Témata
Reklama

Revoluce v rychlosti a flexibilitě

Fanuc před nějakým časem doplnil svoji širokou řadu robotů také o roboty s paralelní kinematikou. Na předváděcím dni skvěle představil Fanuc své roboty přímo v akci.

Tzv. „Genkotsu“ (jap. pěst) roboty představují modely M-1iA a M-3iA ve variantách se čtyřmi nebo šesti stupni volnosti. Paralelní kinematika ze svého principu umožňuje daleko rychlejší pohyby než sériová, používaná u našich dobře známých robotických „ramen“. FANUC z tohoto konceptu vytěžil maximum hlavně vyvinutím jedinečného zápěstí pro větší flexibilitu pohybu.

Reklama
Reklama

Vysoká nosnost

Větší roboty M-3iA dokážou manipulovat s nosností až do 6 kg, což otevírá daleko větší možnosti pro zvyšování produktivity použitím vícenásobného chapače. Ve variantě s kompaktním zápěstím a šesti osami dokáže flexibilně otáčet sebrané výrobky a eliminuje tak další složité mechanické prvky v systému. U modelu M-1iA, který je jedinečný svým konceptem, otevřel FANUC další možnosti v aplikování robotů při manipulaci s drobnými díly do 0,5 kg (max. 1 kg jako softwarová opce).
Robot M-1iA je již od počátku navržen tak, aby nahradil nebo doplnil lidskou práci ve výrobních linkách. Má kompaktní rozměry – jeho zástavbová šířka odpovídá šíři lidských ramen a jeho rozsah pohybu rozevřené lidské ruce. Díky své konstrukci nezasahuje do vedlejšího pracovního prostoru, a tak dokáže bezpečně pracovat i v těsné blízkosti člověka.

Obr. Robot M-1iA při třídění barevných tablet

Manipulace s malými díly

Nový M-1iA je lehký a kompaktní robot navržený pro manipulaci s malými díly, vysokorychlostní sbírání a různé montážní aplikace. Jeho unikátní konstrukce využívající paralelní kinematiku poskytuje podstatně vyšší možné rychlosti a lepší opakovatelnost v porovnání s konvenčními průmyslovými a montážními roboty.
Robot M-1iA se vyrábí ve dvou variantách, jež jsou využitelné pro spoustu aplikací a mohou být instalovány různým způsobem. Šestiosá varianta M1iA/0,5A disponuje tříosým zápěstím, které je extrémně flexibilní a univerzální v porovnání s tradičními Scara roboty. Varianta se čtyřmi osami nabízí rychlost až 3 000 stupňů za sekundu a je ideální pro vysokorychlostní sbírání a balení. Pro tyto roboty se navíc nabízejí tři různé způsoby montáže, kde v základní variantě je pouze robot, dále je možná varianta s montáží na stůl a s integrovaným podstavcem a třetí variantou je montáž robotu s upevněním na strop nebo pod úhlem.
Novinka od FANUCu vážící od 14 do 17 kg má velice kompaktní rozměry a dovoluje využití robotu i na malém prostoru. Šestiosý design umožňuje podávání dílů i ze strany nebo pod úhlem přímo do pracovní zóny a tím zvyšuje využitelnost svého pracovního prostoru. Díky flexibilní montáži a nízké hmotnosti je možné využít robot samostatně anebo jej integrovat do stroje.

Čím se odlišuje od ostatních robotů?

Nový Fanuc M-1iA díky svým vlastnostem mění pohled na zažitý způsob využití robotizace – z drahé a prostorově náročné záležitosti na snadnou a rychlou automatizaci výroby šetřící náklady a zároveň v současné době tak cenný výrobní prostor s možností integrace mezi pracovníky výroby.

Obr. 2 Možné způsoby uplatnění: montáž drobných dílů nebo elektronických součástek; sbírání a třídění, také za pomoci vizuální kontroly; manipulace s drobnými díly do 1 000 g; operace na manuálních linkách – kontrola, rework, třídění atd.; pájení, šroubování, odjehlování plastových dílů; etiketování a značení produktů.

Paralelní kinematika není novinkou v oblasti průmyslové automatizace, nicméně její využití v šestiosém provedení integrovaném do jediného celku spolu s možností adaptivních systémů jako například iRVision, nebo ForceSensing je unikátní a nemá na současném trhu přímou konkurenci. Nespornou výhodou jsou minimální náklady na oživení takového zařízení, protože pro většinu aplikací je M-1iA z větší části skoro hotový All-in-One produkt, který podle požadavků může obsahovat veškeré SW a HW opce. Není nezbytně nutné hledat a složitě integrovat produkty třetích stran do systému.

Vizuální adaptivita

Výkonný řídicí systém R-30iA Mate s integrovaným iRVision systémem dokáže doplnit rychlost a flexibilitu tohoto robotu o vizuální adaptivitu. K řízení je možné připojit i 6D Force sensor – senzor síly pro velmi jemné oprace montáže, odjehlování apod.

FANUC Robotics Czech se rozhodl úspěšný model M-1iA představit české odborné veřejnosti podrobněji než doposud a pomoci zdejším firmám využít v zahraničí ověřené know-how. V ukázkách praktických aplikací představil kombinaci robotů z rodiny M-1iA s vizuálními systémy. Z aplikací byly předvedeny: vysokorychlostní třídění tablet podle barev, vysokorychlostní sbírání nástrojových břitů z běžícího dopravníku nebo přesná montáž pinů průmyslového konektoru.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

www.FANUCrobotics.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 120339
Datum: 13. 03. 2012
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Průmyslová automatizace pro výrobní linky

Bez automatizace řídicích systémů si dnešní průmysl už nelze představit. Inovativní řídicí systémy pomáhají firmám získávat nové zakázky a posunují je krok před konkurenci. V automobilovém průmyslu platí toto rčení dvojnásobně.

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Související články
Robot - pomocník s lidskou tváří

Následující tři dílčí články představují roboty v rozličných uplatnění a to nejen v rámci výroby v automatizovaném proces, jak jsme byli doposud zvyklí.. Ještě v době nedávno minulé pohled na robot v podobě lidské bytosti byl záležitostí science fiction, nyní se stává běžnou realitou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová technika a automatizace šetří čas i náklady

Výrobky musí být často obrobeny, označeny logem nebo opatřeny popisem. K tomu se pou-žívají automatizované laserové výrobní systémy. Mnohostrannost použití laserů skýtá spolu s automatizací procesu obrábění a montáže velké výhody nejen ve velkosériové výrobě.

Automatizace bez zbytečných limitů

Většinou jsou uváděny desítky technických "nej", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu.

Novinky na veletrhu Amper 2012

Společnost Siemens se zúčastní 20. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper, který se uskuteční od 20. do 23 března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Aplikace průmyslového robota

Firma Denso Manufacturing Czech nedávno rozšířila svůj strojní park o nové pětiosé centrum Hermle C 250, které obsluhuje průmyslový robot Zerobot 100V, jehož výrobcem je německá firma Zeroclamp. Robot dodala a nainstalovala firma Grumant.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit