Témata

Aktuální situace způsobuje celou řadu problémů, které je třeba operativně řešit. Vysoké školy byly z nařízení vlády kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru od 11. 3. 2020 zavřeny. Jakým způsobem plánujete proces přijímání nových studentů do bakalářského stupně pro příští akademický rok?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

I naše univerzita je stejně jako ostatní uzavřena kontaktní výuce studentů. Momentálně se zabýváme zejména podobou státnic, jež budou možná poprvé v historii distanční. Každopádně však budou mít zcela jinou podobu než dosud. Samozřejmě už přemýšlíme také nad začátkem příštího akademického roku a doufáme, že se obejde bez podobných mimořádných opatření. První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia skončilo 31. března a my zaznamenali více než 20% nárůst přihlášek, což v této nelehké době přináší alespoň trochu optimismu. Na přijímacím řízení se v podstatě nic nemění, neboť vedení univerzity letos zrušilo přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole. Pokud vláda rozhodne o odložení maturit, posuneme samozřejmě termín, k němuž mají uchazeči doložit maturitní vysvědčení. Zápisy do 1. ročníků se pak budou poprvé konat dálkově, resp. elektronicky.

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Přijímací řízení probíhá stejně jako v minulých letech. Pro Bc. studium jsou uchazeči o studium přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího středoškolského nebo vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění volné kapacity (do 15. dubna 2020). První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokážou své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole. Uchazeči o magisterské studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího vysokoškolského studia až do naplnění volné kapacity (31. května 2020). FST vypsala ještě druhé kolo přijímacího řízení (5. srpna 2020).

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Situace ohledně epidemie Covid-19 má své dopady na činnost vysokých škol nejenom z hlediska výuky, ale i z hlediska přijímacího řízení. Přijímání studentů do bakalářského studijního programu bude probíhat na základě výsledků ze střední školy, přijímací zkouška se nebude konat. Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, resp. odpovídající zahraniční středoškolské vzdělání. Přihlášku ke studiu již máme několik let pouze elektronickou, takže není potřeba mít obavy z osobní účasti na půdě FS TUL. Veškeré informace ohledně přijímacího řízení jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Prvé kolo prijímacieho konania sme mali plánované do 31. marca. Počet prihlásených študentov bol v porovnaní s minulým rokom takmer taký istý. No my chceme viac, pretože podľa viacerých agentúr (profesia.sk, najškola.sk...) patria naši absolventi k najžiadanejším absolventom technických vysokých škôl s nástupným platom až 1 280 eur a po medikoch a informatikoch sú v rebríčku záujmu podnikov celoslovensky na treťom mieste. Pritom sme boli jedna z mála fakúlt, na ktorú museli záujemcovia, s výnimkou jednotkárov, robiť prijímacie skúšky z matematiky a fyziky. S ohľadom na vzniknutú situáciu, možné riziká ochorenia a pri rešpektovaní technických možností uchádzačov sme predĺžili termín podávania prihlášok do prvého kola do 31. mája a upustili sme tento rok aj od prijímacích skúšok.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

ČVUT byla zavřena 10. března 2020 z našeho rozhodnutí, aby se zabránilo šíření koronaviru mezi studenty, kteří díky svému mládí mají dobrou imunitu, a tedy neonemocní a nevědomky mohou šířit nákazu. Spustili jsme ve všech předmětech nekontaktní výuku. Stanovená podmínka pro přijetí na fakultu byla maturita z matematiky nebo fyziky nebo přijímací test ekvivalentní maturitě z matematiky. Pokud kontaktní výuku obnovíme do 1. června 2020, tak toto přijímací řízení uskutečníme v přiměřené podobě. Pokud nezahájíme kontaktní výuku do 1. června 2020, tak budeme přijímat jen na základě maturity. Nebudeme požadovat maturitu z matematiky nebo fyziky nebo přijímací zkoušku z matematiky a tyto podmínky vyřešíme v průběhu 1. semestru volitelným předmětem a úspěšným splněním požadovaného testu.

Ing. Roman Dvořák

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit