Témata
Veletrh Metav Digital 2021

Veletrh Metav Digital vstoupil do svého třetího dne. Co přinese virtuálním návštěvníkům? Staňte se jedním/jednou z nich a zažijte to na vlastní "kůži".

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Třetí den historicky nejvíce promlouvá do celkových statistik daného veletrhu. Je tomu tak u presenční formy, kdy zastává určitý jazýček na vahách a lze podobnou tendenci dedukovat i u akce virtuální. Všichni nedočkaví návštěvníci nového formátu si svoji účast již „odbyli“ a nepředpokládám, že by se do veletržních expozic na dobrodružné výpravy „ala počítačová hra na schovávanou“, znova vrátili. I když na home office je času dost (...). Samozřejmě jinak je tomu u doprovodného programu, který v případě Metavu je dostatečně kvalitně sestaven v průběhu celé čtyřdenní akce a navrátivší se návštěvníky bezesporu získá. Ale v konceptu veletrhu je bohužel oddělen od výstavních pavilonů prezentovaných v samostatné aplikaci FairsNext.

Velmi častý pohled návštěvníka virtuálních pavilonů Metav Digital 2021.

Do zpravodajství druhého dne jsme přidali tři zajimavé přednášky z oblasti nástrojů a automatizace výroby. Určitě se na ně podívejte (v němčině).

Veletrh Metav Digital se pochopitelně koncentruje i na odborné školství. Virtuální expozici má zde i nadace The Youth Education and Development Foundation for Mechanical Engineering. Prezentuje zde učební platformu MLS (Mobile Learning in Smart Factories). Na180 školitelů a 270 učitelů již absolvovalo školení o nejnovějších technologiích Industry 4.0 v rámci projektu „NRWgoes.digital with MLS“. „Nadace podporuje přenos znalostí od vědců, přes průmysl k odbornému vzdělávání a podporuje budoucí vzdělávání mladých profesionálů,“ říká André Wilms, manažer pobočky nadace v Bielefeldu. Návštěvníci, zejména učitelé a školitelé, si mohou prohlédnout prezentace jednotlivých kurzů a představení vysokých škol, kde se již aktuálně k dispozici kvalifikace programu „Digital Manufacturing Processes“.

Veletrh Metav Digital 2021 představuje řadu řešení v oblasti Průmyslu 4.0. a Práce 4.0. (Zdroj: Metav)

Digitalizace a síťování výrobních hal a realizovaných procesů ve scénářích Průmyslu 4.0 vyvolávají stále více otázek ohledně role, kterou v tomto prostředí hrají zaměstnanci, a jak musí reagovat jejich nadřízení. Dynamika výrobních linek podporovaná umělou inteligencí vyžaduje především to, aby operátoři pracující na strojích získali větší rozhodovací pravomoce a odpovědnost, než kolik jim v současnosti stanovují organizační schémata. Vedoucí, zbaveni rutinních činností, musí přesunout svůj důraz na roli kouče. Průmysl 4.0 bude mít dalekosáhlejší důsledky, než si mnozí myslí. Většina odborníků však souhlasí s tím, že by to nemělo být bráno jako důvod pro případné zpoždění procesu digitalizace. Čím dříve to začne, tím lépe. 

Funkce, řízení v reálném čase a monitorování podporované algoritmy vyžadují rychlé rozhodování. Společnost Ifp-Software GmbH nabízí program pro vytváření sítí a optimalizaci výrobních linek. Algoritmus používá časovou řadu k výpočtu pravděpodobných zdrojů chyb a během několika sekund je odešle mechanikovi. Systém zvyšuje výkon fabriky až o 30 procent  a zároveň motivuje zaměstnance. Jörn Steinbeck, spoluzakladatel společnosti, vysvětluje dopad na každodenní práci v dílně: „Pracujeme v reálném čase a algoritmus dokáže navrhnout řešení během několika sekund.“ Pokud ale musí pracovníci s těmito informacemi „běžet“ k mistrovi, aby získali pokyny, pak se ušetřený čas znovu ztratí. V zásadě to znamená, že pokud mají být možnosti aplikací umělé inteligence plně využity v praxi, zaměstnancům musí být umožněno nejen přijímat dalekosáhlejší rozhodnutí, ale také lépe porozumět celému systému“. Jörn Steinbeck uvádí: „Přecházíme od kontroly ke kontextu.“ Zaměstnancům musí být dána dostatečná osobní odpovědnost k vlastnímu odstranění chyb.


Vybrané přednášky ze třetího dne 25. 3. 2021

Dr. Gregory Eberle, United Grinding Group Management AG Fritz Studer AG, Zweigniederlassung EWAG: Laserbearbeitung von Mikro- bis Makrowerkzeugen auf den Ewag Laser Line Werkzeugmaschinen
Andreas Lehner, WFL Millturn Technologies: Komplettbearbeitung von komplexen und schwer zerspanbaren Bauteilen aus der Luftfahrtindustrie
Eva Konitz Rösler Oberflächentechnik GmbH: Automatisierungslösungen und One Piece Flow in der Gleitschlifftechnik
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit