Témata
Vydání #7,8
Červen 2013Téma měsíce

Pneumatické a hydraulické prvky, Čerpadla a armatury

Servis a údržba výrobních provozů, Maziva, technické oleje, Zabezpečení jakosti výroby

Články

Servis

Výkonný jako obr, žíznivý jako vrabec

V novém nepravidelném seriálu časopisu MM Průmyslové spektrum jsme se rozhodli pro vás otestovat automobily, které by podle našeho názoru mohly být užitečné jak pro firmy, tak pro jednotlivce či vzdělávací zařízení. Jako první přišel na řadu nejmenší furgon německého výrobce - Mercedes-Benz Citan.

Na čínském trhu buďme trpěliví

Receptů na vytvoření úspěšné výrobní firmy existuje celá řada. Nejvíce se jich pak dozvídáme od konzultačních firem, jejichž představitelé vždy dobře vědí, jakými kroky se k tíženému stavu dostat, ale sami se na tuto cestu nikdy nevydali. Máme-li pak podívat po konkrétním příkladě, jak se to má dělat, zamiřme do jesenických podhůří, konkrétně města Šumperk, kde parta nadšenců kolem ředitele ing. Petra Beneše, MBA dokázala své ideje zrealizovat do podoby firmy světového renomé. Od 1. června 2013 se Petr Beneš stal prezidentem společnosti Pramet - Safefy - Impero.

Sázka na design, díl 6.

Dnešní díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, se obrací na mladou generaci. Je spolupráce výrobců s designérským školstvím filantropie nebo vypočítavost? Ani jedno. Přesto stojí za to.

Plastikářský svět míří do Düsseldorfu

Veletrh K 2013 představí nejčerstvější inovace v oblasti produktů, technologií a služeb v oblasti zpracování plastů a kaučuku. Zájem vystavovatelů je obrovský a všech 19 hal na výstavišti v Düsseldorfu bude plně obsazených.

Nová továrna na řešení

V květnu tohoto roku zahájila svou činnost SKF Solution Factory v polských Katovicích a stala se se tak novým přírůstkem ve stejnojmenné celosvětové síti. Spíše než o výrobní závod se jedná o servisní středisko, které svým zákazníkům ze střední a východní Evropy poskytuje služby a řešení v oblasti pěti technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika.

Výlet do jaderné Techmánie

Ptáte se, kde leží tajemná Techmánie, a co vás tam čeká? Najdete ji v Plzni a budete ve společnosti milých a chytrých lidí odhalovat přírodní zákony zábavnou formou. Cílem Techmania Science Center je podnítit zájem veřejnosti o vědu a techniku a inspirovat k výzkumným aktivitám. Od začátku června se píše v Techmánii příběh jaderné energie.

Neobyčejný dar designérské intuice

Kvalita designu souvisí s imaginací, citem pro proporce a materiál, vysvětluje studentům docent akademický sochař Alexius Appl. Jeho autorská tvorba je zaměřena především na průmyslový design a užitné umění, kde sleduje funkčnost a estetickou úroveň produktu včetně ekonomického, ekologického a sociologického kontextu.

Vysoký standard ruské Metalloobrabotky

Moderní veletržní areál v srdci pulzujícího města, rostoucí počet návštěvníků, vystavovatelů i obsazené plochy. Jednoznačně největší a nejkvalitnější oborově zaměřená akce v Rusku. 14. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu Metalloobrabotka se konal v areálu moskevského Expocentra.

Konference o bezpečnosti jaderných reaktorů VVER

V podmoskevské oblasti Podolsk v Ruské federaci se uskutečnil na konci května 8. ročník vědecké a technické konference s názvem Bezpečnost jaderných elektráren s reaktory VVER. Hlavním organizátorem byla společnost OKB Gidropress, která má bohaté zkušenosti s výzkumem i výrobou zařízení pro jaderné elektrárny, založené na technologii tlakovodních reaktorů VVER. Jakožto jeden ze tří členů česko-ruského konsorcia hraje důležitou roli v tendru na dostavbu Temelína.

Odborný seminář na téma obrábění

Na začátku června se konal odborný seminář na téma obrábění s názvem "Vy víte co, my víme jak", který pořádaly společně firmy Mazak, Seco Tools a GibsCAM. Výhodou těchto seminářů je celkový souhrn informací o obrábění.

Výroba strojů v čínském pojetí

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Co se skrývá za značkou? Buggati, Citroën, Ferrari

Další díl našeho seriálu navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek.

Konstrukční a designérské projekty na ZČU v Plzni

Celá řada studentských projektů na vysokých školách je realizována s úmyslem zapojit aktéry do reálných situací, se kterými se následně setkají v praxi. Některé z nich však mají tu smůlu, že z mnoha důvodů skončí dříve, než si autoři mysleli, jiné mají díky své promyšlené koncepci potenciál existence a rozvoje na mnoho let dopředu. To je případ interdisciplinárního týmu vyučujících vedeného profesorem Hosnedlem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pojďme se společně na projekty podívat a zjistit co stojí za jejich úspěchem.

Laserové technologie ústavů FG

Pod zkratkou FG se skrývá označení pro německou Fraunhofer Gesellschaft s 66 oborově zaměřenými ústavy aplikovaného výzkumu. Na veletrhu laserové techniky Laser - World of Photonics 2013 v Mnichově patří tradičně mezi přední vystavovatele a i když značná část expozice je věnována laserům v komunikační a sdělovací technice, projekci, medicíně a zčásti i bezpečnosti, najde se vždy v podání alespoň tří ústavů, Institutu für Lasertechnik ILT, Institutu für Werkstoff- und Strahltechnik IWS a Institutu für Pruduktiontechnologie IPT dost zajímavých průmyslových laserových technologií, které mohou inspirovat i naše uživatele.

Ultrakrátké pulzy na Laser - World of Photonics

Květen letošního roku byl po dvou letech opět dějištěm tradičního mnichovského veletrhu Laser - World of Photonics a ukázkou toho, kam vývoj v této oblasti pokročil. Podle statistik švýcarské Optech Consulting dosáhl obrat na trhu průmyslových laserů v roce 2012 sice objemu 7,9 miliard euro, tedy o 9 % více než v předchozím roce, ale tento ukazatel je třeba do jisté míry korigovat kurzovními změnami, ke kterým došlo v tomto roce při poklesu hodnoty eura jak vůči US dolaru, tak i hlavním asijským měnám. Co je ale podstatné pro uživatele laserových technologií, je další vývoj těchto technologií ve smyslu zdokonalování technických parametrů a efektivnosti systémů.

Integrovaná prevence a omezování znečištění

V souvislosti se závazným termínem transpozice směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích do národní legislativy byl přijat zákon č. 69/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení 19.3.2013.

Bezpečnost a rizika strojních zařízení, část 3

Již poslední díl našeho seriálu o "novém přístupu" k zajištění bezpečnosti strojních zařízení se zabývá oblastí managementu rizik. Jednotlivé kapitoly odhadují jeho míru, dále dávají návod na jeho vyhodnocení a závěrem pak předkládají tři kroky ke snížení rizika.

Seminář o obrábění hliníkových slitin

V závěru května se v Technologickém centru Mazak v Říčanech-Jažlovicích konal seminář na téma Nejnovější trendy v obrábění hliníkových slitin, který ve spolupráci s firmou Mazak uspořádala společnost Walter CZ.

Komerční příloha

Monitorování činnosti kompresorů

Inteligentní monitorovací systém Smartlink byl vyvinut společností Atlas Copco pro efektivní monitorování činnosti kompresorů a prevenci před nenadálými poruchami.

Hydrostatická vedení obráběcích strojů

Hydrostatická vedení jsou jedním ze základních typů kluzných vedení, jejichž rozmach použití v oblasti výrobních strojů nastal především v sedmdesátých letech minulého století. Výrobci obráběcích strojů tato vedení nasazují tam, kde je potřeba konat pohyby s minimálním polohovacím krokem, s vysokou přesností, únosností, tuhostí a tlumením.

Hydraulický systém klikujícího autobusu

O tom, že průmyslová hydraulika nemusí být vždy jen nudným řemeslem, svědčí i zkušenosti společnosti Glentor, jejíž pracovníci se při své práci často setkávají s neobvyklými aplikacemi například v divadelní technice, v zoologických zahradách nebo při sportovních akcích.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Máte rádi stavebnice?

Příkladem jedné z průmyslových stavebnic jsou ventilové a instalační terminály firmy Festo. Ventilové terminály jsou na trhu již téměř patnáct let. Na počátku jejich existence mnozí pochybovali, že si najdou své zákazníky, ale vývoj cen za práci je neúprosný, a tak dnes již nikdo nepochybuje o jejich výhodnosti, o úsporách času a námahy, které přinášejí, přestože pořizovací náklady jsou samozřejmě vyšší než u jednotlivých ventilů.

Úsporný a výkonný kompresor

Společnost Atlas Copco představila nový energeticky úsporný kompresor s vysokou výkonností GA 250, který je prvním představitelem nové řady šroubových kompresorů se vstřikem oleje řady GA 160+ 315.

Pro bezpečný provoz hydraulických zařízení

Výrobky společnosti Argo-Hytos zajišťují nejen bezpečnost, ale navíc jsou natolik inteligentní, že chrání hydraulický systém i v případě nesprávné obsluhy.

Pneumatické prvky v medicínské technice

S pneumatickými prvky a komplexním zákaznickým řešením pro vzduch přichází na trh divize Lin-Tech společnosti Hennlich, která na českém trhu výhradně zastupuje německou společnost Mader. Odběrateli těchto produktů přitom nejsou jen firmy z obvyklých průmyslových odvětví, jakými jsou automobilový průmysl, strojírenství nebo potravinářství, ale také z oblasti zdravotnictví a zdravotní techniky.

Hydraulický upínací systém s vysokou dynamikou

Článek popisuje konstrukci a počítačovou optimalizaci hydraulického agregátu pro upínání tyčí na pásové pile. Zvláštností je vysoká frekvence řezání přířezů a tím i vysoké požadavky na dynamiku systému.

Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Pneumatické komponenty pro průmysl

Firma Norgren je výhradním dodavatelem pneumatických prvků a automatizačních systémů této značky v České republice a na Slovensku.

Hydraulický pohon s otáčkově řízenými čerpadly

Vysoká úspora energie při dodržení maximální funkcionality a s použitím osvědčených bezpečnostních prvků: tyto požadavky na nové řešení pohonu ohraňovacího lisu dokázal Rexroth realizovat s pomocí hydraulického pohonu s otáčkově řízenými čerpadly - Sytronix. V závislosti na charakteristice cyklu lze při tomto řešení dosáhnout až padesátiprocentních úspor energie. Toto řešení předčí svou dynamikou i přesností většinu pohonů používaných u ohraňovacích lisů.

Ovládání průtoku vody

WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

Trendy

Výzvy pro inovativní metody měření a diagnostiky

Když se na začátku milénia utvářela ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT v Praze, Fakultě strojní skupina měření a diagnostiky, netušili jsme, že naším chlebem nebudou jen obráběcí stroje, jejichž konstrukci jsme na Fakultě strojní studovali, ale že nás čas zavede i do odvětví na hony vzdálených našemu oboru.

Spolehlivost strojů vyjádřená normou ASTM D7843

Olej je zásadním, ale velice často opomíjeným a přehlíženým konstrukčním prvkem strojů. Přitom kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na spolehlivost a produktivitu strojů.

Vytápění průmyslových prostor sálavými topidly

Velké průmyslové prostory (výrobní haly, sklady…) musejí kromě požadavků na účel jejich využití splňovat i požadavky na dostatečný komfort práce (zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012; úplné znění zákona č. 262/2006 Sb.). Takovými požadavky rozumíme dostatečné osvětlení, přiměřenou hlučnost, prašnost a v neposlední řadě také požadavky na tepelnou pohodu (ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí).

Rukavice s chemickou ochranou

Chemická rizika se neomezují jen na chemický průmysl. Mnoho uživatelů v různých odvětvích musí čelit chemickým rizikům při manipulaci s více či méně agresivními produkty, jako jsou oleje, kyseliny, rozpouštědla aj.

Výbuch oblouku a úraz elektrickým proudem

Přechodové jevy nejsou jediným zdrojem případného zkratu a výbuchu oblouku. Podobný sled situací může způsobit i jeden z nejobvyklejších způsobů nesprávného použití ručních multimetrů.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Jak zpracovat plán kontroly a údržby

V České republice je v provozu vedle velkých zpracovatelských průmyslových celků také překvapivě velké množství celků středních a malých. Dostupné statistiky hovoří o desítkách tisíc podnikatelských subjektů, které provozují technické celky ve zpracovatelském průmyslu. Pro všechny tyto celky, bez ohledu na jejich velikost, složitost, nebo stáří platí jedna základní skutečnost. Jejich porucha může v důsledku znamenat zastavení produkce se všemi důsledky.

Časté chyby v údržbě ventilátorů

Takřka všechny společnosti provozující nějakou výrobní technologii si uvědomují význam údržby a její vliv na přímou výkonnost podniku. Věnují proto nemalé úsilí na její odpovídající zajištění. Materiálem, respektive náhradními díly počínaje, investicemi do zvyšování kvalifikace zaměstnanců konče. Dříve naprosto převažující reaktivní způsob řízení je dnes krok za krokem zatlačován systémem prediktivním, přičemž rozvoj moderních technologií umožňuje přejít o stupeň výše, a to do oblasti údržby proaktivní. Preventivní metoda, kdy se vyměňuje vše za určitý časový úsek bez ohledu na reálnou potřebu, ustupuje pomalu ze scény. Jejím umíráčkem je neúměrně vysoká cena.

Nové modely odlučovačů aerosolů

V nedávné době oznámil přední evropský výrobce dynamických odlučovačů olejové mlhoviny a emulzních aerosolů, firma Filtermist International. z Velké Británie, poměrně velkou inovaci ve svém portfoliu výrobků - na trh přichází řada odlučovačů serie S.

Výroba

Efektivní výroba malých dílů na dlouhotočných automatech

Možnosti výroby na soustružnických automatech se v posledních letech zřetelně rozšířily. Bylo to umožněno novými provedeními kinematiky strojů a novými technologiemi, díky nimž je dnes možné na těchto strojích vyrábět vysoce komplexní díly. To však klade stále rostoucí požadavky na nástrojové systémy.

Řešení tepelných deformací obráběcích strojů

Jsou Vám blízké následující zásady? CNC obráběcí stroj je třeba po zapnutí nechat zahřát. Po přerušení výroby (výměna otupených nástrojů, svačina) je nutné následující obrobek přeměřit a případně udělat korekce. V zimním období je nutno kontrolovat výrobu častěji. Pak vězte, že za nimi s největší pravděpodobností stojí tepelné deformace!

Stopková fréza z plastu - vrták pro zubaře

Zdá se, že by nás vrtání zubu mohlo méně bolet. Nové vrtáky z plastu totiž díky svým materiálovým vlastnostem vrtají pouze vrstvy kazu, nikoliv zdravou a tvrdou zubovinu neboli dentin, na níž se otupují.

Příručka pro technology: Dynamické frézování - využití kompenzačního přístupu

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně záležitostí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a řezných podmínek).

Výkonné ruční snímače čárového kódu

Společnost Cognex Corporation modernizovala svou řadu průmyslových ručních snímačů čárového kódu DataMan 8000. Výsledkem je významné zvýšení výkonu v oblasti spolehlivosti a rychlost čtení.

Vyšší výkon při nižších nákladech

Energetická účinnost výrobních strojů a zařízení se dostává stále více do centra pozornosti. To je určitě důvod, proč je stále více tryskacích zařízení vybavováno turbínami Rösler Long Life Rutten - umožňují totiž energetické úspory až 25 %.

Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit