Témata
Reklama

Všestranné měření

Společnost Renishaw spouští unikátní všestranný měřicí systém. Patentovaný měřicí systém Equator snižuje náklady na nákup, údržbu a příslušenství, lze jej naprogramovat pro použití s různými díly a jsou-li nutné změny, lze jej během několika minut přeprogramovat.

Equator znamená zcela novou alternativu k tradičnímu specializovanému měření a zaplňuje tak mezeru na trhu, kterou se nikdo nezabýval. Představuje více než jenom nový měřicí systém - tato událost zároveň označuje uvedení první řady měřicích výrobků společnosti Renishaw.

Systém Equator byl vyvíjen a založen na úzké spolupráci s uživateli automobilového, leteckého a medicínského měření v souladu s jejich výrobními linkami. Výsledkem je rychlý a snadno opakovatelně použitelný měřicí systém s nízkou hmotností, který může obsluha jednoduše využívat pomocí stisknutí tlačítka. V systému Equator lze během několika sekund přepínat mezi různými díly pro měření, což jej činí skvěle použitelným pro flexibilní výrobní procesy nebo příjem dílů z různých strojů.

Reklama
Reklama
Medicínská komponenta měření systému Equator

Rychlejší a s vyšší opakovatelností

Na základě jednoduše odstupňované a adaptabilní struktury „paralelní kinematiky" umožňuje unikátní patentovaný princip systému Equator vysokorychlostní skenování a rychlé přesuny mezi prvky při zachování tuhosti zaručující vynikající opakovatelnost z bodu do bodu, nezbytnou pro přesné měření. Instalace systému netrvá déle než několik minut a obsluha může během chvilky přepínat mezi měřením různých dílů. Změna konfigurace měřicího systému nutná kvůli změnám konstrukce výrobku nebo měření nového výrobku je nyní proveditelná za zlomek času, který by byl zapotřebí při konvenčním uživatelském měření využívajícím komplexní průmyslový standard programování DMIS.

Snadný provoz a jednoduché programování

Systémy Equator jsou k dispozici se softwarem ve dvou úrovních - programovatelné verzi určené pro výrobní inženýry ke tvorbě programů DMIS a levnějším systému určeném do dílen, který umožňuje spuštění těchto programů, ale brání obsluze provádět úpravy.

Tepelná stabilita

Inovativní měřicí technologie systému Equator s vysokou opakovatelností je založena na tradičním porovnání vyráběných dílů s referenčním vzorovým obrobkem. Překalibrování je stejně rychlé jako měření vyráběného dílu a okamžitě kompenzuje jakékoliv změny v teplotních podmínkách prostředí dílny. Systém Equator lze využít v továrnách s širokým rozsahem teplot - jednoduše se provede nová kalibrace a systém se nastaví do „nulové polohy", připravený pro opakovatelné porovnání se vzorovým dílem.

Equator Organiser - uživatelské rozhraní pro obsluhu

Sledovatelnost kalibrovaných CMM

Vzorové obrobky nemusejí být nákladné, na zakázku vyrobené díly jako u tradičního měření. Použije se vyrobený díl, změří se na souřadnicovém měřicím stroji (CMM) a určí se odchylky dílu od výchozích hodnot z CAD nebo výkresu. Výsledky z jakéhokoliv CMM, pracujícího s jakýmkoliv programovacím softwarem CMM, lze nakonfigurovat k přímému použití se softwarem Equator.

Nakalibrované absolutní hodnoty přesnosti CMM (často měřeny v místnostech s řízenou teplotou zajišťující přesnost) lze „použít" na systémy v dílně a poskytnout tak návaznost kalibrace na měření systému Equator. Po zavedení souboru kalibrace do softwaru systému Equator lze měření provedená v systému Equator porovnávat s nominálními hodnotami v CAD nebo výkresu. Tato funkce umožňuje skutečné řízení výroby pomocí aplikací SPC.

Řídicí systém

Systém Equator controller, zahrnutý do nákupní ceny všech systémů Equator, je výkonný speciální řídicí systém poskytující bezpečné a robustní prostředí ke spuštění softwaru měřicího systému Equator. Podobá se řídicím systémům obráběcích strojů s možností spustit speciální aplikace systému Equator v prostředí systému Windows. Řídicí systém navržený pro systém Equator zahrnuje všechny nezbytné elektronické panely a software v jednom balení. Uživatel je oprávněn vytvářet a spouštět aplikace měření DMIS, měnit nastavení měření a přenášet data nebo aplikace.

Nízkonákladové upínací přípravky

V porovnání se specializovaným měřením systém Equator významně snižuje náklady na upínací přípravky. Pomocí upínacích přípravků, které umístí obrobky do 1 mm od místa měřeného vzorového obrobku, což nemá významný vliv na opakovatelnost systému, a stanovením orientace obrobku a nulové roviny samotného obrobku je odstraněna potřeba nákladných přesných upínacích přípravků.

Integrovaná výměna doteků

Pomocí speciálního zásobníku systému Equator dosahuje tento vyšší všestrannosti a umožňuje automatizované výměny dotyků SM25 v průběhu cyklu. Moduly SM25 odpovídají průmyslovým standardům CMM sond SP25 a umožňují uživatelům systému přepínání mezi konfiguracemi dotyků bez kalibrace při každém přepnutí. Do zásobníku lze kdykoliv vložit až šest konfigurací dotyků. Lze je použít na složitě tvarované obrobky nebo na více obrobků s různými tvary.

Možnosti automatizace

Systém Equator lze integrovat do automatických buněk pomocí volitelného rozhraní I/O a připojit jej k robotu nebo pomocí odesílání výsledků měření do aplikace SPC. Některé aplikace SPC nabízejí také možnost připojení k určitým moderním obráběcím strojům a aktualizaci hodnoty korekce, umožňující tak skutečně automatizované řízení výroby.

Štěpán Mleziva

Iva Hrncirova

Iva.Hrncirova@Renishaw.com

Renishaw

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110439
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Objektivní měření kruhovitosti

Kontrola technických parametrů předpokládá nejen využití vhodných přístrojů a metod měření, ale i optimálních postupů provádění, které zajistí maximální věrohodnost získaných výsledků. I při měření kruhovitosti se vyskytuje řada faktorů, které ovlivňují objektivnost a přesnost výsledků kontroly.

Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Související články
Kontrola kruhovitosti na přerušovaném povrchu

Měření a hodnocení kruhovitosti je často požadováno na součástech, jejichž povrch je přerušován drážkami, vybráními, otvory, apod. Příkladem jsou drážkované hřídele, ozubená kola, vzduchová ložiska, součásti s klínovou drážkou, atd.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progresivní 3D skenery

Mimořádně zdařilé propojení špičkové technické charakteristiky, flexibilnosti aplikací a snadné ovladatelnosti představují nové 3D skenery řady CogniTens WLS400.

Bezkontaktní měření vzdálenosti

V oblasti přesného měření vzdálenosti rychle roste využití bezkontaktních technologií. To je způsobeno mnoha faktory, z nichž těmi hlavními jsou, že zákazníci potřebují měřit mnohem přesněji (s rozlišením v řádu mikrometrů nebo dokonce nanometrů) a je třeba měřit proti obtížným povrchům nebo povrchům, kterých se nelze během procesu měření dotknout což jsou například křemík, sklo, plasty, miniaturní elektronické součástky, lékařské komponenty a také potraviny.

Automatická analýza jakosti výlisků

S rozvojem hromadné výroby karoserií automobilů má toto téma stále narůstající význam. Optická 3D - měřicí technika v posledních deseti letech doznala v lisařině stále většího použití.

Nové možnosti měření textury a tvaru povrchu

Technické parametry a možnosti kontroly nově vyvinutých měřicích přístrojů nelze vždy považovat za finální a neměnné. Pokud se měřicí přístroje v  praxi uživatelů osvědčí, výrobce se vesměs logicky zaměří na jejich zdokonalování. Dalším vývojem sleduje zlepšení a rozšíření jejich aplikačních možností. Praktický příklad uvedeného postupu představují i nové možnosti aplikace řady měřicích přístrojů Talyrond 5xx, firmy Taylor Hobson.

Absolutní snímač pro každou příležitost

Yeti se stal legendou. Slyšel o něm snad každý z nás. Spojuje schopnost existence v nejdrsnějších podmínkách se schopnosti unikat pozornosti.

Brno získalo nejvýkonnější rastrovací mikroskop v ČR

Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně uspořádal dne 30. května 2012 tiskovou konferenci, na které byl představen a následně slavnostně uveden do provozu moderní elektronový mikroskop Magellan.

Čo ponúka priemyselná počítačová tomografia?

Rentgénová počítačová tomografia určená pre priemyselné využitie sa objavila na trhu len pred niekoľkými rokmi, no jej nesporné výhody presvedčili už množstvo zákazníkov, ktorí márne hľadali vhodnú technológiu pre nedeštrukčné vyhodnotenie kvality ich výrobkov.

Kalibrace a přesnost měření

Management měřidel a měřicích systémů s důrazem na přesnost měření je jednou z nejdůleži-tějších oblastí v současném globalizovaném světě, mající vliv na prosperitu vyspělých průmyslových zemí. Přesnost měření je dána kalibrací, které, na rozdíl od tradičního pojetí, nelze s měřidly, podporovanými hardware a software výpočetní techniky, dosáhnout pouhým proměřením některých dílčích charakteristik měřidla a formálním doložením záznamem s názvem "Kalibrační list". Následující text je věnován problematice metrologické návaznosti, kalibrace a ověření kalibrace v oboru jednotky délky - metr.

Zvýšení kvality hodnocení textury povrchu

Měření a hodnocení textury povrchu představuje samostatnou oblast metrologie. Speciální metodiky i měřící prostředky umožní získání potřebných údajů pro charakteristiku kvality kontrolovaného povrchu. Kvantifikovanou formu popisu vlastností zajišťují parametry profilu povrchu.

Akademici a (nejen) technika

Spolupráce akademické a komerční sféry. Těchto pět slov v sobě bez nadsázky zahrnuje budoucí prosperitu naší země. Akademická sféra, včetně univerzit, totiž disponuje vynikajícími mozky, jejichž práce však byla v minulosti často „jen“ výzkumem pro poznání. Přitom na kvalitní výzkum je potřeba stále větší množství financí a těch se dnes často nedostává. Komerční sféra naopak financemi disponuje, ale aby ustála zesilující tlak konkurence, potřebuje získávat další a další know-how čili právě výsledky výzkumu. V čem je úhel pohledu na tuto problematiku z obou stran stejný a v čem se liší?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit