Témata
Reklama

Výrobní procesy pro 21. století

Premiérový ročník mezinárodní konference Výrobní procesy pro 21. století, který se v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn uskutečnil v třetí dubnový týden, zaznamenal jak ze strany přednášejících, tak i účastníků pozitivní ohlas. V rámci dvou konferenčních dnů byl program rozdělen na čtyři samostatné části, jenž jsou však navzájem provázány.

Úvodní blok se týkal úvah nad současným stavem průmyslu s ohledem na odeznívající hospodářskou krizi, jak tento fakt využít pro zvýšení konkurenceschopnosti. Druhý, stěžejní blok se zabýval problematikou řízení kvality a procesů ve výrobě. Své zkušenosti zde přednesli například zástupci firem Fraunhofer IPA Slovakia, Anasoft, FlexLink, Microsoft, Dynamica či Elcom. Od odborníků z FS ČVUT v Praze zazněly informace z oblasti počítačové simulace výroby a měření. Nosné téma druhého dne se týkalo problematiky duševního vlastnictví, zabezpečení úniku citlivých informací, datové bezpečnosti, průmyslové špionáže a celé řady dalších nebezpečí, které s sebou přináší současná doba moderních technologií, popsaných např. v prezentaci společnosti Adobe. Završení dvoudenní konference se odehrálo ve firmě ABB, kde měli účastníci možnost se na vlastní oči seznámit s posledním tématem konference - výrobě naživo od návrhu až po řešení.

Reklama
Reklama
V Brně se konal první ročník konference věnované výrobním procesům.
Akce se zúčastnilo na 60 odborníků z praxe a akademické sféry.

Organizátorům konference se tímto počinem snad podařilo vytvořit tradici odborně-podnikatelského fóra a účastníků, poskytnout nejnovější poznatky a trendy ve výrobních procesech a jejich další využití v praxi. Jestli tomu tak je, ukáže budoucnost.

Roman Dvořák

Roman.dvorak@mmspektrum.com

Více informací o konferenci získáte na pp21c.com.

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110449
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Související články
Začátky těžké, současnost jistá, budoucnost perspektivní

Firma Brück AM v letošním roce slaví dvacetileté výročí. Na zelené louce od roku 1993 postupně vyrostla strojírenská firma s loňským obratem téměř 1 mld. Kč, která nabízí profesní uplatnění zhruba 280 lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Letošní den otevřených dveří byl ve znamení onoho jubilea a také netradičního rekordu. Pojďme se společně podívat do výrobních prostor v Zámrsku na to, co zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery na konci června čekalo, a ještě předtím zavzpomínejme, jak to zde všechno vznikalo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chorvatská strojařina

Krátce po zotavení Chorvatska z válečných útrap na začátku 90. let 20. století převzal mladý muž s velkolepými návrhy, ale pramalými zkušenostmi rodinnou firmu specializující se na výrobu kování z nerezové oceli pro skleněné produkty. Firma Bertol, založená v roce 1983, od roku 2003 pod vedením Daniela Bertola každoročně rostla o 30 procent, na čemž se podle něj z velké části podílely i investice do moderních CNC obráběcích strojů s cenovou dostupností a výkonností.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Z Aše do celého světa

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

Bratrský přístup

Často se v podnikatelském životě stává, že produkt, který je zkonstruovaný a následně ve své výrobě používaný jako podpůrný k výrobě hlavního produktu, se následně stane nosným portfoliem a ten původní z různých důvodů následně zaniká. Vzpomeňme například japonské výrobce obráběcích strojů. Mori Seiki a jejich textilní stroje, tkalcovské stavy firmy Mazak či potravinářské stroje od Okumy - ty všechny neměly dlouhého trvání v jejich sortimentu. Až na jeden případ - firmu Brother. Ta své šicí stroje a kancelářské přístroje vyrábí dodnes. Vedle nich pak i špičkové obráběcí centra, jenž prý patří k jedněm z nejrychlejších na světě. A kde se takové stroje rodí? Naše redakce MM Průmyslového spektra měla možnost navštívit výrobní závod Brother Industries nacházející se v městečku Mizuho-ku asi půldruhé hodiny cesty z Nagoji.

Nové jihokorejské obráběcí stroje v ČR

Na český trh míří další renomovaný výrobce obráběcích strojů z Jižní Koreje. Je jím SMEC - Samsung Machine Tool, producent soustružnických a frézovacích center, robotů a laserů. MM Průmyslové spektrum mělo tu čest být první zahraniční redakcí, která výrobní závod navštívila, a na následujících stránkách vám z této cesty přinášíme reportáž.

Slovanská vzájemnost

Šumperský výrobce řezných nástrojů Pramet Tools dalším krokem potvrzuje své zahraniční aktivity když na sklonku loňského roku slavnostně otevírá školicí centrum v Moskvě. Proč právě v Ruské federaci? Odpověď je nasnadě. Po domácím trhu se jedná o druhé největší odbytiště jejich produkce. V současné době je Pramet číslem tři na ruském trhu a plán do roku 2018, kdy chce dosáhnout obratu přes miliardu rublů, je obsadit druhou příčku za Sandvik Coromantem.

Monozukuri pod taktovkou Okumy

Japonští inženýři představují světový fenomén, díky kterému obdivuhodným a často až neuvěřitelným způsobem dostávají své produkty s vynikajícím inovačním potenciálem a kvalitou zpracování daleko před světový standard a v celé řadě oborů tak nastavují směr vývoje. Tajemství úspěchu se ukrývá ve filozofii vývojářů, konstruktérů, výrobců a managementu, kteří mají ve svém srdci vryty zásady, jako je vzájemná úcta, respekt, poctivost či loajálnost. Historické milníky jejich země je semkly dohromady, vždy pracují jako jeden tým, jedné národnosti, jednoho jazyka. Absolutně nepřipadá v úvahu, že by například konstruktér poptával uplatnění u konkurenční firmy. To by byl jeho konec profesionální a pravděpodobně i společenský. Taková je japonská mentalita.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení druhé

Kdo jiný by měl o kvalitě firmy vědět více než ten, který její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Pravdivé informace nezávisle podané v odborném pojetí. Navštěvovat uživatele produktů a ty nechat vyprávět o zkušenostech, jenž mají s jejich používáním, v komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, ze které si lze udělat určitý obrázek.

Široký technologický záběr

Švýcarská společnost Georg Fischer ( GF ) má v současné době 12500 zaměstnanců ve třech divizích. Historie firmy GF se traduje k roku 1802, kdy Johann Conrad Fischer koupil mlýn v mühlentalském údolí blízko švýcarského Schaffhausenu. Dvě z divizí skupiny Georg Fischer (divize GF Piping System a divize GF Automotive) mají stále své vedení v tomto městě.

Materiálově - metalurgický výzkum na vlastní pěst

Realizovat výzkumné práce na komerční bázi bezesporu není byznysem s jistým a  pozitivním výsledkem. Jedná se o zásadně odlišný svět od "běžné" obchodničiny či výroby. K realizaci tohoto podnikatelského záměru je třeba disponovat obrovskými zkušenostmi a patřičným know-how, vychovat si odborníky na vysoké profesionální úrovni a o špičkovém vybavení pořízeném za horentní částky a jeho následném nákladném servisu ani nemluvě. Když pak toto vše vlastníte, schází již to poslední, avšak velmi zásadní. Mít výzkum pro koho dělat…

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit