Témata
Vydání #5
Květen 2011Téma měsíce

Řezné nástroje

Progresivní materiály

Články

Servis

Hannover 2011

Po návštěvě letošního hannoverského veletrhu mi přišla na mysl okřídlená věta, respektive otázka začínající úvodní frází: 'Až se jaro zeptá...' a pokračující neodbytným dotazem na to, zda se snad dotyčný v době minulé moc neflinkal. Pokud by tato otázka byla položena firmám vystavujícím v Hannoveru, nejspíše bychom zjistili, že v době krize nečekaly se založenýma rukama, až se poměry zkonsolidují. Množství nových a zajímavých řešení bylo prostě nepřehlédnutelné.

Tam, kde slunce a technika drží prim, Část V.

Další díl našeho vyprávění o fenoménu japonských inženýrů, kterým se podařilo obdivuhodným a často až neuvěřitelným způsobem dostat své produkty daleko před světový standard, nám poodhaluje roušku tajemství, jenž se tentokráte ukrývá nad filosofií úspěchu vývojářů, konstruktérů, výrobců a managementu, jenž mají ve své pracovní smlouvě coby zaměstnavatele uvedeno: Okuma Corporation Japan. Pojďme v rámci možností, co nám prostor pro tento článek nabízí, nahlédnout na úspěch dalšího japonského výrobce obráběcích strojů, jenž si za svoji dosavadní historii vydobyl zásadní úspěchy na poli celosvětové konkurence.

V hlavní roli kámen

Veletrh Stone+tec Norimberk 2011 se bude konat opět po dvou letech v norimberském veletržním centru od 22. do 25. června. I v tomto roce se zde návštěvníci dozvědí o vývoji a trendech z oblasti přírodního kamene, kamenického umění. Představeny budou nejlepší způsoby použití přírodního kamene pro vnitřní i vnější aplikace a fasády, jeho údržba, konzervace a restaurovánía mnoho dalšího.

Laser World of Photonics 2011

Výroba automobilů, nářadí a strojů nebo fotovoltaiky: rychle, čistě a efektivně? Potom tedy jde o průmyslovou výrobu pomocí laseru a laserových systémů. Již od doby konání prvního ročníku veletrhu od roku 1973, je oboru laser a laserových systémů věnován vlastní výstavní prostor. Zahrnuty jsou různé oblasti, letecká doprava, astronautika až po elektroniku či mikroprodukci.

Værktøjsmaskiner 2011

Dánsko je tradiční ekonomicky vyspělou zemí Evropy – jeho nominální hrubý domácí produkt na hlavu jej dlouhodobě řadí na šesté či sedmé místo na světě a přetahuje se o něj obvykle s Austrálií a Švýcarskem. Je pověstné výrobou strojních zařízení pro energetiku a potravinářským průmyslem, vyváží IT technologie, známé je loďařstvím, těží ropu atd. Pochází z něj tak slavné značky, jako je LEGO, Grundfos, Mærsk či Bang & Olufsen. Rovněž je pověstné svými slavnými strojírenskými veletrhy se zaměřením na obráběcí stroje.

Průmyslové inženýrství v praxi

Tato disciplína, jenž se zabývá produktivitou, inovacemi, organizací, managementem a dalšími záležitostmi, nachází v moderních podnicích čím dál častěji své místo aprávem je po ni voláno. Představitelé firem však narážejí na skutečnost, že naše vysoké školy zatím běžně absolventy těchto oborů nenabízejí. Musejí se tedy poohlížet po spolupráci s akademiemi a instituty, které se vzděláváním průmyslových inženýrů zabývají na komerční bázi. A za to bezesporu pak i značně zaplatit. Z za státní peníze pak často vysokoškolskou půdu opouštějí absolventi sice s velkým teoretickým přehledem, ale pro běžné uplatnění v praxi neupotřebitelní. Redakce MM Průmyslové spektrum se již snaží téměř rok na tento fakt upozorňovat a vedle pořádání řady diskuzí přináší i tento seriál, který se v současné době dostal k představování subjektů, které se oboru průmyslového inženýrství věnují. Dnes jsme zavítali na východ Slovenska, do zdejšího čtvrtého největšího města ležícího na soutoku řek Váh a Kysuca, kde působí nestor tohoto oboru profesor Gregor.

Trh kolem dřevozpracujícího průmyslu ožívá

I dřevozpracující průmysl se v minulém období potýkal s finanční krizí a loňský rok byl ve znamení nejistoty a snižování investic do technologií, nástrojů i materiálů. V letošním roce je cítit patrný optimismus v investicích do technologií a zároveň většina zákazníků začala velmi pečlivě kalkulovat své provozní náklady a upravila z tohoto titulu své investiční chování.

Informační technologie

Správa dat pod kontrolou

Teamcenter představuje spolehlivé řešení pro správu PLM, tedy veškerých dat, která vznikají po celou dobu životního cyklu výrobku. Od jeho první ideové skici přes konstrukci, ověření, technologii výroby, dodávky, servis až po ukončení výroby a vyřazení. Vše je uloženo bezpečně na jednom místě a přístup jednotlivých uživatelů k informacím je striktně řízen na základě jejich oprávnění nejen v rámci systému, ale také na úrovni jednotlivých projektů.

Automatizace návrhu technologie

Od té doby, co ZF Passau nasadila Edgecam, došlo k dalšímu mimořádnému využití 3D technologií ve výrobě. Edgecam ve spolupráci s FATool dokáže automatizovat velmi složitou a náročnou výrobu na stávajících 3D datech.

Návrhové trendy 2011: digitální prototypování a ekologie

V současném 'postkrizovém' období hledají výrobní společnosti způsob, jak pružněji a efektivněji čelit aktuálním potřebám svých zákazníků. Potřebují se vyrovnat s narůstající komplexností a složitostí výrobních prostředí tak, aby se mohly stát flexibilnějšími a úspěšnějšími a rychleji reagovat na skutečné potřeby svých zákazníků i celého trhu.

Jako ve skutečnosti

Ve dnech 31. března až 1. dubna uspořádala společnost Dassault Systèmes a partneři v pražském hotelu Corinthia Towers DS PLM Forum 2011. První den byl věnován přednáškám uživatelů, následujícího dne se mohli účastníci seznámit s novinkami v Catii V6 a dalších řešeních.

Inovace

Svařitelnost hliníkových slitin

V minulém čísle jsme vám představili vlastnosti a použití, typy trhlin při svařování a faktory ovlivňující vznik trhlin hliníkových slitin. V tomto čísle vás seznámíme technologickými zkouškami svařitelnosti a s výsledky výzkumu v oblasti svařitelnosti hliníkových slitin prováděného na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze.

Vliv technologie žárového zinkování

V minulém čísle jsme vám představili experiment, jak jsou původní mechanické, křehkolomové a strukturní vlastností vybraných typů oceli ovlivněny jednotlivými technologickými operacemi procesu žárového zinkování, prováděný na čtyřech typech ocelí. Zde je jeho pokračování, kde se představí i celý závěr daného experimentu.

Mikrolegované oceli pro tváření za studena

Řada mikrolegovaných ocelí válcoven Hoesch Hohenlimburg, součásti koncernu ThyssenKrupp Steel, byla obohacena o 4 nové jemnozrnné vysokopevnostní oceli s vysokou tažností na tenkostěnné díly plošně tvářené za studena.

Management

Financování strojů a zařízení

Společnost UniCredit Leasing nabízí v případě investic do strojního vybavení, nových technologií nebo rozšiřování výrobní kapacity nejširší výběr finančních produktů a neomezenou možnost volby dodavatele. Nabídka této největší leasingové společnosti v České republice se snaží najít rychlé, jednoduché a výhodné řešení pro každého klienta, ať je to právnická, či fyzická osoba.

Trendy

Optimalizace při pětiosém obrábění

Není žádným tajemstvím, že při pětiosém obrábění se do úspěšnosti výsledku promítá řada velmi významných faktorů. Výkonné obráběcí centrum s dobrou simultánní dynamikou, vysoká úroveň CNC řízení a vynikající CAM systém pro vytvoření optimální dráhy nástroje (včetně kolizní kontroly) jsou věci, které zde hrají zásadní roli.

Novinky v oblasti nástrojů a softwaru

Společnost Semaco tools and software, s. r. o., uspořádala ve Wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách technický seminář nazvaný Novinky v nářadí a software Semaco. Součástí akce byl společenský večer uspořádaný při příležitosti 15. výročí založení firmy.

Hrubovací destičky pro soustružení

Firma TaeguTec Ltd patří mezi největší světové výrobce řezného nářadí pro obrábění kovů a významné producenty základních surovin pro materiály vyráběné technologií slinování.

Závitořezné frézy pro dvě operace

Závitořezné frézy TMC vyráběné pod obchodní značkou Walter Prototyp nabízejí dvě různé operace v jednom nástroji: vlastní frézování závitů a zahlubování.

Vrtání hlubokých otvorů

Tato technologie se mnohdy stává kritériem rozhodujícím o přijetí lukrativních zakázek. Díky širokému portfoliu dodavatelů nabízí firma Grumant různé systémy pro vrtání hlubokých otvorů. Tento článek by měl v této oblasti třískového obrábění ukázat možnosti při volbě vhodných nástrojů.

Spolehlivé nástroje pro vyvrtávání

Švýcarská firma Heinz Kaiser AG vyrábí vyvrtávací nástrojové systémy od roku 1948. Brzo se v této oblasti strojního obrábění dostala na špici vývoje, kde je dodnes. Od ledna roku 2011 je jejím obchodním a technickým zástupcem pro Českou republiku společnost Neskan, s. r. o.

Vrtací systém s výměnnými břity

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou dnes pro zhotovitele strojírenských součástí velice žádaným partnerem. Moderní nástroje a technologie jsou v současné době klíčem ke zvyšování produktivity, ke snížení výrobních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti.

Diamantové a CBN nástroje

Diamantové a CBN nástroje jsou vyráběny v celé řadě modifikací a to jak po stránce tvaru a rozměrů, ale také použitých vazeb diamantu nebo CBN.

Flexibilita při upínání obrobků

Firma Kiener zabývající se konstrukcí speciálních strojů používá při své výrobě osové svěráky ZSG a svěráky NC dodávané společností WNT. Díky tomuto vybavení zvyšuje tento podnik nejen flexibilitu při obrábění svých komplexních obrobků, nýbrž současně snižuje přípravný čas až o padesát procent.

Digitální vyvrtávací hlavy

Vyvrtávací hlavy pro jemné obrábění vybavené digitálním ukazatelem v současnosti už nejsou na trhu novinkou. Tyto produkty nabízejí různí výrobci nástrojů v rozličných stupních komplexnosti. Zatímco někteří výrobci nahradili pouze analogovou stupnici za digitální ukazatel, jiní nabízejí vysoce komplexní systémy, které mohou být přestavěny motorem pomocí dálkového řízení přímo ve stroji.

Rozšíření programu úspěšné řady fréz

Seco Tools uvádí na trh další novinky a s nimi přichází očekávané rozšíření úspěšné řady Jabro-Solid2 o vícebřitou frézu JS 520 a o frézu JS522 s dlouhou řeznou částí.

Kde se rodí high-tech s vysokou přidanou hodnotou

Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně se dostalo v letošním roce velké cti - opětovné návštěvě skupinky studentů a pedagogů ve firmách Renishaw a Mazak ve Velké Británii. Firma Renishaw (New Mills, Gloucestershire) má na brněnské fakultě dlouhodobé zázemí a podporuje řadu diplomových projektů pokročilým měřením a spolupracuje v oblasti aplikace zejména nových měřicích sond. Návštěva Evropské centrály firmy Mazak (Worcester) se konala pod záštitou společnosti Misan, která již zorganizovala několik podobných vzdělávacích a odborných akcí pro studenty i pedagogy, které se setkaly s mimořádným ohlasem.

Efektivní technologie hlubokého vrtání

Úvodem je třeba definovat, co si má technik pod pojmem 'hluboké vrtání' představit. Pracovníci technologie pracují v různých odvětvích a tak i představa každého je odlišná. Všeobecné pravidlo říká, že o hluboké vrtání se jedná při výrobě otvoru, resp. v technickém jazyce díry, která je ve velkém poměru vůči její hloubce (např. průměr 5 mm ku hloubce 100 mm).

Maximální efektivita při obrábění hliníkových dílů

Při výrobě lisovacích pouzder z hliníku, které zajišťují spolehlivou těsnost potrubních spojů, je asi 80 procent suroviny z polotovaru odstraněno obráběním. Aby byl vznikající odpad cenné suroviny co nejlépe zhodnocen, využívá firma Uponor od roku 2005 briketovací lisy Ruf.

Zvýšení produktivity provozu

MAS Machine Monitor je softwarový produkt, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů, a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka.

Vrtání děr se zvýšenou přesností

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů, v našem případě niklové slitiny Inconel 718, přináší zvláště při výrobě přesných děr celou řadu problémů, které je nutné překonat.

Povlakované nástroje zaručují vyšší hospodárnost

Stále rostoucí podíl používání těžkoobrobitelných materiálů vede k rychlejšímu opotřebení břitů nástrojů a tudíž k jejich menší trvanlivosti. Tento problém lze odstranit použitím nových vhodných materiálů břitu, povlakovaných nástrojů, optimální geometrie břitu a optimálního tvaru utvařeče.

Výkonné nástroje pro frézování

Společnost Pramet Tools, s. r. o., nabízí ve standardním sortimentu frézování vysoce výkonné nástroje, které umožňují výrazné snížení nákladů na obrábění.

Software pro výběr nástrojů pro obrábění kovů

Produktivita a ziskovost aplikací obrábění je závislá na typu obráběcího stroje, na řezných nástrojích, řezných podmínkách a na vzájemné souladné interakci uvedených veličin. Pro efektivitu dané výrobní operace je nutným předpokladem, aby obráběcí stroj a řezný nástroj byly vhodně voleny pro konkrétní aplikaci obrábění daného dílu. Proces optimální volby obojího je kritickým bodem určující efektivitu výroby.

Nová generace RO-PM

Jedním z největších problémů při výrobě ozubení je kvalita, řezivost a trvanlivost řezného nástroje. Výrobce odvalovacích fréz firma Pilsen Tools, s.r.o. Plzeň vyvinula a odzkoušela novou generaci RO na bázi dusíku, čímž se značně zlepšila úroveň efektivity procesu obrábění.

Teplotní degradace PVD vrstev

Za účelem pochopení chování tenkých otěruvzdorných vrstev v reálných situacích, kdy jsou tyto vrstvy zatěžovány teplotními účinky, je třeba zvolit vhodný způsob ohřevu. Je nutné zvolit takový způsob ohřevu, který bude nejvěrněji simulovat teplotní podmínky, jaké vznikají ve skutečných aplikacích, např. při obrábění.

Obrábanie austenitických ocelí nástrojmi z HSS

Obrábanie austenitických chróm- niklových ocelí predstavuje technologicky náročný a komplexný proces. Tento materiál spevňuje za studena a má malú tepelnú vodivosť. Pri obrábaní majú tieto ocele sklony k nalepovaniu na nástroj, čo môže spôsobiť lom nástroja a tým stratu jeho reznej schopnosti. Vo všeobecnosti sa tieto ocele obrábajú ťažšie ako ocele legované.

Výroba

Cesty k nižším nákladům v manipulační technice

Společnost Toyota Material Handling představila na veletrhu CeMAT 2011 nové produkty i progresivní myšlenky v oblasti manipulační techniky a jejího využití.

Akademie tváření: Odpružení v plošném tváření

Taktéž v letošním roce ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf pokračujeme ve volném seriálu zabývající se problematikou tváření. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež je/jsou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, jež bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila. Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv Roman Dvořák

Komplexní kontrola kvality povrchu optiky

Plně automatické, vysoce přesné 3D měření povrchu asférické optiky nabízí novinka společnosti Taylor Hobson. Přístroj Form Talysurf PGI Optics (3D) zajistí výkonné měření a kontrolu povrchu, představuje ideální kombinaci mimořádné přesnosti a univerzálnosti měření s komplexní automatizací.

Účinný radiální ventilátor

Společnost Ziehl-Abegg AG vyvinula nové výkonné radiální lopatkové kolo Cpro ZAmid, které je vyráběno vcelku jako jeden výlisek z kompozitu. Kromě inovativní výroby a nového materiálu je pozoruhodné i svým vysokým výkonem.

Aplikátory pro nanášení chemikálií a kapalin

Pro společnost Techni Trade, s.r.o., která se orientuje především na řezné nástroje, bylo rozšíření nabídky o aplikátory pro nanášení chemikálií/kapalin logickým krokem. Aplikátory často nacházejí uplatnění ve stejných provozech, někdy dokonce na stejných pracovištích jako skalpely, žiletky, trimovací čepelky a další položky z klasického" sortimentu řezných nástrojů."

Měření s rychlostí a přesností

Systém Revo zkrátil dobu kontroly o 80 % na díl. Mecanizados Escribano nyní vyrábí rychleji, pečlivá kontrola dílů však zůstává.

Ventilátor bez rotorových lopatek

Známý britský vynálezce bezsáčkových vysavačů James Dyson tentokrát vynalezl revoluční ventilátor bez lopatek, jenž známý tvar ventilátorů, ničím nepřipomíná.

Inovativní zápustky pro tváření ozubených kol za tepla

Nová koncepce zápustek, vyvíjená v Schuler Cartec pro výrobu ozubených kol a věnců s vyšší jakostí tvářením za tepla, výrazně zjednodušuje výrobní proces, omezuje drahé obrábění a šetří náklady využitím možností pěchování za tepla.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit