Témata
Vydání #3
Březen 2012Téma měsíce

Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě

Měření ve strojírenství
Lineární technika, odměřování

Články

Servis

Amper 2012 představí novinky největších lídrů v oboru

Tradiční svátek všech odborníků a fandů z oboru elektrotechniky, elektroniky, automatizace a moderních komunikačních technologií se pomalu blíží. Jubilejní 20. ročník veletrhu Amper se bude konat v termínu od 20. do 23. 3. 2012 na brněnském výstavišti.

Veletrhy průmyslu drátů, kabelů, rour a trub

Již jen několik dní zbývá do okamžiku, kdy budou veletrhy wire a Tube, oba vedoucí veletrhy průmyslu drátů, kabelů, rour a trub, budou prezentovat ve veletržních pavilonech na Rýně špičkové technologie svých oborů.

Materiálově - metalurgický výzkum na vlastní pěst

Realizovat výzkumné práce na komerční bázi bezesporu není byznysem s jistým a  pozitivním výsledkem. Jedná se o zásadně odlišný svět od "běžné" obchodničiny či výroby. K realizaci tohoto podnikatelského záměru je třeba disponovat obrovskými zkušenostmi a patřičným know-how, vychovat si odborníky na vysoké profesionální úrovni a o špičkovém vybavení pořízeném za horentní částky a jeho následném nákladném servisu ani nemluvě. Když pak toto vše vlastníte, schází již to poslední, avšak velmi zásadní. Mít výzkum pro koho dělat…

Automatica 2012 letos již v květnu

Letošní veletrh automatizace a robotiky Automatica 2012 v Mnichově, již 5. největší světová akce oboru, se poprvé uskuteční v novém termínu od 22. do 25. května 2012.

Konkurenceschopnost České republiky je užitečný cíl

V našem tisku se v minulém roce objevila zpráva, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude pracovat v letech 2012–2020 na projektu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky s cílem zařadit se do elitní dvacítky nejvíce konkurenceschopných států světa. Bylo konstatováno, že návrh uvedené strategie vychází z plnění 42 projektů s konkrétními cíli, z odpovědností garantů a je doplněn harmonogramem uskutečňování projektů. Odpovědnost za tuto velmi náročnou akci převzala vláda v čele s Petrem Nečasem

Informační technologie

Autodesk University 2011

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme se s Autodesk University rozloučili po skončení General Session. Nyní nám ještě zbývá několik set přednášek, kterým se můžeme věnovat. Mnohé však nepřesahují "prostý" rámec vzdělávání a zvyšování odbornosti při ovládání toho či onoho software. Vedle takto nastavených přednášek a cvičení jich řada z primárního softwarově-vzdělávacího, konceptu vybočuje Jsou jimi například přednášky nazývané Innovation Forum.

Off-line programování robotů, které funguje

Na úvod článku bych se chtěl trochu (i když možná trochu opožděně) poohlédnout za minulým rokem a zauvažovat o roce již probíhajícím z pohledu robotů i Robotmasteru. Velikou příležitostí pro uplatnění Robotmasteru se ukázal být letecký průmysl (stavba letadel, vybavení interiérů, výroba součástí motorů) a automobilový průmysl, jeho uživatelem se však stala i řada menších firem z různých oblastí. Aplikace zahrnovaly frézování, řezání, stíhání, leštění, broušení, vrtání, nýtování, žárové nástřiky, nástřiky plastů, stříkání barev, svařování, navařování i dělení mareiálu laserem i plasmou, metrologie a mnoho dalšího.

Programování dílů pro raketové motory

Necelých 600 vteřin stačí na to, aby speciální hnací motory vyslaly evropskou nosnou raketu Ariane do vesmíru. Mnoho součástek těchto motorů je vyrobeno pomocí CNC programů generovaných z CAD/CAM systému Edgecam.

Digitální prototypy nové řady svislých soustruhů

Společnost VTL Blansko v souvislosti s vývojem těžkých svislých soustruhů úspěšně implementovala koncept digitálního prototypování od vytvoření úvodních skic přes koncepční objemový návrh a jeho vizualizaci až po tvorbu výrobní a servisní dokumentace s pomocí produktů Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Showcase a Autodesk Vault.

SST představuje

Výsledky druhé veřejné soutěže programu Alfa

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky v pořadí již druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž) programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Alfa, ve které bylo z celkem 832 podaných návrhů projektů k podpoře vybráno 273 projektů.

Trendy

Regulace jalového výkonu u fotovoltaických elektráren

Úvodem článku se zamysleme nad několika údaji, které vycházejí z oficiálních dat zveřejněných Energetic-kým regulačním úřadem za rok 2011. Instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) byl v roce 2011 celkem 1971 MW a ve větrných elektrárnách (VTE) 219 MW, což je asi 10 % z celkového instalované-ho výkonu v elektrizační soustavě (ES) v ČR. Podle vyjádření ČEPS a ze studie ústavu EGÚ Brno, podle něhož česká elektrická síť dlouhodobě nezvládne více než 1 650 MW z neřiditelných zdrojů je zřejmé, že jsme se na tuto hranici již dostali.

Průmyslové senzory

Firma Di-soric se úspěšně zabývá vývojem, podporou, nasazením a výrobou standardních i speciálních senzorů pro průmyslovou automatizaci více než třicet let. Společnost Di-soric v současnosti zaměstnává více než 180 osob na dvou místech.

Analýza elektromagnetického prostředí virtuálního modelu

V průběhu uplynulého desetiletí se elektromagnetická kompatibilita (EMC) stala jedním z důležitých cílů návrhu ve všech průmyslových oborech. V současnosti musejí výrobci zaručovat, že jejich výrobky splňují mezinárodně platné směrnice a normy v oblasti EMC.

Méně nákladů na konstrukci

Pomocí systému EasyHandling se mohou zautomatizovat návrhy manipulačních úloh a tím snížit náklady na konstrukci až o 80 %.

Revoluce v rychlosti a flexibilitě

Fanuc před nějakým časem doplnil svoji širokou řadu robotů také o roboty s paralelní kinematikou. Na předváděcím dni skvěle představil Fanuc své roboty přímo v akci.

Procesní řízení termální solární elektrárny Gemasolar

První komerční solární elektrárna na světě se jmenuje Gemasolar. Ve Fuentes de Andalucía v oblasti Sevilia ji vybudovala Torresol Energy, španělská společnost zabývající se obnovitelnými zdroji. Pro svůj nový energetický zdroj si investor vybral unikátní koncept procesního řízení PlantStruxure od společnosti Schneider Electric.

Geometrie kulových fréz dokonale pod kontrolou

Firma Blum – Novotest představila na letošním veletrhu Metav v Düsseldorfu novou opci měřicích cyklů pro laserové systémy LaserControl NT. Tato opce umožňuje velmi precizním způsobem měřit a kompenzovat chyby tvaru kulové frézy před, anebo během výrobních operací. Výsledkem je zvýšení kvality výroby a snížení nákladů na nástroje.

Návrh přesného tachometru pro automobilový průmysl

Přesná měření rozličných veličin jsou nedílnou součástí testování prototypů motorových vozidel. Patří mezi ně i měření rychlosti. Cílem vývojářů byl návrh přesného tachometru, který by splňoval přísná kritéria přesnosti a spolehlivosti v reálných podmínkách. K návrhu byla využita metoda Model-Based Design.

Snímače barev pro náročné úlohy

Požadavkem téměř všech průmyslových odvětví je sledovat a kontrolovat barvy ve svém výrobním procesu. Micro-Epsilon nabízí rozsáhlou řadu různých typů senzorů a objektivů pro široké pole aplikací.

Trendy v měřicí technice

V tomto roce firma Mitutoyo Česko oslaví deset let od zapsání firmy do obchodního rejstříku. Tento časový úsek je již dostatečně dlouhý pro shrnutí krátké historie a umožňuje ohlédnout se jak zpět, tak zároveň představit budoucnost.

Měřicí technika pro strojírenství

Často slýcháme názor, že měřicí technika zaostává za úrovní výrobní strojírenské techniky. Je tento názor oprávněný, nebo je tempo vývoje měřicí techniky srovnatelné s vývojem výrobních strojů a výrobních metod?

Technologie pro termogramy s vysokým rozlišením

U mnoha průmyslových a řemeslných aplikací je třeba provádět termografii velmi malých nebo hodně vzdálených objektů. Přitom platí, že čím je rozlišení snímku větší a čím více naměřených hodnot je v termosnímku zobrazeno, tím detailnější a zřetelnější je znázornění měřeného objektu.

Automatizace bez zbytečných limitů

Většinou jsou uváděny desítky technických "nej", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu.

Snímače pro řízení pohybu

Společnost Renishaw přichází na trh mimo jiné i se snímači polohy, navrženými speciálně pro použití v podmínkách velmi vysokého vakua.

Novinky na veletrhu Amper 2012

Společnost Siemens se zúčastní 20. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper, který se uskuteční od 20. do 23 března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Laserová technika a automatizace šetří čas i náklady

Výrobky musí být často obrobeny, označeny logem nebo opatřeny popisem. K tomu se pou-žívají automatizované laserové výrobní systémy. Mnohostrannost použití laserů skýtá spolu s automatizací procesu obrábění a montáže velké výhody nejen ve velkosériové výrobě.

Veletrh představí novinky z oblasti rozváděčové techniky

Firma Rittal Czech se letos zúčastní veletrhu Electron, který se koná ve veletržním areálu v Praze v Letňanech od 13. do 16. března 2012, a představí zde řadu zajímavých novinek.

Kontrola skleněných lahviček ve farmaceutickém průmyslu

Očkovací látky, séra, životně důležité medikamenty – ve skleněných lahvičkách se přepravuje zdraví pro celý svět. Zvláště důležitá je přitom spolehlivá kontrola kvality již od samého počátku. Kontrolní stanice AIM 596 firmy EISAI Machinery GmbH zrychluje díky použití systému strojového vidění In-Sight firmy Cognex farmaceutickou produkci a zajišťuje bezpečnější produkty.

Výroba

Diamant jako řezný materiál

Podívejme se trochu do historie i současnosti diamantu jako prostředku pro obrábění. Pokusme se přiblížit, jak diamant vzniká a k čemu všemu se používá a používal dnes i v minulosti.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Doplnění obráběcích nástrojů

Společnost WNT představuje rozšíření stávajících obráběcích strojů.

Vřetenové (zdvihové) převodovky

Společnost Bibus, představuje vřetenové převodovky Thomson Neff, vynikající svojí spolehlivostí, technickou vyspělostí, snadnou montáží a univerzálním použitím v nejrůznějších aplikacích.

Boj o vteřiny v automobilovém průmyslu

V dnešní úspěchané době je vyvíjen tlak, aby se vše vyrábělo rychleji, levněji a kvalitněji. Automobilový průmysl není výjimkou, spíše je jen první v řadě, kde je boj o vteřiny nejvíce znát.

Srovnání cykloidních a planetových převodovek

Přesné převodovky se často vyskytují v robotických a automatizačních aplikacích. Zde se etablovaly dva druhy převodovek - cykloidní a planetové. Kvůli odlišné koncepci převodovek musí konstruktéři pohonů v mnoha případech zvažovat dané přednosti i nevýhody pro stanovení optimálního řešení.

Výkonné řezné nástroje

Zajistit technicky a ekonomicky optimální provedení výrobního procesu vyžaduje, aby všechny složky uzlu obrábění byly připraveny a schopny splnit současné požadavky na zpracování progresivních konstrukčních materiálů.

Inovace pětiosého programu českého výrobce

MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený souvisle řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem.

Jít za svým přesvědčením

Steven M. Kille, prezident a výkonný ředitel DesignWerkes, zahájil své podnikání původně jako soukromý konstruktér. Později začal vyrábět zařízení pro zkoušky trvanlivosti. Zákazníci je používali k destrukčním zkouškám automobilových součástí, které vyráběl on i jiní dodavatelé. A nakonec se začal zabývat navrhováním, konstruováním a sestavováním složitých, elektromechanických subsystémů určených např. pro hybridní vozy hromadné veřejné dopravy. Je to muž vyznávající cestu propracovaných procesů, která jediná vede k udržení výrobních firem ve Spojených státech z dlouhodobého hlediska.

Šampión mezi výstružníky

Sázet na zcela nový nástrojový systém není vždy obvyklé. Pokud s tím má být zvýšena procesní spolehlivost a také řezné rychlosti, skrývá to přirozeně i určité nebezpečí. Firma Arburg v Loßburgu se toho přesto odvážila a při obrábění litiny pomocí výstružníku CircoTec RX od firmy Urma dosáhla pozoruhodných výsledků.

Inovace v konstrukci rovinných brusek

Rozšířeným názorem v průmyslové praxi je, že svět rovinných brusek je značně konzervativní a k žádným výrazným změnám v konstrukci a řízení těchto výrobních strojů za posledních dvacet let nedošlo. Smyslem tohoto článku je seznámit čtenáře s několika zajímavými technickými řešeními a inovacemi u rovinných brusek japonského výrobce Okamoto.

Příručka pro technology - Jak je to s řeznými silami?

V minulém čísle byl tento seriál zaměřen na obrobitelnost nerezových ocelí. Tento článek je zaměřen na řezné síly při obrábění kovů.

Materiálová řešení vodovodních fitinků

První část článku, která byla uveřejněna v minulém čísle, pojednávala o problémech s náhradou kovových součástí plastem a krípu, jako základního nedostatku termoplastů. V tomto čísle budou probrány možná řešení náhrady jinými materiály.

Energeticky účinná ložiska pro trvale udržitelná řešení

Snižte náklady! Zvyšte výkonnost stroje! Šetřete naše přírodní zdroje! Přestože se může zdát, že to jsou v podstatě nesplnitelné požadavky, skupina SKF dokázala na tuto výzvu odpovědět ložisky dvou výkonnostních tříd. Ložiska třídy SKF Explorer a energeticky účinná ložiska SKF E2 jsou nejen schopna tyto nároky splnit, ale i překročit všeobecná očekávání.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit