Témata
Reklama

Výrobní technika 2010 - vibrace nejen mechanické

14. 12. 2010

Vibrace představují jedno z největších nebezpečí, které ovlivňuje bezpečnost, životnost i vlastnosti a parametry všech mechanismů obecně. Vždy je důležité zjistit zdroj vibrací a účinně je potlačit. U výrobních zařízení sice nejde při vibracích o život, ale jejich nežádoucí účinek se projeví na výrazně snížené produktivitě a většinou nepřijatelné kvalitě finálního výrobku.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Výrazným počinem, který si klade za cíl odstranění příčin vzniku vibrací, je zcela určitě rozhodnutí jednoho z největších výrobců obráběcích strojů na světě nahradit u všech svých strojů dosavadní lineární vedení používající jako valivé elementy kuličky novými vedeními s elementy válečkovými. Ta mají být použita u celého výrobního sortimentu firmy (přes 200 různých typů obráběcích strojů), a to do konce letošního roku. V důsledku toho se stykové plochy mezi elementy a vedením násobně prodloužily a zvýšila se únosnost vedení při současném výrazném zvýšení schopnosti tlumit vibrace.

Reklama
Reklama
OBR 1: Nová valivá vedení Mazak Hybrid Roller Guide System

Technický vývoj krize nezabrzdila

Jakkoli bylo toto rozhodnutí závažné a parametry těchto nových lineárních vedení přispějí k potlačení vzniku vibrací při obrábění, nastalo s datem ohlášení přechodu na jiný typ vedení u Yamazaki Mazak i uklidnění zcela jiných oscilací. Ve stejnou dobu došlo totiž ke zklidnění klimatu trhu výrobních zařízení, který se opětovně nasměroval do starých, před rokem 2008 velmi hluboko vyjetých kolejí. Zklidnily se vibrace ředitelů a manažerů výrobců obráběcích strojů, kterým prakticky všeobecně na celém světě klesly objemy výroby na 30 i méně procent. Negativní ekonomické výsledky trvající téměř dva roky dostaly šanci se postupně zlepšovat.

Výše uvedené je mírná nadsázka, ale jisté je, že ti, kdo přežili, se museli výrazně omezit a nepřestat tvrdě pracovat. Technický vývoj musí pokračovat a byl dobře patrný na výstavách obráběcích strojů IMTS v Chicagu i JIMTOF v Tokiu. Není tedy náhodou, že stánek Yamazaki Mazak na IMTS obsahoval celkem 19 číslicově řízených obráběcích strojů - a ve všech případech se jednalo o novinky roku 2010.

OBR 2: Mazak Integrex j-200

Multifunkční soustružnicko-frézovací centra

Pro příklad uveďme velice dynamický rozvoj v sortimentu multifunkčních soustružnicko-frézovacích strojů, kde byly představeny hned dvě nové řady strojů. Vstupní bránu do světa multifunkčních strojů představují stroje typu j-Integrex. Jedná se o soustružnicko-frézovací centra s pravoúhlým uspořádáním lineárních os, vybavená výkonným frézovacím vřetenem s možností naklápění po 5°, případně po 1° jako opce. Toto ekonomicky zajímavé řešení je jednodušší alternativou k vysoce sofistikovaným multifunkčním strojům schopným souvislého pětiosého obrábění, které ovšem každý zákazník nemusí využít. Velikostní řada je k dispozici v provedení j-200, j-300 a j-400, tedy s 8", 10" a 12" sklíčidlem na soustružnickém vřetenu. Pro zákazníky s těmi nejvyššími nároky je nově k dispozici ucelená řada strojů i-Integrex se souvisle řízeným naklápěním frézovacího vřeteníku, bohatě dimenzovaným zdvihem v ose Y a ergonomicky umístěným zásobníkem nástrojů před strojem. Obdobně jako u strojů j-Integrex, i zde lze volit z velikostí i-200, i-300, a i-400.

OBR 3: Mazak Integrex i-300S

Průběžné inovace

Nezůstalo však pouze u zcela nových modelů, ale celá řada existujících strojů byla inovována na základě nejnovějších poznatků, jak ze softwarového, tak mechanického hlediska. Vždyť i průběžné vylepšování stávajícího řešení znamená, že stále existuje dostatečně velká skupina firem v daném oboru, která nemění předmět své činnosti podle momentální výhodnosti. Snad i v Česku bude jednou platit, že nejméně si vydělá ten, kdo je motivován výhradně rychlým ziskem.

S důvěrou do nového roku

Věřme, že nevznikne někde v naší blízkosti nový zdroj vibrací, který by mohl zásadně změnit současné příznivé podmínky. V každém případě víme, že dobré vedení vibrace utlumí. V této souvislosti je třeba vysoko ohodnotit vytrvalost spolupracujících partnerů v době nepříznivých výhledů a melancholické nálady. Společnost Misan proto oceňuje vzájemnou důvěru a spolupráci s firmami Sandvik Coromant, Seco Tools, Iscar, Renishaw, technology-support a věří, že bude pokračovat i v nadcházejícím roce.

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Misan

//www.misan.cz/

o.svoboda@misan.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 101222
Datum: 14. 12. 2010
Rubrika: Trendy / Obrábění
Firmy
Související články
Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě stát se globálním jazykem produkce

V loňském roce na veletrhu EMO se uskutečnila první "live" prezentace univerzálního rozhraní obráběcích strojů umati (universal machine tool interface), do které se na výstavě zapojilo na sedmdesát firem z deseti zemí se 110 stroji a 28 softwary. Tato inciativa vytvořit standardizované rozhraní, které uživatelům umožní snadnou a bezpečnou integraci nových strojů, softwarů a dalších zařízení do vlastních IT ekosystémů na principu plug and play, vznikla v roce 2017 pod záštitou VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů). VDW nyní spojuje své síly s VDMA (Svaz německých strojírenských podniků), aby společně podporovaly šíření a používání standardů OPC UA v celém strojírenském sektoru pod značkou umati.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit