Témata
Reklama

Optimalizovaný nástroj s vyšší stabilitou

Mikro technologie hrají významnou roli v oblasti dnešní výroby a vzhledem k současným trendům a vzrůstající poptávce pro miniaturních obrobcích zařadila společnost WNT do svého produktového programu Mastertool nově vyvinutý typ tvrdokovové mikrofrézy s optimalizovanou geometrií.

Konstrukční inovace nástroje nabízí uživatelům kromě zvýšené stability také vyšší užitnou hodnotu v podobě vysoké spolehlivosti, životnosti a flexibility použití.

Optimalizovaný průřez jádra

Hlavní konstrukční know-how nové mikrofrézy Mastertool je v její řezné geometrii, a to především v optimalizovaném průřezu jádra. Výsledkem vývoje je nástroj s maximální možnou stabilitou, která uživateli díky většímu možnému radiálnímu zatížení nástroje přináší vyšší výkon a produktivitu v oblasti mikrofrézování.

Reklama
Reklama
Standardní mikronástroje mají zpravidla za řeznou částí příkrý výběh ke stopce s úhlem 5° až 15°.

Produktová paleta mikrofréz WNT zahrnuje stopkové, toroidní a rádiusové frézy s průměrem od 0,2 do 2,0 mm a ve třech délkových provedeních s maximální řeznou délkou až 10x D. Pro maximální životnost jsou všechny frézy standardně opatřeny povlakem Ti 1000.

Výběh ke stopce pod velkým rádiusem

Běžné mikrofrézy jsou zpravidla za řeznou částí opatřeny kuželovým výběhem, který se směrem ke stopce zesiluje pod úhlem mezi 5° a 15°. Za účelem dosažení maximální radiální stability vytvořila společnost WNT prostřednictvím nových programových technologií a metody konečných prvků FEM novou geometrii. Za řeznou částí nástroje následuje výběh směrem ke stopce pod velkým rádiusem, nikoliv kuželově jako u běžných nástrojů. Nově navržený rádiusový výběh je v přímé závislosti s řezným průměrem nástroje, jádra, stopky a řezné délky. Cílem vývoje bylo nalézt optimální vyvážení těchto proměnných hodnot. Produktový manažer společnosti WNT k tomu dodává: „Při hledání optimální geometrie naše testy ukázaly, že maximální zvětšení průměru jádra nutně nezlepší radiální stabilitu nástroje. Při vývoji nové geometrie jsme dosáhli takového výsledku, že bodové zatížení v oblasti nad řeznou částí bylo redukováno zhruba o třetinu, a to je hlavním atributem komplexního vývoje." Před uvedením na trh a zařazením do hlavního programu probíhalo mnoho praktických testů, které skončily očekávaným úspěchem.

Vysoké bodové zatížení omax. omax = 3,630 MPa

Kritéria pro oblast mikrofrézování

Pro optimální výsledek v praxi a plné využití předností nové mikrofrézy, je nutné ze strany uživatelů dodržet stanovená kritéria pro oblast mikrofrézování. WNT doporučuje řídit se doporučenými řeznými hodnotami, jako je především řezná rychlost, hloubka řezu a posuv na zub. Dalším důležitým kritériem je vhodný, co nepřesnější způsob upnutí - zde WNT doporučuje tepelné upínače, hydroupínače či přesné kleštinové upínače Centro P. Neméně důležitým kritériem je stabilní a přesný typ stroje, nabízející možnost odpovídajících otáček. Neopomíjeným kritériem je i optimální způsob chlazení, zejména z důvodu účinného a spolehlivého odstranění třísek z místa řezu. WNT doporučuje chlazení chladicí vzduchovou tryskou či přívodem minimálního množství kapaliny MQL. Dále technici WNT nabádají k opatrné manipulaci s nástroji vzhledem k jejich malým rozměrům. Doporučené řezné hodnoty, včetně příslušenství pro upínání a chlazení, najde uživatel v hlavním katalogu WNT.

U této nové generace mikronástrojů se díky konstrukci FEM zajistila maximální stabilita a z tohoto důvodu mají velký rádius, coby výběh ke stopce za řeznou častí.
Nízké bodové zatížení omax. omax = 2,440 MPa

Vyšší flexibilita při výběru materiálu

Zajímavým poznatkem je skutečnost, že díky optimalizované stabilitě získávají frézy v oblasti mikrosystémové techniky další výhodu v konkurenčním boji s elektrojiskrovým způsobem obrábění. Obecnou předností frézování je velký objem třísek odváděný za jednotku času i možnost kompletního obrobení obrobku na jednom stroji, aniž by se dodatečně muselo provádět hlazení či jiný způsob dokončování. Tím se snižuje čas obrábění a přípravný čas. Frézování navíc nabízí vyšší flexibilitu při výběru materiálu; tvrdé materiály tak lze například obrábět až do tvrdosti 62 HRC. Větší volnost skýtá frézování i v případě tvarů obrobků, neboť lze provádět různé tvarové obrobky.

Stabilita nástroje v poměru k průměru jádra. Tato tabulka ukazuje, že se u frézy s průměrem břitu 0,8 mm projevuje zvýšení průměru jádra od ø 0,4 mm opět negativně. V případě ø jádra 0,45 mm deformace opět narůstá.

Jak již bylo psáno v úvodu, nově vyvinutá mikrofréza Mastertool společnosti WNT je zdrojem maximální stability a zejména bezpečnosti pracovního procesu. Uvedené přednosti navíc podtrhuje standardní servis WNT nejvyšší úrovně a profesně vyškolení technici, kteří ochotně nový produkt představí a případně odladí přímo na stroji.

Ing. Jan Gryč

jan.gryc@wnt.com

WNT Česká republika

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110457
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Produktivní high-end obrábění

V minulém vydání jsme vám přinesli referenci rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků, konkrétně z laakirchenského závodu na výrobu rotačných dílů firmy Miba Gleitlager Austria GmbH. V Rakousku nadále zůstáváme a dnes se vydáme se do salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber, která se vedle sestav specializuje na výrobu kusovou až velkosériovou.

Cermetové výstružníky s utvářeči třísky

Obrábění velmi přesných děr vystružováním patří k náročnějším technologickým operacím. Při správné volbě nástroje a pracovních podmínek je potřeba brát v úvahu i fakt, že utváření a odvod třísek v omezeném prostoru díry průchozí i neprůchozí je vždy komplikovanější než u jiných technologií (např. při obrábění rovinných ploch frézováním).

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Výroba speciálních nástrojů

Spolupráce české firmy Hofmeister a německé Hermle - BAZ umožňuje plnit hospodárně a v žádaném termínu požadavky zákazníků po speciálních nástrojích.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit