Témata
Reklama

Dnešní otázka je v podobném duchu jako ta z minulého vydání, ale tentokráte míří do rezortu Ministerstva průmyslu. Pokud byste byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Ministr průmyslu a obchodu to nemá s životností ve funkci o moc lepší než ministr školství. Asi nejdůležitější je rozhýbání a transparentní čerpání financí na aplikovaný výzkum a vývoj. Celá řada poskytovatelů (např. TA ČR) je podfinancována. Přitom je v České republice mnoho firem, které mají co nabídnout a jejichž produkty jsou konkurenceschopné na světovém trhu. Existuje celá spousta od různých poskytovatelů, ale ta byrokracie je šílená. Když vidím, kolik papírů a dokumentů je potřeba doložit v žádosti a kolik z toho je ta stěžejní (odborná) část, tak je mi do pláče. Takže kdybych byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu, tak navýším finance na aplikovaný VaV a snížím byrokracii (i když to je asi boj s větrnými mlýny).


Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Po provedené analýze současného stavu bych řešil problematiku dvěma směry. Jeden míří na národní úroveň, a to v motivaci podniků k podávání projektů s výzkumnými organizacemi a s tím souvisejícím úsilím i ve změně hodnocení výstupů z aplikovaného výzkumu. A ten druhý na mezinárodní úroveň, a tam je bezprecedentně nutné silnější navázání spolupráce s evropskými výzkumnými centry, které se zaměřují na aplikovaný výzkum, a také zapojení do evropských projektů. Velmi důležité je i zajištění lepších podmínek na úrovni Evropské komise pro možnosti zapojení vysokých škol do dalších výzev směrovaných k aplikovanému výzkumu. A samozřejmě redukce administrativy, což je obrovský úkol, který se nedaří naplňovat.


Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Kvalitní aplikovaný výzkum a vývoj je v zemích, které jsou na špici technologického vývoje ve světě, jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti. Proto prvním krokem by byla podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v maximální možné míře. Tato podpora by byla nejenom smysluplnou investicí z hlediska konkurenceschopnosti našich firem a podniků, z hlediska rozvoje spolupráce průmyslové praxe a vysokých škol, ale také z hlediska počtu inovací, které by vedly ke zvýšení znalostí a konkurenceschopnosti ČR. Škoda jen, že v současné době se podpora aplikovaného výzkumu snižuje.


Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

V súčasnosti je podpora aplikovaného výskumu na Slovensku veľmi obmedzená. Aplikovaný výskum musí mať vždy konkrétny realizačný výstup. „Nerieš, čo chceš, ale rieš skutočný problém.“ Na problematické úlohy by som ako minister hospodárstva zaviedol vypisovanie aplikačných voucherov. Formou súťaže by sa na riešenie problému mohla prihlásiť firma alebo akademická inštitúcia. Realizovala by sa najlepšia ponuka. Na výdavky spojené s riešením projektu by riešiteľ dostal voucher s tým, že odmenu za vyriešenie by dostal až po uskutočnení a odskúšaní realizovaného diela.

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak distanční způsob výuky (napříč celým vzdělávacím systémem) podle vás prohloubí znalostní rozdíly mezi žáky a studenty, které si následně s sebou ponesou do dalšího fáze vzdělávání, nebo praxe? Kde vy osobně vidíte konkrétní momenty distanční výuky, které v žádném případě nemohou plnohodnotně nahradit prezenční formu?

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jak se vaší fakultě a jejím výzkumným pracovištím dařilo realizovat smluvní výzkum a spolupráci s praxí během pandemie covid-19 a jak se aktuálně staví průmyslová praxe ke společným projektům pro následující období (jak již běžící projekty, tak i nové výzvy)?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Aktuální situace způsobuje celou řadu problémů, které je třeba operativně řešit. Vysoké školy byly z nařízení vlády kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru od 11. 3. 2020 zavřeny. Jakým způsobem plánujete proces přijímání nových studentů do bakalářského stupně pro příští akademický rok?

Fórum děkanů strojních fakult

Většina VŠ pedagogů (až na čestné výjimky) celý svůj profesní život prožije na své alma mater. Od absolvování, přes doktorské studium až po jmenování profesorem. Jakým způsobem vaše fakulta přistupuje k jejich celoživotnímu profesnímu vzdělávání s přesahem do praktických dovedností a zkušeností, aby studenty edukovali v aktuálních oborových trendech a přiblížili je více praxi, která je po absolvování čeká?

Fórum děkanů strojních fakult

O jaký studijní program/obor navazujícího magisterského studia mají vaši studenti největší zájem? A co je k této volbě podle vás vede?

Fórum děkanů strojních fakult

Jakými úskalími si musela vaše univerzita projít v procesu získání institucionální akreditace Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství? Jaké spatřujete výhody/nevýhody v porovnání s dřívějším modelem udílení akreditací Akreditační komisí?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit