Témata
Reklama

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Naštěstí pádem firem nezmizeli z povrchu ledečského schopní odborníci, kteří se dále drželi svého řemesla, založili soukromé firmy a s nimi nadále hájí čest České republiky v oboru povrchových úprav. Jedním z nich je pan Zikmunda, bývalý „kovofinišák", který vedle budování své rodinné firmy Aquacomp Hard se nyní i odkupem toho, co v Kovofiniši ještě zůstalo, zasloužil o udržení a postupné renomé této značky na světových trzích. 

MM Průmyslové spektrum využilo pozvání a společně s naším guru v oblasti povrchových úprav  - docentem Viktorem Kreibichem z FS ČVUT v Praze - se do obou firem vlastněných Ing. Josefem Zikmundou vypravilo.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Ing. Josef Zikmunda, jednatel firmy Aquacomp Hard

Jak to vše začalo...

Firma Aquacomp Hard vznikla začátkem 90. let. V prvopočátku se zaměřovala na komplexní dodávky zařízení na čištění odpadních vod v průmyslu a postupně se pustila do dodávek především z oblasti galvaniky. V současné době je firma komplexním dodavatelem zařízení pro povrchové úpravy, zejména v galvanických procesech a zařízení pro čištění veškerých odpadních vod z průmyslu, zároveň dodává také mořírny, linky na předúpravy povrchu, zařízení na mezioperační praní, ale i specializované celky pro strojírenskou výrobu.

Obr. 2. Pracoviště galvanických povrchových úprav

Tradiční východní trhy

Posledních osm let se firma aktivně zapojuje do dodávek především na východ od naší republiky. Nejvíce dodává do Běloruska a Ruska, v poslední době zejména pro potřeby leteckých firem. I když většina dodávek směřuje za hranice, neznamená to, že firma nedodává i pro tuzemské firmy. „Právě jsme dokončili dodávku linky na moření svitků drátů do ŽDB Group v Bohumíně," říká majitel pan Zikmunda a pokračuje: „V posledních letech jsme byli hodně aktivní na Slovensku, především v oblasti výroby automobilů, resp. subdodavatelů pro automobilový průmysl. Právě nyní uvádíme do provozu zařízení na čištění odpadních vod v KIA Motors v Žilině. Dodáváme i pro ostatní automobilky, např. TPCA a jejich subdodavatele."

Export je realizován za pomoci obchodních zástupců, a to zejména v Bělorusku, ale i ve spolupráci s obchodními partnery, kteří se o odbyt jejich výrobků starají třeba na ruském trhu. Přímo ve firmě Aquacomp Hard pracuje několik mladých spolupracovníků z Ruska. Zúčastňují se na tamním teritoriu pravidelně celé řady výstav. A podle slov majitele firmy jsou na východním trhu úspěšní a dost známí. Úzce spolupracují s agenturou CzechTrade, která jim pomáhá při expanzi na nová teritoria.

Aquacomp Hard realizuje roční obraty od 250 do 350 mil. korun. Jedná se o stabilní, ekonomicky silnou firmu. Poskytuje svým zákazníkům dodavatelské úvěry z vlastních zdrojů, nepracuje s úvěry od bankovní sféry.

Obr. 3. Čistírna odpadních vod

Krizi jsme překonali bez zásadních šrámů

V objemu zakázek firma samozřejmě určité snížení zaznamenala. Ale jelikož investiční celky se připravují rok, dva a mnohdy i déle dopředu, překlenovací období bylo delší, a tudíž nedocházelo k okamžitým propadům výroby a prodeje. Teď například dokončili dlouhodobě připravovanou zakázku do Ruska. Firma se však musí neustále vyrovnávat s trvalým snižováním cen, které určuje celosvětový trh.

Euro samozřejmě vítáme

Firmě Aquacomp Hard, jejíž produkce je především exportována, neexistence eura dělá vrásky. Ale má svůj „polštář" a obchoduje s eury jen v případě, když koruna oslabuje. Pokud jsou v konkurenci s firmami, které v eurech nabízejí a přitom koruna posiluje, jsou méně konkurenceschopní. Náklady jsou v korunách a příjmy v eurech, a pak je každý pohyb kurzu velice znát. Celkově si však mohou říci „zvládneme to".

Každá dodávka je originál

Linky jsou projektovány přímo na míru potřebám zákazníka s vysokým podílem customizace. Jedná se o specifické produkty definované vždy zákazníkem. Firma prý nikdy neprodala stejné zařízení dvakrát.

Galvanická linka se vyvíjí podle definovaných potřeb. Nejdříve se stanoví technologie, následně se vyvíjí zařízení a mnohdy se projektuje i stavba. Práce je vždy snazší, pokud už má zákazník nějaké zkušenosti. Zavést galvaniku ve firmě, která s ní nemá vůbec žádné zkušenosti, je náročnější. Není to jen o dodání a zprovoznění linky, je zde potřeba dotvořit mnoho věcí podle zkušeností a zacvičit obsluhu. Galvanizér se má stále čemu učit v souvislosti s aktuálními požadavky," uznale konstatuje pan Zikmunda.

Průběh zakázky výrobou

Na začátku má zákazník obvykle představy - buď konkrétní s ohledem na novou výrobu nebo plánuje obnovu stávající. Většinou se ale prý dojde k závěru, že se vyrobí zařízení nové. Zákazníci osloví konkurenční firmy například v Itálii, Německu a Polsku. V České republice v podstatě nemá Aquacomp Hard v dodávkách velkých povrchářských celků konkurenci. „Jsou zde ale menší firmy, které nám i v některých menších zakázkách úspěšně konkurují nebo s některými v subdodávkách spolupracujeme," říká pan Zikmunda. Zákazníkům se většinou nejdříve zpracovávají první předprojektové nabídky a teprve pak po odsouhlasení, resp. připomínkách zákazníka se touto novou akcí zabývají technici v projekci. Následně se připraví náležitosti komerční. S takto připravenou nabídkou se jde k zákazníkovi. Nabídek i změn se během této přípravy zakázky dělá celá řada. Dochází ke změně technologie, ke změně technického vybavení - to vše podle potřeb a možností zákazníka.

Na každou zakázku se sestaví konkrétní projektový tým, který pak řeší celou zakázku. Konstruktéři jsou vedeni spíše tak, aby zařízení stoprocentně fungovalo, cena zařízení je až druhořadá.

Kooperace a subdodávky

Standardní věci, jako jsou čerpadla, ventily a elektrická zařízení, Aquacomp Hard kupuje od předních světových výrobců, kteří se na tento sortiment přímo specializují. Vše, z čeho se zařízení skládá, jako například manipulační prostředky, vanová zařízení, ocelové konstrukce, si vyrábějí sami.  Vše se musí navrhnout, naplánovat a pak připravit výrobu. Jde o stovky komponent. Vlastní výroba je velice široká, zpracovávají všechny druhy materiálů - od plastů přes ocel až po všechny druhy korozivzdorných materiálů.

Z důvodu konstrukční rozsáhlosti se linka poprvé kompletně sestaví až u zákazníka - ne u výrobce, jak tomu bývá u jednodušších sestav zvykem. Podle slov pana Zikmundy to není možné především díky celé řadě potrubí, kilometrů kabelů, odsávacího a řídicího systému a navazujících inženýrských sítí, které jsou až na místě dodávky. U výrobce se zkoušejí jednotlivé uzly před expedicí zákazníkovi. Zákazníci tento postup akceptují. Sami se mohou přesvědčit o kvalitě výroby kdykoliv během přípravy zakázky.

Eliminace problémů během provozu

I přes fakt, že Aquacomp Hard má například na ruském trhu své servisní zastoupení, snaží se případné nedostatky odstranit a eliminovat jejich vznik již v době, kdy probíhá zkušební provoz. Subdodávky, které nakupuje od prověřených dodavatelů, by měly snižovat riziko následných technických problémů během provozu. Kupují raději dražší komponenty, ale se zárukou vysoké životnosti. 

Za relativně dlouhou dobu své existence mají bohaté zkušenosti a většinu zařízení si vyrábějí sami včetně softwaru. „U většiny linek se snažíme, abychom měli zpětnou vazbu, abychom se mohli podívat v případě problému, co se vlastně stalo. To nám umožňuje dálková diagnostika z naší kanceláře po internetu. Případné poruchy jdou většinou na vrub obsluhy." říká pan Zikmunda.

Zákazník, který si pořizuje galvanovnu, si musí uvědomit, že další výdaje je třeba vynaložit ještě na neutralizační stanici. U soustruhu se počítá s cenou dva tři miliony, za čtyři je obráběcí centrum, kdežto galvanika začíná třeba na dvaceti milionech. Technologický proces má tedy vliv na doplňování zařízení k ochraně životního prostředí a tudíž na cenu celkového projektu. Stále se kladou velké požadavky na ekologii. Nové zařízení musí mít řádově lepší hodnoty než stávající zařízení.

Spolupráce firem s akademickou sférou

Propojenost firmy Aquacomp Hard s technickými vysokými školami je oboustranná. Dlouhodobá spolupráce existuje především s FS ČVUT v Praze. Spolupráce je po několika liniích, které se vzájemně prolínají. Odborné konzultace, společné řešení diplomových i bakalářských prací, společné řešení technických úkolů, výuka s odborným zaměřením, ale i například celoživotní vzdělávání galvanizérů.

Výsledkem spolupráce jsou mimo jiné i získané prostředky z MPO, evropských fondů apod. Jak uvádí docent Kreibich, pro školu to má velký význam. Například byl vytvořen základ laboratoře korozního zkušebnictví. Firma se snaží o neformální spolupráci, především ve zkušebnictví, legislativě a při výchově nových absolventů se specializací pro obor povrchových úprav. Při ČVUT vznikla sekce legislativy, normalizace.

Úroveň stávajících absolventů VŠ pan Zikmunda hodnotí velice kladně. Nevidí rozdíl mezi studenty či absolventy z Brna a z Prahy. Jsou to velice šikovní mladí lidé s perspektivou. Výrobní praxe však potřebuje absolventy s dokončeným vysokoškolským vzděláním - tedy inženýry, ne bakaláře.

Strojařina má smysl

Závěrem našeho setkání pan Zikmunda konstatuje, že v žádném případě nelituje úsilí, které podnikání věnoval. „Za těch dvacet let je za námi něco vidět. Vybudovali jsme stabilní firmu s dobrým jménem. Zachránili jsme firmu Kovofiniš v konkurzu, která se také velmi dobře rozvíjí." A kdyby byl znovu před rozhodnutím, zda podnikat, či ne, zvolil by stejně. Se svými lidmi se budoucnosti bát nemusí.

Zpracovala Dana Benešová

sales@aquahard.cz

Aquacomp Hard

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110443
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Komerční příloha: Povrchové úpravy / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Ambiciózní projekt: Vývoj a výzkum nanomateriálů

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti jsou obory zabývající se nanomateriály a nanotechnologiemi. Tato velmi perspektivní disciplína nachází široké uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Jde však o vědní obor velmi mladý, takže principy výroby, aplikací a jejich zkoušení nejsou dosud dostatečně popsány. A to byl právě impulz pro vznik Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Související články
Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Jedna a jedna je více než dvě

Kuřimský výrobce kuličkových šroubů KSK Precise Motion (dříve Kuličkové šrouby Kuřim) a, výrobce kapotáží a teleskopických krytů – vyškovská společnost Hestego a brněnský Ideal-Trade Service dodávající technologické celky a chemikálie pro povrchové úpravy a kompresory pro stlačený vzduch – tyto tři společnosti patří do jednoho koncernu.

Lze zastavit časový rozvoj opotřebení řezných nástrojů?

Je to noční můra výrobců řezných materiálů, ale sen jejich uživatelů. Ve své podstatě již Taylorovy konstanty cT vyjadřují velkoryse čas obrábění řeznou rychlostí 1 m.min-1 (řádově 109÷1013). Ten však představuje v extrémním případě fantastických 19 milionů let obrábění – 24 hodin denně, 365 dnů v roce. To se však nestane, protože se nástroj zničí mnohem dříve jinými mechanismy opotřebení.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit