Témata
Reklama

Ať už zákazník požaduje funkční nebo opravdu ryze dekorativní (až designovou) povrchovou úpravu, možností ze kterých může vybírat, je mnoho. Většina galvanoven proto nabízí elektrolyticky vylučované povlaky zinku, mědi, niklu nebo chromu.

V praxi je galvanicky vyloučený nikl zákazníky volen pro své vlastnosti - funkční (tvrdost, otěruvzdornost) a dekorativní (lesk, rovnoměrnost). Z dekorativního hlediska je považován za „imitaci" stříbrných povlaků, a to především díky barvě a vysokému lesku.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Směrnice se týká zejména výrobků, jako jsou kloubní náhrady, náušnice, náramky, prstýnky, hodinky, zipy, knoflíky, kovové značky oděvů, kovové části hudebních nástrojů apod.

Senzibilizace na nikl

Méně se již o niklu hovoří jako o alergenu. Senzibilizace (přecitlivělost) na nikl je v Evropě odhadována na 15-20 % u žen a na cca 5 % u mužů.  Nikl je tak považován za nejvýznamnější alergen mezi kovy. Na tomto místě je však třeba upozornit, že nejde pouze o nikl v galvanických mezivrstvách (Ni, Ni/Pd) nebo konečných galvanických povlacích (Ni, Pd/Ni, slitiny zlata a niklu), ale také o nikl obsažený v základním materiálu (alpaka, ušlechtilé oceli, slitiny niklu, bílé zlato legované niklem).

Na problematiku niklu jako alergenu pamatuje směrnice 2004/96/ES, která omezuje jeho použití jak v základním materiálu, tak v materiálu povlaku. Směrnice se týká zejména výrobků, které jsou v přímém či dlouhodobém kontaktu s lidským tělem (kloubní náhrady, náušnice, náramky, prstýnky, hodinky, zipy, knoflíky, kovové značky oděvů, kovové části hudebních nástrojů), viz obr. 1.

Obr. 2. Ukázka povrchové úpravy jezdců zipů - zinkový odlitek, kyanidová měď, žlutá Miralloy, bílá Miralloy (zleva doprava).

Alternativy k niklu

Alternativami k niklu v rámci základního materiálu jsou barevné kovy, zinek a jeho slitiny, titan nebo cín. V oblasti povrchových úprav lze niklové povlaky nebo povlaky obsahující nikl nahradit materiály uvedenými v tab. 1. Vlastnosti alternativních povlaků shrnuje tab. 2.

Povlaky mědi, cínu nebo zinku jsou velmi známé a nebudou proto dále rozebírány.  Méně známou alternativou je povlak s názvem Miralloy.

Obr. 3. Víčka parfémů jsou příkladem designové aplikace povlaku Miralloy.

Zrcadlo a slitina

Název Miralloy vznikl kombinací anglického výrazu pro zrcadlo a slitinu (Mirror + Alloy).

Jedná se o bílý nebo žlutý slitinový povlak měď - cín nebo měď - cín - zinek. Výsledné zabarvení povlaku je ovlivněno poměrným obsahem mědi. Při obsahu mědi 50-60 % je výsledný povlak bílý (odstín stříbra), při vyšším obsahu mědi cca 75-90 % je vzniklý povlak žlutý (odstín mosazi).

V praxi se používají různé typy tohoto povlaku v závislosti na možnostech výroby a požadavcích kladených na vlastnosti povlaku.

Parametry lázně a vlastnosti povlaku

Z hlediska výroby je možné Miralloy vylučovat jak v závěsových, tak bubnových zařízeních.

Pracovní parametry lázně jsou v závislosti na typu lázně následující: proudová hustota je 0,25-3,0 A∙dm-2, pracovní teplota je v rozsahu 45-62 °C, hodnota pH lázně je 12 a více a rychlost vylučování je 0,07-0,6 µm∙min-1 (v závislosti na proudové hustotě).

Charakteristika výsledného povlaku je Cu + Sn + (Zn), maximální tloušťka povlaku je 5-1 000 µm, tvrdost je 400-600 HV, otěruvzdornost dle přístroje Taber Abraser 35-60 mg na 1 000 otáček, zabarvení povlaku je bílé a žluté, použití povlaku je vhodné pro technické a dekorativní účely, povlak je dále svařitelný, diamagnetický, nealergenní, rovnoměrný, lesklý a korozně odolný.

Aplikace povlaku a charakteristika

Od těchto vlastností se odvíjí široká oblast použití. Příkladem různých aplikací povlaku a charakteristik je použití u kontaktů elektrických zástrček (základní materiál - měď, povlak - 2µm Miralloy), u součástek pro vysokofrekvenční techniku (základní materiál - mosaz, povlak - Miralloy), u povlaků na galanterii (základní materiál - mosaz, povlak - 2µm Miralloy), na spony u pásků (základní materiál - zinek, povlak - kyanidová měď + kyselá měď + 2µm Miralloy) a dále například na zipy, viz obr. 2 (základní materiál - zinkový tlakový odlitek, povlak - kyanidová měď + 2,5µm Miralloy žlutá + 2,5µm Miralloy bílá). Dalšími možnostmi použití povlaku jsou knoflíky (základní materiál - zinek, mosaz, povlak - kyselá měď + 2,5µm Miralloy bílá + 2,5µm Miralloy žlutá), bižuterie (základní materiál - mosaz, povlak - kyselá měď + 3µm Miralloy žlutá + 0,5 µm zlato), kování u dveří (základní materiál - mosaz, povlak - 8 µm Miralloy bílá), víčka u parfémů, viz obr. 3, kde základní materiál je ABS a povlak se skládá z metalizace mědí + 10µm nikl + 0,25µm Miralloy bílá. V posledním případě je možné v mezivrstvě použít nikl - propustnost povlaku Miralloy pro nikl je velmi malá a nedojde tak k porušení směrnice 2004/96/ES.

Tváří se jako nikl, ale nikl to není

Niklové povlaky jsou díky svým vlastnostem v praxi velmi oblíbené. V rámci povrchových úprav se obvykle řeší problematika vlastní technologie galvanického niklování. Málokdy jsou zohledněny komplikace a rizika spojená s následným používáním výrobku z niklu nebo s povlakem niklu. Výše uvedená lázeň Miralloy umožňuje dosáhnout povlaku, který se z hlediska svých vlastností a vzhledu „tváří jako nikl, ale nikl to není". Alternativ náhrady niklu je k dispozici mnoho a záleží pouze na konkrétních požadavcích zákazníka a možnostech galvanovny, kterou z nich zvolí.

Tabulky a grafy naleznete v tištěné verzi časopisu MM Průmyslové spektrum.

Ing. Vladislava Ostrá

ostra@solidgalva.cz

Solid Galvanotechnik

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 110418
Datum: 13. 04. 2011
Rubrika: Komerční příloha: Povrchové úpravy / Technologie povrchových úprav
Autor:
Firmy
Související články
Moderní pracoviště žárového stříkání

První zmínky o možnostech nástřiku roztaveného kovu spadají do 20. let minulého století, kdy na tento princip upozornil doktor Schoop.

Udržitelný rozvoj technologií povrchových úprav

Nežádoucí změny konstrukčních materiálů, reprezentované nejčastěji opotřebením a korozním poškozením, jsou závažným technickým i ekonomickým problémem. Odhady uvádějí, že v průmyslově vyspělých zemích dosahují roční přímé škody způsobené korozí a opotřebením až 5 % HDP (hrubého domácího produktu).

Největší prášková lakovna

Snaha o subdodavatelskou nezávislost spolu s vysokými nároky na kvalitu přiměly společnost vybudovat v roce 2000 vlastní práškovou lakovnu. Tato linka povrchové úpravy byla svého času největší svého druhu v ČR. V roce 2006 byl stávající provoz rozšířen o linku povrchové úpravy Decoral.

Související články
Povrchové úpravy ve Stuttgartu

Stoupající ceny surovin, nedostatek zdrojů a vysoké náklady na energie nutí mnoho podniků v oblasti povrchových úprav zacházet s existujícími zdroji velmi šetrně. Hospodárné využívání existujících zdrojů je úkolem budoucnosti nejen z důvodu dlouhodobější strategie, ale také z důvodu nákladů a konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kluzný kompozitní povlak obsahující nanočástice

Pod názvem Fluepox byl ve SVÚM Praha vyvinut před více jak třiceti lety separační kluzný povlak s dobrými dielektrickými vlastnostmi.

Efektivita stříkání práškových barev

Každá ekonomická rozvaha, zejména část nákladová, by měla vycházet ze dvou výchozích pozic, kterými jsou náklady jednorázové a průběžné.

Současný vývoj oboru koroze kovů a povrchových úprav

Světový vývoj v oboru ochrana kovů proti korozi je v řadě případů orientován na zabezpečování při realizaci ochrany kovů proti korozi a také na splnění ekologických požadavků.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit