Témata
Reklama

Flexibilita při upínání obrobků

Firma Kiener zabývající se konstrukcí speciálních strojů používá při své výrobě osové svěráky ZSG a svěráky NC dodávané společností WNT. Díky tomuto vybavení zvyšuje tento podnik nejen flexibilitu při obrábění svých komplexních obrobků, nýbrž současně snižuje přípravný čas až o padesát procent.

Pokud jde o řešení týkající se problematiky montážní, manipulační a kontrolní techniky, úspěšně se v tomto tržním segmentu již od svého založení v roce 1980 etablovala společnost  Kiener Maschinenbau. Základní kámen pro úspěšný rozvoj společnosti položil před 30 lety Waldemar Kiener, když založil inženýrskou společnost.

Automatizační zařízení
Díky své dlouholeté činnosti na Frauenhoferově institutu pro výrobu a automatizační techniku (IPA) byl vlastník firmy Kiener v neustálém úzkém kontaktu s montážní a kontrolní technikou. Společnost Kiener dnes realizuje inovativní automatizační zařízení pro různá odvětví, počínaje automobilovým průmyslem přes automatizaci dřevozpracujícího průmyslu až po výrobu módních šperků. Veškeré operace od konstrukce přes výrobu, montáž až po finální zákaznickou přejímku s kontrolou požadované doby taktu se provádějí v závodu Lauchheim, kde pracuje kolem 200 zaměstnanců. Firma Kiener je navíc vlastníkem dceřiné společnosti v Maďarsku. Závod v Lauchheimu disponuje vlastním konstrukčním oddělením i moderní výrobou vybavenou celou řadou obráběcích strojů a center, jako jsou například stroje Hermle C40 UP, Deckel DMU 50 či CTX.

Reklama
Reklama
Svěrák NCG2 125

Zajištění flexibility

Při výrobě svých zařízení pro provádění montáže a kontrolního měření se firma Kiener zaměřuje v prvé řadě na zajištění flexibility. Tento podnik se svým sídlem ve Švábsku tedy důvodně sází na systémy pro upínání obrobků dodávané společností WNT. Právě se svěráky NCG, ZSG i ZSG mini a HSG mini má pan Gerhard Dischinger, mistr výroby společnosti Kiener, velmi dobré zkušenosti. „Zvláště svěrák ZSG mini 100 se u nás každodenně používá. Jelikož můžeme tento svěrák mini upnout i do většího svěráku NCG, docílíme tak vysoké flexibility na všech našich frézkách," prezentuje pan Dischinger přednosti svěráků WNT. Mistr prozrazuje, že takový svěrák již jednou používal i na soustruhu. „Byla to absolutně nestandardní aplikace," potvrzuje Jürgen Silge, vedoucí výroby a zásobování maďarské pobočky firmy Kiener, konstatování svého mistra.

Svěrák ZSG

Osové svěráky

Již zhruba dva roky - téměř současně s pořízením obráběcího centra Hermle C
40 UP - používá firma Kiener svěráky firmy WNT. Původně se uvažovalo o řešení v podobě upínací věže, která se měla skládat z několika dvojitých svěráků DSG. V cestě této variantě však stála hmotnost - ukázalo se, že hmotnost je pro paletu prostě příliš vysoká a ze strany výrobce strojů bylo toto řešení neproveditelné. Proto se společnost Kiener zaměřila na osové svěráky, a to speciálně na svěrák ZSG mini. Ukázalo se, že tento svěrák vytváří v kombinaci se svěrákem NC NCG optimální řešení pro komplexní upínání obrobků.

Svěrák ZSG mini se ve firmě Kiener používá z devadesáti procent pro pětiosé obrábění na všech frézovacích centrech. „Tento svěrák není jenom malý a snadno ovladatelný, jeho hlavní přednosti vyplouvají na povrch právě v případě pětiosého obrábění, protože pak je obrobek dobře přístupný ze všech stran. U nás ve výrobě je každý rád, když může pracovat s takovými procesně bezpečnými a flexibilními svěráky," vyjadřuje pan Dischinger své zkušenosti.

Použití svěráku ZSG mini přímo na stroji

Promyšlená geometrie vodítek

V případě svěráku ZSG mini jde o zapouzdřený osový svěrák, který firma WNT dodává ve dvojím provedení, a to ve standardní verzi i v provedení 5A. Provedení 5A je speciální varianta určená pro pětiosé obrábění. Promyšlená geometrie vodítek umožňuje používat upínací rozsah od 0 do 152 mm. Zapouzdření přitom chrání svěrák současně před třískami i znečištěním. Šířka čelistí svěráku ZSG mini se pohybuje od 65 do 100 mm. Zvláště pro pětiosé obrábění nabízí společnost WNT různé typy čelistí, jako např. čelist grip 5A zajišťující optimální přídržné síly při upínání polotovarů, stupňovitou čelist SA umožňující optimální polohování malých obrobků, prizmatickou čelist 5A pro upínání menších kulatých obrobků a hladkou čelist 5A pro dokončovací obrábění a obrábění druhé strany.

Mechanická silová kazeta

Svěrák NCG nabízí přes svou kompaktní konstrukci velký upínací rozsah. Obrobky lze optimálním způsobem upínat a polohovat díky podélným a příčným drážkám i lícovaným otvorům. Důležitou charakteristikou tohoto svěráku je zapouzdřená, mechanická silová kazeta, která je rezistentní proti znečištění a i v případě déletrvajícího upínání nevykazuje pokles tlaku. Kromě toho si upínací mechanika získává své zákazníky díky svému bezporuchovému provozu.

Zhruba po dvou letech, kdy firma Kiener sbírala zkušenosti s upínacími systémy od společnosti WNT, může nyní pan Dischinger prezentovat své závěry: „V průběhu velmi krátké doby se obsluha naučila pracovat s příslušnými svěráky a okamžitě zjistila, že se při jejich používání značně snižuje čas obrábění." V této souvislosti pan Dischinger poukazuje na dobrou partnerskou spolupráci s dodavatelem, který poskytuje znamenitou technickou podporu. Aplikační technik firmy WNT Achim Scheu se o firmu Kiener v oblasti vybavení nástroji stará již několik let (včetně systému automatického výdeje nástrojů Tool-O-Mat) a také pro oblast upínání obrobků je vždy schopen rychle předložit náležité řešení.          

Vřeteno imunní proti znečištění

Vnější vřeteno se při upínání souběžně neotáčí, takže je imunní proti znečištění, a navíc nedochází k zasekávání třísek. Stejně jako pro jiné upínací systémy WNT, i pro svěráky NCG se dodává pestrý sortiment čelistí.

60 až 70 procent všech obrobků, které se u nás obrábějí, můžeme upínat pomocí svěráků značky WNT," uvádí pan Dischinger. Pan Silge k tomu dodává, že se firma Kiener nezaměřuje na velkosériovou, nýbrž na kusovou výrobu: „Jedná-li se o 100 dílů, pak je to pro nás již značný rozsah," a přitom poukazuje na flexibilitu, která je pro firmu Kiener zásadní. Důležitou roli přitom hraje možnost upínání „svěráku ve svěráku", podle zkušeností společnosti WNT s upínacími systémy. V této souvislosti pan Dischinger poukazuje na dobrou partnerskou spolupráci s dodavatelem, který poskytuje výbornou technickou podporu.

Ing. Jan Gryč

jan.gryc@wnt.com

WNT Česká republika 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 110537
Datum: 11. 05. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Související články
Nová dimenze magnetického upínání

Cesta dotáhnout pokrokovou hi-tech technologii magnetického upínání k dokonalosti, vedla ve společnosti Brück AM náročnou cestou testování, odlaďování, zdokonalování a to nejenom na produktu samotném, ale i na servisu, jenž je zákazníkovi nabízen. Tento technicky vyzrálý produkt disponuje zbrusu novou technologií, která ho natolik posunula dopředu, že její přihlášení k patentu bylo logickým vyústěním celé snahy zkonstruovat o třídu lepší produkt, než dnešní trh nabízí. Nutno říci, že nešlo o jedinou změnu k lepšímu. Na začátku všeho stála obligátní otázka nad stabilitou soustavy stroj - obrobek - nástroj.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Dirty Beauty - Popelka v říši strojů, část 1.

Co musí posbírat všechny odletující špony, řeznou kapalinu, co musí vydržet havárie? Na čem se v provozu stále šetří, co svou krásu skrývá pod provozní špínou? Co dokáže na kouzelnou chvíli zářit – vzbudit obdiv a touhu? O čem se mluví? Přece o krytování strojů. V následujícím textu se dozvíte o hodnotě, hlavních funkcích, platných normách a řešení technických problémů při vývoji krytování.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit