Témata
Reklama

Hydraulický systém klikujícího autobusu

O tom, že průmyslová hydraulika nemusí být vždy jen nudným řemeslem, svědčí i zkušenosti společnosti Glentor, jejíž pracovníci se při své práci často setkávají s neobvyklými aplikacemi například v divadelní technice, v zoologických zahradách nebo při sportovních akcích.

Jednou z nejzajímavějších akcí posledních let na hranici čisté zábavy pak byla dodávka hydraulického systému tzv. „klikujícího“ autobusu pro dílo umělce Davida Černého, které si mnozí z nás ještě pamatují z televizních přenosů nebo i z osobní návštěvy Českého domu v průběhu Letních olympijských her v Londýně v minulém roce a které je stále ke zhlédnutí v Praze na Jižním Městě.

Reklama
Reklama

Popis obvodu

Hydraulický obvod je koncipován se dvěma regulačními hydrogenerátory s regulací load sensing. Hydraulický obvod se skládá ze dvou axiálních pístových regulačních hydrogenerátorů, dvou přímočarých dvojčinných hydromotorů, proporcionálního rozváděče pro řízení rychlosti v obou směrech pohybu, brzdicího ventilu pro řízené spouštění konstrukce a současně i pro zajištění jakékoliv polohy v klidovém stavu. Proporcionální rozváděč obsahuje pojistný ventil. Obvod je doplněn tlakovým filtrem na společném výstupu hydrogenerátorů a filtrem ve zpětné větvi. Přímočaré hydromotory jsou zapojeny paralelně; jejich synchronní chod je dostatečně zajištěn mechanickou vazbou konstrukce. Chladič je zapojen ve zpětné větvi hydraulického obvodu. Termostat, který je součástí chladiče, zapíná a vypíná pohon ventilátoru chladiče. Jehlový škrticí/uzavírací ventil slouží k nouzovému spuštění konstrukce do dolní polohy v případě výpadku elektrického proudu. Nádrž je vybavena zátkou se vzduchovým filtrem, ukazatelem hladiny s teploměrem. Hydrogenerátory jsou poháněny střídavými asynchronními elektromotory.

Funkce

Rychlost pohybu v obou směrech se řídí změnou průtoku regulačních hydrogenerátorů proporcionálním rozváděčem. Při pohybu směrem dolů je rychlost pohybu řízena jednak snížením průtoku regulačními hydrogenerátory, jednak funkcí brzdicího ventilu.

Síla na zvedání konstrukce – statická 220 kN, dynamická 280 kN, 2 přímočaré hydromotory – max. síla na 1 motor je 140 kN, rozměry hydromotoru (Ø pístu/Ø pístnice) 85/50 mm, zdvih – maximální konstrukční 500 mm, pracovní 446 mm, doba zdvihu max. 3,5 s, max. úhel náklonu konstrukce 28°, pracovní tlak je max. 257 bar.

V případě zastavení v jakékoliv poloze je v této poloze konstrukce držena brzdicím ventilem, který je v uzavřené poloze téměř bez úniků. Pro nouzové spuštění konstrukce z libovolné polohy slouží jehlový ventil připojený paralelně na přívod do diferenciálního prostoru hydromotorů. Po otevření je průtok ručně regulován škrcením. Pro udržení teploty hydraulické kapaliny na hodnotách do 60 °C je do obvodu zařazen vzduchový chladič s termostatem, který spíná elektromotor ventilátoru podle potřeby. V obvodu je použit vysokotlaký filtr před rozváděčem a nízkotlaký filtr ve zpětné větvi. Úroveň hladiny v nádrži je hlídána elektrickým ukazatelem. Při poklesu hladiny pod minimální úroveň bude obvod vypnut.

Autobus již přímo na místě

Při vlastní realizaci této zajímavé zakázky si pracovníci Glentoru užili nejen spoustu zábavy, ale museli se také vypořádat s neočekávanými problémy, spojenými s výrazně dynamickým chováním celého systému s ohledem na „sportovní aktivity“ tohoto sedmitunového „cvičence“.

Dr. Ing. Bronislav Zelinský

glentor@glentor.cz
www.glentor.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130749
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Související články
Hydraulické hadice pro úsporu nákladů

Firma Gates, o které už byla řeč v prosincovém vydání 2010, vyrábí nejen automobilové i průmyslové řemeny, ale jak už bylo zmíněno i hydraulické hadice, koncovky, šroubení, trubkové spoje a průmyslové hadice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ovládání průtoku vody

WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

Hydrostatická vedení obráběcích strojů

Hydrostatická vedení jsou jedním ze základních typů kluzných vedení, jejichž rozmach použití v oblasti výrobních strojů nastal především v sedmdesátých letech minulého století. Výrobci obráběcích strojů tato vedení nasazují tam, kde je potřeba konat pohyby s minimálním polohovacím krokem, s vysokou přesností, únosností, tuhostí a tlumením.

International Galvanizing Awards 2012

V roce 2009 Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejlepší evropskou stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - European Galvanizing Award 2009. Pro rok 2012 (2. ročník) byla soutěž přejmenována na International Galvanizing Awards a měla již celosvětovou působnost.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Laser - super nástroj pro člověka

Letos v květnu oslavíme 60. výročí od sestavení a spuštění vůbec prvního laseru na světě. Za pouhých šedesát let výzkum a vývoj laserových technologií urazil velký kus cesty. Také Česká republika se na rozvoji významně podílí - v letech 2014 a 2015 byla v Dolních Břežanech u Prahy otevřena v rámci OP VaVpI hned dvě výzkumná centra s nejvýkonnějšími a nejintenzivnějšími lasery na světě. Již v minulosti jsem navštívila výzkumné centrum HiLASE (MM 1_2/2018/180131), nyní mé kroky směřovaly do sousedního ELI Beamlines, kde jsem se setkala s Alešem Hálou, který je zodpovědný za oblast transferu technologií. Přijměte pozvání do tajů laboratoří, které využívají nejintenzivnější lasery na světě.

Platforma pro kolaborativní návrh i výrobu

Každoroční uživatelské setkání společnosti Dessault Systèmes dostalo nové jméno 3DExperience World. Jde o pokračování pravidelné konference Solidworks World pro uživatele softwarových nástrojů Solidworks. Nové jméno odráží nový ekosystém tvořený celou řadou inovativních řešení od společnosti Dassault Systèmes. Akce 3DExperience World 2020 se konala začátkem února v americkém Nashvillu ve státě Tennessee a účastnilo se jí na 6 000 konstruktérů, inženýrů a prodejců z celého světa.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit