Témata
Reklama

Stručně z Laser - World of Photonics

Rychlejší montáž pod laserovým projektorem

Laserový paprsek s vhodným programovým vybavením poskytuje i možnost vizuálně usnadnit montáž nebo určit polohu, která bude středem příští operace. Příkladem může být výroba a montáž rotorových listů větrných elektráren, kde se používají kompozitní materiály s metodou laminování do negativní formy. Kvůli velikosti listu se formy vyrábějí z dílů o šířce přibližně 1,5 m, jež se k sobě v přesné poloze sesazují. Vlastní výroba listu pak spočívá v pokládání skelných nebo kevlarových tkanin ve vrstvách do formy a impregnování laminární pryskyřicí. Každá poloha pokládaného dílu může být předem označena linií laserového paprsku a samotná montáž automatizována senzory polohy. Při montáži malých dílů, např. hodinářských, kde jde o ruční montáž, je laserový projektor umístěn nad pracovištěm a obsluhu při montáži vizuálně vede krok za krokem.

Reklama
Reklama
Laserový projektor LP-HFD 300 z Laser Optoelektronik

Různá tloušťka plechu řezaná stejnou hlavou laseru

Při řezání plechů, což je nejčastější operace u technologických laserů, se při různých tloušťkách plechu doposud doporučovala odlišná hlava laseru. Trumpf nyní představil u svého nového kombinovaného stroje pro ražení a řezání laserem Trumatic 7000 upravené vedení laserového paprsku, při němž je možné všechny tloušťky plechu řezat stejnou laserovou hlavou. Dochází u ní jen k automatické výměně trysky, která proběhne bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Odpadají tak vedlejší časy při obměně polotovarů s rozdílnou tloušťkou. Při vysokém stupni automatizace, včetně výměny trysky pracovního plynu a výměny dílů, je Trumatic7000 navíc vhodný i pro bezobslužný provoz. Řeže se do tloušťky plechu 8 mm, používá se CO2 laser s doporučeným výkonem 4 kW.


Trumatic 7000

Nová svařovací laserová hlava MWO 54

Pochází od firmy Reis Robotics, který ji vyvinul v souvislosti se svým novým kloubovým šestiosým robotem RV60-26-FT, kde jsou do konstrukce robotu integrovány všechny potřebné přívody pro práci s laserem. Včetně přívodu chladicí vody, ochranného plynu a tlakového vzduchu. MWO – Modular Welding Optics – dává při modulární stavbě možnost i pro integraci systémů kontroly. Všechna zrcadla a optické prvky hlavy jsou chlazeny vodou. Přiváděný výkon vláknového, diskového nebo diodového laseru může být až do 16 kW. Při hybridním svařování je svařovací hořák se senzorickým systémem ovládán šestou osou.


Laserová svařovací hlava MWO 54

Popisy laserem na XXL

Popisy laserem se dnes už běžně v průmyslu ustálily a popisovací lasery vyrábí řada firem. Patří mezi ně i Trumpf s rozdílnou stavbou popisovacích stanic na vlnové délce IR, zelené i UV v závislosti na záměru užití. Na veletrhu Laser – World of Photonics 2013 představil Trumpf i zajímavý ruční laser pro popisy nadměrně velkých výrobků.


Popis nadměrných výrobků ručním laserem

Řezání malých trubek laserem

Do průměru 12 mm řezání obstará systém AL-RB od Alpha Laser. Řezání i posuv trubky jsou automatické, proces probíhá v uzavřeném prostoru laserové ochranné třídy 1. Použit je ytterbiový laser s vyzařováním na vlnové délce 1 070 nm v oblasti blízké infračervené. Pro řezání postačí výkon laseru v plynulém režimu 250 W nebo v pulzním střední výkon 150 W, délka pulzu 0,2 ms.


AL-RB pro řezání malých trubek

Senzor znečištění čočky

Při řezání laserem se znečišťuje prachovými částicemi a rozstřikem kovu čočka u laserové hlavy. Tak, jak se zvyšuje stupeň znečištění, stává se čočka stále méně transparentní a stále více absorbuje záření laserového paprsku. Při vyšších výkonech laseru působí znečištění i na horší kvalitu řezu. Doposud se kontrola stavu čočky provádí v periodických termínech. Během kontroly, která může být i zbytečně předčasná, laser nepracuje a dochází tak k ekonomickým ztrátám. Proto, aby se těmto ztrátám zabránilo a na druhou stranu aby už nebylo pozdě, kdy se čočka musí vyměnit, vyvinul Trumpf kontrolní RFID systém, který na taktilní dotaz podá okamžitou odpověď zbarvením čočky obdobně jako signály na semaforu. Nový postup bez periodických kontrol a s čištěním čočky jen v době skutečné potřeby může ušetřit i přes 40 % času věnovaného čištění čočky doposud.

Čočka hlavy laseru se senzorem znečištění

Nejmenší laserový měřič velkých vzdáleností

Pod označením DLEM SR jej pro spíše bezpečnostní úkoly vyvinula firma Jenoptik. Ve svém oboru je nejmenší na světě. Do vzdálenosti 1 500 m měří s přesností 1 m, celkový dosah měření je až 5 000 m. Měření probíhá na vlnové délce 1 550 nm. Speciální postup měření s laserovými pulzy nižší energie umožňuje měření i při omezené viditelnosti, mlze, dešti nebo sněžení. Hmotnost měřiče je menší než 40 g.


Měřič vzdálenosti DLEM SR

Nové německo-ruské laserové centrum

Od roku 2008 existuje německo-ruská spolupráce v oblasti laserů, která se doposud týkala především poradenství, zkoušek nebo výměny informací. Centralizovala se do středisek v Moskvě, Jekatěrinburgu na Uralu, Kaluze, Rostovu a Petrohradu. Nyní bylo otevřeno nové centrum spolupráce v Kirovu, 900 km východně od Moskvy, které bude sloužit společnému výzkumu, potřebám regionálních malých a středních podniků a přípravám odborných pracovníků. Jádrem výbavy nového střediska je moderní 3D laserové centrum od firmy Trumpf pro technologie laserového řezání a svařování.

-ji-

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130717
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Ultrakrátké pulzy na Laser - World of Photonics

Květen letošního roku byl po dvou letech opět dějištěm tradičního mnichovského veletrhu Laser - World of Photonics a ukázkou toho, kam vývoj v této oblasti pokročil. Podle statistik švýcarské Optech Consulting dosáhl obrat na trhu průmyslových laserů v roce 2012 sice objemu 7,9 miliard euro, tedy o 9 % více než v předchozím roce, ale tento ukazatel je třeba do jisté míry korigovat kurzovními změnami, ke kterým došlo v tomto roce při poklesu hodnoty eura jak vůči US dolaru, tak i hlavním asijským měnám. Co je ale podstatné pro uživatele laserových technologií, je další vývoj těchto technologií ve smyslu zdokonalování technických parametrů a efektivnosti systémů.

Související články
Trumpf, Laser a Intech 2011, Část 2

V prosincovém vydání jsme vám přinesli první díl pohledu na firemní veletrh Intech, který každoročně pořádá koncern Trumpf ve svém mateřském závodě. Nyní se do německého Ditzingenu opět vrátíme a podíváme se technickým pohledem na aktuální novinky především z oblasti laserů, které jsou uváděny na trh do všech destinací, kde tento světový výrobce pro oblast technologie tváření operuje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina, ze společnosti TOX Pressotechnik, Mgr. Tomáše Kašpárka ze společnosti Bossard CZ a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Vláknový laserový řezací systém

LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního vláknového laserového řezacího systému Electra FL.

Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

I ti nejlepší stále zlepšují

Každoročně ještě před začátkem vánočních svátků pohody a rodinných setkání se koná ještě jedno příjemné setkání v prostorách showroomu pražské společnosti Trumpf, která v prosinci pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. I tentokrát byly dveře otevřené technické veřejnosti, zákazníkům a zájemcům o technologie zpracovávající plechy a profily po tři dny. Součástí programu byl také přednáškový blok, kde byly mj. představeny novinky Trumpf z loňského veletrhu Euroblech 2018 konaném v Hannoveru.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit