Témata
Reklama

Rukavice s chemickou ochranou

Chemická rizika se neomezují jen na chemický průmysl. Mnoho uživatelů v různých odvětvích musí čelit chemickým rizikům při manipulaci s více či méně agresivními produkty, jako jsou oleje, kyseliny, rozpouštědla aj.

V současnosti je registrováno více než 100 000 chemických látek, které lze identifikovat podle jedinečného čísla CAS (Chemical Abstracts Service). Odpovědí na rozmanité rizikové situace je široká nabídka ochranných rukavic Mapa Professionnel, vyrobených z polymerů, které vzhledem k přirozeným vlastnostem daného materiálu poskytují odlišné úrovně ochrany vůči určité chemické látce.

Reklama
Reklama

Výběr rukavic s chemickou ochranou

Výsledky chemických testů a jednotlivé indikátory pro chemickou klasifikaci však nejsou jedinými faktory výběru rukavic. Výkonnostní vlastnosti rukavic mohou ovlivnit skutečné podmínky použití jako délka kontaktu s danou chemickou látkou, koncentrace, teplota, frekvence použití a podmínky péče o rukavice. Všechny tyto faktory je třeba brát v úvahu při vybírání správných rukavic.

Při výběru vhodného typu rukavic je třeba kromě odpovídající skupiny chemických látek uvažovat skutečné podmínky použití.

Nejvhodnější rukavice s chemickou ochranou si vyberte pomocí tří následujících kroků:
1. Určete, do jaké skupiny chemických produktů patří látka, se kterou manipulujete.
2. Určete nejvhodnější ochranný materiál pro vaše konkrétní použití.
3. Zvolte rukavice na základě požadované úrovně ochrany.

Výkonnostní indikátory

Aby bylo možné charakterizovat výkonnostní vlastnosti elastomerů a plastů použitých k výrobě ochranných rukavic, jsou prováděny testy, které určí chování materiálů při kontaktu s různými skupinami chemických produktů. Tyto testy měří následující parametry:

• dobu proniknutí pro daný chemický produkt, tj. dobu, po jejímž uplynutí chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni, někdy i bez viditelného poškození rukavice;
• index degradace rukavice při styku s daným chemickým produktem, tedy stupeň poškození rukavice projevující se změnou jejích fyzikálních vlastností (například změknutí, ztvrdnutí atd.).

Společnost Mapa Professionnel na základě těchto parametrů určuje relativní výkonnostní vlastnosti jednotlivých skupin rukavic a tím pomáhá ve výběru nejlepší možné rukavice. Průběžně aktualizované tabulky chemické odolnosti rukavic jsou k dispozici na webu společnosti.

Guillaume Deloye
Mapa Professionnel
Guillaume.DELOYE@mapaspontex.fr
www.mapa-pro.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130740
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Trendy / Údržba
Autor:
Firmy
Související články
Efektivní program čištění pro moderní průmyslovou výrobu

„Rozlila se mi láhev ředidla!“ I v nejlépe organizované dílně se stávají nehody. Jsou dvě řešení: vytáhnete během vteřiny z vhodně umístěného zásobníku jednu netkanou utěrku, ředidlo utřete a utěrku hodíte do koše. Nebo vstanete, jdete do kumbálu, z velkého pytle hadrů vyberete ten nejvhodnější, vrátíte se, zjistíte, že hadr rozlité ředidlo nepojme, jdete pro další, oba dva pak zanesete do druhého kumbálu, kde se ukládají hadry na vyprání... a už je pomalu čas na pauzu po uklízecí anabázi.

Bez chlazení to nejde

S přicházejícím jarem se radujeme z oteplení a volného pohybu bez vrstev oblečení. Pro naše stroje ale může být růst teploty okolí spojen se zahříváním, které je poškozuje a z kapsy majitele vytahuje nemalé finanční prostředky.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Související články
Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako jsou motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně ne všechna ložiska dosáhnou své výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení.

Ochranné rukavice pro zaolejovaná prostředí

Na trhu je velké množství rukavic pro přesnou práci, ale ne všechny přinášejí dostatečnou ochranu proti pořezání při bezpečném úchopu a nepropustnosti. Při manipulaci se zamaštěnými nebo znečištěnými díly přicházejí pracovníci do kontaktu například s řeznými kapalinami, které s ohledem na požadavky výroby často obsahují látky s dráždivými účinky.

Spolehlivost strojů vyjádřená normou ASTM D7843

Olej je zásadním, ale velice často opomíjeným a přehlíženým konstrukčním prvkem strojů. Přitom kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na spolehlivost a produktivitu strojů.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Způsoby testování čisticích utěrek

Čisticí utěrky Mewa používá 2,6 milionu pracovníků ve 123 000 podnicích z 21 evropských zemí. Společnost je vyrábí ve vlastní high-tech tkalcovně v hesenském Immenhausenu. Zde vzniká každou vteřinu pět nových utěrek (v roce 2015 jich bylo vyrobeno 109 milionů).

Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Jak zvolit princip filtrace?

Při volbě vhodného filtračního zařízení je potřeba posuzovat hned několik parametrů, přičemž z technického hlediska je nejdůležitější určit potřebnou kapacitu filtračního zařízení a definovat složení odsávané vzdušniny, koncentraci a velikostní skladbu částic.

Principy filtrace olejových a emulzních mlhovin

Problém tvorby emulzního a olejového aerosolu vznikl teprve v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století, kdy obráběcí stroje začaly být osazovány vřeteny s vysokými otáčkami, systémy chlazení s vyššími pracovními tlaky a s nástupem nástrojů s vnitřním chlazením. To vyvolalo nejprve potřebu plného krytování obráběcích strojů a následně nezbytnost odsávání a filtrace vnitřního prostoru stroje, protože aerosol (v podstatě velmi lehká a teplá vzdušnina) měl tendenci unikat všemi otvory ze stroje ven a nejvíce přímo ohrožoval pracovníka, který po ukončení pracovního cyklu stroje musel otevřít dveře stroje, aby mohl vyměnit obrobek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit