Témata
Reklama

Většinou jsou uváděny desítky technických "nej", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu.

Potřebujeme však opravdu vykonat 100 instrukcí za 3 µs? Co uživatel hlavně potřebuje, je, aby zařízení bez problémů fungovalo podle jeho představ. A to platí pro výběr řídicího systému, senzorů, pohonů atd. Pokud selže jedna část automatizační techniky, většinou se „zastaví“ celý systém.

Reklama
Reklama

Měření senzorem s přesností 0,5 mikronu

Programovatelné automaty (PLC) společnosti Panasonic Electric Works (PEW) na v podtitulku zmiňovanou rychlost reálně dosáhnou (řada FP2SH), ale je nutné se na výběr správné technologie podívat z většího nadhledu. Má dodavatel zkušenosti s oborem nasazení? Je systém rozšiřitelný s ohledem na naše střednědobé a dlouhodobé plány? Má dodavatel PLC v portfoliu komplexní nabídku automatizační techniky, jako jsou operátorské panely, senzory, pohony, zdroje, koncové spínače atd.?

KW2G – při osazení všech rozšiřitelných modulů dokáže měřit až 16 jednofázových okruhů.

Vzhledem k povaze nadnárodního dodavatele průmyslových řešení po celém světě má PEW zkušenosti s dodávkou řídicích systémů různých velikostí v mnoha průmyslových oborech. Nespornou výhodou je možnost „rozběhnout“ automatizační celky od jednoho výrobce bez neduhů vzájemné nekompatibility.

Spotřeba energií konečně na uzdě

Právě problematika úspor v oblasti spotřeby energií vedla Panasonic k vývoji široké nabídky zařízení Eco Power Meter a následného sofistikovaného zpracování naměřených dat. Snad nejlepší referencí je fakt, že Panasonic svá zařízení opravdu ve všech továrnách používá a naměřená data zpracovává celosvětově. Měřit lze výrobní linky, haly nebo dokonce konkrétní stroje. Jednotlivé měřicí body lze připojit k řídicímu systému přes RS485, prostřednictvím Ethernetu nebo bezdrátově a sledovat aktuální hodnoty. Hodnoty z nepřipojených měřicích míst lze přenášet prostřednictvím SD karty a společně pak data podrobit zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií.

PLC FP0R pro řízení jednoúčelových strojů či výrobních celků

KW2G se odlišuje od ostatních „měřáků“ možností využít rozšiřující moduly, pomocí nichž lze pak shromažďovat data z několika okruhů najednou. Pro komunikaci s dalšími zařízeními má Eco Power Meter rozhraní RS485 (Modbus RTU/Mewtocol) a pro rychlé připojení k PC je vybaven USB. Při osazení všech rozšiřitelných modulů dokáže měřit až šestnáct jednofázových okruhů. Zařízení může měřit elektrickou energii a paralelně sledovat pulzní vstup – měření spotřeby vody, páry, vzduchu atd. Dobrým příkladem je využití u kompresorů, kde sledováním spotřeby elektrické energie k m3 vyrobeného vzduchu můžeme při náhlé změně poměru předvídat závadu zařízení s velkou pravděpodobností.

Oči a uši řídicí jednotky

Bezpečnostní závory Panasonic nacházejí uplatnění nejen v náročném automobilovém průmyslu, ale ve všech oborech průmyslové výroby. V provozech, kde při obsluze obráběcích strojů může dojít ke zranění, patří ochrana prstů, rukou či paží nebo nohou mezi potřebný bezpečnostní standard. Řada SF4C představuje velice tenké bezpečnostní závory, a tak po montáži do prostupu „nekrade“ šířku a je zde stále dostatek prostoru pro zakládání výrobku či jakoukoliv další manipulaci. Další výhodou jsou uživatelsky nastavitelná červená a zelená LED světla vestavěná přímo do těla závory, která přinášejí okamžitou zpětnou vazbu o aktuálním stavu závory či aplikované funkci.

Minas A5 – servopohony pro ty nejnáročnější aplikaceKromě bezpečnostních závor a 3D skenerů je z široké nabídky možné vybrat senzory pro detekci přítomnosti, barvy, senzory měřicí, senzory elektrostatického náboje atd.

V oblasti měření jsou přesnost a kvalita senzorů klíčovými parametry, které ovlivní celé další zpracování. Pokud něco nezměříme nebo změříme nepřesně, chybu se nám nepodaří eliminovat sebelepším následným výpočtem. Příkladem přesného měřicího laserového senzoru s rozlišením 0,5 mikronu je HL-G1, který je k dispozici pro vzdálenosti 30, 50, 85 a 120 mm. Svými parametry, digitálním displejem, třemi digitálními výstupy a dvěma analogovými výstupy (4–20 mA, 0–10 V) je senzor prakticky ideální pro přesné průmyslové měření s vysokou mírou opakovatelnosti.

Automaty v několika hladinách

PEW má k dispozici PLC v několika řadách od FPe, které je možné jednoduše naprogramovat i prostřednictvím tlačítek na panelu přes modulární řadu FP0R, FPΣ a FPX až k nejvyššímu modelu FP2SH. Výběr vhodného PLC závisí na mnoha faktorech. Každopádně díky široké škále řídicích jednotek, rozšiřujících modulů a schopnosti komunikovat po kabelu či bezdrátově lze splnit téměř jakákoliv přání. V portfoliu jsou řídicí jednotky s reléovými i tranzistorovými výstupy (PNP i NPN), digitálními i analogovými vstupy a širokou škálou rozšiřitelných modulů. Právě vhodnou volbou modulů lze zajistit optimálně velký systém pro aktuální projekt. Řídicí jednotka FP2SH nemá žádné vstupy ani výstupy, a přesto použitím vhodných modulů lze dosáhnout systému obsluhujícího až 8 192 I/O. U některých řad jsou funkce polohování součástí základní jednotky, u jiných tuto funkci plní externí modul. Právě v modularitě je síla.

Samostatné operátorské panely

Panasonic byl iniciátorem a následně zakládajícím členem asociace PLC open, která jako první nastavila pevná pravidla pro principy programování programovatelných automatů. Tím je samozřejmě zaručeno, že vývojové prostředí FP Win Pro je plně kompatibilní se všemi mezinárodními standardy normy IEC 61131-3 (pro Windows 2000/XP/Vista/Windows7). Nikdy se nestalo a ani nestane, že by pro nový HW PLC bylo nutno pořídit finančně náročné nové vývojové prostředí. Vždy nové typy PLC se do systému postupně doplňují buď v nových verzích, nebo prostřednictvím upgradu a zpětná kompatibilita se staršími typy je vždy zachována.

PLC se instalují na lištu DIN v rozvodné skříni, a není tedy praktické, aby byl displej jeho součástí. Rozumnější je použít operá¬torský dotykový panel, který lze snadno pro¬pojit s PLC a který tak může být na snadno přístupném místě. Panely Panasonic řady GT a GN s krytím IP65 až IP67 do náročných průmyslových provozů se vyznačují dobrou komunikací s PLC PEW i jiných výrobců.

Servopohony od 50 do 5 000 W

Servopohony Panasonic série Minas A5 jsou standardně vybaveny funkcí „Bezpečné zastavení“ (STO = Safe Torque Off). Skutečnost, že bezpečnostní funkce jsou začleněny do servopohonu, umožňuje po vzniku bezpečnostního incidentu (spínač nouzového zastavení, bezpečnostní světelné závory, ochranné dveře atd.) jednodušší a rychlejší naběhnutí linky do normálního provozu. Servopohony Minas A5 najdou uplatnění v jakýchkoliv projektech včetně náročných aplikací v souladu s ČSN EN 61508, EN62061 a ISO13849-1.

Šestipalcový dotykový panel pro venkovní použití – GT32-E

S odezvou 2 kHz patří mezi nejrychlejší pohony této kategorie. Kromě svých pokročilých kontrolních funkcí je Minas A5 vybaven architekturou LSI, která umožňuje ultrarychlý provoz systému. Díky desetipólovému rotoru bylo dosaženo nízkého točivého momentu a velmi stabilní rychlosti.

Dvacetibitové ovládání (1,04 milionu pulzů na jednu otáčku) umožňuje mimořádně rychlé a přesné polohování a zajišťuje plynulejší provoz. Dále je možné využít automatické či ručně nastavitelné filtry pro eliminaci vibrací při zastavení stroje. S ohledem na zmíněné vlastnosti a rychlou odezvu jsou Minas A5 vhodné pro náročné aplikace v široké škále třeba i nepřetržitých provozů s důrazem na přesnost.

UV vytvrzování na bázi LED

V mnoha rozličných aplikacích jako třeba při výrobě relé, injekčních stříkaček, motorů, DVD, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů, se uplatní zařízení UJ30/35, kde je jako zdroj světla použita LED technologie. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/35 vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním odpadním teplem vyzařujícím do okolí, kratším časem vytvrzování díky lepšímu směrování světelného paprsku a provozem bez dodatečného chlazení i při nonstop nasazení. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována stabilita světelného paprsku s maximální odchylkou 2 % a maximální výkon (plynule nastavitelný) až do 12 800 mW.cm-2.

LED UV vytvrzování s výkonem 12 800 mW.cm-2K zařízení lze připojit až čtyři hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze je použít pro samostatné aplikace (k dispozici až deset metrů dlouhé kabely), nebo paprsky jednotlivých hlav vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu dvacet tisíc hodin čistého času. Aktuální projekty ukazují, že zařízení se hodí nejen do automatizované výroby, kde o spouštění jednotlivých vytvrzovacích hlavic se stará PLC s příslušnými senzory polohy, ale také do ruční výroby, kde si operátor spíná hlavice podle potřeby nožním či jiným spínačem.
Senzory tlaku s duálním displejem jako standard

PEW v oboru průmyslové automatizace nabízí komplexní řešení komponenty jedné značky. Jejich optimální možnosti propojení a komunikace vedou k úspoře času a tím i finančních prostředků jak při řešení celého projektu na klíč, tak při dodatečné integraci do stávajícího systému.

Výroba se nezrychlí, pokud jen jedna část bude „super moderní“. Bohužel to platí právě naopak. Celková produkce je závislá a přímo ovlivněna nejslabším článkem výrobního řetězce. Určitě ne všechny řídicí systémy musí zpracovat instrukci za 0,03 µs, ale určitě většina pracuje spolehlivě v široké škále aplikací po celém světě.

Panasonic Electric Works Czech

Luděk Barták

ludek.bartak@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 120317
Datum: 13. 03. 2012
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit