Témata
Reklama

Plastikářský svět míří do Düsseldorfu

Veletrh K 2013 představí nejčerstvější inovace v oblasti produktů, technologií a služeb v oblasti zpracování plastů a kaučuku. Zájem vystavovatelů je obrovský a všech 19 hal na výstavišti v Düsseldorfu bude plně obsazených.

Na veletrhu K2013 se od 16. do 20. října představí na 3 000 vystavujících firem, které pro světové odbornou veřejnost uvedou novinky v následujících oblastech:

• stroje a zařízení pro průmysl plastů a kaučuku;
• suroviny a pomocné látky;
• polotovary, technické díly a vyztužené plastové díly.

Reklama
Reklama
Velertrh K představí novinky v oblasti zpracování plastů a kaučuku.

Mezi podniky z téměř 60 zemí jsou kromě domácích nejsilněji zastoupeni vystavovatelé z Německa, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemska a Velké Británie. Také česká účast oproti minulému ročníku, který se konal před třemi lety, výrazně stoupla – do Düsseldorfu přijede 20 tuzemských podniků, které obsadí téměř 700 m2 výstavní plochy (na K2010 to bylo 13 českých firem). Další 2 firmy přijedou ze Slovenska a obsadí plochu 72 m2. Značně stoupla i účast vystavovatelů z Asie, především z Číny, Tchaj-wanu, Indie, Japonska a Jižní Koreje, kteří si objednali o třetinu větší plochu. Po letech krize jsou reprezentativně zastoupeni vystavovatelé z USA s čistou výstavní plochou přibližně 5 300 m2. Významně stoupla také turecká účast. Vystavovatelé z této země se budou prezentovat na ploše téměř 4 000 m2, což je oproti roku 2010 o 1 000 m2 více.

Hlavní témata veletrhu K

Mottem veletrhu K2013 je slogan „K makes the difference“. Žádný jiný veletrh totiž nepředstaví tak rozmanitou nabídku, množství inovací a komplexní přehled produktů, technologií a služeb. Na veletrhu K bude k vidění celý řetězec tvorby hodnot v tomto oboru – od výroby surovin přes strojírenství až po zpracování. Výrobci strojů a zařízení obsadí haly 1 až 4 a 9 až 17, dodavatelé surovin, polotovarů a technických dílů vystavují v halách 5 až 8a.

Tradiční specializovaná výstava, která se koná v rámci doprovodného programu, proběhne v hale 6 a nese název „Plasty hýbou“. Organizuje ji německý průmysl plastů pod vedením svazu PlasticsEurope Deutschland ve spolupráci se společností Messe Düsseldorf a jejím tématem je mobilita. Námětem výstavy jsou lehké konstrukce pro letadla, vozidla a lodě, ať už jde o elektromobilitu, individuální mobilitu či trávení volného času. Představeny budou energetické a dopravní koncepty šetrné ke klimatu či proměny našeho pracovního světa a volného času díky mobilním komunikačním prostředkům.

Ke slibným tématům oboru patří bioplasty – ať už na biozákladě (tedy z obnovitelných zdrojů) nebo biologicky odbouratelné. Tomuto tématu se věnuje nejen řada vystavovatelů, ale i tři akce, které se konají od 17. do 19. října vždy od 8 do 12 hodin pod názvem Bioplastics Business Breakfasts. Pořádá je časopis Bioplastics Magazine va spolupráci s Messe Düsseldorf. K zajímavým inovačním tématům spojeným s plasty patří také tištěná elektronika. Speciální brožura navede návštěvníky k vystavovatelům působícím v oblasti příslušných tiskařských technologií, řešení pro RFID, flexibilní displeje a OLED.

Plasty ve světě

Celosvětová výroba plastů za rok 2011 byla vyčíslena na 280 milionů tun. Z toho asi 235 mil. t bylo zpracováno na pastové výrobky, zbylých 45 mil. t představovala výroba povrchových úprav, lepidel, laků a barev. To představuje nárůst oproti předchozímu roku o 3,7 %. Pro srovnání: v roce 1950 bylo vyrobeno 1 500 000 t plastů. Současná výroba tedy odpovídá průměrnému ročnímu nárůstu 9 % a tento pozitivní vývoj stále pokračuje. V Evropě se v roce 2011 vyrobilo na 58 mil. t plastů. Toto číslo reprezentuje sice vysokou technickou úroveň, ale spíše malý nárůst oproti zbytku světa.

Co se týká spotřeby plastů, za rok 2011 na Evropu připadalo 47 mil. t, což představuje 21 % celosvětové spotřeby. Asijský podíl činí úctyhodných 43 %, přičemž jen Čína se „postarala“ o 23 %, Japonsko pak o 5 %. Podle odhadů svazu PlasticsEurope bude celosvětová spotřeba do roku 2016 narůstat o 4 % ročně. Již ve středním časovém horizontu je však nutno počítat s přesunem trhů do asijsko-pacifické oblasti. Je nutno předpokládat, že výrobní kapacity budou následovat přesunující se trhy. Současná spotřeba plastů na jednoho obyvatele západní Evropy v roce 2005 byla cca 100 kg, pro rok 2015 se odhaduje na 136 kg. Spotřeba však poroste zejména v rychle se rozvíjejících lidnatých asijských zemích – z 20 kg na obyvatele v roce 2005 (Asie bez Japonska) na 36 kg v roce 2015 (nárůst 90 %).

Z celkové spotřeby plastových materiálů připadá 29 % na polyetyleny, 19 % na polypropylen, 11 % na PVC, 7,5 % na polystyren, 6,5 % na polyetylentereftalát (PET) a 7 % na polyuretany. Tyto polymery představují 80 % celkové spotřeby.

Otázka pro R. Baunemanna

Dr. Rüdiger Baunemann je člen výstavního výboru veletrhu K 2013 a zástupce profesního svazu PlasticsEurope. Při příležitosti jeho návštěvy v Praze jsme se zeptali:

„Čína bude na veletrhu K počtem vystavovatelů jednou z nejsilněji zastoupených zemí. Jaká je technická úroveň vystavujících čínských firem ve srovnání s renomovanými evropskými výrobci? Ve kterých oblastech mají tito čínští výrobci největší potenciál?“

Dr. Rüdiger Baunemann na tiskové konferenci v Praze (vpravo)

R. Baunemann: Odpověď na tyto otázky zahrnuje několik úrovní. Čína vyrábí nejvíce strojů na zpracování plastů a kaučuku na světě. Pro standardní aplikace jsou tyto stroje vhodné, a proto se do některých zemí exportují. Výhodou etablovaných evropských producentů je vysoká kvalita, úroveň inovací, efektivita a komplexnost technologie. Současný podíl Číny na celosvětové spotřebě plastů činí 23 %. Rozvíjí se zde automobilový a elektrotechnický průmysl, který vyžaduje vysoce kvalitní materiály, a proto lze také u čínských výrobců očekávat výrazné zvýšení kvality. To představuje velkou výzvu pro tradiční výrobce, kteří musí být inovativnější, kvalitnější a stále lepší.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130743
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Plastové materiály v reflexi K 2013

Inovační dopad exponátů prezentovaných na düsseldorfském veletrh plastů K do praktických aplikací, zejména zajímavých plastových materiálů, je aktuální nejen půl roku po skončení akce, kdy vám tento článek přinášíme, ale má časový přesah dalece větší. Aplikace automobilových plastů jsou možná divácky atraktivnějšími na autosalonech, avšak ty zajímající všechny jsou nové lehké materiály pro úsporu energie, šetřící jim kapsu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit