost a pevnost.

Rychlé a ekologické odstranění povrchové koroze

V praxi se poměrně často vyskytuje problém vzniku korozních změn kovů již při mezioperační manipulaci nebo skladování.

Všestranné měření

Společnost Renishaw spouští unikátní všestranný měřicí systém. Patentovaný měřicí systém Equator snižuje náklady na nákup, údržbu a příslušenství, lze jej naprogramovat pro použití s různými díly a jsou-li nutné změny, lze jej během několika minut přeprogramovat.

Pomocník nejen v dopravním průmyslu

V rámci ucelené řady CNC soustruhů a soustružnických center uvedl Kovosvit MAS vloni na trh novinku v této řadě - produkční soustruh SP 430 ve verzi s Y osou a s točnou délkou 2 500mm.

Bohem posvěcený lov

Někdy nestačí jen tvrdá práce a odvaha, abyste našli nový směr podnikání. Někdy je zapotřebí také silná víra. Pro Jasona Hudkinse, prezidenta firmy Athens Archery, tento okamžik nastal v listopadu roku 2007, kdy jeho obráběcí firmu zasáhl prudký pokles automobilového průmyslu. Když byl jednoho dne na lovu, ve chvíli, kdy se modlil za inspiraci, si uvědomil, že má budoucnost své firmy doslova ve svých rukou.

Nové vrtáky a vysokoposuvové frézy

Společnost Pramet Tools, s. r. o., přichází na trh s novinkami ve standardním sortimentu vrtání a s frézami pro oblast obrábění s vysokými posuvy (HFC).

Superfinišování a rovinné broušení

Společnost Supfina uvádí na trh nový stroj LeanCostMachine, který představuje flexibilní a hospodárné řešení pro superfinišování v malých a středních sériích. Druhou novinkou je stroj Planet V pro rovinné broušení precizních obrobků.

Komerční příloha: Povrchové úpravy

Řízené kuličkování

Vady materiálu často souvisí se zbytkovým napětím v tahu vyvolaným při výrobě. Následné náročné výrobní a/nebo neočekávané podmínky pak mohou případně způsobit předčasné vady materiálu.

Aplikace nových modifikací třívrstvých PVD povlaků

Ke konci roku 2008 jsme podrobně popisovali strukturu a modelování nových PVD povlaků s obchodním označením TripleCoatings3. Jejich základní řada byla vyvinuta na povlakovacích zařízeních Pi300. Dnes existuje již širší řada podobně strukturovaných PVD povlaků pro nejnáročnější aplikace. V tomto článku chceme prezentovat zákaznicky orientované povlaky vyvinuté v SHM Šumperk a výsledek společného vývoje nového řezného nástroje společnosti Pramet Tools.

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Plazmově upravené práškové materiály

Povrchové úpravy polyolefinů jsou převážně prováděny z důvodu zvýšení povrchové energie a s ní souvisejících vlastností, jako je např. smáčivost. Pro povrchové zpracování je v současnosti používáno široké spektrum různých metod.

Zkoušení povrchových úprav a ochran

Povrchové úpravy materiálů jsou dnes tak běžnou součástí výrobků, že je při jejich koupi v mnoha případech ani neregistrujeme. Přesto není jejich důležitost zanedbatelná. Naopak a ve většině aplikací ji lze považovat za naprosto nepostradatelnou. Příčinu lze spatřovat zejména v důvodech aplikace těchto úprav na materiály/výrobky.

Termické odhrotování

Termické odhrotování, nebo-li odhrotování výbuchem, je vysoce výkonná a maximálně produktivní metoda odhrotování menších, tvarově složitých, jednoduchých i velmi náročných výrobků, na které jsou kladeny ty nejvyšší požadavky z hlediska čistoty, kvality, a ekonomiky výroby.

Přilnavost žárově stříkaných povlaků

Aby byla zajištěna správná přilnavost žárově stříkaných antikorozních povlaků na ocelovou konstrukci, je vždy předepsáno tryskání. U ručního tryskání se jedná vždy o použití ostrohranného tryskacího prostředku. V tom nejjednodušším případě křemičitého písku nebo strusky, případně u vratných způsobů tryskání umělého korundu či ocelové drtě.

Drsnost povlaků žárového zinku

Nerovné povlaky žárového zinku mohou mít různé příčiny a mohou se různě projevovat. Norma ČSN EN ISO 1461 uvádí, že pojem drsnost je nutno v oboru žárového zinkování vnímat jako relativní veličinu.

Vliv technologie žárového zinkování

Ploché vzorky vyrobené ze čtyř typů oceli byly mořeny, odmaštěny, namáčeny v lázni tavidla a žárově zinkovány s cílem stanovit, jaký mají jednotlivé technologické operace vliv na mechanické, křehkolomové a strukturní vlastnosti testovaných značek ocelí.

Když se řekne práškování!

Slovo práškování si spojujeme s činností, při níž rozptylujeme jemně mletou pevnou látku. V zemědělství je to například hnojivo, v potravinářství cukr, ve slévárnách separátor kovů a formy.

Optimálně přizpůsobeno výkonem a rozměry

Zařízení a stroje používané k odklízení sněhu a řezání palivového dříví jsou vystaveny mimořádnému zatížení - zejména jejich lakování.

Nikl jako alergen

Ať už zákazník požaduje funkční nebo opravdu ryze dekorativní (až designovou) povrchovou úpravu, možností ze kterých může vybírat, je mnoho. Většina galvanoven proto nabízí elektrolyticky vylučované povlaky zinku, mědi, niklu nebo chromu.

Přenosné drsnoměry

Společnost Mitutoyo vyvinula a právě uvádí na trh drsnoměr řady SJ-210, který se vyznačuje dosažením lepší provozuschopnosti, vysoké funkčnosti a výkonnosti, intenzivnější analýzou a grafickými funkcemi prostřednictvím konvenčního přenosného přístroje pro měření drsnosti povrchu.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit