Témata
Reklama

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Glentor se dlouhodobě zabývá vlastní výrobou hydraulických prvků a agregátů, opravami a servisem hydraulických prvků a zařízení, a dále obchodní činností doplněnou kvalifikovaným poradenstvím v oboru hydrauliky a pneumatiky. Glentor také vystupuje na českém trhu jako autorizovaný obchodní zástupce několika zahraničních firem.

Reklama
Reklama
Sídlo společnosti

Firma je členem odborné sekce Hydraulika a pneumatika při České strojnické společnosti, která je současně řádným členem Evropské komise pro hydrauliku a pneumatiku CETOP. Je také držitelem řady technických certifikátů dokládajících technickou a kvalifikační způsobilost pro dodávky do náročných odvětví včetně hlubinné těžby surovin, železniční dopravy, autobusové přepravy osob i chemického a plynárenského průmyslu. Samozřejmostí je pravidelná certifikace firemního systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Výrobní program

Aktivity společnosti se dělí do tří skupin. První je vlastní výrobní program, který zahrnuje výrobu konstantních hydromotorů a čerpadel, výrobu speciálních hydraulických agregátů pro mobilní stroje i průmyslové účely a dále výrobu náhradních dílů k těmto produktům. Tato část představuje zhruba 25 % z celkového obratu. Druhou čtvrtinu tvoří běžná obchodní činnost s hydraulickými prvky. Bronislav Zelinský, ředitel společnosti Glentor, říká: „U firem našeho zaměření je celkem běžné, že kromě nabídky svých vlastních výrobků a dodávek ucelených technických řešení hydraulických systémů, včetně jejich uvedení do provozu u finálního zákazníka, také obchodujete s jednotlivými prvky, které se v těchto systémech používají. Takže i my obchodujeme s hydraulickými prvky širokého rozsahu. V této oblasti jsou rozhodující technické znalosti oboru i jednotlivých prvků, abyste byli schopni se zákazníkem kvalifikovaně komunikovat, správně definovat prvek vhodný pro požadovaný účel, případně nabídnout vhodnou alternativu.“

Výrobní prostory

Třetí, objemově nejvýznamnější aktivitou firmy zůstává opravárenská a servisní činnost, která tvoří polovinu a někdy i více z celkového obratu firmy. „V největší míře se zabýváme opravou hydrostatických převodníků, ventilové techniky, filtračních zařízení a také agregátů mobilních a průmyslových strojů. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou firmy ze stavebního průmyslu, zemědělské techniky, těžkého průmyslu, válcovny, ocelárny a velkým zákazníkem jsou hlubinné doly OKD na severu Moravy, kde zajišťujeme pohotovostní službu s výměnou prvků v případě potřeby i v nepřetržitém režimu,“ dodává Zelinský.

Výjimečnost servisní činnosti

V oblasti vlastní produkce firmy probíhá kompletní výrobní cyklus až po závěrečné odzkoušení výrobku v prostorách firmy v Praze. Pan Zelinský říká: „Glentor představuje mezi malými a středními firmami určitou výjimku tím, že stále disponuje vlastní výrobní základnou a schopností vyrobit kompletní strojírenský výrobek, jakým je hydromotor či čerpadlo, a přitom neztratil možnost pružné reakce v opravách a servisu, kde čas mnohdy hraje rozhodující roli.“ V servisní činnosti je výjimečný rozsah prvků, které je firma schopna opravovat. Společnost má uzavřeny servisní smlouvy s řadou světových výrobců. Zelinský k tomu dodává: „Smlouvy nás opravňují k provádění oprav a seřizování prvků za přesně stanovených podmínek jednotlivými výrobci a s personálem, který je u výrobce vyškolen. Jedná se většinou o opravy prvků po uplynutí záruční doby, ale u vybraných výrobců jsme oprávněni provádět i záruční opravy. Tuzemský zákazník tak šetří čas i peníze, které by posouzení a případné provedení záruční opravy u zahraničního výrobce jinak vyžadovalo.“ Za nejdůležitější však Zelinský považuje skutečnost, že technické vybavení firmy umožňuje přezkoušení každého opraveného prvku a porovnání naměřených hodnot s charakteristikami uváděnými originálním výrobcem před jeho zpětným předáním konečnému zákazníkovi. Ten pak přebírá po opravě prvek s protokolárním ověřením, že prvek splňuje dané parametry uvedené výrobcem a na opravu se vztahuje platná záruka. Po technické stránce je firma vybavena moderními obráběcími centry, optickým měřicím pracovištěm Mitutoyo a řadou zkušebních pracovišť, zejména pak moderním zkušebním a testovacím zařízením řízeným počítačem a pracujícím v energeticky úsporném režimu – Dyntest. Technická kancelář společnosti pracuje s podporou moderních informačních technologií a využívá k projektování a vývoji jednotlivých prvků i celých systémů softwarové produkty odpovídající soudobým požadavkům oboru i finálních zákazníků.

Hydraulická zkušebna Dyntest

Lidský kapitál

Firma disponuje třiceti zaměstnanci ve dvou lokalitách, a sice v sídle firmy v Praze-Hostivaři, kde jsou umístěny hlavní výrobní a zkušební kapacity a v Ostravě-Vítkovicích, kde je servisní středisko pro obsluhu hlavních zákazníků v tomto průmyslovém regionu. Většina zaměstnanců pracuje v oboru hydraulických systémů prakticky celý profesní život, u mnohých v řádu desítek let. Přes získané zkušenosti však firma nezanedbává otázku trvalého odborného vzdělávání a také výchovu mladých odborníků, tolik potřebných pro budoucí rozvoj firmy. „Trvalé vzdělávání a sledování novinek v oboru je jedním z nutných předpokladů k udržení a zlepšení pozice firmy na stále náročnějším trhu a to platí pro jakýkoliv obor podnikání,“ dodává k tomu Zelinský. V tomto smyslu jsou cenným zdrojem informací i pravidelné semináře pořádané asociací CAHP.

Vize do budoucna

Firma působí na trhu již osmnáct let a začínala jako malá servisní firma, která vyráběla malý okruh produkce. Ředitel Zelinský k tomu říká: „Dnes se stále více pouštíme do vlastních návrhů celých hydraulických systémů, rozšířili jsme řady zaměstnanců o další technické pracovníky, budujeme vlastní technickou kancelář a projekci hydraulických systémů a snažíme se čím dál více nabízet zákazníkům ucelená komplexní řešení šitá na míru. Specializace postupuje napříč obory a zákazníci stále více očekávají na dodavatelské straně partnera, který jim jejich požadavky zajistí komplexně tak, aby se oni sami mohli více soustředit na obor, v němž sami působí.“

Blok tlumení kloubového autobusu

Za výrazné vykročení v tomto směru dalšího rozvoje je možné považovat loňské začlenění společnosti Glentor do celosvětové distribuční sítě firmy Eaton Corporation jako autorizovaného partnera pro hydrauliku v České a Slovenské republice s certifikací Eaton System Partner. Kromě distribuce, servisu a oprav prvků tohoto světového výrobce tak může Glentor s jejich výrobky nabízet i ucelená systémová řešení, a to včetně řídicích elektronických funkcí.

Kam směřují dodávky

Zákazníky dodávek hydraulických systémů lze najít úplně ve všech oborech. Pan Zelinský dodává: „Největšími zákazníky Glentoru jsou společnosti z oboru strojírenství, těžkého průmyslu a obecně dobývání nerostných surovin. Dodáváme vlastní produkci i do tak náročných oborů, jakými je například výroba kloubových autobusů pro hromadnou městskou dopravu.“ V servisní a opravárenské činnosti jde nejčastěji o stavební firmy a zemědělskou i lesní techniku. Většina oprav se provádí přímo ve výrobních kapacitách firmy, ale některé drobnější servisní zásahy provádí servisní technici i přímo na místě. U některých dlouhodobých zákazníků není výjimkou rámcová dohoda, kdy Glentor drží skladem vytipované nové nebo již předem opravené prvky pro servis výměnným způsobem.

Pohon ventilátoru chlazení lokomotivy„Glentor se dnes, po letech budování pozice na trhu a profilování výrobního programu, více než kdy předtím zaměřuje na svůj budoucí růst a vyhledávání nových možností, jež obory hydrauliky i pneumatiky přinášejí. Více než doposud budou budoucí zákazníci vyžadovat takový přístup k řešení jejich požadavků, který jim přinese nejen moderní a spolehlivá technická řešení, ale také komplexní záruční i pozáruční servis, s nímž má právě naše společnost dlouholeté cenné zkušenosti,“ domnívá se Zelinský. A že taková práce je nejenom náročná, ale může přinášet i radost, o tom svědčí občasné „odskočení“ firmy z průmyslové problematiky k čisté zábavě – jako například v loňském olympijském roce, kdy společnost Glentor dodala hydraulický systém pro pohon známého „klikujícího“ autobusu, který si světová sportumilovná veřejnost mohla prohlédnout před Českým domem v Londýně v průběhu celých 30. letních olympijských her a který stále občas „cvičí“ na Jižním Městě v Praze.
Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130748
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Související články
Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Praha přivítala jubilejní 25. ročník Mezinárodní konference Hydraulika a Pneumatika

Dne 8. a 9. června 2022 se na dosah od Karlova mostu v sídle České strojírenské společnosti konal jubilejní již 25. ročník Mezinárodní konference Hydraulika a Pneumatika (ICHP 2022). Účastníci konference měli možnost se v průběhu konference seznámit s novinkami a vědeckými poznatky kolegů z celého světa v rámci 12. zajímavých přednášek z oblasti hydrauliky a pneumatiky.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit