Témata
Reklama

Nová továrna na řešení

V květnu tohoto roku zahájila svou činnost SKF Solution Factory v polských Katovicích a stala se se tak novým přírůstkem ve stejnojmenné celosvětové síti. Spíše než o výrobní závod se jedná o servisní středisko, které svým zákazníkům ze střední a východní Evropy poskytuje služby a řešení v oblasti pěti technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika.

Polsko bylo vybráno pro umístění SKF CEE Solution Factory zejména z tohoto důvodu, že místní region zaznamenává pozitivní ekonomický vývoj a představuje silný potenciál do budoucna. Kromě toho jsou Katovice snadno dostupné zákazníkům z Polska, České republiky, Slovenska i Maďarska, pro které je zdejší SKF Solution Factory určena především.

Reklama
Reklama
Výukové pracoviště montáže ložisek

Při příležitosti otevření SKF Solution Factory byla v jejích prostorách uspořádána mezinárodní tisková konference, kterou zahájil Tom Johnstone, prezident a CEO SKF Group. Ve svém vystoupení se věnoval ekonomickým záležitostem a představil klimatickou strategii BeyondZero, která si klade za cíl snížení celkových emisí CO2 z vyrobených a aplikovaných řešení SKF až na neutrální nulovou hodnotu. Námětem následujících vystoupení byla renovace železničních ložisek, dále řešení SKF pro oblast potravinářského a nápojového průmyslu a rovněž služby SKF pro správu výrobních prostředků (asset management).

Renovace ložisek pro železnice

SKF patří k předním světovým dodavatelům železničního průmyslu. Zaměřuje se na utěsněné nápravové ložiskové jednotky a nápravové skříně navržené podle požadavků zákazníka, jakož i na mechatronická systémová řešení určená pro měření provozních parametrů a monitorování stavu podvozků. Kromě toho vyvíjí a vyrábí mazací systémy pro mazání okolků kol, které snižují tření a opotřebení v místě styku kola a kolejnice. Služby SKF pro železniční průmysl zahrnují celosvětovou síť výrobních a servisních závodů s kvalifikovanými místními aplikačními a servisními techniky. Společnost dále vybudovala globální síť středisek specializovaných na renovace, do níž právě patří i nový závod SKF Solution Factory v Katovicích.

Tradiční systém údržby kolejových vozidel zahrnuje výměnu nápravových ložisek po dosažení definované trvanlivosti v kilometrech. Renovace ložisek kolejových vozidel je právě jednou z oblastí, která může přispět k výraznému snížení emisí CO2, neboť ve srovnání s výrobou nového ložiska se při renovaci spotřebuje až o 97 % energie méně. Vypracovaný postup prodlužuje provozní trvanlivosti ložisek a zabraňuje tak předčasné likvidaci mnoha dílů, zbytečnému spotřebovávání přírodních zdrojů, a navíc významně snižuje náklady na údržbu železničních vozidel. Renovace v zásadě znamená rozebrání ložisek na jednotlivé díly a jejich repasi. Díly, jejichž stav negativně ovlivňuje funkci nebo trvanlivost ložiskového systému, jsou vyměněny, stejně jako náplň plastického maziva a kontaktní těsnicí systémy.

Repasovaná ložiska musejí splňovat stejné nároky zákazníka jako nová. Jsou znovu používána až do ujetí 1,2 mil. km a zlikvidována po dosažení 3 mil. km. Nejnovější hodnoticí studie SKF, která zkoumala výhody renovace nápravových ložiskových jednotek pro životní prostředí (podle ISO 14040), prokázala, že renovací a opětovným využitím ložisek se uspoří 62 % zdrojů.

Řešení SKF pro potravinářský a nápojový průmysl

Spojení specializovaných znalostí v oblasti ložisek, těsnění, mazání, mechatroniky a služeb s poznatky získanými z praxe v potravinářském a nápojovém průmyslu umožňuje společnosti SKF poskytovat řešení s přidanou hodnotou pro běžné podmínky i jednotlivé etapy zpracování: přípravu, ohřev, chlazení a balení. Řešení s ložisky SKF nabízejí vynikající výsledky v nejrůznějších prostředích zpracovatelského průmyslu – od vlhkých, abrazivních, korozivních prostředí po prostředí s extrémně nízkými či vysokými teplotami zpracování.

Příkladem jsou ložiska SKF bez nároků na domazávání, jejichž použití zajišťuje bezpečnou výrobu potravin a omezuje únik plastického maziva. V dopravnících v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou často používány ložiskové jednotky Y vybavené účinným těsnicím systémem, který zaručuje spolehlivý chod v průběhu provozní trvanlivosti bez domazávání a zabraňuje průniku čisticí kapaliny do ložiska při častém oplachování vysokotlakou vodou. V mrazírnách při teplotách kolem –40 °C nebo v prostředích s vysokou vlhkostí se využívají nerezová kuličková ložiska SKF s náplní tuhého oleje Solid Oil. Použitá matrice tuhého oleje zde obsahuje dvakrát až čtyřikrát většího množství mazacího oleje než standardní ložisko s těsněními a náplní plastického maziva, a tak ložisko dosahuje vyšší trvanlivosti a spolehlivosti. Jiné řešení představují ložiskové jednotky SKF pro pece na pečení oplatek, které zajistí nepřetržitý chod pece bez domazávání po dobu pěti let. Tyto jednotky jsou opatřeny originální grafitovou klecí, která působí jako mazivo, a ložisko tedy nemusí být naplněno drahým plastickým mazivem pro vysoké teploty.

Výroba zakázkových těsnění

Také v oblasti těsnění jsou k dispozici specializovaná řešení pro potravinářský průmysl. Mohou jimi být zakázková obráběná těsnění SKF, která mohou být zhotovena a dodána během 1–2 dnů, nebo pouzdra Speedi Sleeve, která umožňují opravit opotřebované hřídele během několika minut. Pouzdra vytvoří dokonalou těsnicí plochu, aniž by bylo nutné hřídel demontovat a přebrousit.

Správné mazání může snížit počet případů selhání ložisek až o 36 % a tím přispět ke zvýšení účinnosti výrobní linky. K dispozici jsou nejen automatické mazací systémy pro ložiska a řetězy, ale i speciální řešení jako systémy suchého mazání SKF pro ploché pásové dopravníky, které se používají v mlékárnách a nápojovém průmyslu, kde výrazně snižují spotřebu maziva a vody na čištění.

Mechatronická řešení SKF zahrnují široký výběr výrobků, které nabízejí výhody v mnoha oblastech potravinářského a nápojového průmyslu. Příkladem mohou být řešení pro lineární pohyb v balicích strojích nebo elektromechanické aktuátory, které mohou v balicích strojích nahradit pneumatické válce s vyšší spotřebou energie.

Služby SKF v oblasti správy výrobních prostředků

Správa výrobních prostředků (asset management) označuje podle široké definice jakýkoli systém, který sleduje a uchovává hodnotu věcí. Služby správy výrobních prostředků SKF zahrnují činnosti, které mají zajistit, že tyto výrobní prostředky budou nadále plnit zamýšlený účel a tím přispějí v největší možné míře ke zkrácení návratnosti investic do strojního vybavení, systémů a zaměstnanců. Konzultační služby SKF zaměřené na výrobní prostředky (SKF Asset Management) zahrnují:
• analýzu potřeb zákazníků v oblasti výrobních prostředků;
• posouzení strategie údržby;
• optimalizaci a správu náhradních dílů;
• rutiny pro plánovanou údržbu;
• plánování a rozvrhování prací;
• bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost;
• analýzu prvotní příčiny poruchy.
SKF využívá svou osvědčenou metodiku optimalizace spolehlivosti výrobních prostředků k vypracování řešení, která umožní vyrábět více bez zvýšení investičních výdajů na nová zařízení. Tato metodika představuje proces řízení prací, který určuje oblasti, v nichž lze zlepšit spolehlivost. Je navržena pro dosažení nejvyšší účinnosti a efektivity činností správy výrobních prostředků, které jsou zaměřeny na splnění obchodních cílů společnosti a mohou přinést zlepšení celkových ekonomických výsledků.

Pracoviště renovace železničních ložisek

SKF rovněž nabízí modulární softwarový nástroj SKF Asset Management Support Tool pro prostředí Windows, který umožňuje údržbářským technikům a konzultantům provádět selektivní analýzy, jako např. analýzu způsobů a důsledků poruch, analýzy kritičnosti zařízení a nákladové analýzy scénářů. Nástroj je zaměřen na účinnou a efektivní tvorbu optimálních koncepcí údržby a dále na ověřování, zlepšování a správu stávajících koncepcí údržby. Podporuje řízení a rozhodování v oblasti spolehlivosti, pohotovosti a efektivnosti výrobních zařízení.

SKF Solution Factory v Katovicích

Po skončení tiskové konference následovala exkurze po SKF Solution Factory. Vnitřek této „továrny na řešení“ je rozdělen na dvě hlavní části, a sice na školicí a jednací prostory a výrobu. Návštěvník se po vstupu do budovy dostane do prostorné haly, kde se nacházejí expozice zaměřené na výše zmíněné technologické platformy SKF. Zde jsou vystaveny komponenty a zařízení, které slouží pro demonstraci jejich provedení, funkce či obsluhy. Z haly lze pokračovat do většího přednáškového sálu, anebo vejít do učebny, která je vybavena dílenskými stoly, nářadím, měřidly a přípravky a slouží pro praktický nácvik správných servisních postupů při montáži a demontáži ložisek a dalších komponent. S uvedenými prostorami sousedí výrobní hala, kde se nachází několik pracovišť zaměřených na zakázkovou výrobu těsnění, renovaci železničních ložisek, opravy hydraulických válců a opravy vřeten obráběcích strojů.

Pracoviště oprav vřeten obráběcích strojů

Hlavním účelem SKF Solution Factory je poskytování podpory zákazníkům a řešení jejich technických problémů. Nalezená konkrétní řešení jsou pak uložena do databáze a sdílena všemi pobočkami SKF po celém světě. To představuje jednu ze zásadních výhod této koncepce, neboť stále rozšiřovaná databáze řešení pomáhá zákazníkům dosahovat vyšších výkonů při nižších celkových nákladech na vlastnictví v průběhu celého životního cyklu výrobních prostředků.

Pavel Marek, Katovice

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130738
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit