Témata

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Naštěstí pádem firem nezmizeli z povrchu ledečského schopní odborníci, kteří se dále drželi svého řemesla, založili soukromé firmy a s nimi nadále hájí čest České republiky v oboru povrchových úprav. Jedním z nich je pan Zikmunda, bývalý „kovofinišák", který vedle budování své rodinné firmy Aquacomp Hard se nyní i odkupem toho, co v Kovofiniši ještě zůstalo, zasloužil o udržení a postupné renomé této značky na světových trzích. 

MM Průmyslové spektrum využilo pozvání a společně s naším guru v oblasti povrchových úprav  - docentem Viktorem Kreibichem z FS ČVUT v Praze - se do obou firem vlastněných Ing. Josefem Zikmundou vypravilo.

Obr. 1. Ing. Josef Zikmunda, jednatel firmy Aquacomp Hard

Jak to vše začalo...

Firma Aquacomp Hard vznikla začátkem 90. let. V prvopočátku se zaměřovala na komplexní dodávky zařízení na čištění odpadních vod v průmyslu a postupně se pustila do dodávek především z oblasti galvaniky. V současné době je firma komplexním dodavatelem zařízení pro povrchové úpravy, zejména v galvanických procesech a zařízení pro čištění veškerých odpadních vod z průmyslu, zároveň dodává také mořírny, linky na předúpravy povrchu, zařízení na mezioperační praní, ale i specializované celky pro strojírenskou výrobu.

Obr. 2. Pracoviště galvanických povrchových úprav

Tradiční východní trhy

Posledních osm let se firma aktivně zapojuje do dodávek především na východ od naší republiky. Nejvíce dodává do Běloruska a Ruska, v poslední době zejména pro potřeby leteckých firem. I když většina dodávek směřuje za hranice, neznamená to, že firma nedodává i pro tuzemské firmy. „Právě jsme dokončili dodávku linky na moření svitků drátů do ŽDB Group v Bohumíně," říká majitel pan Zikmunda a pokračuje: „V posledních letech jsme byli hodně aktivní na Slovensku, především v oblasti výroby automobilů, resp. subdodavatelů pro automobilový průmysl. Právě nyní uvádíme do provozu zařízení na čištění odpadních vod v KIA Motors v Žilině. Dodáváme i pro ostatní automobilky, např. TPCA a jejich subdodavatele."

Export je realizován za pomoci obchodních zástupců, a to zejména v Bělorusku, ale i ve spolupráci s obchodními partnery, kteří se o odbyt jejich výrobků starají třeba na ruském trhu. Přímo ve firmě Aquacomp Hard pracuje několik mladých spolupracovníků z Ruska. Zúčastňují se na tamním teritoriu pravidelně celé řady výstav. A podle slov majitele firmy jsou na východním trhu úspěšní a dost známí. Úzce spolupracují s agenturou CzechTrade, která jim pomáhá při expanzi na nová teritoria.

Aquacomp Hard realizuje roční obraty od 250 do 350 mil. korun. Jedná se o stabilní, ekonomicky silnou firmu. Poskytuje svým zákazníkům dodavatelské úvěry z vlastních zdrojů, nepracuje s úvěry od bankovní sféry.

Obr. 3. Čistírna odpadních vod

Krizi jsme překonali bez zásadních šrámů

V objemu zakázek firma samozřejmě určité snížení zaznamenala. Ale jelikož investiční celky se připravují rok, dva a mnohdy i déle dopředu, překlenovací období bylo delší, a tudíž nedocházelo k okamžitým propadům výroby a prodeje. Teď například dokončili dlouhodobě připravovanou zakázku do Ruska. Firma se však musí neustále vyrovnávat s trvalým snižováním cen, které určuje celosvětový trh.

Euro samozřejmě vítáme

Firmě Aquacomp Hard, jejíž produkce je především exportována, neexistence eura dělá vrásky. Ale má svůj „polštář" a obchoduje s eury jen v případě, když koruna oslabuje. Pokud jsou v konkurenci s firmami, které v eurech nabízejí a přitom koruna posiluje, jsou méně konkurenceschopní. Náklady jsou v korunách a příjmy v eurech, a pak je každý pohyb kurzu velice znát. Celkově si však mohou říci „zvládneme to".

Každá dodávka je originál

Linky jsou projektovány přímo na míru potřebám zákazníka s vysokým podílem customizace. Jedná se o specifické produkty definované vždy zákazníkem. Firma prý nikdy neprodala stejné zařízení dvakrát.

Galvanická linka se vyvíjí podle definovaných potřeb. Nejdříve se stanoví technologie, následně se vyvíjí zařízení a mnohdy se projektuje i stavba. Práce je vždy snazší, pokud už má zákazník nějaké zkušenosti. Zavést galvaniku ve firmě, která s ní nemá vůbec žádné zkušenosti, je náročnější. Není to jen o dodání a zprovoznění linky, je zde potřeba dotvořit mnoho věcí podle zkušeností a zacvičit obsluhu. Galvanizér se má stále čemu učit v souvislosti s aktuálními požadavky," uznale konstatuje pan Zikmunda.

Průběh zakázky výrobou

Na začátku má zákazník obvykle představy - buď konkrétní s ohledem na novou výrobu nebo plánuje obnovu stávající. Většinou se ale prý dojde k závěru, že se vyrobí zařízení nové. Zákazníci osloví konkurenční firmy například v Itálii, Německu a Polsku. V České republice v podstatě nemá Aquacomp Hard v dodávkách velkých povrchářských celků konkurenci. „Jsou zde ale menší firmy, které nám i v některých menších zakázkách úspěšně konkurují nebo s některými v subdodávkách spolupracujeme," říká pan Zikmunda. Zákazníkům se většinou nejdříve zpracovávají první předprojektové nabídky a teprve pak po odsouhlasení, resp. připomínkách zákazníka se touto novou akcí zabývají technici v projekci. Následně se připraví náležitosti komerční. S takto připravenou nabídkou se jde k zákazníkovi. Nabídek i změn se během této přípravy zakázky dělá celá řada. Dochází ke změně technologie, ke změně technického vybavení - to vše podle potřeb a možností zákazníka.

Na každou zakázku se sestaví konkrétní projektový tým, který pak řeší celou zakázku. Konstruktéři jsou vedeni spíše tak, aby zařízení stoprocentně fungovalo, cena zařízení je až druhořadá.

Kooperace a subdodávky

Standardní věci, jako jsou čerpadla, ventily a elektrická zařízení, Aquacomp Hard kupuje od předních světových výrobců, kteří se na tento sortiment přímo specializují. Vše, z čeho se zařízení skládá, jako například manipulační prostředky, vanová zařízení, ocelové konstrukce, si vyrábějí sami.  Vše se musí navrhnout, naplánovat a pak připravit výrobu. Jde o stovky komponent. Vlastní výroba je velice široká, zpracovávají všechny druhy materiálů - od plastů přes ocel až po všechny druhy korozivzdorných materiálů.

Z důvodu konstrukční rozsáhlosti se linka poprvé kompletně sestaví až u zákazníka - ne u výrobce, jak tomu bývá u jednodušších sestav zvykem. Podle slov pana Zikmundy to není možné především díky celé řadě potrubí, kilometrů kabelů, odsávacího a řídicího systému a navazujících inženýrských sítí, které jsou až na místě dodávky. U výrobce se zkoušejí jednotlivé uzly před expedicí zákazníkovi. Zákazníci tento postup akceptují. Sami se mohou přesvědčit o kvalitě výroby kdykoliv během přípravy zakázky.

Eliminace problémů během provozu

I přes fakt, že Aquacomp Hard má například na ruském trhu své servisní zastoupení, snaží se případné nedostatky odstranit a eliminovat jejich vznik již v době, kdy probíhá zkušební provoz. Subdodávky, které nakupuje od prověřených dodavatelů, by měly snižovat riziko následných technických problémů během provozu. Kupují raději dražší komponenty, ale se zárukou vysoké životnosti. 

Za relativně dlouhou dobu své existence mají bohaté zkušenosti a většinu zařízení si vyrábějí sami včetně softwaru. „U většiny linek se snažíme, abychom měli zpětnou vazbu, abychom se mohli podívat v případě problému, co se vlastně stalo. To nám umožňuje dálková diagnostika z naší kanceláře po internetu. Případné poruchy jdou většinou na vrub obsluhy." říká pan Zikmunda.

Zákazník, který si pořizuje galvanovnu, si musí uvědomit, že další výdaje je třeba vynaložit ještě na neutralizační stanici. U soustruhu se počítá s cenou dva tři miliony, za čtyři je obráběcí centrum, kdežto galvanika začíná třeba na dvaceti milionech. Technologický proces má tedy vliv na doplňování zařízení k ochraně životního prostředí a tudíž na cenu celkového projektu. Stále se kladou velké požadavky na ekologii. Nové zařízení musí mít řádově lepší hodnoty než stávající zařízení.

Spolupráce firem s akademickou sférou

Propojenost firmy Aquacomp Hard s technickými vysokými školami je oboustranná. Dlouhodobá spolupráce existuje především s FS ČVUT v Praze. Spolupráce je po několika liniích, které se vzájemně prolínají. Odborné konzultace, společné řešení diplomových i bakalářských prací, společné řešení technických úkolů, výuka s odborným zaměřením, ale i například celoživotní vzdělávání galvanizérů.

Výsledkem spolupráce jsou mimo jiné i získané prostředky z MPO, evropských fondů apod. Jak uvádí docent Kreibich, pro školu to má velký význam. Například byl vytvořen základ laboratoře korozního zkušebnictví. Firma se snaží o neformální spolupráci, především ve zkušebnictví, legislativě a při výchově nových absolventů se specializací pro obor povrchových úprav. Při ČVUT vznikla sekce legislativy, normalizace.

Úroveň stávajících absolventů VŠ pan Zikmunda hodnotí velice kladně. Nevidí rozdíl mezi studenty či absolventy z Brna a z Prahy. Jsou to velice šikovní mladí lidé s perspektivou. Výrobní praxe však potřebuje absolventy s dokončeným vysokoškolským vzděláním - tedy inženýry, ne bakaláře.

Strojařina má smysl

Závěrem našeho setkání pan Zikmunda konstatuje, že v žádném případě nelituje úsilí, které podnikání věnoval. „Za těch dvacet let je za námi něco vidět. Vybudovali jsme stabilní firmu s dobrým jménem. Zachránili jsme firmu Kovofiniš v konkurzu, která se také velmi dobře rozvíjí." A kdyby byl znovu před rozhodnutím, zda podnikat, či ne, zvolil by stejně. Se svými lidmi se budoucnosti bát nemusí.

Zpracovala Dana Benešová

sales@aquahard.cz

Aquacomp Hard

Vydání #4
Kód článku: 110443
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Komerční příloha: Povrchové úpravy / Reportáž
Autor:
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit