Témata

Každý výrobní ředitel řeší otázku, jak navýšit produktivitu výroby, aniž by utrpěla její kvalita. Před stejným problémem jsem stál i já, když jsem před osmi lety začal řídit výrobu české části společnosti Colop, produkující razítka a ruční tiskárny. Níže nabízím několik tipů, jak se dá pomocí opatření ve výrobě navýšit produktivita - a v důsledku i obrat - o více než 100 %. Věřím, že většina těchto v praxi vyzkoušených rad bude užitečná i pro řadu jiných průmyslových oborů, než je výroba našeho typu.

Když jsem se stal výrobním ředitelem, vyzkoušel jsem si postupně práci na všech pracovištích v továrně. Po celý rok jsem takto trávil část pracovního dne. Velice mi to pomohlo v mnoha směrech. Za prvé jsem se velmi detailně seznámil s výrobním postupem každého našeho produktu, takže jsem dodnes schopen z hlavy říct, kolik jsme ho schopni za jednu směnu udělat. Za druhé mě nikdo ze zaměstnanců neopije rohlíkem, když mi tvrdí, že něco nejde. A za třetí jsem si doslova na vlastní kůži vyzkoušel, jak důležitou roli v produktivitě zaměstnanců hraje ergonomie jednotlivých pracovišť.

V hlavní roli ergonomie

Stačí dvě hodiny sezení na nevhodné tvrdé židli, která nejde pořádně nastavit, a bolí vás záda. I krční páteř máte v jednom ohni. Bylo mi jasné, že židle budeme muset vyměnit. Osvědčilo se mi koupit na zkoušku tři druhy židlí vždy v několika exemplářích, ty vyzkoušet v praxi a rozhodnout se, která bude v našich výrobních podmínkách na hale nejlépe fungovat.

Pro práci v sedě bych osobně doporučil výškově nastavitelné židle s podsedákem, se zátěžovými písty, opěradlem a kolečky bez brzd. Do roka je pak třeba intenzivně využívanou židli vyměnit.

Podobně jsme postupovali i při výměně pracovních stolů. Jako klíčová se ukázala také světla. Příslušný odborník nám navrhl a nainstaloval ledkové osvětlení se světlem co nejpodobnějším tomu dennímu. Nevhodné je žluté světlo ze žárovek, a ještě horší jsou zářivky, které blikají, kmitají a vydávají teplo.
Všechna zmíněná opatření se výrazně podepsala na zvýšení produktivity, ale také zdravotního stavu a pracovní spokojenosti zaměstnanců.

Vhodné je ledkové osvětlení se světlem co nejpodobnějším tomu dennímu. (Zdroj: Colop)

Zmapovat výrobní tok

Také se mi velmi osvědčilo zmapovat si detailně výrobní tok a pak jej výrazně zreformovat. Pomocí takzvaného „špagetového systému“ jsme si zjistili, kolikrát za den zaměstnanec musí jít na určité paletové místo, kudy a kam přenáší různé věci a nástroje. Přišli jsme na to, že v tom panuje poměrně velký chaos a neefektivita. Například zaměstnankyně při přípravě materiálu na montáž každý den nachodila 10 000 kroků, její produktivita pak byla v důsledku o dvě hodiny nižší. Nebo zaměstnanci museli zbytečně přecházet mezi oběma našimi halami či si chodit pro každý pásek zvlášť do 70 m vzdáleného skladu.

Tato modelace se dá udělat buď jednoduše na papír a pomocí barevných pásků na podlaze, nebo s využitím 2D kreslicích počítačových programů, například DraftSight. Výsledkem u nás byla podstatná změna, kdy jsme jednu z hal určili jako halu předvýrobní. V druhé hale pak probíhá montáž koncových výrobků, tedy razítek. Za druhou halou je expedice, mezi oběma halami jsou pak umístěny sklady, které je zásobují.

Ve výsledku se zmapováním a reformou výrobního toku podařilo ušetřit 20 až 30 % času zaměstnanců, a tím i příslušně navýšit produktivitu.

Efektivní outsourcing

Osvědčuje se nám ty nejjednodušší práce, tedy hlavně některé předvýrobní operace, outsourcovat a neplýtvat na ně časem zkušených interních zaměstnanců. I v této oblasti ale může docházet ke značné neefektivitě.

Jedním z úkolů, které jsem dostal po svém nástupu, bylo lépe zkoordinovat právě tuto externí montáž s interní. Předvýrobní komponenty se tehdy montovaly brigádním způsobem různě po jednotlivcích a po domácnostech. Logisticky to byla noční můra, panoval v tom chaos, navíc se množily problémy s reklamacemi.
Řešení jsme zvolili takové, že jsme místo jednotlivců najali dvě externí firmy. Jedna z nich zaměstnává hendikepované, druhá důchodce, jsou tak schopny dosahovat poměrně nízkých nákladů. Tyto firmy nám pomáhají vykrývat špičky, navíc jsou daleko efektivnější z pohledu kvality i logistiky. Místo složité distribuce dílů po jednotlivcích přijede jedno nákladní auto a firma si vše odveze, pak vrátí hotové komponenty. Zatímco dříve logistickou přípravu pro outsourcing zajišťovali tři naši zaměstnanci, dnes na to stačí jeden. Výsledkem je nejen vyšší produktivita, ale i zvýšení kvality předvýrobních operací.

Ve skladu je vhodné maximálně vizualizovat – třeba nalepit díl zvenku na bednu. (Zdroj: Colop)

Podpora pro zlepšováky

Často jsou to sami zaměstnanci na dělnických pozicích, kdo na základě svých dlouholetých zkušeností navrhne možnosti zefektivnění a úspor. U nás jsou lidé pro přijaté zlepšovací návrhy motivováni finančně nebo poukázkami, také vyhlašujeme nejlepší návrh roku s výraznou finanční prémií.

A funguje to, díky těmto návrhům už se nám podařilo uspořit poměrně vysoké náklady. Například jedna naše vedoucí pracovní skupiny z pracoviště o čtyřech zaměstnancích navrhla, že při změně operací by na stejnou práci bez problémů stačili tři lidé. Skutečně se to potvrdilo a stejný systém jsme pak zavedli na pěti dalších pracovištích, což vedlo ke značným úsporám.

Edukace místo kárání

Velmi se mi vyplatila edukace klíčových lidí (seřizovači, vedoucí výroby, mistři, předáci) ohledně ekonomiky výroby. Pravidelně je seznamuji s tím, z čeho se skládá nákladová cena našich produktů, jak se tyto náklady navýší při prodloužení času výroby či větší zmetkovitosti a podobně. A také s tím, co to může znamenat pro jejich vlastní prémie či prémie jejich týmů. Výsledky se dostavily velice rychle. Například zmetkovitost při montáži se nám zmenšila z 3 % na 0,8 %.

Funguje mi to velice dobře i při reklamacích. Než se po lidech vozit a nadávat jim, raději se zaměstnanci hledám kořeny problémů a způsoby změny práce, aby se už reklamace do budoucna neopakovala. Zaměstnanci nesmějí mít pocit, že je jdete trestat. Pak se uzavřou, budou zatloukat a o příčinách problému se nedozvíte nic.

Vzájemná zastupitelnost

Také bych doporučil vystřídat občas lidi na jednotlivých pozicích, aby u nich moc nezačal fungovat autopilot a nedělali svou práci bez přemýšlení. Pak dělají chyby, které by u nich jinak byly nemyslitelné. Kromě produktivity a kvality je střídání vhodné i ze zdravotních důvodů – místo sezení například zase nějakou dobu stát a naopak.

Když u nás začíná nový zaměstnanec, vždy ho rovnou zaučíme na třech až pěti pracovištích, aby existovala vzájemná zastupitelnost. U nás navíc nevyrábíme na sklad, ale na zakázky, takže nápor na jednotlivých pracovištích se mění a 50 až 60 % lidí fluktuuje mezi nimi. V praxi s tím právě díky důrazu na zastupitelnost nebývá problém.

Pozor na chaotický sklad

Nepřehledné a chaotické sklady jsou bohužel problémem řady průmyslových firem. Takový sklad je pak samozřejmě žroutem produktivity, protože neúměrně navyšuje časové náklady.

Poradil bych, abyste ve skladu vizualizovali, cokoliv je možné. Nám se u malých dílů osvědčilo nalepit díl zvenku na bednu, aby hned bylo jasné, o co jde. Ano, máme EAN kódy a scannery, ale tento vizuální systém přesto výrazně pomáhá. Hlavně u paletových míst, kde je více artiklů.

Díky zlepšovacím návrhům se daří uspořit poměrně vysoké náklady. (Zdroj: Colop)

Co udělat jako první?

Pokud zavedete všechna opatření uvedená výše, na produktivitě a nákladech by se to mělo výrazně projevit, tak jako u nás. Na závěr možná ještě rada pro někoho, kdo nyní nastoupil jako nový výrobní ředitel nebo kdo je na dané pozici již déle, ale nyní chce sáhnout k radikálnější reformě. Co udělat jako první?

Detailně bych si prošel všechna pracoviště a nafotil bych si vstupní stav. První týden bych monitoroval situaci, snažil bych se vnímat atmosféru, náladu mezi lidmi, možné doutnající problémy.

Začal bych si sepisovat největší slabiny výroby. A to v oblasti technologické, technické, logistické i kvalitativní. Při tom bych vycházel mimo jiné z nejčastějších reklamací.

Určitě bych se podíval na stroje, nástroje, výbavu, šroubováky, nůžky. To vám hodně prozradí. Je výbava zánovní, nebo naopak stará, opotřebovaná?

A jak to vypadá s ergonomií? Jak kvalitní jsou v hale světla? Jak to vypadá po konzultaci se závodním lékařem s nemocností zaměstnanců? Stěžují si často na karpály, záda, krční páteř, kolena?

Na základě zjištěných problémů bych pak rozjel konkrétní změny, jak jsem je popsal výše.

Tak hodně štěstí a úspěchů ve výrobě a ať se vám daří produktivitu dále navyšovat.

Jan Šimral

Colop CZ:

Vydání #11&12
Kód článku: 201130
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Výroba / Věda, Výzkum, Inovace
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit