Témata
Reklama

S výrobou sklářských forem pomáhá nový CAM

13. 04. 2011

Společnost Nedform byla založena v říjnu roku 1997 a zabývá se především výrobou forem pro sklářský průmysl, kovoobráběním formou koooperací a dále se postupně snaží pronikat do oblastí, jako jsou například formy pro gumárenský průmysl. V minulém roce byl ve firmě implementován nový CAM software hyperMILL od výrobce Westcam, který nahradil starší, již nevyhovující řešení.

Nástrojárna je vybavena dvěma pětiosými frézovacími centry Hermle, dvěma vertikálními tříosými CNC frézovacími centry, CNC horizontkou, CNC soustruhy, elektroerozivními stroji a dalším strojním vybavením. Jednotlivé díly sklářských forem jsou obvykle zhotovovány z litiny (EN-GJL-250 nebo 300), tvárné litiny (EN-GJS-500, 600), ocelolitiny (AISI 420Cr 17), kované nerezové oceli (17 145.9 a 17 265.9) a slitiny AlBr. Na další podrobnosti ohledně výroby sklářských forem a implementace CAM systému jsme se zeptali vedoucího technologie společnosti Nedform Pavla Hačka.

Reklama
Reklama
Prostředí programu hyperMILL

MM: Můžete nejprve říci něco bližšího o vašem výrobním programu - například jaké druhy sklářských forem vyrábíte a jak se liší požadavky na výrobu těchto forem ve srovnání s formami pro vstřikování plastů?

P. Hačko: V současné době vyrábíme veškerý sortiment typů sklářských forem. Formy lze z hlediska sklářské výroby rozlišovat na formy pro výrobu ruční a strojní. Pro ruční výrobu se formy vyrábějí nejčastěji z tvárné litiny, občas i z tvrdého dřeva. Z tohoto důvodu není na ně kladen takový důraz na přesnost výroby jako na výrobu forem pro strojní produkci. Dělení bývá většinou jednodílné, popřípadě dvoudílné.

U forem pro strojní výrobu skla se nejčastěji používají materiály jako tvárná litina nebo kovaná nerezová ocel. Zde se vyskytují jednodílné i vícedílné formy, nejčastěji tří- nebo čtyřdílné. Z tohoto důvodu je třeba zvolit nejenom dobrý technologický postup výroby, ale i kvalita obrobení musí být na velice dobré úrovni.

Příklady frézování tvarové dutiny sklářské formy

Oproti formám na vstřikování plastů nepotřebujeme tak často využívat elektroerozivní stroj pro tvarově obtížně obrobitelné plochy, ani tolik vrtaných chladicích a rozvodných kanálků, jako tomu bývá u plastařských forem. U sklářských forem je kladen velký důraz na drsnost tvarových částí, a proto se po obrobení dílu formy na stroji funkční plochy ručně leští pro dosažení potřebné kvality povrchu.

Příklady frézování tvarové dutiny sklářské formy

MM: Proč jste se rozhodli pro nové CAD/CAM řešení?

P. Hačko: Stále vyšší požadavky na rychlost obrobení i zvyšující se tvarová složitost dílů forem nás stále nutí k vylepšování a zefektivňování stávajících výrobních postupů. Z těchto důvodů jsme se rozhodli jít do nového CAD/CAM řešení. Naše stávající řešení již nebylo schopné nadále efektivně plnit zvýšené nároky na rychlost a kvalitu tvorby programů pro CNC stroje ani na výslednou kvalitu obrobení na převážně využívaných pětiosých strojích.

MM: Jakým způsobem při návrhu forem postupujete?

P. Hačko: Při návrhu forem je vše podřízeno přáním zákazníka. Začíná se od 3D modelu výsledného skleněného výrobku, poté se domlouvá konstrukční řešení s výrobcem skla. Ten již s námi dojednává detaily konstrukce pro výrobu daného skleněného výrobku. Jelikož do výroby výsledného skla zasahuje několik subjektů, jako například objednatel skla, prodejce, konstrukce formy nebo výrobce skla, je třeba pružně reagovat na případné připomínky či změny jak z hlediska konstrukce, tak výsledného designu skla. Z těchto důvodů je třeba mít provázanost jednotlivých dílů formy až do stadia programování pro CNC stroje. Zde nám velice vyhovuje řešení SolidWorks-hyperMILL, protože díky integraci obou systémů vytváříme jak konstrukci, tak i programy pro CNC stroje v jednom prostředí. V případě jakékoliv konstrukční změny se tato automaticky přenese až do přípravy programů pro CNC stroj, a tak můžeme pružně reagovat na případné změny v konstrukci.

Frézování dělicí plochy formy

MM: Kdo s novým softwarem pracuje a kolik licencí využíváte?

P. Hačko: Jak jsem již zmínil, pro konstrukci používáme konstrukční software SolidWorks a pro tvorbu programů pro CNC stroje systém hyperMILL. V našem konstrukčním oddělení pracují 2 až 3 pracovníci střídavě jak v systému SolidWorks, tak také hyperMILL, přičemž program hyperMILL je integrován v systému SolidWorks. U programu hyperMILL máme nakoupeny 2 licence pro tříosé obrábění a 1 licenci pro pětiosé plynulé obrábění. Pro tvorbu jednodušších programů nebo při nedostatku počtu volných licencí používáme ještě program Surfcam, u kterého máme zakoupenou jednu licenci.

MM: Jak vám nový software pomáhá při tvorbě nabídek?

P. Hačko: Zde je dost rozhodující, o jakou výrobu jde. Pokud je to výroba alespoň trochu podobná té, kterou jsme již v minulosti provedli, dá se snadno zjistit, jak dlouho se pomocí programů obráběl daný dílec. U nové výroby, kde je přítomen pro cenovou poptávku 3D model dílce pro obrobení, lze pomocí zjednodušeného předběžného programování poměrně rychle zhruba odhadnout, jaký čas se bude dílec obrábět na stroji, což je důležitý základ pro další výpočet navrhované ceny.

MM: Využili jste pro získání softwaru nějaký dotační program?

P. Hačko: Jelikož ve stejném období naše firma řešila jak informační systém celé firmy, tak také jeho provázaní s technickou přípravou výroby, podařilo se nám získat software hyperMILL v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně šlo o program ICT v podnicích.

MM: Co bylo rozhodující pro vaše rozhodnutí pro Westcam?

P. Hačko: Výběrového řízení se zúčastnilo několik uchazečů a z nich vyšel vítězně právě software hyperMILL. Rozhodujícím kritériem byla cena ve vztahu k tomu, co software nabízí. V případě hyperMILLu jde o plnou integraci v systému SolidWorks, knihovnu nástrojů, možnost ukládat a opětovně využívat vypracované technologické obráběcí postupy, rychlost tvorby vrtání děr atd. Je toho spousta, ale zejména je třeba zmínit jeho zbytkové obrábění, které nám urychlilo výrobu, a také propracované technologie v oblasti pětiosého obrábění. Kromě tvorby programů je také důležitý převod výsledných programů pro daný stroj a zde je veliké plus oproti konkurenci v podobě velmi dobře propracovaných pětiosých postprocesorů.

Poslední otázku jsme si nechali pro inženýra Libora Koňaříka ze společnosti Westcam.

MM: Můžete shrnout zkušenosti s implementací softwaru hyperMILL ve společnosti Nedform? Jak jsou jeho možnosti využívány a jaký je prostor pro využití eventuálně dalších nových funkcí či modulů?

L. Koňařík: Samotná implementace probíhala u firmy Nedform hladce a bez větších potíží. Po úvodním teoretickém školení všech tří pracovníků jsme ještě museli vyřešit detaily ohledně vyladění postprocesorů na přání zákazníka, ale to jsou klasické technické věci, které se řeší za pochodu. Pracovníci firmy Nedform měli zkušenosti s CAD/CAM softwarem již dříve, takže změna na hyperMILL proběhla opravdu bez problémů. Koncem května má být také vydána nová verze hyperMILLu, která bude jistě dalším přínosem nejen pro Nedform. Jelikož jsme konfiguraci softwaru „ušili" firmě na míru přesně pro potřeby jejich výrobního procesu, jsou možnosti hyperMILLu využívány momentálně na 100 %. Kromě klasického tříosého obrábění má Nedform k dispozici také pět pětiosých souvislých strategií, které jsme vybrali na základě společné komunikace s panem Hačkem. Prostor a potenciál pro další rozvoj v oblasti CAD/CAM je v tomto případě určitě očekávaný. Věříme, že jakmile programátoři získají dostatečnou jistotu a praxi s hyperMILLem, budeme moci nabídnout další možnosti rozšíření celého systému.

MM: Děkuji za rozhovor.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

Westcam

Nedform

libor.konarik@westcam.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110455
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit