Témata
Reklama

Nejobtížnější svar za 30 let svářečské praxe

Progresivní termické postupy mohou nabídnout ideální řešení při zvláště náročném spojování materiálů. Společnost Magna Steyr to názorně předvedla při výrobě komplexních, vzhledově i kvalitativně náročných součástí z hliníkových slitin, kde pro přemostění extrémní spár využívá metodu CMT Advanced.

Pro mimořádně složité případy využívá výrobce a dodavatel pro automobilový průmysl - rakouská společnost Magna Steyr - metodu CMT Advanced. Uvedeným svařovacím procesem vyvinutým společností Fronius zde vyplňují a přemosťují spáry až do šířky několika milimetrů, a to na vysoké optické i kvalitativní úrovni. Tím splňují nejvyšší nároky zákazníků u karoserií luxusní třídy a předcházejí dříve nezbytným a mimořádně vysokým nákladům na dokončovací práce.

Nadstandardní vzhled pro obtížný svar

Hliníkové karoserie limuzín třídy Premium, vyráběné v malém počtu kusů, představují opravdovou výzvu. Nekompromisně je vyžadován nadstandardní vzhled svarů - póry ani dodatečné tmelení nejsou přijatelné. Svar ve vzorovém příkladu spojuje 1,1 mm silný plech sloupku B se stejně silným plechem střechy. Oba jsou ze slitiny AlMgSi 6014 a je zapotřebí spojit je koutovým svarem v přeplátovaném spoji. Ten vyrovnává výrobou podmíněnou součtovou chybu, která vyplývá z výškového rozdílu sloupku B a střechy. „To je nejobtížnější svar, jaký jsem zažil během své třicetileté profesní praxe," uvádí Werner Karner z vedení zkušebního spojovacího centra společnosti Magna Steyr. Šířka spáry, kterou je třeba vyplnit, může činit několik milimetrů.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Spojovací a výplňový svar provedený metodou CMT Advanced splňuje jak výrobní podmínky, tak nejvyšší optické a haptické požadavky.

Zavedení metody CMT Advanced

Zvládnout přemostění takové spáry bez vzniku materiálové prohlubně znamená splnění maximalistického požadavku. Jelikož ve společnosti Magna k dispozici žádný vhodný postup dosud neměli, znamenalo to ve výrobě nepřijatelné náklady na dodatečné práce na každém sloupku B. Při hledání ekonomicky přesvědčivého řešení testovali odpovědní pracovníci společnosti Magna Steyr systém nové metody obloukového svařování střídavým proudem CMT Advanced a ve spolupráci s odborníky z vývojového a výrobního podniku Fronius nalezli vhodné řešení. Po několika testech provedených ve výrobních podmínkách se rozhodli zařízení okamžitě nasadit do sériového režimu robotizované výroby.

Obr. 2. Odborník na svařování Werner Karner zavedl ve společnosti Magna Steyr pro nejobtížnější svary metodu CMT Advanced.

Metoda CMT Advanced s cílenou volbou polarity svařovacího proudu otevírá před uživatelem novou možnost svařování kovů s nižším přenosem tepla a zároveň vysokým odtavným výkonem. Mimořádná stabilita oblouku zvyšuje bezpečnost procesu. Významná inovace spočívá v tom, že ke změně polarity dochází během fáze zkratu. Protože při zkratu oblouk nehoří, odpadají jinak negativní vlivy, jako je přerušení oblouku a z toho vyplývající nestabilita procesu.

Jan Motloch

Motloch.Jan@fronius.com

Fronius

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110408
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Laserová technologie Platino pro každého

Nová verze fiber laseru Platino od italského výrobce Prima Power je jeden z nejúspěšnějších produktů z celého portfolia společnosti. 2D laser postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologickými inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

Virtuální svařování - simulátory pro výuku

Svařování je jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií, která má rozhodující vliv na kvalitu řady výrobků. Zároveň velmi ovlivňuje výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Toto odvětví se však dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních, tedy i pracovníků provádějících vlastní svařování - svářečů. Kvalifikace svářečů však není jednoduchá záležitost. Je to dlouhodobý, relativně nákladný proces, který je striktně předepsán legislativními požadavky a normami. Řada konvenčních metod svařování je navíc silně závislá na "lidském faktoru", tj. na zručnosti pracovníků, jejich fyzické i psychické kondici apod.

Související články
Nová generace polovodičových laserů s diamantovým sendvičem

Vědci z univerzity ve Stuttgartu ukázali cestu pro novou generaci polovodičových laserů. Tyto mají být zejména výkonnější a použitelné v nových oblastech. Lasery jsou založeny na diamantovém sendviči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Autogen, plazma či laser?

Ať ve strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, chemickém či důlním průmyslu, nebo ve stavebnictví, zemědělství a mimo jiné také při výrobě dekoračních předmětů, tam všude nacházejí uplatnění CNC stroje pro termické dělení materiálů.

Metody spojování využívající principy plastické deformace

Součástí automobilů je množství nejrůznějších dílů, k jejichž výrobě se používají různé technologické procesy a široké spektrum materiálů. Technologie jako svařování, lepení a mechanické spojování jsou obvykle používány ke spojování jednotlivých dílů během montáže automobilu. Ačkoliv je technologie svařování velmi rozšířená, může svou podstatou ovlivňovat celkovou kvalitu spojovaných částí, jejich přesnost a spolehlivost. Vynaložená energie a síla potřebná pro spojování je při použití lepení nebo mechanických spojů vždy nižší než při svařování. Přitom stále rostou požadavky na vyšší stupeň deformace, produktivitu práce a na nižší náklady spojovacích operací.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Revoluce ve svařování laserem

Nejnovější technologie firmy Trumpf BrightLine Weld pro pevnolátkové lasery umožňuje svařování s nízkým rozstřikováním při rychlostech pohybu, které lze v dnešní době dosáhnout pouze pomocí CO2 laserů. BrightLine Weld umožňuje svary s částečným průvarem pro svařence s přenosem síly nebo svary s úplným průvarem pro svařování trubek a profilů. Tato technologie umožňuje výrazné zvýšení produktivity a energetické účinnosti. Vysoce kvalitní svarové švy se projevují vysokou mechanickou pevností vyrobených dílů. Minimalizované rozstřikování snižuje znečištění obrobku, upínacích zařízení a rovněž optiky. Výsledkem je zkrácení prostojů stroje, méně oprav dílů, vysoká životnost pracovní optiky a následkem toho podstatné snížení nákladů.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Navařování metodou WAAM

Aditivní výroba (AM – Additive Manufacturing, 3D print apod.) je inovativní výrobní proces, kterým je možné vytvářet trojrozměrné objekty tak, že se postupně skládá vrstva po vrstvě určitého materiálu a tím se vytvářejí rozličné finální tvary podle CAD předlohy (zatímco u konvenčních způsobů výroby, jako např. obrábění, se odstraňuje nežádoucí materiál z plného průřezu).

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Trhací nýty pro vysoké zátěže

Strukturální trhací nýty jsou ideální alternativou ke svařování nebo šroubovému spojení. Bezpečně a rychle se instalují a nabízejí značné výhody z hlediska smyku, tahu a dynamického zatížení. Použití strukturálních trhacích nýtů M-Lok při montáži rámů strojů a strojních součástí umožnilo firmě Zahoransky zkrátit jejich výrobní časy.

Moderní způsoby spojování dílů karoserií

Dnešní moderní koncepce stavby automobilů je nemyslitelná bez stále narůstajícího významu šetření s používanými surovinami, kratšími časy pro vývoj a cenově přijatelnou výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit