Témata
Reklama

Financování strojů a zařízení

Společnost UniCredit Leasing nabízí v případě investic do strojního vybavení, nových technologií nebo rozšiřování výrobní kapacity nejširší výběr finančních produktů a neomezenou možnost volby dodavatele. Nabídka této největší leasingové společnosti v České republice se snaží najít rychlé, jednoduché a výhodné řešení pro každého klienta, ať je to právnická, či fyzická osoba.

Klienti UniCredit Leasing při nákupu strojů a zařízení, případně technologických celků dávají ve stále větší míře přednost úvěrovému financování před klasickým leasingem. Při financování úvěrem, kdy je zájmem klienta pořizovaný předmět vlastnit a daňově odepisovat, nabízí UniCredit Leasing několik variant produktů. Nejen o tomto specifiku jsme hovořili s ředitelkou pobočky financování korporátní klientely UniCredit Leasing Ing. Renátou Vítkovou.

Reklama
Reklama
Ing. Renáta Vítková, ředitelka pobočky pro korporátní financování UniCredit Leasing

MM: Paní ředitelko, o jaké konkrétní produkty úvěrového financování, které jsou právě preferovány před standardním leasingem, se jedná?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ing. Vítová: Jde především o úvěry CreditMachinery, resp. FinMachinery pro stroje podléhající zápisu do registru vozidel, u nichž existuje vyšší míra zajištění, a díky tomu je pro klienta tento produkt cenově výhodnější. Naproti tomu je produkt CreditMchinery vhodný pro příjemce jakýchkoli dotací. Pokud klientovi nezáleží na vlastnictví předmětu v době financování, může využít produkt LeaseMachinery, tedy finanční leasing s možností odkupu za zůstatkovou cenu (obvykle 1 000,- Kč + DPH) po uplynutí doby trvání leasingové smlouvy. Výhodou finančního leasingu pro klienta je jednodušší a rychlejší proces schvalování. Pro předměty, které chce klient pouze užívat po dobu jejich životnosti a poté je jednoduše obměnit, aniž by musel řešit problémy spojené s jejich dalším prodejem, nabízíme pronájem formou operativního leasingu - OperativeMachinery.

MM: Jak si však má zájemce z celé škály nabízených produktů vybrat ten správný?

Ing. Vítová: Mezi finančními produkty společnosti UniCredit Leasing je možné volit i podle daňových a účetních požadavků. Záleží na tom, jaký má klient záměr, zda hodlá stroj vlastnit a odepisovat nebo mu jde jen o pronájem. Záleží také na období, ve kterém hodlá daňově optimalizovat - např. financuje-li úvěrem a pořizuje-li předmět ke konci roku, má možnost si uplatnit ještě celý roční odpis. Neméně důležité je i to, co je pro klienta v dané chvíli výhodné, ale pro každou takovou příležitost se u nás najde vhodné produktové řešení.

MM: Konkurenční prostředí je v této komoditě velmi silné. Čím se odlišujete?

Ing. Vítová: Silnou stránkou UniCredit Leasing je zejména flexibilita úvěrového financování, kdy jsme schopni u vybraných komodit přizpůsobit výši a periodicitu splátek podle individuálních potřeb každého klienta, tzv. sezonní splácení. Tuto možnost oceňují nejenom podnikatelé v sektoru zemědělství, ale i v ostatních odvětvích s nepravidelnými příjmy v průběhu kalendářního roku.

Další možností pro klienty je využití nabídky produktu Credit Free, kdy klient může bez poplatku vložit mimořádnou splátku v libovolné výši kdykoli v průběhu splácení úvěru, příp. úvěr doplatit celý a bez dalších poplatků smlouvu předčasně ukončit. UniCredit Leasing navíc nabízí i celou škálu výhodných doprovodných pojistných produktů.

MM: Máte pro naše čtenáře na závěr ještě nějaký „tajný" typ?

Ing. Vítová: Mám jeden typ na závěr, ale spíše než tajných bych použila výraz atraktivní - je to tzv. značkové financování. Jde v podstatě o dohodu mezi finanční institucí na jedné straně a dovozcem nebo výrobcem strojů, zařízení, dopravní technik atd. na straně druhé. Tato úzká spolupráce přináší zákazníkům další benefity v rámci zvýhodněných akčních nabídek. Tou nejlákavější je skutečnost, že ve většině případů je nakonec pořizovací cena produktu financovaného úvěrem nebo leasingem nižší, než kdyby klient zaplatil hotově celou částku najednou. Klientsky atraktivní je rovněž rychlé a jednoduché vyřízení smlouvy o financování a možnost uzavření pojištění za zvýhodněných podmínek a pojistných sazeb.

MM: S kým v oblasti značkového financování spolupracuje UniCredit Leasing?

Ing. Vítová: Především bych chtěla zmínit, že UniCredit Leasing má nejširší portfolio značkového financování na českém trhu. Na míru vytvořené financování pro konkrétní značky nabízí UniCredit Leasing ve spolupráci se 17 partnery, a to importéry osobních, užitkových i nákladních vozů, ale i stavebních strojů nebo zemědělské techniky.

Nabízíme například značkové financování pro vozy Renault, BMW, Hyundai, Volvo, Opel, v případně nákladních automobilů jsou to společnosti Man a Avia. Letos jsme uzavřeli spolupráci s dalšími třemi partnery, a to včetně světového lídra v oblasti stavebních a důlních strojů, kompresorů, průmyslového nářadí a montážních systémů, společností Atlas Copco.

MM: Děkujeme za rozhovor.

Milan Vodička

UniCredit Leasing ve faktech

 • - Největší leasingová společnost vČR
 • - Nejširší nabídka úvěrových a leasingových produktů
 • - Možnost částečného nebo úplného splacení úvěru
 • - Splácení úvěru dle sezonních příjmů klienta
 • - Široká nabídka pojistných produktů
 • - Volba produktu podle daňové optimalizace
 • - Široká síť regionálních poboček a spolupracujících dealerů

Produkty UniCredit Leasing pro financování strojů a zařízení, o kterých se hovoří v rozhovoru, nyní podrobněji:

UCL LeaseMachinery

 •  
  • Finanční leasing strojů a zařízení.
  • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu leasingu nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty.
  • Pronajímatel (UniCredit Leasing) kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
  • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
  • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.

UniCredit Leasing FinMachinery

 •  
  • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení, které podléhají zápisu do registru vozidel, na základě uzavřené smlouvy o financování.
  • Poskytovatel úvěru (UCL) převádí finanční prostředky přímo na účet dodavatele.
  • Jako vlastník je v technickém osvědčení uveden poskytovatel úvěru.
  • Klient je ekonomickým vlastníkem předmětu financování, který zahrne do svého majetku a odepisuje jej.
  • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a odpis předmětu.
  • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než produkt Credit.
  • Součástí produktu je strojní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.

UniCredit Leasing CreditMachinery

 •  
  • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
  • Poskytovatel úvěru (UCL) převádí finanční prostředky na přímo účet prodejce.
  • Financovaný předmět vlastní a odepisuje klient.
  • Produkt je vhodný pro příjemce dotací z titulu vlastnictví předmětu financování na straně klienta.
  • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu.
  • Součástí produktu je havarijní pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.

Operativní leasing strojů a zařízení

 •  
  • Jde o časově omezený pronájem financovaného předmětu, nikoli pořízení samotné investice.
  • Součástí pronájmu může být i servis předmětu v dohodnutém rozsahu, který je možné zahrnout do splátek nájemného.
  • Financování je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
  • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti, nedojde-li k jiné dohodě.
  • Uzavření smlouvy na dobu, která klientovi vyhovuje (obvykle na 1-3 roky).
  • Kvalitní a komplexní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb prostřednictvím našeho makléře UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r. o.

Splátkový prodej

 • o Předmět přechází do vlastnictví klienta okamžikem převzetí, čímž je splněna jedna z podmínek pro čerpání státních subvencí a dotací.
 • o Možnost jednorázově odečíst celou DPH na počátku splácení, avšak postupně ji uhrazovat v jednotlivých splátkách.
 • o Flexibilní nastavení doby splácení podle výběru v rozmezí od 12 do 48 měsíců.
 • o Finance pod kontrolou - platba pevné splátky po celou dobu smluvního vztahu.
 • o Financování v tuzemských i zahraničních měnách.

Renata Vítečková

renata.vitkova@unicreditleasing.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 110530
Datum: 11. 05. 2011
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Související články
Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit