Témata
Reklama

Automatica 2012 letos již v květnu

Letošní veletrh automatizace a robotiky Automatica 2012 v Mnichově, již 5. největší světová akce oboru, se poprvé uskuteční v novém termínu od 22. do 25. května 2012.

Velkému zájmu vystavovatelů i návštěvníků o tři červnové společné veletrhy výstaviště Messe München již kapacitně nestačí, a tak bylo rozhodnuto uspořádat veletrh Intersolar 2012 samostatně v původním červnovém termínu a nově pořádat veletrhy Automatica 2012 a veletrh průmyslu keramiky a práškové metalurgie Ceramitec 2012 v květnu a obohatit je o nové speciální akce.

Reklama
Reklama

Letošní klima světového trhu automatizace a robotiky

Přestože dosud nejsou známa přesná čísla o vývoji světového trhu v oboru za rok 2011, lze podle předběžného odhadu uvést, že v něm bylo dosaženo rekordního růstu prodeje za 10,3 mld. eur, vyššího o 37 % proti roku 2010. Pokud bude úspěšně překonána krize eura, očekávají odborníci prolomení hranice 11 mld. eur.
Podle International Federation of Robotics (IFR) bylo v roce 2010 (v závorce odhad IFR za rok 2011) celosvětově dodáno 118 tis. (139,3 tis.) průmyslových robotických jednotek s průměrným ročním růstem prodeje 6 %. Kontinentální rozložení prodeje je nerovnoměrné s největším růstem v Asii. Jižní Korea se v roce 2010 s 23,5 tis. (24,5 tis.) prodanými roboty vyhoupla na 1. místo na světě a na rok předstihla Japonsko s 21,9 tis. (26,0 tis.) jednotek, které se vrátilo do čela v roce 2011. Prodeje v Číně vykazují rekordní růst s 15,0 tis. (19,5 tis.) a odhad 32 tis. v roce 2014. V Evropě bylo prodáno 30,6 tis. (34,7 tis.) jednotek, z toho 14,0 tis. (15,5 tis.) v Německu. Ve všech zemích střední a východní Evropy včetně Ruska bylo prodáno 2,5 tis. (3,7 tis.) jednotek, jen o málo více než v Thajsku – 2,45 tis. v roce 2010 a 3,1 tis. v roce 2011.

Graf 1 Světový prodej průmyslových robotů 1998–2011 v tis. jednotek (2011 odhad IFR). Pramen: International Federation of Robotics (IFR)

Stále roste zájem o aplikace v autonomní a servisní robotice. Jako hodnota růstu se uvádí 4 %, tedy asi dvoutřetinová proti průmyslové robotice. Největší růst zaznamenal obranný průmysl – o 45 %, především pro bezpilotní letadla a prostředky boje proti terorismu. V autonomní robotice představuje největší prodej dojicí robotika, se 4 200 jednotkami je to téměř třetina profesionálních servisních robotů. Výrazně rostou aplikace medicínských robotů, ročně o 14 % a s hodnotou 1 361 mil. USD, pro chirurgii a terapeutiku při vysoké průměrné ceně jednotky 1,5 mil. USD. Ze servisní robotiky s nízkou sériovostí, ale vysokou jednotkovou cenou jsou to zejména demoliční, záchranné a bezpečnostní roboty, roboty k likvidaci výbušných náloží a pro práci pod vodou. Vznikají prototypy vysoce sofistikovaných personálních robotů pro osoby s  postižením, např. podávacích robotů (mj. Fraunhofer IPA a Schunk).

Graf 2 Použití průmyslových robotů podle výrobních oborů v roce 2010 Pramen: International Federation of Robotics (IFR)

Hlavními motory zotavení po roce 2009 byly automobilový průmysl, elektrotechnický a elektronický průmysl. Styčným bodem je výroba baterií pro elektromobily, kde např. v Německu by měla být podle studie programu OPTUM prolomena milionová hranice prodeje v roce 2022 a v roce 2030 dosažen podíl na trhu všech vozidel asi 14 %. Významnými aplikačními oblastmi v elektronice jsou výroba a montáž plochých televizorů, dotykové obrazovky a displeje OLED. Společným tématem potravinářského a nápojového průmyslu je aplikace robotů při plnění a balení. U farmaceutického průmyslu s vysokým stupněm inovací, avšak nízkou robotizací k tomu přistupuje automatizace celých budov Building Automation Systems (BAS), např. pro ultračisté prostory bez virů a bakterií ve výrobě vakcín.

Stupeň světové automatizace představuje hustotu asi 50 robotů na 10 000 pracovníků, kde nad průměr vysoce vynikají Japonsko, Jižní Korea a Německo s hustotou mezi 250 až 300. Český průmysl je s hustotou 37 hluboko pod průměrem; ještě níže se pod hodnotou 20 pohybují velcí světoví výrobci, jako je Čína, Indie a Rusko. Přesnější obraz zde může poskytnout doprovodný program nastávajícího veletrhu.

Automatica 2012 a doprovodné akce

Klíčovými obory nomenklatury jsou montážní a manipulační technika, robotika a průmyslové zpracování obrazu. Souvisejícími obory jsou polohovací systémy, technika pohonů, senzorika, ovládání, zabezpečovací a napájecí technika.

Obr. 1 Roboty, jako na snímku dvouramenný robot Motoman DA-20 při zakládání obrobků do vertikálního obráběcího centra Chiron FZ 15 K, zvyšují výkon bezobslužného obrábění. Foto: Motoman

Novou doprovodnou akcí je speciální přehlídka Automatizovaná výroba kompozitů, věnovaná výrobě vláknových kompozitů mj. pro větrnou energii, automobily a letectví. Další speciální přehlídkou je Výroba baterií pořádaná spolu s VDMA a RWTH Aachen s vizualizací celé výroby, od testování až po konečnou montáž.
V letošním roce se Automatica 2012 po šesti letech termínově sešla s 12. světovým veletrhem keramiky a práškové metalurgie Ceramitec 2012. Ve čtyřech pavilonech se na něm představí stroje a zařízení pro hrubou a jemnou keramiku, žáruvzdornou keramiku a technickou keramiku, žáruvzdorné materiály, pece a zkušební technika.

Obr. 2 Personální robot Schunk AmaRob, vyvinutý v evropském programu ECHORD, dovolí v budoucnu zlepšení života těžce postiženým osobám. Foto: Schunk

Českou a slovenskou účast vystavovatelů i návštěvníků na obou veletrzích organizuje oficiální zastoupení Messe München v ČR a SR brněnská firma Expo-Consult+Service, www.expocs.cz. Zajišťuje hromadné i individuální zájezdy se zvýhodněnými vstupenkami a s ubytováním v blízkosti výstaviště.

Alexandr Abušinov

abusinov@seznam.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 120318
Datum: 13. 03. 2012
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

Související články
EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit