Témata

Fórum děkanů strojních fakult

10. 04. 2019

Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D, děkan Fakultyv strojní, ZČU v Plzni

Podle mého názoru za úpadkem zájmu o technické vzdělávání je všeobecný nezájem o techniku již od útlého dětství a propagace (možná nechtěná) profesí, které nemají tak velkou přidanou hodnotu. Je nutné již dětem ukazovat, jak je technika krásná. Pro zvýšení zájmu o techniku je nutné využít synergie vzdělávacích subjektů, regionálních autorit a průmyslových partnerů. Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je mimo jiné iniciátorem Dětské technické univerzity FST, kde ve spolupráci se středními školami, Plzeňského kraje, Techmanie a průmyslových partnerů učí děti nejen kráse techniky, ale i její užitečnosti, a to během celého školního roku, jak na půdě ZČU, tak i středních škol.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.d, děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Faktorů, které u generace nastupující na vysoké školy ovlivňují volbu oboru studia, je více. Studenti při svém rozhodování mají malé povědomí o potřebách trhu práce. Obory spíše posuzují podle jejich prestiže, a ta je u technických oborů v očích široké veřejnosti nízká. Studium technických oborů je také považováno za obtížnější a časově náročnější. Přitom se často jedná pouze o nedostatek informací o moderních technologiích, náplni oborů, uplatnitelnosti a finančním ohodnocení v praxi. Je důležité společně s firmami prezentovat, co mohou absolventi od jednotlivých zaměstnání po ukončení studia očekávat, a o to se snažíme.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Po listopadu 1989 se obecně změnil pohled lidí na průmysl a technické školství a samozřejmě došlo ke generační obměně. Zájem současné mladé generace se ve velké míře přesunul nejenom do oblasti humanitních a společenských oborů, ale svůj vliv určitě má i náročnost studia technických oborů. Navíc svoji roli hraje i demografický vývoj. Pro zvrácení trendu a zvýšení zájmu o technické obory se snažíme v maximální míře propagovat technické obory na všech úrovních od města po stát, na středních a základních školách, prezentovat krásy techniky, využívat sociální sítě, internet ad.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D, děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


Na Slovensku učíme mladých ľudí, ako získať vysokoškolské vzdelanie a titul s minimálnou námahou. Problém je totiž v tom, že ponuka vysokých škôl prevyšuje požadovaný dopyt zo strany maturantov, ktorí idú na vysokú školu. No a mnohí, keď si môžu vybrať zo širokej ponuky, vyberú si cestu najmenšieho odporu. Veď prečo by študovali náročné technické a prírodovedné odbory, keď môžu získať titul v podstatne ľahších oblastiach štúdia. Čo na tom, že prax takýchto absolventov nepotrebuje a viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Čo na tom, že viac ako 35 percent absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách, oni predsa majú vysokoškolské vzdelanie a titul.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Před 100 lety technika umožňovala lidem lepší život, což bylo i část smyslu života. Nyní se nám vede materiálně dobře. A tak smysl života je o mezilidských vztazích, o pocitech a psychologii lidí. Píše o tom J. Nesvadba v Einsteinově mozku z roku 1960! Často je technika nadužívána pro zisk na úkor přírody. Další je odpovědnost a obtížnost a společenské uznání. V ČR navíc nedáme mladé generaci možnost si zkusit, co to obnáší, a firmy nejsou ochotné agitovat u rodičů. Mladým vysvětluji, že techniku nelze zastavit, ale jen zlepšit, že nabízí výzvy pro tvořivost. Uvádím úspěšné příběhy mladých na webu.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit