Témata
Reklama

Ovládání průtoku vody

WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

Další neméně důležitou výhodou WXU jednotek je ulehčení práce konstruktérům strojů s navrhováním chladicích okruhů.

Reklama
Reklama
Jednotka WXU-P je použitelná pro média: voda, horká voda, vzduch (max. teplota 70 °C).

Jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou vyráběny pouze podle konkrétních požadavků zákazníka a svoje uplatnění najdou v lékařských zařízeních (např. magnetická rezonance), při výrobě polovodičů, při výrobě solárních panelů, ve vakuových technologiích, které je potřeba chladit, v potravinářském průmyslu, v elektrotechnickém průmyslu při výrobě LED panelů, v chemickém průmyslu při sublimačních procesech, ale také ve svařovacích technologiích apod.

Průtok chladicí vody

Jednotka může mít až 10 stanic a každá stanice obsluhuje jeden chladicí okruh nezávisle na ostatních stanicích terminálu. Při detailnější prohlídce lze zjistit, že každá stanice je složena z několika standardních dílů, jako jsou pístové vzduchem ovládané uzavírací ventily, jehlové ručně ovládané ventily a průtokoměr pro vodu. Průtokoměr je důležitou součástí každé stanice, protože díky průtokoměru lze spojitě zaznamenávat okamžitý průtok chladicí vody, případně zjišťovat kumulativní průtok a tím kontrolovat spotřebu vody v daném chladicím okruhu.

Schematický model jednotky WXU-J

Modifikovaný model WXU-H je osazen ručními ventily, které jsou požadovány většinou koncových zákazníků pro pohodlnější ovládání. U této verze WXU-H je navýšen maximální průtok jedním chladicím okruhem až na 32 l.min-1.

WXU-P ovládání průtoku chladicí vody a čištění chladicího okruhu vzduchem

Jednotka je použitelná pro dvě média – chladicí vodu a stlačený vzduch. Kompletní zařízení se skládá ze dvou terminálů, jednoho vtokového a druhého odtokového. Díky instalovaným jehlovým ventilům je možné u obou médií regulovat průtok, a to samostatně u každého chladicího okruhu (nastavení se provádí ručně). Stlačený vzduch se používá k vyčištění chladicího okruhu, což znamená, že na výstupu bude směs vzduchu s kondenzátem, nečistotami a vodou. Maximální pracovní tlak vody je 0,4 MPa. Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu je 0,5–22 l.min-1. Maximální počet stanic na jednom terminálu je 2–6 stanic (stanice jsou na sobě nezávislé).

WXU-J ovládání průtoku chladicí vody

Jednotka je použitelná pro chladicí vodu a horkou vodu (max. teplota 70 °C). Díky instalovaným jehlovým ventilům je možné u obou médií regulovat jejich průtok, a to samostatně u každého okruhu (nastavení se provádí ručně). Maximální pracovní tlak vody je 0,4 MPa. Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu se pohybuje mezi 0,5–22 l.min-1. Napájení snímače průtoku vody má 12–24 V DC (max. 80 mA). Maximální počet stanic na jednom terminálu je 2–10 stanic (stanice jsou na sobě nezávislé).

WXU-H ovládání průtoku chladicí vody s manuálními ventily

Jednotka je použitelná taktéž pro chladicí vodu: voda, horká voda (max. teplota 70 °C). Manuálními ventily s aretací nastavené polohy je možné jednak regulovat průtok chladicí vody, ale také je možné chladicí okruh úplně uzavřít. Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu je 0,5–32 l.min-1. Maximální počet stanic na jednom terminálu: 2–6 stanic.

Jednotka WXU-H, napájení snímače průtoku vody 12–24 V DC (max. 80 mA).

Vzhledem k tomu, že všechny WXU jednotky jsou zákaznickým provedením, doporučuje se osobní jednání o vhodnosti nasazení jednotky WXU a vyjasnění všech technických detailů.

Bibus

Zdeněk Kyjovský

kyjovsky@bibus.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130704
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Související články
Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Vícecestné rotační přívody médií

Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i frézování a také při kombinaci obou technologií, kdy je potřeba přivádět média ke všem nástrojům obráběcích operací. Společnost Deublin, výrobce rotačních přívodů, představila novou generaci vícecestných rotačních přívodů – hybridní řadu.

Realizace energeticky úsporných hydro pohonů

Integrací čerpadel a pohonů s variabilním počtem otáček, známých též jako servočerpadla, usnadňuje společnost Siemens ve spolupráci s českou pobočkou firmy Hydac realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací. Jádrem konceptu je měnič kmitočtu, který zajišťuje, aby hydraulická energie byla produkována jen tehdy, když je jí zapotřebí.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Elektrostatické čištění olejů zvyšuje spolehlivost obráběcích strojů

Jedním z výrobců, kteří ve svém provozu využívají technologii elektrostatického čištění oleje od firmy Kleentek, je TOS Varnsdorf. Tato společnost ji nasazuje pro čištění olejů v olejových okruzích svých velkých obráběcích strojů, na nichž vznikají díly pro montáž světově proslulých horizontálních vyvrtávacích strojů.

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Moderní hydraulické pohony ve výuce i v praxi

Na katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byl od akademického roku 2013–2014 otevřen nový obor navazujícího magisterského studia s názvem Hydraulika a pneumatika.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit